143034

impachetare asamblare verificare servare la foxconn

Packing Assembly Checking server at Foxconn

 • Anglia, Liverpool
 • Anglia
 • England, Liverpool
 • England
Afiseaza date contact
Traduceri ale CV-ului
75%
 • Ultima actualizare: 19.11.2015
 • Numar referinta: 143034

Obiectiv profesional

Vreau o carieră în industria prelucrătoare și în domeniul financiar-contabil pentru speranța că
prin experiența acumulată de cadru universitar și de muncă
experiență am putut ajuta la optimizarea proceselor financiare și de producție în cadrul
Compania.

 • Liverpool, Manchester
 • Full time
 • Salariul dorit1000 €
 • Domeniile urmariteFinante Back Office, Inginerie Industrii / Productie, Vanzari IT
 • Disponibilitate deplasare in interes de serviciuPana la 100% din program
 • Disponibilitate relocareIn tara si in strainatate

Experienta

 • septembrie 2014 - noiembrie 2014

  impachetare asamblare verificare servare, foxconn

  • kutna hora, Cehia
  • Full time
  • Domeniu - Inginerie: Industrii / Productie

  impachetare
  asamblare
  verificare servare

 • iunie 2012 - iulie 2012

  practica contabila, dumagas

  • Craiova, România
  • Full time
  • Domeniu - Finante: Back Office,Banci / Institutii Financiare,Financiar / Contabilitate,Management,Vanzari

  practica contabila

Aptitudini

Permis de conducere
 • B
 • Capacitate de a munci in echipa
 • Spirit practic
 • Atitudine pozitiva si optimism

Memoria vizuală , coerent și concis , bine organizat
Rezistent la lucru greu
Ambiţios
Abilitatea de a lua decizii de afaceri ; capacitatea de a interacționa și de a motiva ;
capacitatea de a înțelege concepte , dezvolta idei și implementarea strategiilor
Competențe includ capacitatea de comunicare , comportament de răspuns și
tactici de negociere
Competențe informatice; gândire creativă; luarea deciziilor; adaptabilitate; client
îngrijire; eficiență și flexibilitate
Abilitatea de a lucra sub presiune ; Echipament de asamblare ; atenție la detalii ;
rezolvarea conflictului; verificarea acuratețe ; determinare; elaborarea planurilor de
proiecte ; urmând instrucțiunile ; respectarea termenelor ; orientat spre rezultate; strategic
gândire; supraveghere oameni
Utilizarea calculatoarelor ; fiabilitate; de rezolvare a problemelor competențe ; administrarea informației

Limbi straine

Romana
Avansat
Italiana
Incepator

Pre-interviu

Cum ti-ai descrie personalitatea?

Matur, responsabil trebuie să vă ; copilăresc , imatur atunci când vine vorba de viața lui mic
placeri . Îmi place să cred că mai bine selectați prioritățile . Ce presupune maturitate
și responsabilitatea mă angajez 100% , care nu necesită imi permit
să fie copil

Care sunt telurile tale in viata?

Gândiți pozitiv și va atrage lucruri pozitive in viata mea . obiectivele
sunt găsirea de locuri de muncă în cazul în care mă găsesc și sefi multumire.

Descrie jobul ideal pentru tine.

Găsiți locuri de muncă în cazul în care este perfectă înțelegere , respect și în cazul în care visele și
abilitățile dumneavoastră avânta

Care sunt scopurile pe care ti le-ai stabilit in cariera ta?

un loc de muncă bun și care poate crește treptat . Scopul meu este de o cariera de succes

Esti mai motivat lucrand in echipa sau in mod individual?

Da, desigur o crestere a da echipa chiar

Ce job ti-ar place sa ai peste 5 ani?

Nu știu clipă de viață . În cinci ani, s-ar putea lucra ca manager

La actualul sau fostul loc de munca, care au fost/sunt cele mai importante 5 realizari?

onestitate
promptitudine
Randament
servicii de optimizare
scanarea tuturor ocazii favorabile

Ce fel de salariu meriti?

