132765

Terapeut / Supraveghetor SPA la SunGarden Golf&Spa Resort

Therapist / Spa Supervisor at SunGarden Golf&SPA Resort

 • România, Cluj Napoca
 • România, Cluj Napoca
 • Romania, Cluj Napoca
 • Romania, Cluj Napoca
Afiseaza date contact
Traduceri ale CV-ului
100%
 • Ultima actualizare: 28.04.2015
 • Numar referinta: 132765

Obiectiv profesional

Imi doresc un job care sa imi ofere posibilitatea de a-mi pune in practica experienta acumulata pentru a creste satisfactia clientilor companiei si reputatia firmei.

 • Cluj Napoca
 • Full time
 • Salariul dorit300 €
 • Domeniile urmariteIt Telecom Telecomunicatii, Servicii Intretinere / Infrumusetare / Sport, Servicii Turism
 • Disponibilitate deplasare in interes de serviciuPana la 100% din program
 • Disponibilitate relocareNumai in strainatate

Experienta

 • februarie 2015 - Prezent

  Terapeut / Supraveghetor SPA, SunGarden Golf&Spa Resort

  • Cluj Napoca, România
  • Full time
  • Domeniu - Servicii: Hoteluri,Intretinere / Infrumusetare / Sport

  Responsabilitati - Terapeut:
  - Efectuarea procedurilor de masaj (terapii) la cele mai inalte standarde.
  - Asigurarea normelor de protectia muncii si PSI.
  - Asigurarea curateniei si igieniei in spatiul in care se desfasoara activitatea.
  - Asigurarea calitatii servicilor in vederea satisfacerii preferintelor clientilor.
  - Consilierea oaspetilor in alegerea terapiilor, pachetelor si produselor cosmetice din SPA.
  Abilitati dobandite:
  - Maturitate si stabilitate emotionala
  - Orientare catre client.
  - Disciplina, autoorganizare, politete, discrete, igiena personala.
  
  Responsabilitati - Supraveghetor SPA:
  - Pornirea facilitatilor la deschiderea SPA-ului, precum mentinerea optima a facilitatilor.
  - Supravegherea clientilor din incinta Spa-ului (masuri de prim ajutor), precum mentinerea linistii si ordinii in tot centrul SPA. 
  Abilitati dobandite: 
  - Atitudine si aspect placut. 
  - Politete, discretie, corectitudine si flexibilitate.

 • decembrie 2014 - februarie 2015

  Tehnician telecomunicatii, S.C. KBIT. S.R.L.

  • Cluj Napoca, România
  • Full time
  • Domeniu - It Telecom: Telecomunicatii

  Responsabilitati: 
  - Instalari retele de telecomunicatii, (cupru, fibra optica), CATV, cablari structurate, instalare si configurare echipamente de retea in parametrii de calitate si rapiditate.
  - Intretinerea si depanarea retelelor de telecomunicatii.
  - Executarea lucrarilor de deconectare si reconectare a abonatilor.
  - Intretinerea retelei de distributie UTP & FTP, CATV.
  - Lucru la inaltime, precum si in camine a retelelor de telecomunicatii.
  Abilitati dobandite: 
  - Dobandirea de sudura pe fibra optica in cutii, casete de jonctionare.
  - Disponibilitate de program flexibil, program prelungit.

 • ianuarie 2014 - noiembrie 2014

  Operator NOC Retele de Telecomunicatii, S.C. Comunicatii Starnet Media S.R.L.

  • Cluj Napoca, România
  • Full time
  • Domeniu - It Telecom: Telecomunicatii

  Responsabilitati: 
  - Monitorizarea permanenta a retelei sau escaladarea diferitelor probleme de retea, care sunt sesizate de catre clientii sau colaboratorii companiei. 
  - Preluarea si rezolvarea problemelor, in termenii agreati contractual cu clientul companiei, atat pe mail cat si telefonic.
  - Monitorizarea sistemelor, identificarea alarmelor, izolarea si remedierea rapida a defectelor.
  - Colaborarea cu alte departamente precum: Contabilitate, Resurse Umane, Tehnic.
  Abilitati dobandite: 
  - Comunicarea eficienta cu echipa de tehnicieni din teren.
  - Comunicarea eficienta cu clientii companiei.

