139167

Responsabil Departament Resurse Umane la Confidential

HR Office Manager at Confidential

 • România, Brașov
 • România, Brașov
 • Romania, Brașov
 • Romania, Brașov
Afiseaza date contact
Traduceri ale CV-ului
95%
 • Ultima actualizare: 13.09.2017
 • Numar referinta: 139167

Obiectiv profesional

Dezvoltare profesionala

 • Brasov, Sibiu, Cluj
 • Full time
 • Domeniile urmariteOffice jobs Resurse umane / Psihologie
 • Disponibilitate deplasare in interes de serviciuPana la 25% din program
 • Disponibilitate relocareIn tara si in strainatate

Experienta

 • septembrie 2015 - Prezent

  Responsabil Departament Resurse Umane, Confidential

  • Brașov, România
  • Full time
  • Domeniu - Office jobs: Resurse umane / Psihologie

  -	planificarea, organizarea si supervizarea activitatilor departamentului de resurse umane;
  -	consiliere si recomandari corespunzatoare pentru angajati si manageri;
  -	realizarea si administrarea programelor de integrare in activitate a noilor angajati;
  -	evaluarea performantelor angajatilor in concordanta cu cerintele companiei;
  -	reprezentarea companiei in relatiile de munca cu autoritatile statului;
  -	intocmirea si evidenta tuturor documentelor referitoare la initierea, executarea, modificarea si
  -	incetarea contractelor de munca;
  -	intocmirea raportarilor si transmiterea tuturor modificarilor impuse de legislatia muncii correct si cu respectarea termenelor in REVISAL;
  -	Colectarea si verificarea pontajelor si intocmirea statelor de plata;
  -	Gestionarea aspectelor legate de tichetele de masa;
  -	Efectuarea calculului salariilor;
  -	Intocmirea diferitelor situatii economico – financiare solicitate de diverse departamente din
  -	societate sau beneficiari externi
  -	Asigurarea unui proces de recrutare si selectie performant;
  REALIZARI:
  -	organizarea eficienta a activitatii departamentului de resurse umane vizand doua directii de dezvoltare: administrarea documentelor - salarizare si dezvoltarea resursei umane.

 • iulie 2007 - septembrie 2015

  Responsabil Departament Resurse Umane, S.C. ARABESQUE S.R.L.

  • Brașov, România
  • Full time
  • Domeniu - Office jobs: Resurse umane / Psihologie

  -	asigurarea, mentinerea, dezvoltarea si motivarea resursei umane;
  -	consiliere si recomandari corespunzatoare pentru angajati si manageri;
  -	asigurarea unui proces de recrutare si selectie performant, bazat pe previziunile de personal și nevoile companiei;
  -	identificarea de noi surse de recrutare, administrarea bazei de date cu aplicanti, head – hunting, participarea la evenimente specifice de marketing de personal - targuri de joburi, workshop-uri;
  -	realizarea si administrarea programelor de integrare in activitate a noilor angajati;
  -	interviuri de iesire pentru a determina motivele separarii si propunerea de planuri de actiune;
  -	evaluarea performantelor angajatilor in concordanta cu cerintele companiei;
  -	aplicarea procedurilor in cazul cercetarilor disciplinare;
  -	reprezentarea companiei in relatiile de munca cu autoritatile statului;
  -	intocmirea si evidenta tuturor documentelor referitoare la initierea, executarea, modificarea si încetarea contractelor de munca;
  -	intocmirea raportarilor si transmiterea tuturor modificarilor impuse de legislatia muncii corect si cu respectarea termenelor in REVISAL.
  REALIZARI:
  -	scaderea fluctuatiei de personal;
  -	cresterea valorii echipei prin administrarea profesionista a proceselor de recrutare si selectie de personal, integrare si evaluare;
  -	conceperea si aplicarea unei proceduri de lucru coerente in concordanta cu politicile si strategia companiei;
  -	acuratete in respectarea legislatiei si administrarea documentelor si dosarelor de personal.

