136090

director general la THEO ASKANIS SISTEM SRL

 • România, Iași
 • România, Iași
 • Romania, Iași
 • Romania, Iași
Afiseaza date contact
Traduceri ale CV-ului
100%
 • Ultima actualizare: 08.07.2015
 • Numar referinta: 136090

Obiectiv profesional

Indeplinirea sarcinilor de serviciu la cele mai inalte standarde pentru satisfactia angajatorului, a mea personala si a intregii echipe de lucru.

 • Romania si Strainatate, Romania si Strainatate
 • Full time
 • Salariul dorit2300 €
 • Domeniile urmariteInginerie Constructii, Office jobs Protectia muncii
 • Disponibilitate deplasare in interes de serviciuPana la 100% din program
 • Disponibilitate relocareIn tara si in strainatate

Experienta

 • iulie 2007 - Prezent

  director general, THEO ASKANIS SISTEM SRL

  • Iași, România
  • Full time
  • Domeniu - Inginerie: Constructii

  Incheierea de contracte de lucrari, monitorizarea lucrarilor, receptia lucrarilor, incasarea facturilor, coordonarea lucratorilor, activitati specifice protectiei muncii, participarea personala la realizarea tuturor sarcinilor asumate prin contractele incheiate cu diferiti beneficiari, din domeniul constructiilor de drumuri si poduri, constructii civile,lucrari de apa si canalizare, lucrari de consultanta-supervizare de lucrari topografice pe mari proiecte de infrastructura rutiera
  1.Contracte de subantrepriza cu SC Conest SA Iasi pe urmatoarele proiecte: “Modernizarea retelei de linii de tramvai in polul de crestere Iasi, Dezvoltare Retea Rutiera a Municipiului Iasi in diferite zone de dezvoltare, Dezvoltare drumuri judetene si comunale in diferite zone de pe raza judetelor Iasi, Neamt, Suceava
  Servicii de proiectare si executie lucrari de intretinere drumuri pe DN 24C km106+650 - km142+250, Manoleasa Prut – Radauti Prut
  2.Varianta de ocolire a municipiului SUCEAVA Km 0+000 - Km 12+549
  3.Extinderea si reabilitarea retelelor de apa si apa uzata din Municipiul Suceava
  4.Reabilitare DN 24 Crasna- Vaslui-Iasi , Contract 6R16 LOT F , km 105+720 km 188+555
  5.Reabilitare DN24 si DN24B, Contract POST/2010/2/1/005, Tutova – Crasna km 51+000 - km 105+070 si Crasna - Albita km 0+000-km 47+881, LOT1+Lot2+LOT3
  6.Reabilitare DN 17 Contract 4R11 Sadova –Gura Humorului Km 183+000- Km 222+000 si Contract 4R12 Gura Humorului – Suceava Km 222+000- Km 255+000
  7.Modernizare strada 1 Decembrie 1918 si Cetatea Neamtului - municipiul Piatra Neamt, Km 0+000 - Km 4+934 ; retea de alimentare cu apa, retea de canalizare si refacere sistem rutier
  8. Varianta de ocolire a municipiului IASI Etapa I - Varianta sud Km 0+000 - Km 30+800 
  9.Pasaj rutier subteran Strada Oituz-Strada Stefan Guse in Municipiul Bacau, Lungime 261,57m
  10.Constructie Centrul comercial “ERA PARK” IASI

 • decembrie 2005 - iunie 2007

  Sef santier, Inginer topograf, SC COMPANIA QUANTUM SRL IASI

  • Iași, România
  • Full time
  • Domeniu - Inginerie: Constructii

  Reabilitare străzi în Mun. Bucureşti-
  1.	Reabilitare Calea Mosilor (Sos. Mihai Bravu - Piata Unirii), linie de tramvai si sistem rutier - Valoarea: 51385883.85 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
  2.	Realizare supralargire Sos. Sisesti – Sos. Ion Ionescu de la Brad, sistem rutier
  3.	Reabilitare sos. Giurgiului, Drumul Găzarului, str.Cuţitul de Argint
  Realizare infrastructură şi suprastructură apă canalizare Cartier Recea, în mun. Huşi, jud. Vaslui;
  Lucrari: organizare santier; executia a 2968ml de străzi prevăzute cu trotuare cu latimi de 1,5m si 1,0m; realizare pat fundare drum, strat de egalizare din nisip 7cm, strat de balast 20cm,strat de piatra sparta 10 cm ,strat de bider 5 cm, strat uzura 4 cm; montare borduri trotuare si executia si executia acestora , strat de balast de 10 cm, strat de binder 6 cm, strat de uzura 3 cm; podet tubular Ø1000; sistematizare verticala si orizontala.

