144375

Magaziner la Sodexo

Warehouse at Sodexo

 • România, Lugoj
 • România, Lugoj
 • Romania, Lugoj
 • Romania, Lugoj
Afiseaza date contact
Traduceri ale CV-ului
100%
 • Ultima actualizare: 09.02.2016
 • Numar referinta: 144375

Obiectiv profesional

Sunt decis să lucrez pe termen lung în domeniul serviciilor. Pregătirea teoretică si practica realizată ma ajuta in cariera.

 • Strainatate
 • Full time
 • Salariul dorit1500 €
 • Domeniile urmariteVanzari Sanatate
 • Disponibilitate deplasare in interes de serviciuPana la 100% din program
 • Disponibilitate relocareIn tara si in strainatate

Experienta

 • octombrie 2015 - Prezent

  Magaziner, Sodexo

  • Lugoj, România
  • Full time
  • Domeniu - Servicii: Restaurante

  Aprovizionare
  Cattering

 • mai 2015 - septembrie 2015

  Shop Assistant, Harlekin Tivoli

  • Copenhaga, Danemarca
  • Full time
  • Domeniu - Vanzari: Retail / Comert

  Restocking
  Customer

 • august 2006 - aprilie 2015

  Pedagog, AS Clementina

  • Lugoj, România
  • Full time
  • Domeniu - Institutii / Profesii liberale: Fundatii / Asociatii / ONG

  Am desfasurat impreuna cu beneficiarii, activitati cu scopul de consolidare a DVI.

 • noiembrie 2002 - iulie 2006

  Sef Raion Food, Artima RIC

  • Lugoj, România
  • Full time
  • Domeniu - Vanzari: Retail / Comert

  Am executat si monitorizat actiunile de comenzi, receptie si desfacere a produselor alimentare, avand angajati in subordine.

 • februarie 2002 - octombrie 2002

  Agent Publicitate, Nabir Socciete

  • Paris, Franta
  • Full time
  • Domeniu - Marketing: Media

  Distribuirea de materiale publicitare.

 • ianuarie 2001 - ianuarie 2002

  Montator Mobila, Russo Arredo

  • Roma, Italia
  • Full time
  • Domeniu - Muncitori Tehnicieni: Instalatii / Amenajari

  Asamblare si reglare a pieselor de mobila.

Educatie

 • 2008 - 2011

  Diploma de facultate, USH

  • Management
  • Brașov, România
 • 1997 - 2000

  Colegiu / studii postliceale, SM Hilfe

  • Pedagogie
  • Timișoara, România
 • 1992 - 1997

  Liceu / scoala profesionala, Liceul Teoretic Iulia Hajdeu

  • Filologie
  • Lugoj, România

Aptitudini

Permis de conducere
 • B
 • Experienta in management
 • Putere de organizare si disciplina
 • Flexibilitate si adaptabilitate

Abilităţi analitice 
- de analiză: examinez în detaliu informaţii, idei, obiecte 
- de redactare: revizuiesc şi corectez materiale pentru a le da aspectul final 
- de monitorizare: supraveghez şi reglez desfăşurarea unui proiect sau a etapelor de lucru 
- de observaţie: observ şi sesizez detalii de comportament, informaţii, obiecte 
- de rezolvare de probleme: urmăresc şi identific cauzele unei probleme şi găsesc soluţii 
- de previziune: percep şi anticipez tendinţe sau posibilităţi viitoare 
- de improvizare: acţionez sub impulsul momentului, folosind ceea ce am la îndemână pentru a rezolva o problemă 
Abilităţi artistice 
 - de expresie artistică: creez imagini prin fotografiere 
- de prezentare: prezint idei într-o formă estetică
Abilităţi de conducere 
- de decizie: identific şi aleg o opţiune dintre mai mule activităţi 
- de delegare: deleg sarcini altora pentru atingerea obiectivelor dorite 
- de mediere: aplanez conflicte acţionând ca un intermediar între părţi 
Abilităţi sociale 
- de îngrijire a altora: îngrijesc şi acţionez pentru a îmbunăţăţi sănătatea şi nivelul de trai al 
celorlalţi 
- de consiliere: ascult cu obiectivitate un client şi îi furnizez îndrumare 
- de co-abitare: întâmpin străinii cu căldură şi generozitate 
- de ascultare: mă focalizez pe comunicarea verbală şi nonverbală a vorbitorului pentru a 
determina înţelesul exact 
- de training: predau sau explic informaţia către ceilalţi pentru a demonstra sau explica 
Abilităţi de comunicare 
- de explicare: comunic informaţia sau ideile într-o manieră uşor de înţeles 
- de intervievare: reuşesc să obţin informaţii sau probe prin conversaţie 
- de persuasiune/influenţare: conving pe ceilalţi să adopte o idee, să îşi schimbe atitudinea sau să acţioneze într-un anumit fel 
- de organizare: reunesc elemente într-un tot ordonat, funcţional şi structurat 
- de supervizare: ghidez performanţa lucrătorilor şi monitorizez proiectele 
Abilităţi fizice 
- coordonare motorie: folosesc mişcările corpului cu agilitate şi talent 
- de a construi: construiesc forme diferite din părţi componente 
- dexteritate manuală: mânuiesc eficient obiecte, unelte şi utilaje

