141658

Director, Coordonator, Muncitor la Admimo Consulting SRL

Director, Coordinator, Workers at S.C.Admimo Consulting SRL

 • România, București
 • România, București
 • Romania, București
 • Romania, București
Afiseaza date contact
Traduceri ale CV-ului
100%
 • Ultima actualizare: 20.10.2015
 • Numar referinta: 141658

Obiectiv profesional

Obtinerea unui job in strainatate

 • Anglia, Germania, Scandinavia
 • Full time
 • Domeniile urmariteMuncitori Tehnicieni Instalatii / Amenajari, Muncitori Tehnicieni Muncitori, Office jobs Aprovizionare
 • Disponibilitate deplasare in interes de serviciuPana la 100% din program
 • Disponibilitate relocareNumai in strainatate

Experienta

 • august 2008 - Prezent

  Director, Coordonator, Muncitor, Admimo Consulting SRL

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Muncitori Tehnicieni: Agricultura,Instalatii / Amenajari,Muncitori,Soferi

  Coordonator-muncitor in domeniul : Agricultura-legumicultura, depozitare - sortare, aprorvizionare pentru magazinele proprii, livrarea marfii cu masina; si in Amenajari-interioare ( aprovizionare cu necesarul de materiale, reparatii si renovari locuinte - instalatii sanitare si electrice, zugraveli ).

Educatie

 • 1982 - 1988

  Diploma de facultate, Institutul Politehnic Bucuresti

  • Energetica
  • București, România

Aptitudini

Permis de conducere
 • B
 • Spirit practic
 • Atitudine pozitiva si optimism
 • Putere de organizare si disciplina

- SUNT COMUNICATIV, RECEPTIV, AMABIL, FLEXIBIL, RIGUROS, CORECT
- SUNT DISPUS LA UN PROGRAM PRELUNGIT DUPA CUM ESTE NECESAR, INCLUSIV CU DEPLASARI IN INTERES DE SERVICIU. 
- CE MA REPREZINTA , ESTE : Dorinta de munca , Dorinta de cunoastere, Seriozitatea , Organizarea , Experienta de lucru in colectiv, Adaptabilitatea, Corectitudinea si, nu in ultimul rand, Nevoile financiare.

Limbi straine

Engleza
Incepator
Romana
Nativ

Distinctii

Cursuri / traininguri
1. Public Relations Promotion&Sales -UNILEVER -1994 -   CERTIFICAT          
   2. Sales,Marketing&Merchendising –KRAFT JACOBS SUCHARD -1995- DIPLOMA                                                         
   3. Sales Management - TAMBRANDS - 1996 - CERTIFICAT
   4. Bursa de Valori / Piete de Capital - CAMERA DE COMERT SI  INDUSTRIE A  
     ROMANIEI S.A. - 1997  - CERTIFICAT
    
   5. Asigurari de Viata si Tehnica Vinzarii - A.I.G. LIFE ASIGURARI ROMANIA S.A.- 
     2000 - CERTIFICAT
    
    6. Declarant Vamal – CENTRUL DE INITIERE SI PERFECTIONARE IN  
     INFORMATICA SI MANAGEMENT NEWSYSTEM S.A. -2000-CERTIFICAT
    
   7.Expert Evaluator de Intreprinderi -Membru Titular ANEVAR -2004-CERTIFICAT
    
    8. Expert Evaluator Imobiliar – Membru Titular ANEVAR 2005  - CERTIFICAT

Pre-interviu

Cum ti-ai descrie personalitatea?

Sunt o fire muncitoare, dornic de cunoastere; perseverent; loial; punctual; organizat; optimist...

Care sunt telurile tale in viata?

Realizare sociala; Stabilitate financiara; Fericirea.

Descrie jobul ideal pentru tine.

Indiferent de jobul pe care-l ai , ideal este atunci cand ai toate conditiile necesare desfasurarii lui , si esti multumit de realizari si implicit de beneficiile lui.

Care sunt scopurile pe care ti le-ai stabilit in cariera ta?

Multumire si stabilitate financiara.

Esti mai motivat lucrand in echipa sau in mod individual?

Depinde de jobul pe care-l faci; motivarea vine din multumirea pe care o ai in realizarea sarcinilor jobului , fie independent , fie in echipa!

Ce job ti-ar place sa ai peste 5 ani?

