134916

ECONOMIST la SC TIGER SOMES IMPEX SA

 • România, Dej
 • România, Dej
 • Romania, Dej
 • Romania, Dej
Afiseaza date contact
Traduceri ale CV-ului
60%
 • Ultima actualizare: 08.06.2015
 • Numar referinta: 134916

Experienta

 • septembrie 2009 - Prezent

  ECONOMIST, SC TIGER SOMES IMPEX SA

  • Dej, România
  • Full time
  • Domeniu - Finante: Financiar / Contabilitate

  1.Intocmirea facturilor catre clientii interni si externi ;
  2.Inregistrarea facturilor de la furnizorii interni si externi, inregistrarea documentelor vamale de Import ;
  3.Tine evidenta, intocmeste si introduce notele contabile pentru contul 471; 327, 409;
  4.Inregistrarea extraselor bancare ;
  5.Intocmeste lista obiectelor de inventar in folosinta, in conformitate cu inregistrarile contabile;
  6.Factoring : inregistrare facturi,extrase, diverse situatii.
  7.Finante : inregistrare declaratii, inregistrare note de compensare ;
  8.Urmareste, analizeaza si ia masuri pentru respectarea legalitatii constituirii si efectuarii varsamintelor tuturor obligatiilor datorate bugetului de stat, la scadentele prevazute, conform cadrului legal existent;.
  9.Mijloace fixe : amortizari, imobilizari in curs, situatii diverse.
  10.Casa : inregistrare plati, incasari, registru casa.
  11.Asigura procesarea si controlul viramentelor internationale prin electronic banking;
  12.Preia zilnic cursurile valutare si le transmite catre departamentele firmei;
  13.Liciteaza cumpararea de valuta si negociaza cursul de schimb;
  14.Efectueaza platile externe prin electronic banking conform termenelor indicate de superiorul ierarhic;
  15.Justifica platile externe la banca;
  16.Intocmeste pentru conducerea firmei situatii privind evolutia cursului valutar;
  17.Intocmeste rapoarte zilnice privind nivelul lichiditatilor disponibile;
  18.Elaborarea de propuneri referitoare la eliminarea unor cheltuieli, precum si la cresterea eficientei la nivel de centre de gestiune si firma.
  19.Urmarirea si analizarea rentabilitatii firmei sau a centrelor de gestiune
  20.Analiza utilizarii unor parghii economice si elaborarea de propuneri pentru imbunatatirea folosirii parghiilor economice in management.
  21.Asigura evidenta actionarilor, determinarea si acordarea dividendelor cuvenite acestora
  22.Pastreaza confidentialitatea datelor la care are acces;
  23.Face propuneri de componente bugetare (obiective, venituri, cheltuieli, rezultate) pe centre de gestiune si raspunde de realismul si oportunitatea unor astfel de propuneri.
  24.Participa si raspunde, la definitivarea intocmirii bilantului contabil si a ansamblului de documente anexa: contul de profit si pierdere, situatia activelor imobilizate, situatia stocurilor si productiei in curs, situatia creantelor si datoriilor, situatia altor provizioane, determinarea rezultatului exercitiului, etc.;
  25.Instiinteaza operativ Directorul General in legatura cu eventualele greutati, lipsuri, abateri, nereguli de orice fel constatate sau care i-au fost aduse la cunostinta, care ar putea influenta negativ asupra mersului activitatii, propunand masuri de corectare si prevenire
  26.Intocmeste pretul de cost pentru productie ;
  27.Deconturi delegatii
  28.Asigurari :urmarire si inregistrare asigurari rca, asigurari casco, asigurari cladiri si utilaje, asigurari clenti inter si extern
  29.Impozite : inregistari si verificari impozite primarie
  30.Intocmirea si verificarea proceselor verbale de compensare cu divesi furnizori si clienti
  31.Compensari prin programul IMI GAMA cu diversi clienti si furnizori
  32.Urmarirea si depunerea spre decontare a biletelor la ordin primite de la clienti
  33.Verificarea si corectare jurnalelor de vanzari si cumparari intern si export
  34.Verifica schimbarile legislative care apar, cu ajutorul programelor de legislatie
  35.Efectueaza componente ale soldurilor conturilor si efectueaza reglari pe baza acestora
  36.Intocmeste confirmarile de sold la inchiderea exercitiului, pentru clienti interni si externi
  37.Colaboreaza la tinerea corecta si la zi a evidentei financiare si contabile