 • noiembrie 2012 - august 2013

  Ambalator, S.C. VEL PITAR S.A

  • Cluj Napoca, România
  • Full time
  • Domeniu - Vanzari: Serviciu clienti

  Responsabilitati:
  - Raspunderea de ambalarea produselor corespunzator, numai in navete curate, spalate si uscate.
  - Promovarea masurilor de reglementare si optimizare a activitatilor din domeniul de activitate.
  - Respectarea programului de igiena si curateniei atat la punctul de lucru cat si in sectia de panificatie.
  - Utilizarea corespunzatoare a echipamentului individual de protectie acordat.
  - Aducerea la cunostinta a conducatorul de echipa, accidentele suferite de propia persoana si nu numai..
  Abilitati dobandite: 
  - Capacitatea de a lucra in 3 schimburi.
  - Capacitatea de a lucra in conditii de stres si la norma.
  - Capacitatea de integrare intr-un grup numeros.

 • decembrie 2012 - martie 2013

  Profesor Suplinitor Educatie Fizica si Sport, Liceul Tehnologic Nr.1

  • Cluj Napoca, România
  • Full time
  • Domeniu - Institutii / Profesii liberale: Educatie

  Responsabilitati: 
  - Sustinerea orelor de educatie fizica si sport din cadrul liceului. 
  - Dobandirea performantelor sportive.
  - Invatarea elevilor in privinta elementelor de baza specifice orei de educatiei fizica si sport.
  - Educarea elevilor intr-un regim sever si intr-un timp scurt. 
  - Ingrijirea si prevenirea elevilor in cadrul accidentelor.
  Abilitati dobandite:
  - Responsabilitatea fata de propia formare si invatare pe tot parcursul vietii.
  - Dobandirea informatilor necesare pentru comunicarea cu elevii.
  - Relationarea buna cu elevii in cadrul orelor de educatie fizica si sport.
  - Dobandiera cerintelor de evaluare la nivel liceal.
  
    Precizez faptul ca in anul 2014 am facut practica timp de o luna de zile in cadrul liceului cu program sportiv „L.P.S.” din Cluj-Napoca, respectiv doua luni de zile in cadrul scolii gimnaziale "Iuliu Hatieganu" din Cluj-Napoca.

Educatie

 • 2013 - Prezent

  Master / studii postuniversitare, Facultatea de Educatie Fizica si Sport din cadrul Universitatii "Babes Bolyai"

  • Educatie Fizica si Sport
  • Cluj Napoca, România
 • 2009 - 2012

  Diploma de facultate, Facultatea de Educatie Fizica si Sport din cadrul Universitatii "Babes Bolyai"

  • Educatie Fizica si Sport
  • Cluj Napoca, România
 • 2006 - 2009

  Colegiu / studii postliceale, Liceul de Telecomunicatii "Augustin Maior"

  • Telecomunicatii
  • Cluj Napoca, România

Aptitudini

Permis de conducere
 • B
 • Flexibilitate si adaptabilitate
 • Adaptare rapida la un grup nou

Abilitati:
- Sociabil, dinamic, ambitios, dornic.
- Capacitate de a invata lucruri noi.
- Capacitate de a urmari si indeplini obiectivele.
- Punctualitatea in toate activitatile desfasurate.
- Flexibilitate si vointa de a participa la activitati in echipa sau independente.
- Vointa si puterea de a finaliza cu succes toate actiunile initiate.

Limbi straine

Engleza
Mediu
Romana
Nativ

Distinctii

Certificari
Jul 2012: Diploma de Licenta - Licentiat in Educatie Fizica si Sport
Jun 2009: Diploma de Bacalaureat - Calificare profesionala Tehnician de Telecomunicatii
Jun 2009: Certificat de calificare profesionala NIVEL 3
Cursuri / traininguri
Prezent - Parcurgerea cursului “Tehnician maseur”
75%
 • Last update: 28.04.2015
 • Reference number: 132765

Career goals

I want a job that gives me the opportunity to put my experience into practice to increase customer satisfaction and the company's reputation

 • Cluj Napoca
 • Full time
 • Salary wanted300 €
 • Wanted work domainsIt Telecom Telecommunications, Services Embellishment / Beauty / Sports, Services Tourism
 • Availability for work related travelUp to 100% of the schedule
 • Willing to relocateOnly abroad

Experience

 • February 2015 - Present

  Therapist / Spa Supervisor, SunGarden Golf&SPA Resort

  • Cluj Napoca, Romania
  • Full time
  • Work domain - Services: Hotels,Embellishment / Beauty / Sports

  Responsibilities - Therapist:
  - Making massage procedures (treatments) to the highest standards.
  - Ensuring working safety rules.
  - Ensure cleanliness and hygiene in the space where it operates.
  - Ensuring service quality in order to meet customer preferences.
  - Advise guests in choosing therapies, spa packages and cosmetic products.
  Skills acquired:
  - Maturity and emotional stability
  - Orientation to the client.
  - Discipline, self-organization, polite, discreet, personal hygiene.
  
