135403

Inspector LIfe la Groupama Asigurari

Life Inspector at Groupama Inssurance

 • România, Onești
 • România, Onești
 • Romania, Onești
 • Romania, Onești
Afiseaza date contact
Traduceri ale CV-ului
100%
 • Ultima actualizare: 28.07.2016
 • Numar referinta: 135403

Obiectiv profesional

Persoana de încredere si individual bine organizata, capabila să lucrez din proprie inițiativă, precum si ca parte a unei echipe. 
Persoana  harnica si profesionala, capabila să preia controlul asupra oricarei situatii aparute. Pot comunica cu succes cu o 
gamă largă de oameni la toate nivelurile

 • Onesti, Bacau, Brasov
 • Full time
 • Domeniile urmariteOffice jobs Achizitii, Office jobs Back Office, Office jobs Resurse umane / Psihologie
 • Disponibilitate deplasare in interes de serviciuPana la 50% din program
 • Disponibilitate relocareIn tara si in strainatate

Experienta

 • februarie 2016 - Prezent

  Inspector LIfe, Groupama Asigurari

  • Onești, România
  • Full time
  • Domeniu - Vanzari: Vanzari

  Vanzarea asigurarilor de viata catre persoane fizice sau juridice, consilierea clientilor in ceea ce priveste produsele Groupama Asigurari, indeplinirea targetlor de vanzari.

 • iulie 2015 - octombrie 2015

  Șef Depozit, Panebo Gaz Srl.

  • Onești, România
  • Full time
  • Domeniu - Vanzari: Vanzari

  Mențin relația cu clienții noștri și îmbunătățeșc calitatea serviciilor oferite de noi, măresc portofoliul de clienți. gestionez depozitul din subordine și echipa de muncitori șoferi și manipulați.

 • noiembrie 2013 - ianuarie 2014

  Inspector HSEQ, HIDRAULIC SA Moinesti

  • Moinești, România
  • Project based
  • Domeniu - Inginerie: Energie / Industrii extractive

  Inspectarea din punct de vedere al sigurantei si sanatatii in munca al obiectivului desemnat respectiv sonda 3403 Oporelu. 
  Gestionarea de materiale apartinand departamentului de SSM cat si gestionarea materialului de sonda impreuna cu gestiunea de carburant si uleiuri. 
  Emiterea de rapoarte zilnice atat HSEQ partenerilor externi si interni cat si rapoarte de productie sonda. Raportarea si traducerea rapoatelor in limba engleza si intretinerea relatiilor de natura comerciala cu supervizorii straini pentru buna functionare a obiectivului.

 • iunie 2008 - decembrie 2010

  DJ, Beverly Hills Night Club

  • Wienn, Austria
  • Full time
  • Domeniu - Servicii: Entertainment

  Mixaje muzicale, lumini, program muzical.

 • decembrie 1997 - mai 2008

  Referent import export, SC Rafo SA Onesti

  • Onești, România
  • Full time
  • Domeniu - Office jobs: Achizitii,Administrativ,Aprovizionare,Back Office,Logistica

  Pregatirea documentelor de export - import, efectuarea de facturi externe, certificate de origine a marfii, 
  certificate de circulatie a marfurilor tip EUR1,note de greutate, documente de transport(CIM, CMR), certificate de calitate,certificate de cantitate si asistarea la vamuirea marfii. Licentierea produselor la export- import , acolo unde este cazul. Derularea contractelor cu terti (comisionari vamali si inspectori independenti). Derulare contracte clienti si mentinerea in bune conditii a relatiilor cu acestia. 
  Conducere S.C. RAFO SA.

 • octombrie 1996 - aprilie 2000

  Redactor Sef, Radio 21 Onesti

  • Onești, România
  • Full time
  • Domeniu - Institutii / Profesii liberale: Cultura / Arta

  Organizarea emisiunilor cu caracter muzical in cadrul redactiei, revizuirea materialului ce trebuia scos in eter, intretinerea bazei discografice a postului. 
  In perioada in care am activat am realizat cinci emisiuni muzicale pe saptamana, 
  instruirea si solutionarea problemelor de serviciu semnalate de catre subordonatii din redactie, conducerea echipei redactionale formate din 7 oameni. 
  Cinci emisiuni muzicale saptamanale.

 • octombrie 1991 - decembrie 1997

  Tehnician (operator radioficare), SC Rafo SA Onesti

  • Onești, România
  • Full time
  • Domeniu - It Telecom: Telecomunicatii

  Responsabilitati: in principal intretinerea retelei de radioficare, dar si cea de telefonie, lucrul in centrala de telecomunicatii si la masa de verificare. 
  Crearea noii retele de cablu de radioficare, achizitia unei statii noi ce a inlocuito pe cea existenta din 1956.