 • aprilie 2004 - decembrie 2005

  Şef Departament Topo, STRABAG AG România

  • Drobeta Turnu-Severin, România
  • Full time
  • Domeniu - Inginerie: Constructii

  Reabilitare DN6 Strehaia – Dr. Tr. Severin, 
  Contract 4R13 km 298+000 – km 332+150
  -coordonarea departamentului topo format din 5 echipe;verificarea retelei de sprijin realizata din borne topografice, verificarea lucrărilor de trasare şi nivelment pentru lucrările aferente contractului de reabilitare; trasarea lucrărilor de consolidare; întocmirea stocurilor lunar; înaintarea către Consultant a tabelelor de cote pentru lucrările de asfalt (strat mixtură asfaltică, reprofilare, AB2, binder, uzură); executarea tuturor măsurătorilor topografice aferente lucrărilor de reabilitare, respectiv: lucrări de poduri si podete, lucrări de consolidare a drumului, coloane de balast, drenuri orizontale; executarea lucrărilor de trasare drum, nivelment tehnic şi asigurarea asistenţei tehnice pentru eşaloanele de asfalt.

 • aprilie 2003 - aprilie 2005

  Inspector topograf, SEARCH CORPORATION SRL, Departament Consultanta

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Inginerie: Constructii

  Construcţia Autostrăzii Bucureşti – Constanţa, Sector 1 Bucureşti – Fundulea, 26,5 km
  Lucrări supervizate: lucrări de terasamente (340,000m3), fundaţii (156,000 m3), beton de ciment rutier (83,000 m3), mixturi asfaltice 92,600 to, poduri noi: km 4+533, km 6+726, km 11+772, pasaje: km 7+491, km 12+296, km 25+950, lucrări de siguranţă a circulaţiei (parapeţi, semnalizare verticală şi orizontală).
  -măsurători topo pentru întocmirea studiilor necesare completării unor părţi din proiect (DJ 402, DC 55, DJ 100 – Vadu Anei); verificarea trasării lucrărilor şi cotelor din proiect executate de către constructor (traseul autostrăzii, poduri şi pasaje – km 2+344, km 4+533, km 6+373, km 25+590, noduri rutiere- Fundulea şi Bucureşti centură, parcări – C.I.C. Spaţiu de serviciu, reţele de telelcomunicaţii – km 11+000, km 26+500, reţele canalizare, electrice şi de gaze – km 0+500, str. M. Kogălniceanu şi alte lucrări adiacente; recepţionarea lucrărilor executate pe diferite faze (cote finale la săpătură, cote finale la stratul de balast, stratul de beton slab – km 6+467 la km 6+570 completare calea 1+2, stratul de piatră spartă – km 13+000 la km 25+000, stratul de beton rutier km 13+000 la km 25+000, stratul de îmbrăcăminţi asfaltice pe nodurile rutiere, drumurile judeţene şi comunale); verificarea întocmirii proceselor-verbale de trasare pentru lucrările din proiect aplicate pe teren pentru fazele determinate; verificarea tabelelor de cote întocmite de constructor pentru fiecare lucrare pe diferite faze de execuţie.

 • iulie 1999 - aprilie 2003

  Şef birou topo, S.C. CCCF S.A. Bucureşti

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Inginerie: Constructii

  Contractul 507 – Reabilitare DN28 Săbăoani – Podu’ Iloaiei, km 0+000 – km 46+000 
  Constructor: S.C. CCCF S.A. Bucureşti
  Valoare lucrari: 26.854.724 Ron fara TVA
  Lucrări supervizate : terasamente, reabilitare suprastructură drum, reabilitarea a 11 poduri, consolidări, construirea a 20 de podeţe noi şi reabilitarea a 45 de podeţe, montare parapeţi, sistem evacuare ape pluviale, relocare/protejare utilităţi, amenajare intersecţii, sistem marcaj şi semnalizare.
  