 • decembrie 2003 - iulie 2007

  Director birou Resurse Umane / Psiholog / Consultant resurse umane, S.C. YU - ROM S.R.L.

  • Brașov, România
  • Full time
  • Domeniu - Office jobs: Resurse umane / Psihologie

  -	coordonarea echipei pentru implementarea strategiei de resurse umane si livrarea pachetelor de servicii catre clienti respectand standardele de calitate;
  -	recrutarea si selectiea resurselor umane pentru clientii nostri: head – hunting, selectie pe baza testelor psihologice, a interviului si a testelor de cunostinte pentru domenii specifice;
  -	consiliere pentru integrare profesionala, analiza motivatiei in munca;
  -	coordonarea echipei de proiect pentru Externalizarea Managementului Resurselor Umane, program care include: evaluarea socio-profesionala, analiza climatului socio-profesional, evaluarea performantelor, cultura organizationala, descrierea si analiza posturilor, realizarea fiselor de post, a organigramei si a circuitului informational;
  -	evaluare psihologica cu ajutorul testelor de: personalitate, inteligenta, aptitudini;
  -	analiza comportamentala cu ajutorul sistemului Thomas;
  -	concepere si sustinere programe de training pentru functii de conducere si/sau echipe de vanzari ;
  -	identificarea de noi clienti si vanzarea serviciilor de management si consultanta in resurse umane.
  REALIZARI:
  -	promovarea in functia de Director birou Resurse Umane si coordonarea unei echipe formate din 6 persoane;
  -	cresterea satisfactiei clientilor fata de serviciile oferite.

Educatie

 • 2006 - 2008

  Master / studii postuniversitare, Universitatea Transilvania

  • Resurse umane
  • Brașov, România
 • 1998 - 2002

  Diploma de facultate, Universitatea din Bucuresti

  • Psihologie
  • Brașov, România

Aptitudini

Permis de conducere
 • B
 • Experienta in management
 • Putere de organizare si disciplina

relatii de munca, dezvoltare organizationala, recrutare si selectie, evaluarea performantei, retentie, formare si dezvoltare, administrarea carierelor, abilitati de comunicare si relationare, organizare, eficienta, coordonarea echipei, confidentialitate, abilitati de negociere, solide cunostinte despre piata muncii.

Limbi straine

Engleza
Avansat
Germana
Incepator
Romana
Nativ

Distinctii

Certificari
1. Certificat INSPECTOR RESURSE UMANE, Formator: Dima Consulting Group;
2. Atestat de libera practica in supervizare in specialitatile Psihologia Muncii si Psihologia Transporturilor, Formator: Colegiul Psihologilor din Romania;
3. Manager Resurse Umane, Formator: Cella Invest;
4. Psihoterapeut, Formator: Colegiul Psihologilor din Romania si APPAR
70%
 • Last update: 13.09.2017
 • Reference number: 139167

Career goals

Human Resources professional development, together with my dedication to company goals.

 • Brasov, Sibiu, Cluj
 • Full time
 • Wanted work domainsOffice jobs Human Resources / Psychology
 • Availability for work related travelUp to 25% of the schedule
 • Willing to relocateIn the country and abroad

Experience

 • September 2015 - Present

  HR Office Manager, Confidential

  • Brașov, Romania
  • Full time
  • Work domain - Office jobs: Human Resources / Psychology

  -Developing and implementing HR strategies and initiatives in line with the business strategy and company
  policies;
  -Planning, organizing and supervising the activities of the HR department;
  - Building an Activity Management Integration programs for new employees;
  - Developing and administering programs for new employees;
  -Develop and monitor overall HR and procedures across the company;
  - Counseling and appropriate referrals for employees and managers;
  - Representing the company in labor relations with state authorities;
  - Preparing and recording all documents relating to the initiation, execution, modification and
  termination of labor contracts;
  - Preparing reports for all the modifications imposed by labor legislation correctly and timeliness in REVISAL;
  - Collecting and verifying timesheets and payroll preparation;
  - Processing payroll using Nexus ERP;
  - Preparing various hr and economic analysis - financial reports requested by various departments
  company or external customers;
  - Ensuring an efficient recruitment and selection process.
  Achievements:
  - Efficient organization of business human resources department targeting two directions: Document
  Management - payroll and human resource development.

