136148

ADMINISTRATOR la Companie prestari servicii

Cleaning Manager at Serseniuc Irina Inc. – Perugia - Italy

 • Italia, Perugia
 • Italia
 • Italy, Perugia
 • Italy
Afiseaza date contact
Traduceri ale CV-ului
100%
 • Ultima actualizare: 05.03.2016
 • Numar referinta: 136148

Obiectiv profesional

As dori sa pot contribui cu experienta acumulata si calitatile individuale la dezvoltarea si cresterea economica a unei firme importante .

 • Anglia
 • Full time
 • Domeniile urmariteFinante Back Office, Institutii / Profesii liberale Traduceri, Servicii Hoteluri
 • Disponibilitate deplasare in interes de serviciuPana la 100% din program
 • Disponibilitate relocareNumai in strainatate

Experienta

 • aprilie 2005 - Prezent

  ADMINISTRATOR, Companie prestari servicii

  • Perugia, Italia
  • Full time
  • Domeniu - Servicii: Entertainment,Hoteluri

  • Responsabil cu sortarea deșeurilor.
  • Supravegherea și coordonarea activităților i de curățenie în unități comerciale .
  • Angajarea personalului de curățenie.
  • Administrarea bugetelor anuale . Estimări costuri . Taxe plăți, salarii. Incasari / facturi către clienți.
  • Contractare de servicii de curatenie specializate.
  • Procurarea materialelor necesare pentru activitatea de curățare. Abilități în organizarea ergonomică a activităților: stocuri , inventare , primire / verificare / depozitare / distributie de materiale.
  • Comunicarea directă cu clienții pentru a satisface toate cererile.
  • Servicii de curatenie efectuate de birouri, showroom-uri, depozite, teatre, hoteluri- agriturisme , apartamente si aziluri pentru bătrâni.

 • iulie 1992 - iulie 2003

  Inginer, Apele Romane

  • Botoșani, România
  • Full time
  • Domeniu - Inginerie: Protectia mediului

  • Oficiul pentru autorizații și controlul apei. Controlul utilizatorilor de apa si a lucrarilor legate de apă, în ceea ce privește funcționarea in conformitate autorizatiile de apă ".
  • Biroul pentru  monitorizarea   construcțiilor hidrotehnice  in timp.
  • Organizarea eficientă a controlului apei în regiune alocate.
  • Controlul companiilor care folosesc apa în activitățile lor pentru a  asigurarea  respectării legislației și a normelor pentru un mediu curat 
  • Monitorizarea statutului măsurilor de dezvoltare (care fac parte din cadrul permiselor resurselor de apă) și raportarea către autoritățile superioare . Prin aceste programe sunt prevazute investiții  care conduc la rezolvarea problemelor de gospodărire a apelor conform  directivelor Uniunii Europene.
  • Colaborarea permanentă (24/7), cu comisiile in caz de poluari accidentale ale apelor , pentru a elimina cauzele și efectele acestora .
  • Aplicarea sanctiunilor prevazute de legislatie in domeniul gospodaririi apelor.

Educatie

 • 1987 - 1992

  Diploma de facultate, Faculatatea de Hidrotehnica

  • Constructii
  • Iași, România

Aptitudini

Permis de conducere
 • B
 • Experienta in management
 • Spirit practic
 • Putere de organizare si disciplina

Limbi straine

Engleza
Mediu
Italiana
Avansat

Distinctii

Cursuri / traininguri
Operator Expert in Administratie si Contabilitae - Perugia -2009

Pre-interviu

Cum ti-ai descrie personalitatea?

Perseverenta .

Care sunt telurile tale in viata?

Sa fac lucrurile foarte bine .

Descrie jobul ideal pentru tine.

Conducerea unei echipe pe cele mai inalte niveluri .

Care sunt scopurile pe care ti le-ai stabilit in cariera ta?

De a realiza cat mai mult .

Esti mai motivat lucrand in echipa sau in mod individual?

In echipa

Ce job ti-ar place sa ai peste 5 ani?

