133559

DIRECTOR ECONOMIC la GRUP FIRME SPANIOLE - lucrari si servicii de constructii civile si industriale

 • România, București
 • România, București
 • Romania, București
 • Romania, București
Afiseaza date contact
Traduceri ale CV-ului
100%
 • Ultima actualizare: 06.05.2015
 • Numar referinta: 133559

Obiectiv profesional

Continuarea carierei intr-o companie dinamica, orientata spre performanta in care sa-mi exercit abilitatile, calitatile si experienta dobandita si care sa reprezinte totodata o provocare continua in vederea dezvoltarii profesionale pe viitor.

 • BUCURESTI, STRAINATATE
 • Full time
 • Domeniile urmariteFinante Financiar / Contabilitate
 • Disponibilitate deplasare in interes de serviciuPana la 50% din program
 • Disponibilitate relocareIn tara si in strainatate

Experienta

 • mai 2012 - Prezent

  DIRECTOR ECONOMIC, GRUP FIRME SPANIOLE - lucrari si servicii de constructii civile si industriale

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Inginerie: Constructii

  Director Economic al firmelor din cadrul grupului COPASA ROMANIA pentru proiectele realizate de catre SOCIEDAD ANONIMA DE OBRAS Y SERVICIOS COPASA - Spania pe teritoriul Romaniei prin :
  1.SC COPASA RUM SRL 
  - proiect " Reabilitarea DN76 -Varfurile - Stei " - Oradea
  2.SOCIEDAD ANONIMA DE OBRAS Y SERVICIOS COPASA OURENSE SPANIA – SUCURSALA BUCURESTI ROMANIA 
  - proiect " Reabilitarea statiei de epurare linia namolului - Targu Mures"
  - proiect " Modernizarea statiilor de cale ferata Zalau si Bistrita - Lot 1 Modernizarea statiei de cale ferata Zalau"
  Subordonare directa sefului de Departament Control-Gestiune si Administratorului firmei mama din Spania - SOCIEDAD ANONIMA DE OBRAS Y SERVICIOS COPASA.
  Are in subordine compartimentele Financiar-Contabille ale firmelor din grup.
  Raspunde de organizarea si coordonarea activitatilor in domeniul financiar-contabil, desfasurate in cadrul societatilor .
  Participa si reprezinta direct societatile in relatiile cu clientii, furnizorii/ subcontractantii si tertii, pentru probleme legate de activitatile economico – financiare.
  Asigura aplicarea corecta in activitatea firmelor a prevederilor legale in vigoare aferente domeniilor financiar si contabilitate .
  Participa la analizarea documentelor contractuale ce se perfecteaza cu clientii/ fumizorii/ subcontractantii .
  Organizeaza si urmareste mentinerea legaturii perrnanente cu organele bancare si fiscale, pentru efectuarea operatiunilor de incasari si plati, asigurand deplina legalitate a acestora .
  Gestioneaza politele de asigurarare si creditele obtinute de catre firmele din cadrul grupului.
  Raspunde de indeplinirea tuturor obligatiilor financiare ale societatii fata de bugetui statului, unitatile bancare si alte persoane juridice sau fizice .
  Participa direct la adaptarea si implementarea programului de contabilitate utilizat de compania din Spania la nivel de corporatie la prevederile legislatiei in vigoare in Romania si instruieste personalul asupra utilizarii acestui program.
  Participa la sesiuni de pregatire si informare in Spania .
  Se deplaseaza la puctele de lucru din tara pentru verificarea si coordonarea activitatilor desfasurate la punctele de lucru pe fiecare din proiectele in desfasurare.
  Recruteaza direct personalul din subordine si participa la instruirea acestuia .
  Stabileste sarcinile si responsabilitatile personalului subordonat conform structurii organizatorice.
  Adapteaza , elaboreaza si asigura aplicarea de proceduri interne in conformitatete cu normele companiei din Spania in cadrul firmelor din Romania cu privire la formularele utilizate, intocmirea, circuitul documentelor in firma, arhivarea acestora, proceduri de lucru,etc.
  Asigurarea gestionarii mijioacelor banesti la nivelul societatilor.
  Raspunde de intocmirea balantelor contabile lunare si a bilantului anual, in vederea analizarii rezultatelor economico-financiare obtinute de firmele din grup .
  Dispune, cordoneaza si verifica organizarea inventarierii anuale a patrimoniului societatii .
  Participa la auditurile efectuate in cadrul activitatilor pe care le coordoneaza dar si a celor impuse asupra firmei mama din Spania si asigura indeplinirea actiunilor corective stabilite.
  Identifica nevoile de instruire a personaluilui subordonat si propune masuri de perfectionare urmarind realizarea lor .
  Prezinta informari, rapoarte, sau note explicative in romana si spaniola privind situatia economico-financiara a societatii catre firma mama din Spania .
  Asigura intocmirea si inaintarea in termenen a darilor de seama statistice specifice activitatilor financiar-contabile catre BNR si INS.
  Efectuaza traduceri diverse materiale biling , romana /spaniola.
  Indeplineste orice alte atributii stabilite in sarcina sa de catre Administratorul firmei .