Depinde de evolutia realizarilor de pana atunci. Dece nu, un coordonator !

La actualul sau fostul loc de munca, care au fost/sunt cele mai importante 5 realizari?

Organizarea locului de munca dupa diverse criterii ( prioritati, necesitati, profitabilitati....); Coordonarea echipei ; Optinerea si negocierea de contracte ; Deschiderea unor puncte de lucru pentru desfacerea produselor; Organizarea si aprovizionarea depozitului si a punctelor de lucru cu marfa.

Ce fel de salariu meriti?

Evident , trebuie sa reflecteze realizarile (si calitatea lor) sarcinilor impuse de job.

Poti lucra dupa termene limita, sub presiune, etc?

DA.

Care a fost ultima carte pe care ai citit-o?

Toamna - un roman politist scis de un scriitor suedez.

100%
 • Last update: 20.10.2015
 • Reference number: 141658

Career goals

Getting a job abroad

 • Anglia, Germania, Scandinavia
 • Full time
 • Wanted work domainsTechnicians Installations / Decorations, Technicians Workers, Office jobs Supply
 • Availability for work related travelUp to 100% of the schedule
 • Willing to relocateOnly abroad

Experience

 • August 2008 - Present

  Director, Coordinator, Workers, S.C.Admimo Consulting SRL

  • București, Romania
  • Full time
  • Work domain - Technicians: Agriculture,Installations / Decorations,Workers,Drivers

  Coordinator-worker in the field: Agriculture, farming, storage - sorting, aprorvizionare for its stores, delivery of goods by car; and in the field: Interior design (supply necessary materials, household repairs and renovations - plumbing and electrical,  whitewashing).

Education

 • 1982 - 1988

  Bachelor's degree, Polytechnic Institute of Bucharest

  • Energetics
  • București, Romania

Skills

Driving license
 • B
 • Practical spirit
 • Positive attitude and optimism
 • Organization skills

- I'm communicative, responsive, courteous, flexible and rigorous.
- Are willing to a program of long working hours as needed, including travel for the service.
- Which represent me: the desire to work, desire for knowledge, thoroughness, organization, honesty, team work experience, versatility, accuracy and, not least, financial needs

Foreign languages

English
Beginner
Romanian
Native

Achievements

Courses / training
Type distinction: Courses / Trainings
1. Public Relations & Sales Promotion -UNILEVER -1994 - CERTIFICATE
      2. Sales, Marketing & Merchendising -KRAFT Suchard -1995- DIPLOMA JACOBS
      3. Sales Management - Tambrands - 1996 - CERTIFICATE
      4. Stock Exchange / Capital Markets - CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY
          ROMANIA S.A. - 1997 - CERTIFICATE
       
      5. Life Insurance and engineering sale - AIG Life Asigurari Romania S.A.-
          2000 - CERTIFICATE
       
       6. Customs Declarant - Initiation Centre and Professional Development
          MANAGEMENT INFORMATION AND NEWSYSTEM S.A. -2000-CERTIFICATE
        
      7.Expert Appraiser Companies -Member ANEVAR -2004-CERTIFICATE
        
       8. Real estate assessor - Member ANEVAR 2005 - CERTIFICATE

Pre-interview

How would you describe your personality?

I am hardworking, eager for knowledge; perseverance; loyal; punctually; organized; optimistic ...

What are your goals in life?

Social achievements; Financial stability; Happiness.

Describe your ideal job.

Regardless of the job that you have, it is ideal when you have all the conditions necessary for the development of, and are satisfied with the achievements and benefits of default.

What are the goals set for your career?

Complacency and financial stability

Are you able to work effectively in a team or independently?

It depends on the job; motivation comes from the satisfaction that you have when executing tasks from job well; either independently or in team!

What job would you like to be doing in 5 years?

It depends on the evolution of my accomplishments. Why not a coordinator

What are/were your most important 5 achievements in your current/past workplace?

Workplace organization on various criteria (priorities, needs, profitability ....) Team coordination; Negotiation and finalization of contracts; The opening of stores selling the products; The organization and supply: the warehouse and the stores selling the products

What is your monthly salary expectation?

Obviously. It should reflect the realization (and quality) of tasks imposed by the job.

Can you work according to deadlines, under pressure, etc?

YES

What is the last book you have read?

"Autumn" - a detective novel by a Swedish writer