 • martie 1993 - aprilie 1996

  Consultant Financiar, SC Casa De Ajutor Romanesc SA

  • Onești, România
  • Full time
  • Domeniu - Finante: Asigurari,Consultanta,Vanzari

  Realizarea de asigurari de viata cu capitalizare, incapacitate temporara de munca, brokeraj, mentinerea 
  relatiilor de buna colaborare cu clientii si dezvoltarrea lor astfel incat sa se mareasca portfoliul de clienti 
  existent.

 • ianuarie 1990 - octombrie 1991

  Gestionar, Cooperativa Mestesugareasca Trotusul

  • Onești, România
  • Full time
  • Domeniu - Servicii: Entertainment

  Realizarea si vanzarea de copii de fonograme pe casete si benzi magnetice la o calitate HI FI de auditie.

 • februarie 1988 - ianuarie 1990

  Mecanic Pompe, Combinatul Petrochimic Borzesti

  • Onești, România
  • Full time
  • Domeniu - Inginerie: Industrii / Productie

  Intretinerea pompelor centrifuge din instalatia de producere a fractiilor butan- butene si isobutan- isobutene, 
  verificarea lor permanenta,schimbarea uleiului, interventii mecanice la cuplajul elastic al acestora dupa caz. In 
  cadrul instalatiei am lucrat si ca operator chimist in subinstalatia de spalare - regenerare fractii butan- butene 
  si isobutan- isobutene unde trebuiau mentinuti din tabloul de comanda parametrii de temperatura, 
  presiune.Tot in cadrul aceleiasi schimbarea uleiului, interventii mecanice la cuplajul elastic al acestora dupa 
  caz. In cadrul instalatiei am lucrat si ca operator chimist in subinstalatia de spalare - regenerare fractii butan-
  butene si isobutan- isobutene unde trebuiau mentinuti din tabloul de comanda parametrii de temperatura, 
  presiune.Tot in cadrul aceleiasi instalatii prelevam din ora in ora probe pentru laborator.

Educatie

 • 2015 - 2015

  Colegiu / studii postliceale, Centrul Diacezan Caritas Iasi

  • Management si administrarea afacerilor
  • Onești, România
 • 2015 - 2015

  Colegiu / studii postliceale, AJOFM Bacau

  • Resurse umane
  • Onești, România
 • 2006 - 2006

  Colegiu / studii postliceale, Scoala De Studii Comerciale Bacau, Camera De Comert Si Industrie Bacau

  • Relatii Economice Internationale
  • Bacău, România
 • 2006 - 2006

  Colegiu / studii postliceale, OK Service Corporation

  • Relatii Economice Internationale
  • Sinaia, România
 • 2005 - 2005

  Colegiu / studii postliceale, RTH Consulting International

  • Relatii Economice Internationale
  • București, România
 • 1997 - 1997

  Colegiu / studii postliceale, Centrul De Pregatire Informatica SA

  • Informatica
  • Onești, România
 • 1982 - 1986

  Liceu / scoala profesionala, Liceul Industrial Nr.2 Chimie Industriala

  • Mecanica
  • Onești, România

Aptitudini

Permis de conducere
 • B
 • BE
 • Experienta in management
 • Atitudine pozitiva si optimism
 • Flexibilitate si adaptabilitate

seriozitate si responsabilitate pentru indeplinirea sarcinilor profesionale, atentie la detalii si parcurgerea cu 
seriozitate a tuturor etapelor ce compun o sarcina primita, Competențe sociale:  Abilități de comunicare și 
interrelaționare; Adaptabilitate; Capacitate de lucru în echipă; Abilități de asimilare a informațiilor și actualizare a cunoștințelor; Seriozitate; Perseverență; Punctualitate.

Limbi straine

Engleza
Avansat
Franceza
Mediu
Germana
Incepator
Romana
Nativ
100%
 • Last update: 28.07.2016
 • Reference number: 135403

Career goals

Reliable person and individual well organized, able to work on own initiative and as part of a team. Hardworking person and
professional, able to take control of any situation arising. Can successfully communicate with a wide range of people at all
levels

 • Onesti, Bacau, Brasov
 • Full time
 • Wanted work domainsOffice jobs Acquisitions, Office jobs Back Office, Office jobs Human Resources / Psychology
 • Availability for work related travelUp to 50% of the schedule
 • Willing to relocateIn the country and abroad

Experience

 • February 2016 - Present

  Life Inspector, Groupama Inssurance

  • Onești, Romania
  • Full time
  • Work domain - Sales: Sales

  Selling life insurance to individuals or legal advice to clients regarding products Groupama Insurance, achieving sales target.

 • July 2015 - October 2015

  Warehouse Manager, Panebo Gas Sr.

  • Onești, Romania
  • Full time
  • Work domain - Sales: Sales

  Maintain the relationship with our customers and improve the quality of our services, increase customer portfolio. manage warehouse workers subordinates and team drivers and manipulated.