 • septembrie 2010 - aprilie 2012

  CONTABIL SEF, GRUP FIRME FARMA - lanturi farmaceutice si depozit farma

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Sanatate: Farmacii

  Asigura organizarea, conducerea si controlul activitatilor financiar-contabile potrivit prevederilor legale pentru firmele din grup.
  Coordonează, îndrumă şi asigură desfăşurarea, în bune condiţii, a inventarierea generala anuala a patrimoniului firmelor.
  Mentine legatura cu bancile si cu alte institutii financiare.
  Asigura intocmirea balantelor de verificare lunare , bilanturilor contabile si a anexelor aferente.
  Raspunde de intocmirea declaratiilor lunare , trimestriale si anuale si transmiterea acestora on-line.
  Dispune elaborarea confirmarilor de sold semestriale si anuale cu partenerii firmelor din grup .
  Stabilieste prioritati pentru plati si esaloneaza acestora in timp.
  Verifica valorile banesti din firme si de la punctele de lucru ale acestora.
  Asigura comunicarea cu partenerii.
  Contribuie la intocmirea rapoartelor intermediare si finale catre conducerea firmelor din grup.
  Verificarea statelor de salarii si a inregistrarii lor contabile.
  Reglarea fiselor sintetice pe platitor .
  Urmareste intocmirea contractelor de cesiune cu furnizorii si CASMB

 • februarie 2008 - septembrie 2010

  CONTABIL SEF, SC NOVENSYS CORPORATION SRL - firma pentru integrarea solutiilor inteligente pentru managementul informatiei

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - It Telecom: Software / Programare

  Oganizarea si coordonarea tuturor activitatilor in domeniul financiar-contabil, desfasurate in cadrul companiei.
  Responsabil cu intocmirea balantelor contabile lunare si a bilantului anual, in vederea analizarii rezultatelor economico-financiare obtinute.
  Intocmirea ,verificarea si transmiterea declaratiilor fiscale si salariale;
  Mentinerea relatiei cu Administratia Financiara, banci, BNR,INS,etc.
  Conduce efectuarea inventarierii elementelor de activ si pasiv. Gestioneaza evidenta formularelor cu regim special.
  Supervizarea implementarii procedurilor de contabilitate cu ajutorul programului informational. 
  Reglarea fisei sintetice pe platitor in vederea obtinerii de certificate fiscale si caziere fiscale. 
  Elaboreaza situatii si rapoarte cerute de conducerea firmei.
  Stabillirea si efectuarea compensarilor cu clientii/furnizorii firmei .
  Participa direct la auditurile efectuate in cadrul activitatilor pe care le coordoneaza si asigura indeplinirea actiunilor corective emise.