  Contractul 504 – Reabilitare DN2 lim. jud. Vrancea – Bacău – Ghe. Doja, km 236+830 – km 263+000 
  Constructor: S.C.T. – Bucureşti S.A.
  Finanţare BEI, Beneficiar: CNADNR
  Condiţii de Contract FIDIC Roşu 
  Valoare lucrari: 14.339.882 Ron fara TVA
  Lucrări supervizate : terasamente, suprastructură drum, sistem evacuare ape pluviale, montare parapeţi, amenajare zone de parcare, construire drumuri laterale şi de acces la proprietăţi, protejare/relocare utilităţi, consolidare, construire 12 poduri, sistem marcaj şi semnalizare.
  Contract C354A – Port Agigea, Terminal containere Mol II Constanţa
  Responsabilităţi: executarea tuturor măsurătorilor topografice aferente lucrărilor de reabilitare a portului; executarea lucrărilor de trasare drum, nivelment tehnic şi asigurarea asistenţei tehnice pentru eşaloanele de asfalt; executarea lucrărilor topo aferente turnării platformelor de beton rutier, a grinzilor pe coloane Benotto, a pieselor de ancorare a macaralelor şi a căilor de rulare a macaralelor.

 • mai 1988 - iulie 1999

  Sef punct de lucru, Şef birou topo, S.C. MOLDIFCA S.A.

  • Iași, România
  • Full time
  • Domeniu - Inginerie: Constructii

  Reabilitare reţea de apă în Cartierul Crângaşi, Municipiul Bucureşti;
  Lungime retea reabilitata-aproximativ 14000 ml
  Reabilitare reţele apa: Calea Giulesti,B-dul Constructorilor, strada Ceahlauul, strada Porumbacu, strada Simion Mehedinti, strada Vintila Mihailescu, strada Popescu Filofteia, strada Zboina Neagra ,etc;
  
  Construire International Complex Service Iaşi
  Responsabilităţi: trasare limite de proprietate; trasarea axelor fundaţiilor de beton prin balizare şi cotarea nivelitică a acestora; urmărirea execuţiei fundaţiilor până la cotele stabilite cu respectarea axării conform proiectului în derulare respectând toleranţele admise; axarea şi cotarea plăcilor metalice pentru susţinerea stâlpilor; trasare căi de acces, de rulare şi parcări; axarea şi cotarea pe etape de execuţie a straturilor de bază aferente terasamentelor căilor de acces, de rulare şi parcări.
  În cadrul proiectului „Sistem desecare şi drenaj Roman-Răchiteni, CES Strunga, CET Holboca, IAS Copou, CES Sacovăţ Ţibana, Sistem de irigaţii Sculeni-Ţuţora-Gorban” am fost responsabil cu efectuarea lucrărilor topografice şi a proiectelor de construcţie în domeniul agriculturii, combaterii eroziunii solului, creşterea suprafeţei agricole, alimentări cu apă, desecări în jud. Iaşi, Vaslui, Neamţ.

 • august 1987 - mai 1988

  Locotenent topograf, Ministerul Apararii Nationale-UM 1708 Buzău

  • Buzău, România
  • Full time
  • Domeniu - Inginerie: Cercetare si dezvoltare

  Campanie topografică zona Pleniţa, jud. Dolj
  Campanie topografică zona Paşcani, jud. Iaşi
  Campanie topografică oraşul Dej, jud. Cluj-Napoca
  Executarea lucrărilor pentru reconstituirea punctelor de triangulaţie de ordin I-IV şi construirea de piramide metalice la sol.

Educatie

 • 2015 - 2015

  Master / studii postuniversitare, Metatech Education-Coordonator SSM santiere temporare si mobile

  • Inginerie
  • Iași, România
 • 1984 - 1987

  Diploma de facultate, Scoala de ofiteri activi

  • Facultati Militare
  • Sibiu, România

Aptitudini

Permis de conducere
 • B
 • Experienta in management
 • Capacitate de a munci in echipa
 • Flexibilitate si adaptabilitate

Limbi straine

Engleza
Mediu
Franceza
Mediu
Romana
Nativ
40%
 • Last update: 08.07.2015
 • Reference number: 136090

Career goals


              

 • Romania si Strainatate, Romania si Strainatate
 • Full time
 • Salary wanted2300 €
 • Wanted work domainsEngineering Construction, Office jobs Labor protection
 • Availability for work related travelUp to 100% of the schedule
 • Willing to relocateIn the country and abroad

Skills

Driving license
 • B
 • Management experience
 • Ability to work in team
 • Flexibility and adaptability

Foreign languages

English
Intermediate
French
Intermediate
Romanian
Native