 • November 2013 - January 2014

  HSEQ Officer, Hidraulic SA Moinesti

  • Moinești, Romania
  • Project based
  • Work domain - Engineering: Energy / Extractive Industries

  Inspection in terms of safety and health at work of that designated target at Oporelu well 3403.
  Materials management belonging HSEQ department and material management with fuel and oil.
  Issuing daily reports HSEQ both internal and external partners and production well reports.
  Reporting and translation in English and maintaining relationships of a commercial nature with foreign
  supervisors for the proper functioning of the objective.

 • June 2008 - December 2010

  DJ, Beverly Hills Night Club Vienna

  • Vienna, Austria
  • Full time
  • Work domain - Services: Entertainment

  Presenting shows, manage the lights on stage, mixing good music and entertain the customers.

 • December 1997 - May 2008

  Import Export Referent, SC Rafo SA Onesti

  • Onești, Romania
  • Full time
  • Work domain - Office jobs: Acquisitions,Administrative,Supply,Back Office,Logistics

  Licensing products for import - export by the case, prepare documents for import- export of goods(invoices,
  certificate of quality and quantity, certificate of origin and EUR1, transport documents CIM and CMR
  etc).Running contracts with third parties (customs brokers and independent inspectors). Ongoing customer
  contracts and maintaining good relations with these conditions..Asissting in clearance of goods.

 • October 1996 - April 2000

  Music Editor, Radio 21 Onesti

  • Onești, Romania
  • Full time
  • Work domain - Institutions / Liberal professions: Culture / Arts

  Organizing musical shows character in editorial, review material to be removed in ether, maintaining the base
  station recordings.
  I produced five shows a week, training and job solving problems reported by subordinates in editorial, editorial
  leadership team consists of 7 people.
  Five Shows on air, live, weekly.

 • October 1991 - December 1997

  Radio Operator, SC Rafo SA Onesti

  • Onești, Romania
  • Full time
  • Work domain - It Telecom: Telecommunications

  Mainly wire broadcasting network maintenance, and the telephone central working in telecommunications and
  verification table. Informing employees of the management company with various problems arising in activity.
  Create new networks of cable wire broadcasting, buying a new stations that superseding the existing one in
  1956.

 • March 1993 - April 1996

  Financial Advisor Insurence Agent, SC Casa De Ajutor Romanesc SA

  • Onești, Romania
  • Full time
  • Work domain - Finance: Insurance,Consulting,Sales

  Making life insurance with capitalization, health insurance and temporary disability, broker, maintaining good
  working relationships with clients and their development so as to increase the portfolio of existing clients.

 • January 1990 - October 1991

  Administrator, Cooperativa Mestesugareasca Trotusul

  • Onești, Romania
  • Full time
  • Work domain - Services: Entertainment

  Making and sales copies of phonograms on cassettes and tapes to audition HI FI quality

 • February 1988 - January 1990

  Mechanical pumps, Petrochemical Plant Borzesti

  • Onești, Romania
  • Full time
  • Work domain - Engineering: Industries / Production / Manufacturing

  Maintenance of centrifugal pumps manufacturing plant fractions buthan-buthene and isobuthan-isobuthene,
  checking them constantly, oil changes, mechanical interventions to their elastic coupling respectively. During
  the installation I worked as a chemist in sub-installation operator washing-regeneration-buhtene buthan
  fractions and isobuthan-isobuthene which must be maintained in the control panel temperature and pressure
  parameters. Also in the same plant samples taken every hour for laboratory.

Education

 • 2015 - 2015

  College, Caritas Diacezan Center Iasi

  • Management and business administration
  • Onești, Romania
 • 2015 - 2015

  College, CEAL Bacau

  • Human resources
  • Onești, Romania
 • 2006 - 2006

  College, Commercial School Bacau Chamber Of Commerce and Industry

  • International economical relations
  • Bacău, Romania
 • 2006 - 2006

  College, OK Service Corporation

  • International economical relations
  • Sinaia, Romania
 • 2005 - 2005

  College, RTH Consultin International

  • International economical relations
  • București, Romania
 • 1997 - 1997

  College, IT Center SA Onesti

  • Informatics
  • Onești, Romania
 • 1982 - 1986

  Highschool, Industrial Chemistry Highschool Nr.2

  • Mechanical
  • Onești, Romania

Skills

Driving license
 • B
 • BE
 • Management experience
 • Positive attitude and optimism
 • Flexibility and adaptability

social skills, good organizer, communications skills, attention to details, resistant to stress, Ability to work in a
team; Ability to assimilate information and updated knowledge; Earnest; perseverance; Punctuality.

Foreign languages

English
Advanced
French
Intermediate
German
Beginner
Romanian
Native