 • septembrie 2012 - octombrie 2014

  DIRECTOR ECONOMIC, SC PEKTIROM SRL

  • Dej, România
  • Part time
  • Domeniu - Finante: Financiar / Contabilitate

  -Organizeaza, conduce, controleaza si raspunde de desfasurarea in mod eficient a activitatii financiar-contabile a societatii in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare; -Asiguram, organizarea si gestionarea in mod eficient a integritatii intregului patrimoniu al societatii in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare si normele sau reglementarile interne ale societatatii; -Organizeaza si coordoneaza contabilitatea operatiilor de capital, contabilitatea imobilizarilor, contabilitatea stocurilor, contabilitatea tertilor, contabilitatea trezoreriei, contabilitatea cheltuielilor, veniturilor si rezultatelor, contabilitatea angajamentelor si altor elemente patrimoniale, contabilitatea de gestiune in conformitate cu legislatia in vigoare; -Urmareste respectarea principiilor contabile si ale evaluarii patrimoniului (prudentei, permanentei metodelor, continuitatii activitatii, independentei exercitiului, intangibilitatii bilantului de deschidere, necompensarii); -Organizeaza si coordoneaza controlul financiar preventiv, stabilind operatiunile si documentele ce se supun controlului financiar preventiv, precum si persoanele care exercita acest control; -Raspunde de consemnarea corecta si la timp, in scris, in momentul efectuarii ei, in documente justificative a oricarei operatii care afecteaza patrimoniul societatii si de inregistrarea cronologica si sistematica in evidenta contabila a documentelor justificative in conformitate cu prevederile legale in vigoare; -Raspunde de stabilirea corecta a documentelor care se intocmesc si de circuitul lor in cadrul societatii. Pe document se va trece in mod obligatoriu numele, prenumele si functia celui care il intocmeste, semneaza si raspunde de realitatea datelor trecute in acestea; -Raspunde de efectuarea inventarierii generale a patrimoniului la inceputul activitatii, cel putin odata pe an, pe parcursul functionarii sale, in orice situatii prevazute de lege si de cite ori directorul general al societatii o cere; -Organizeaza si participa la intocmirea lucrarilor de inchidere a exercitiului financiar-contabil, la operatiunile de inventariere a patrimoniului urmarind modul de valorificare a rezultatelor inventarierii; -Raspunde de evidenta formularelor cu regim special; -Organizeaza controlul asupra operatiilor patrimoniale; -Raspunde de respectarea disciplinei de casa, a regulamentului operational de casa si a celorlalte dispozitii privind operatiunile cu numerar, efectuind personal sau prin alta persoana imputernicita, cel putin lunar si inopinant controlul casieriei, atit sub aspectul existentei faptice a valorilor banesti cit si sub aspectul securitatii acestora; -Asigura si raspunde indeplinirea la termen a obligatiilor societatii fata de bugetul statului si terti in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare; -Supervizeaza implementarea procedurilor de contabilitate cu ajutorul programului informational; -Supravegheaza reconcilierea si inchiderea conturilor; -Asigura si raspunde de elaborarea balantei de verificare la termenele stabilite de legislatia in vigoare; -Efectueaza analiza financiar contabila pe baza de bilant, pe care o prezinta in consiliul de administratie si respectiv adunarii generale a asociatilor; -Este consultat de catre entitatile functionale ale societatii in legatura cu problemele referitoare la activitatea serviciului; -Este consultat de catre conducerea societatii in probleme care sunt de competenta serviciului; -Avizeaza lucrari pe probleme de contabilitate a stocurilor, de urmarire, evidenta, decontari, cheltuieli-venituri, bilant, analize de sistem, tehnica de calcul; -Participa la sustinerea si discutarea lucrarilor elaborate in cadrul serviciului; -Intocmeste aprecieri asupra activitatii desfasurate de personalul din subordine si propune pentru 
  promovare si stimulare materiala pe cei mai buni; -Reprezinta societatea in cazurile incredintate prin delegare; -Raspunde de eficienta si calitatea lucrarilor executate in cadrul serviciului la termenele stabilite prin reglementari interne sau prin alte acte normative; -Raspunde de buna pregatire profesionala a salariatilor din subordine si propune masuri pentru perfectionarea cunostintelor acestora;
  -Raspunde de respectarea programului de lucru si a disciplinei muncii in cadrul serviciului pe care il coordoneaza; -Raspunde de indeplinirea oricaror altor sarcini prevazute de Legea contabilitatii 82/1991, de regulamentul de aplicare a acesteia, precum si de celelalte reglementari legale in vigoare, pe linie economica si financiar-contabila; -Raspunde disciplinar, civil, material si penal, pentru pagubele provocate unitatii prin executarea defectuoasa a atributiilor sau prin neexecutarea acestora.

Aptitudini

 • Capacitate de a munci in echipa
 • Atitudine pozitiva si optimism
 • Adaptare rapida la un grup nou

Limbi straine

Engleza
Mediu
Romana
Nativ

Pre-interviu

Cum ti-ai descrie personalitatea?

Dinamica, intuitiva, pozitiva.

Esti mai motivat lucrand in echipa sau in mod individual?

Lucrand in echipa.

Poti lucra dupa termene limita, sub presiune, etc?

da

35%
 • Last update: 08.06.2015
 • Reference number: 134916

Skills

 • Ability to work in team
 • Positive attitude and optimism
 • Interpersonal skills

Foreign languages

English
Intermediate
Romanian
Native