 • July 2007 - September 2015

  HR Department Responsible, S.C. ARABESQUE S.R.L.

  • Brașov, Romania
  • Full time
  • Work domain - Office jobs: Human Resources / Psychology

  -	Execution, implementation and management of aspects related to: insurance, maintenance, development
  and motivation of human resources;
  -	Active participation in the implementation and correlation of all HR programs, policies and procedures in line
  with business objectives;
  -	Consultation, counseling and appropriate referrals for employees and managers, design and propose action plans for training and team development;
  -	Monitoring and ensuring efficient recruitment and selection process based on forecasts of personal and
  business needs;
  -	Identifying new sources of recruitment, administration of candidates database;
  -	The human resources recruitment and selection, head - hunting, attending specific marketing events of
  personnel - job fairs, workshops;
  -	Induction programs for new employees;
  -	Exit interviews to determine reasons for separation and to propose corrective action plans;
  -	Evaluating employee performance in accordance with company requirements;
  -	Disciplinary investigation procedures;
  -	Representing the company in front of state authorities concerning labor relations;
  -	Prepare and record all documents related to the initiation, execution and termination of labor contracts;
  -	Preparation of documents required by hr legislation and / or working procedure regarding: personnel
  changes - internal transfers, promotions, wage adjustments, timesheets - annual leave, sick leave, personal
  files, personal electronic databases, charts; job descriptions and job specifications; benefits;
  -	Preparation and submission of all reports required by hr legislation in a correct and timely manner into
  REVISAL.
  -	Decrease fluctuation of personnel;
  -	Increasing the team value by administering professional recruitment and selection, induction and evaluation
  processes;
  -	Designing and implementing a coherent working procedure in accordance with company policy and
  strategy;
  -	Compliance and accuracy in document management and personnel files.

 • December 2003 - July 2007

  HR Office Manager / Psychologist / HR Consultant, S.C. YU - ROM S.R.L.

  • Brașov, Romania
  • Full time
  • Work domain - Office jobs: Human Resources / Psychology

  -	Team coordination to implement HR strategy and deliver service packages to clients following quality
  standards;
  -	Identify and develop new recruitment channels;
  -	Human resources recruitment and selection customized programs for our customers: targeted recruitment,
  head - hunting, selection based on psychological tests, the interview and tests of knowledge for specific areas;
  -	Counseling for professional integration, analysis of work motivation;
  -	Conducting the project team for outsourcing human resource management programs that includes:
  socio-professional environment analysis, performance evaluation, organizational culture, job analysis, job
  descriptions, organizational chart and information flow;
  -	Psychological assessment using tests: personality, intelligence, aptitude;
  -	Behavioral analysis using Thomas system;
  -	Design and deliver training programs;
  -	Identification of new customers and selling our human resources and management consulting services.
  -	Promotion to the position of Human Resources Office Director and coordinating a team of 6 people;
  -	Increasing customer satisfaction towards the offered services.

Skills

Driving license
 • B
 • Management experience
 • Communication skills
 • Organization skills

Foreign languages

English
Advanced
German
Beginner
Romanian
Native

Achievements

Certificates / diplomas
1. HR Inspector Certificate
2. Certificate of free practice in supervision of Labor Psychology and Transport Psychology, Colegiul Psihologilor din Romania, Bucuresti, Romania
3. HR Manager Certificate, Cella Invest
4. Psychotherapist, Colegiul Psihologilor din Romania si APPAR, Bucureºti, România