140655

Administrator de sistem și rețea la Unitatea Militara 01463 Florești-Cluj

Network and system administrator at Military Unit 01463 Floresti-Cluj

 • România, Cluj Napoca
 • România, Cluj Napoca
 • Romania, Cluj Napoca
 • Romania, Cluj Napoca
Afiseaza date contact
Traduceri ale CV-ului
100%
 • Ultima actualizare: 25.10.2015
 • Numar referinta: 140655

Obiectiv profesional

Un ANGAJAT VALOROS pentru firma care ma plateste.
Am mai fost si ...imi doresc sa mai fiu.

 • Cluj Napoca
 • Full time
 • Domeniile urmariteIt Telecom IT Hardware, It Telecom Suport / Helpdesk, Vanzari IT
 • Disponibilitate deplasare in interes de serviciuPana la 25% din program
 • Disponibilitate relocareNumai in strainatate

Experienta

 • martie 2009 - septembrie 2015

  Administrator de sistem și rețea, Unitatea Militara 01463 Florești-Cluj

  • Cluj Napoca, România
  • Full time
  • Domeniu - It Telecom: IT Hardware,Suport / Helpdesk

  - remedierea problemelor hardware și conflictelor software în sistemele informatice independente sau conectate în rețea, 
  - instalarea sistemelor de operare si a softurilor specifice fiecărui punct de lucru.
  - crearea conturilor de utilizatori, acordarea de drepturi utilizatorilor, implementarea politicilor de securitate, monitorizarea log-event-urilor
  - gestiunea si evidenta configurațiilor hardware si software a sistemelor in funcțiune precum si a licențelor si acreditarilor de securitate.
  - gestiunea mediilor de stocare amovibile cu evidenta semnăturilor digitale ale acestora in sisteme.
  - mentenanța si schimbul de consumabile la periferice (imprimante, faxuri)
  - operare în suita Microsoft Office ( Word, Excel, Power Point, Outlook) funcție de cerințele compartimentului.
  - prepararea de material video și prezentări pentru diverse activități de briefing si lobby.

 • septembrie 1989 - februarie 2009

  Operator și Șef de Stație de Radiolocație, Unitatea Militara 01463 Florești-Cluj

  • Cluj Napoca, România
  • Full time
  • Domeniu - It Telecom: Telecomunicatii

  - depanarea, întreținerea și exploatarea stației de radiolocație
  - gestiunea subansamblelor stației și loturilor cu piesele de schimb și accesorii
  - operarea în cărțile de exploatare a orelor de funcționare a tehnicii și aparaturilor speciale, completarea fișelor PSI.
  -coordonarea activității în cadrul echipajului stației

Educatie

 • 2012 - 2012

  Colegiu / studii postliceale, Centrul secundar de studiere a limbii engleze

  • Limbi Si Literaturi Straine
  • Cluj Napoca, România
 • 2010 - 2010

  Colegiu / studii postliceale, Centrul de instruire pentru comunicații si informatica

  • Informatica
  • Sibiu, România
 • 1986 - 1989

  Colegiu / studii postliceale, Școala militară de maiștri militari de radiolocație „Leontin Sălăjan

  • Electronica
  • Brașov, România
 • 1982 - 1986

  Liceu / scoala profesionala, Liceul Industrial Nr 3, Poștă și Telecomunicații

  • Telecomunicatii
  • Bacău, România

Aptitudini

Permis de conducere
 • B
 • BE
 • C
 • CE
 • Spirit practic
 • Putere de organizare si disciplina

Word, Excel, Power Point, Outlook. 
Prelucrare foto si video
- capacitatea de a lua decizii, de a coordona și de a comunica mai ales.
- spirit de echipă, rezistență la efort și stres ( a avut cine sa mă călească), 
- capacitatea de adaptare la mediu nou de lucru și la situații neprevăzute, memorie și viteză de percepție.
- capacitate de improvizație la situații neprevăzute.
- pot învață cam orice daca îmi stârnește interesul.

Limbi straine

Engleza
Mediu
Italiana
Mediu
Maghiara
Incepator
Romana
Nativ

Distinctii

Certificari
Certificat de competenta lingvistica Engleza Sibiu aprilie 2014

Pre-interviu

Cum ti-ai descrie personalitatea?

Atent cu cei din jur, dedicat oamenilor care conteaza in viata mea.

Care sunt telurile tale in viata?

Sanatate, bunastare. In ordine asta.

Descrie jobul ideal pentru tine.

Sa am in jur calculatoare si colegi care practica notiunea SHARE.

Care sunt scopurile pe care ti le-ai stabilit in cariera ta?

Mereu aceleasi. Un angajat respectat si mai ales valoros pentru compania (firma) care ma plateste.

Esti mai motivat lucrand in echipa sau in mod individual?

Motivatia nu vine din individual sau echipa. Eu asa vad. Da, imi place in echipa. Succesul se simte mai intens si esecul se ...divide. Nu??

Ce job ti-ar place sa ai peste 5 ani?

Ceva care sa ma defineasca. Ar fi vai de capul meu daca ar fi altfel.

La actualul sau fostul loc de munca, care au fost/sunt cele mai importante 5 realizari?