 • noiembrie 2004 - februarie 2008

  CONTABIL SEF, S.C. BMC TRUCK & BUS S.A. - unic distribuitor al marcii de autovehicule BMC in Romania din partea firmei British Motors Corporations

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Inginerie: Automobile

  Rasponsabilitati de conducere si coordonare a departamentului financiar - contabil al companiei importatoare de autovehicule, piese auto si si firmei de service auto pentru autovehiculelor distribuite pe piata din Romania marca BMC si FORD.
  Cooperarea cu comitetul director in vederea perfectarii strategiei firmei, bugetului de venituri si cheltuieli si a gasirii solutiilor optime financiare .
  Organizeaza si participa la intocmirea lucrarilor de inchidere a exercitiului financiar-contabil, la operatiunile de inventariere a patrimoniului.
  Intocmirea si depunerea raportarilor financiare .
  Gestionarea statelor de plata si a contractelor de munca.
  Obtinerea de certificate fiscale pentru : licitatii, permise de sedere temporara in Romania .
  Efectuarea decontarilor cu banca interne/externe (O.P; DPVE; acreditive pentru plati externe, scrisori de garantie bancara, scrisori de garantie bancara de buna executie , scrisori de bonitate , schimburi valutare) .
  Intocmirea Registrului de casa (lei/valuta) . Relatii cu vama privind importul de autovehicule si pieselor de schimb . Mentinerea si imbunatatirea relatiei cu clientii si furnizorii firmei .
  Recrutarea si instruirea personalului din departamentul financiar-contabil.
  Pregatirea documentatiei financiare pentru licitatii.

 • ianuarie 2004 - noiembrie 2004

  ECONOMIST, S.C. FARGO DECO DESIGN S.R.L - productie publicitara

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Marketing: Publicitate

  Evidenta financiar - contabila si de gestiune completa. 
  Cash management – plati, monitorizare. 
  Evidenta personalului si calcularea salariilor. Intocmirea declaratiilor bugetare, bilant contabil. 
  Decontari bancare interne /externe; utilizarea sistemului "Home bancking".
  Intocmirea de facturi (autotiparite). 
  Raportare catre managementului companiei.

 • octombrie 2000 - ianuarie 2004

  ECONOMIST, GRUP FIRME COMISIONARIAT VAMAL

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Vanzari: Serviciu clienti

  S.C SPEDCOM S.R.L - comisionar in vama -punct vamal Targuri si Expozitii
  	Bucuresti | Financiar / Contabilitate | Prestari servicii
  
  	Asigurarea evidentei financiar-contabile a firmei in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare.
  Operatiuni de inventariere a patrimoniului.
  Gestionarea formularelor cu regim special.
  Efectuarea decontarilor cu banca (lei/valuta). Obtinerea de certificate de atestare fiscala. Pregatirea documentatiei si participarea la licitatii (Bursa Romana de Marfuri). 
  Pregatirea documentatiei pentru obtinerea de scrisori de garantie bancara (tranzitare si depozitare marfuri) .
  Intocmirea bilantului contabil. 
  DECLARANT VAMAL :
  Intocmirea formalitatilor vamale de import, export sau tranzit. 
  Calcularea drepturilor vamale si instiintarea agentului economic. 
  Evidenta operatiunilor efectuate (mentinerea la zi a registrului de operatiuni vamale efectuate, precum si intocmirea dosarelor pentru evidenta contabila).
  
  	S.C. COMVAM IMPEX S.R.L - comisionar in vama zona de frontiera si Zona Libera
  	Giurgiu | Financiar / Contabilitate | Prestari servicii
  
  	Rasponsabilitati privind organizarea si coordonarea activitatilor in domeniul financiar-contabil, desfasurate in cadrul societatii. 
  Elaborarea contractelor de prestari servicii cu clientii si urmarirea derulari lor. 
  Ridicari si depuneri in numerar in banca (C.E.C, foi de varsamant).
  Decontari in valuta.
  Inventarierea patrimoniului societatii.
  Evidenta documentelor cu regim special. Intocmirea registrului de casa, statelor de salarii si a contractelor de munca. 
  Calcularea, retinerea si varsarea la bugetul de stat si bugetul local a impozitelor si taxelor datorate. Intocmirea declartiilor si raportarilor financiare . Situatii statistice. 
  Compesari (Institutul de mangement si Informatica).