Nu vreau să spun un salariu fix , care poate plăti vreau doar să-mi dea un decent
viaţă

Poti lucra dupa termene limita, sub presiune, etc?

Desigur, nu am nici o problema cu acest

Care a fost ultima carte pe care ai citit-o?

Enigma Otiliei
George Calinescu

100%
 • Last update: 19.11.2015
 • Reference number: 143034

Career goals

I want a career in manufacturing and in financial accounting for the hope that through accumulated experience of university framework and work experience I could help optimize financial processes and production within the company.

 • Liverpool, Manchester
 • Full time
 • Salary wanted1000 €
 • Wanted work domainsFinance Back Office, Engineering Industries / Production / Manufacturing, Sales IT
 • Availability for work related travelUp to 100% of the schedule
 • Willing to relocateIn the country and abroad

Experience

 • September 2014 - November 2014

  Packing Assembly Checking server, Foxconn

  • Kutna Hora, Czech Republic
  • Full time
  • Work domain - Engineering: Industries / Production / Manufacturing

  Packing
  Assembly
  Checking server

 • June 2012 - July 2012

  practice accounting, Dumagas

  • Craiova, Romania
  • Full time
  • Work domain - Finance: Back Office,Banks / Financial Institutions,Finance / Accounting,Management,Sales

  practice acounting of university

Education

 • 2008 - 2012

  Faculty ongoing, spiru haret

  • Accounting
  • Craiova, Romania
 • 2012 - 2012

  College, Applied Systems SRL

  • Accounting
  • Craiova, Romania
 • 2004 - 2008

  Highschool, stefan odobleja

  • Informatics
  • Craiova, Romania
 • 1996 - 2004

  Elementary school, NR 2 TRAIAN

  • Other
  • Craiova, Romania

Skills

Driving license
 • B
 • Ability to work in team
 • Practical spirit
 • Positive attitude and optimism

Visual memory, cohesive and concise, well organized
Resistant to hard working
Ambitious
Ability to make business decisions; the ability to interact and motivate; the ability to understand concepts, develop ideas and implement strategies
Competencies include communication ability, response behavior and negotiation tactics
Computer skills; creative thinking; decision making; adaptability; customer care; efficiency& flexibility
Ability to work under pressure; assembling equipment; attention to details; conflict resolution; checking for accuracy; determination; developing plans for projects; following instructions; meeting deadlines; result oriented; strategic thinking; supervising people
Using computers; reliability; problem solving skills; information management

Foreign languages

Romanian
Advanced
Italian
Beginner

Achievements

Certificates / diplomas
2012
Applied Systems SRL
Functional market accounting
Certificate-technician in commercial and financial activities
Stefan Odobleja
informatics, intensive English
Spiru Haret University
-Accounting, management science
(Cut off)

Pre-interview

How would you describe your personality?

Mature, responsible you must; childish, immature when it comes to life's little pleasures. I like to believe that I better select priorities. What requires maturity and responsibility commit myself 100% that do not require Sweeper allows me to be children

What are your goals in life?

Think positively and you will attract positive things in my life. The objectives are finding one job where I find myself and contentment bosses.

Describe your ideal job.

Find the perfect job is where understanding, respect and where dreams and your skills soar

What are the goals set for your career?

a good job and which can gradually increase. My goal is a successful career

Are you able to work effectively in a team or independently?

yes of course an increase yield right team

What job would you like to be doing in 5 years?

I do not know living moment. In five years I might work as the manager

What are/were your most important 5 achievements in your current/past workplace?

honesty
readiness
yield
optimization services
scanning all favorable opportunities

What is your monthly salary expectation?

I do not want to say a fixed salary that can pay just want to give me a decent life

Can you work according to deadlines, under pressure, etc?

Of course I have no problem with this

What is the last book you have read?

Otilia's enigma
George Calinescu