Manager

La actualul sau fostul loc de munca, care au fost/sunt cele mai importante 5 realizari?

Recunosterea calitatilor din partea sefilor ; Invatarea lucrurilor noi ; Cunosterea de noi ambiente ; Adaptarea la diferite situatii ;Gresind se pot invata multe .

Ce fel de salariu meriti?

Un salariu conform muncii prestate

Poti lucra dupa termene limita, sub presiune, etc?

da

Care a fost ultima carte pe care ai citit-o?

Issac B. Singer - Ghimpel idiotul

100%
 • Last update: 05.03.2016
 • Reference number: 136148

Career goals

I would like to bring my experience and all my pertinent skills to the benefit of the company that will hire me .

 • Anglia
 • Full time
 • Wanted work domainsFinance Back Office, Institutions / Liberal professions Translations, Services Hotels
 • Availability for work related travelUp to 100% of the schedule
 • Willing to relocateOnly abroad

Experience

 • April 2005 - Present

  Cleaning Manager, Serseniuc Irina Inc. – Perugia - Italy

  • Perugia, Italy
  • Full time
  • Work domain - Services: Entertainment,Hotels

  •	Supervision/Maintenance/Cleaning of wastewater decanters of the customers.
  •	Responsible of the waste sorting  . 
  •	Supervise and co-ordinate the activities of cleaning workers in commercial and office establishments.
  •	Hire cleaning staff.
  •	Administering budgets. Prepare and manage budget, estimate costs and maintain financial records. Payments taxes, wages. Make and send invoices to customers.
  •	Contracting of specialized cleaning services.
  •	Procurement of materials necessary for the cleaning work. Skills in the ergonomic organization of activities : inventories( also for the other multinational companies – Zara and Leroy Merlin ), controls ,regular stocks, receipt / verification / storage / distribution of materials .
  •	Direct communication with customers to manage all requests.  
  •	Cleaning services performed for offices, showrooms, warehouses, theaters, hotels , condos and nursing homes for elderly.

 • July 1992 - July 2003

  Engineer, Romanian Waters

  • Botoșani, Romania
  • Full time
  • Work domain - Engineering: Environmental protection

  •	Office for authorizations and water control. Controlling the water users and water related works, regarding the operation and conformance with the water authorities’ statements .
  •	Monitoring office of the Hydro technical constructions behaviour over time.
  •	Efficient organization of water control in the assigned region.
  •	Control of the companies that are using water in their activities to ensure that respect for  law and rules for a safe environment .
  •	Monitoring the status of the development measures (which are part of the permits management of water resources) and reporting to higher authorities through these programs, the necessary investments, which lead to solving the problems of water management (provision and wastewater elimination), following the limits of the European Union directives.
  •	Permanent collaboration (24/7) with the Disaster Commissions, with the Public Order Units, with the local authorities, for health and others, to remove the causes and effects of accidental pollutions. 
  •	Acknowledging the contraventions and applying the sanctions stated by the legislation in water management.

Education

 • 1987 - 1992

  Bachelor's degree, Hydrotechnical Constructions University

  • Constructions
  • Iași, Romania

Skills

Driving license
 • B
 • Management experience
 • Practical spirit
 • Organization skills

Foreign languages

English
Intermediate
Italian
Advanced

Achievements

Courses / training
Expert Operator in Administration and Accounting
Professional qualification recognized by the Ministry of Labour – Italy

Pre-interview

How would you describe your personality?

Perseverance .

What are your goals in life?

To try to make things very well.

Describe your ideal job.

To manage a team at the highest levels.

What are the goals set for your career?

To realize as much as possible .

Are you able to work effectively in a team or independently?

In a team .

What job would you like to be doing in 5 years?

Manager

What are/were your most important 5 achievements in your current/past workplace?

Recognition of the qualities by the chiefs; To learn new things; Knowledge of new environments; Adapt to different situations; by mistakes I can learn more

What is your monthly salary expectation?

A wage according to the work performed

Can you work according to deadlines, under pressure, etc?

Yes

What is the last book you have read?

Isaac. B. Singer _Gimpel The Fool