  Responsibilities - Supervisor SPA:
  - Starting the opening spa facilities, and optimal maintenance facilities.
  - Supervision of customers inside Spa (First aid), and maintaining peace and order in all spa.
  Skills acquired:
  - Attitude and pleasant appearance.
  - Courtesy, discretion, reliability and flexibility.

 • December 2014 - February 2015

  Tehnician Telecomunicatii, S.C. KBIT.S.R.L.

  • Cluj Napoca, Romania
  • Full time
  • Work domain - It Telecom: Telecommunications

  Responsibilities:
  - Installation of telecommunications networks (copper, fiber optics), CATV, structured cabling, installation and configuration of network equipment quality and speed parameters.
  - Maintenance and repair of telecommunication networks.
  - Execution of disconnection and reconnection of subscribers.
  - Maintenance UTP & FTP distribution network, CATV.
  - Working at heights and in the homes of telecommunication networks.
  Skills acquired:
  - Acquiring optical fiber welding boxes, junction boxes.
  - Availability of flexible, extended hours.

 • January 2014 - November 2014

  Operator NOC - Retele Telecomunicatii, S.C. Comunicatii Starnet Media S.R.L.

  • Cluj Napoca, Romania
  • Full time
  • Work domain - It Telecom: Telecommunications

  Responsibilities:
  - Continuous monitoring of network or escalation various network issues that are raised by clients or employees of the company.
  - Receiving and resolving issues in contractual terms agreed with the client company, both by mail and telephone.
  - Monitoring systems, alarm identification, fault isolation and hotfixes.
  - Collaboration with other departments such as: Accounting, Human Resources, Technical.
  Skills acquired:
  - Effective communication with team of technicians in the field.
  - Effective communication with customers.

 • November 2012 - August 2013

  Ambalator, S.C. Vel Pitar S.A.

  • Cluj Napoca, Romania
  • Full time
  • Work domain - Sales: Customer service

  Responsibilities:
  - Liability proper packaging, crates only clean, washed and dried.
  - Promoting regulatory measures and optimization activities in the field of activity.
  - Compliance with the program of hygiene and cleanliness both on the job and in the bakery department.
  - Use proper personal protective equipment provided.
  - Raise awareness of the team leader, accidents suffered by his own person and not only ..
  Skills acquired:
  - Ability to work in 3 shifts.
  - Ability to work under pressure and time.
  - Ability to integrate a large group.

 • December 2012 - March 2013

  Profesor Suplinitor - Educatie Fizica si Sport, Liceul Tehnologic Nr.1

  • Cluj Napoca, Romania
  • Full time
  • Work domain - Institutions / Liberal professions: Education

  Responsibilities:
  - Support of hours of physical education and sport in the school.
  - Acquiring athletic performance.
  - Teaching students about the basics specific time of physical education and sport.
  - Educating students in a strict regime and in a short time.
  - Care and Prevention of students in the accident.
  Skills acquired:
  - Responsibility for own training and lifelong learning.
  - Acquiring information needed to communicate with students.
  - Relation best students in the classes of physical education and sport.
  - Dobandiera secondary level assessment requirements.
  
      Noted that in 2014 I did practice for a month in the school sports program "LPS" in Cluj-Napoca, ie two months in the secondary school "Iuliu Hatieganu" in Cluj-Napoca.

Skills

Driving license
 • B
 • Communication skills
 • Flexibility and adaptability
 • Interpersonal skills

- Sociable, dynamic, ambitious, eager.
- Ability to learn new things.
- Ability to track and accomplish goals.
- Punctuality in all activities.
- Flexibility and willingness to participate in activities in a team or independently.
- Will and power to successfully complete all the action.

Foreign languages

English
Intermediate
Romanian
Native

Achievements

Courses / training
Present - completion rate Technician masseur