133234

internship la Csi Cluj

Internship at Csi Cluj

 • România, Cluj Napoca
 • România, Cluj Napoca
 • Romania, Cluj Napoca
 • Romania, Cluj Napoca
Afiseaza date contact
Traduceri ale CV-ului
100%
 • Ultima actualizare: 01.05.2015
 • Numar referinta: 133234

Obiectiv profesional

Obiectivul meu este de a face meu cel mai bun în tot ce trebuie să faci, și de a afla ce i dont știu, eu sunt, de asemenea, dispus să împărtășească ceea ce știu cu alții. Pentru a contribui la succesul instituției.

cu normă întreagă

 • Any
 • Full time
 • Salariul dorit900 €
 • Domeniile urmariteFinante Vanzari, Institutii / Profesii liberale Administratie / Institutii, Marketing Management
 • Disponibilitate deplasare in interes de serviciuPana la 100% din program
 • Disponibilitate relocareIn tara si in strainatate

Experienta

 • mai 2012 - august 2012

  internship, Csi Cluj

  • Cluj Napoca, România
  • Project based
  • Domeniu - Office jobs: Administrativ,Aprovizionare

  Clienții și angajații interviu pentru a obține informații despre istoria de muncă, obiective de fond și de carieră educaționale, precum și pentru a identifica barierele din calea ocupării forței de muncă.
  Planul, directe și de a participa la activități de recrutare și de înscriere.
  Pregătească rapoarte în conformitate cu Administrația.
  Verificarea privind logistica activitățile intrare și ieșire și modul în care acestea se desfășoară.

Educatie

 • 2011 - 2014

  Diploma de facultate, Universitatea Babeș-Bolyai

  • Management si administrarea afacerilor
  • Cluj Napoca, România

Aptitudini

Permis de conducere
 • BE
 • Experienta in management
 • Atitudine pozitiva si optimism

Gust în controlul calității și audit,
Un mentor bun pentru noi recriuts.
Elevul rapid și bun ascultător
Stabilirea obiectivelor este prioritatea mea.
Orientate în operațiuni de administrare și uși din serviciu, Manere Activități cu precizie și eficiență.
Atractiv prezentabil cu atitudine pozitivă și optimistă, care caută o poziție vor fi oferite.
Excepționale Abilitati Serviciul Clienți.

Limbi straine

Engleza
Avansat
Franceza
Mediu
Romana
Mediu

Distinctii

Voluntariat
Cor de studenți și de grup de dans ... pilotare rulote și vizite cu o conducere bună și aptitudini organizatorice.

Pre-interviu

Cum ti-ai descrie personalitatea?

calm si inteligent

Care sunt telurile tale in viata?

fie fericit

Descrie jobul ideal pentru tine.

Mi-ar descrie slujba ideala ca un loc de muncă, care face cele mai multe dintre calificărilor și abilitățile mele, și dă-mi o șansă să mă provocare în mod constant. Mă uit pentru un loc de muncă stabil, cu supraveghere de calitate, o cultură a muncii pozitiv la o companie de succes care mă va încuraja să lucreze la cel mai bun mea.

Care sunt scopurile pe care ti le-ai stabilit in cariera ta?

Castigarea experiență, fiind mulțumit cu ceea ce fac, financiar Susținute și creșterea resurselor pentru că am avea nevoie de modificări și îmbunătățiri

Esti mai motivat lucrand in echipa sau in mod individual?

ambii

Ce job ti-ar place sa ai peste 5 ani?

deteneti o companie

La actualul sau fostul loc de munca, care au fost/sunt cele mai importante 5 realizari?

Executive Sales (Express Exchange) Camerun. Director de Marketing Dept. TNT Camerun 2005. Principal Și Coodinator- Seara Liceul Camerun. Proprietar al unei unități de afaceri de tranzacționare petit. Gestiona în prezent Etibel Ventures Sarl

Ce fel de salariu meriti?

700-1000 de euro

Poti lucra dupa termene limita, sub presiune, etc?

da

Care a fost ultima carte pe care ai citit-o?

o carte în cercetare de marketing

100%
 • Last update: 01.05.2015
 • Reference number: 133234

Career goals

My objective is to do my best in all i have to do, and to learn what i dont know, i am also willing to share what i know with others. To contribute to the success of the institution.

 • Any
 • Full time
 • Salary wanted900 €
 • Wanted work domainsFinance Sales, Institutions / Liberal professions Administration / Institutions, Marketing Management
 • Availability for work related travelUp to 100% of the schedule
 • Willing to relocateIn the country and abroad

Experience

 • May 2012 - August 2012

  Internship, Csi Cluj

  • Cluj Napoca, Romania
  • Project based
  • Work domain - Office jobs: Administrative,Supply

  Interview clients and employees to obtain information about employment history, educational background and career goals, and to identify barriers to employment.
  Plan, direct and participate in recruitment and enrollment activities.
  Prepare reports as required by Administration.
  Checking on Logistics inflow and outflow activities and how they are being carried out.

Education

 • 2011 - 2014

  Bachelor's degree, Babes-Bolyai University

  • Management and business administration
  • Cluj Napoca, Romania

Skills

Driving license
 • BE
 • Management experience
 • Communication skills
 • Positive attitude and optimism

Taste in quality control and auditing,
A good mentor to new recriuts.
Fast Learner and good listener
Setting goals is my priority.
Service oriented in Administration and out door operations, Handles Tasks with accuracy and efficiency.
Attractively presentable with positive and optimistic attitude, seeking a position as will be offered.
Exceptional Customer Service Skills.

Foreign languages

English
Advanced
French
Intermediate
Romanian
Intermediate

Achievements

Volunteer
Student choir and dance group... piloting caravans and visits with good leadership and organizational skills.

Pre-interview

How would you describe your personality?

Calm and intelligent.

What are your goals in life?

to be happy

Describe your ideal job.

I would describe my ideal job as a job that makes the most of my qualifications and abilities, and gives me a chance to constantly challenge myself. I look for a stable job with quality supervision, a positive work culture at a successful company that will encourage me to work at my best.

What are the goals set for your career?

Gaining expertise, being satisfied with what i do, Financially Backed up and growth in resources because i will need changes and improvements.

Are you able to work effectively in a team or independently?

Both

What job would you like to be doing in 5 years?

Own a Company

What are/were your most important 5 achievements in your current/past workplace?

Sales Executive (Express Exchange) Cameroon.
Head of Marketing Dept. TNT Cameroon 2005.
Principal And Coodinator- Evening Secondary School Cameroon.
Owner of a petit trading business unit.
Presently manage Etibel Ventures Sarl.

What is your monthly salary expectation?

700-1000 euros

Can you work according to deadlines, under pressure, etc?

yes..with ease

What is the last book you have read?

A book on Marketing Research.