Am pus ordine administrativa si am creat reguli.
Am gasit metodele ca acele reguli sa fie respectate.
Am castigat respectul celor pe care ii deserveam prin calitatea prestatie.
Am depasit cu mult fisa postului, tot in virtutea binelui comun.
Ultima, am simtit ca oamenii cu care am lucrat regreta plecarea mea. Ce realizare poate fi mai mare?

Ce fel de salariu meriti?

Unul care sa reflecte cantitatea si mai ales calitatea muncii. Va suna cunoscut? In realitate e cel care ti se ofera si pe care bineinteles..il accepti ca sa prestezi.

Poti lucra dupa termene limita, sub presiune, etc?

Aproape toata munca e cu termene limita si cand deservesti peste 200 de utilizatori presiunea e la ea acasa.

Care a fost ultima carte pe care ai citit-o?

Windows Server 2012. Nu toata.

100%
 • Last update: 25.10.2015
 • Reference number: 140655

Career goals

A valuable employee for the company that pays me.
I was and ... I want to be again.

 • Cluj Napoca
 • Full time
 • Wanted work domainsIt Telecom IT Hardware, It Telecom Support / Helpdesk, Sales IT
 • Availability for work related travelUp to 25% of the schedule
 • Willing to relocateOnly abroad

Experience

 • March 2009 - September 2015

  Network and system administrator, Military Unit 01463 Floresti-Cluj

  • Cluj Napoca, Romania
  • Full time
  • Work domain - It Telecom: IT Hardware,Support / Helpdesk

  - The main task was to assure IT support for all users
  - Installing operating systems and software specific to each workstation. 
  - Create user accounts, granting rights of users, implementing security policies, and event log monitoring.
  - Ensure that Service Level Agreements and IT security processes are followed at all times.                                              
  - Hardware repair and software conflicts issues in independent systems or networked
  - Management of removable media with their digital signatures in record systems 
  - Accounting systems about hardware and software configurations as well as licenses and security credentials.
  - Maintenance for peripherals like printers, faxes and assuring supplies.
  - Operating in Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, and Outlook) according to the office requirements.
  - Preparing video and presentations for various briefing and lobby activities

 • September 1989 - February 2009

  Radar petty officer, Military Unit 01463 Floresti-Cluj

  • Cluj Napoca, Romania
  • Full time
  • Work domain - It Telecom: Telecommunications

  · The air control 
  - Operation of radar station, maintenance and repair 
  - Coordinate activities within the station crew 
  - Management subassemblies and lots station with spare parts and accessories
  - Mining in operation cards about operating hours of technique and special equipment.

Education

 • 2012 - 2012

  College, Secondary center for learning English

  • Foreign languages and literature
  • Cluj Napoca, Romania
 • 2010 - 2010

  College, Training center for communications and information technology

  • Informatics
  • Sibiu, Romania
 • 1986 - 1989

  College, Radar Warrant Officer military school „Leontin Salajan”

  • Electronics
  • Brașov, Romania
 • 1982 - 1986

  Highschool, Industrial High-school No 3, Post and Telecommunication

  • Telecomunications
  • Bacău, Romania

Skills

Driving license
 • B
 • BE
 • C
 • CE
 • Communication skills
 • Practical spirit
 • Organization skills

Computer literate: very good knowledge of Word, Excel, Power Point, and Outlook as well as e-mail and the internet.
Fluent in English; practical knowledge of Italian and Hungarian
Proven oral and written communication skills and the ability to interact professionally with a diverse group of people; 
Ability to work productively in teams; 
Attention to details;
Highly adaptive to new working environments and the unpredictable; 
Ability to improvise when facing unpredictable events

Foreign languages

English
Intermediate
Italian
Intermediate
Hungarian
Beginner
Romanian
Native

Achievements

Certificates / diplomas
Certificate of Language Proficiency passed; Military national testing center languages exam in April 2014

Pre-interview

How would you describe your personality?

Careful with others, dedicated for people who matter in my life

What are your goals in life?

Health, wealth. In this order.

Describe your ideal job.

To have computers around and colleagues who practice the SHARE notion.

What are the goals set for your career?

Always the same. A respected and highly valuable employee for the company that pays me.

Are you able to work effectively in a team or independently?

The motivation doesn`t comes from individual or team work. This is my opinion. Yes, I love the team work. Succes in team is more intense ...and failure ... is divide. It`s not like that???

What job would you like to be doing in 5 years?

Something to define me. Otherwise, It would be oh my.

What are/were your most important 5 achievements in your current/past workplace?

I put administrative order and I created rules.
I found methods that those rules are respected. 
I earned the respect of those who I served through quality benefit. 
I exceeded job description, also in virtue of the common good.
Last, I felt that people with I worked regretted my departure. What can be greater achievement?

What is your monthly salary expectation?

One that reflects the quantity and especially the quality of work. Sound familiar? In reality it's one that is offered and offcourse you accepted to provide.

Can you work according to deadlines, under pressure, etc?

Almost all the work is with deadlines and when you serves over 200 users the pressure is at home.

What is the last book you have read?

Windows 2012 servers. Not all !!!!!!