 • decembrie 1998 - octombrie 2000

  ECONOMIST, S.C. GHE. STUBEANU S.R.L - firma de audit financiar contabil

  • Giurgiu, România
  • Full time
  • Domeniu - Finante: Audit,Financiar / Contabilitate

  Evidenta financiar-contabila completa pentru firme aflate in lichidare judiciara (S.C. SANTIERUL NAVAL GIURGIU S.A ; S.C. AGROMIX S.A ; S.C. CONSUM COOP) si firme de productie ; prestari servicii ; desfacere tipizate cu regim special ; de tiparire si difuzate a presei.
  Situatii privind valorificarea imobilizarilor si stocurilor ; incasare a creantelor.
  Urmarirea si efectuarea de incasari/plati prin banca.
  Achitarea datoriilor societatilor catre bugetul statului asigurarile sociale ; terti ; salariati .
  Declaratii , bilanturi.
  Contabilitate financiara ; contabilitate de gestiune.

Educatie

 • 1993 - 1997

  Diploma de facultate, Facultate - Universitatea Ecologica Bucuresti - Diploma de licenta - A.S.E. eliberata de Facultatea de Finante Banci si Burse de Valori - Specializare in management financiar contabil si administrativ

  • Finante Banci
  • București, România
 • 1989 - 1993

  Liceu / scoala profesionala, Liceu - Liceul Economic Giurgiu - Specializare in finante – contabilitate

  • Giurgiu, România

Aptitudini

Abilitati generale:
Cunostinte operare PC: Microsoft Office (Word , Excel )
Programe de contabilitate: ORACLE-ERP LIBRA; SAOO; WinMentor; Navision ERP; BPM; PRO SISCONT; DANTE

Abilitati organizationale:
Profil analitic
Capacitate de a lucra cu termene limita si sub stres
Atentie distributiva
Planificare si organizarea activitatii

Abilitati manageriale:
Invata / instruieste
Luare de decizii si implementarea lor
Ambitie
Delegarea responsabilitatilor
Dorinta de perfectionare si a invata lucruri noi

Limbi straine

Spaniola
Avansat
Romana
Nativ

Distinctii

Cursuri / traininguri
PROIECTE:             
Mai 2015   Euro Best Team
           Curs Inspector Resurse Umane
           Acreditat ANC

Mai 2015   Absolute School
           Curs Fiscalitate - Noutati Fiscale 2015
           Acreditat de Ministerul Muncii si Ministerul Educatiei

in proiect   Portugheza incepatori
          Centrul de Limbi Straine pentru Afaceri PROSPER ASE

 in proiect - Expert contabil CECCAR

SEMINARII/ TRAININGURI:  
 
Independenta financiara
Fiscalitate privind TVA , impozit pe profit
Modificarile Codului Fiscal
Aspecte practice si legislative privind declararea si plata impozitului pe profit
Certificari
Mai 1998 - Iul 1998 
CENTRUL DE PREGATIRE IN INFORMATICA - S.A. 
Atestat de competente profesionale, competente de utilizare a PC eliberat de Ministerul Invatamantului si Comisia Nationala de Informatica 

Nov 1996 - Mai 1997 
Universitatea Ecologica Bucuresti (Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic) 
Curs de formare profesionala in pedagogie
30%
 • Last update: 06.05.2015
 • Reference number: 133559

Career goals


              

 • BUCURESTI, STRAINATATE
 • Full time
 • Wanted work domainsFinance Finance / Accounting
 • Availability for work related travelUp to 50% of the schedule
 • Willing to relocateIn the country and abroad

Foreign languages

Spanish
Advanced
Romanian
Native