Limbi straine

Italiana
Incepator
Romana
Nativ

Distinctii

Cursuri / traininguri
Basic Skills in Addiction Counselling
Manager Proiect
Expert accesare fonduri Europene
Interventie in Psihologie
SSM Protectia Muncii

Pre-interviu

Cum ti-ai descrie personalitatea?

Reflexiv Introvertit

Care sunt telurile tale in viata?

Sa ma dezvolt profesional si sa-mi pot sprijini copilul.

Descrie jobul ideal pentru tine.

Pachet salarial motivant, nivel scazut de stres, oportunitati de promovare si perspective de dezvoltare personala.

Care sunt scopurile pe care ti le-ai stabilit in cariera ta?

Dezvoltare personala si o situatie materiala decenta.

Esti mai motivat lucrand in echipa sau in mod individual?

Ambele.

Ce job ti-ar place sa ai peste 5 ani?

Manager

La actualul sau fostul loc de munca, care au fost/sunt cele mai importante 5 realizari?

Am condus o echipa de oameni intr-un supermarket, Am contribuit la dezvoltarea deprinderilor de viata a beneficiarilor intr-un proiect social.

Ce fel de salariu meriti?

1500

Poti lucra dupa termene limita, sub presiune, etc?

Da

Care a fost ultima carte pe care ai citit-o?

The almost nearly perfect people. Michael Booth

100%
 • Last update: 09.02.2016
 • Reference number: 144375

Career goals

I am determined to work on long-term in services. Theoretical and practical experience help in my career .

 • Strainatate
 • Full time
 • Salary wanted1500 €
 • Wanted work domainsSales Health
 • Availability for work related travelUp to 100% of the schedule
 • Willing to relocateIn the country and abroad

Experience

 • October 2015 - Present

  Warehouse, Sodexo

  • Lugoj, Romania
  • Full time
  • Work domain - Services: Restaurants

  Food Supply

 • May 2015 - September 2015

  Shop Assistant, Harlekin Tivoli

  • Copenhagen, Denmark
  • Full time
  • Work domain - Sales: Retail / Trade

  Restocking
  Customer

 • August 2006 - April 2015

  Pedagog, AS Clementina

  • Lugoj, Romania
  • Full time
  • Work domain - Institutions / Liberal professions: Foundations / Associations / NGOs

  Life Skills development with vulnerable youngsters.

 • November 2002 - July 2006

  Food Assistant, Artima RIC

  • Lugoj, Romania
  • Full time
  • Work domain - Sales: Retail / Trade

  I have executed and monitored the actions of orders, reception and food outlets , with subordinate employees .

 • February 2002 - October 2002

  Publicity Agent, Nabir Publicite

  • Paris, France
  • Full time
  • Work domain - Marketing: Media

  Publicity Distribution

 • January 2001 - January 2002

  Furniture Assembler, Arredo Russo

  • Rome, Italy
  • Full time
  • Work domain - Technicians: Installations / Decorations

  Assembling and adjusting furniture

Education

 • 2008 - 2011

  Bachelor's degree, USH Brasov

  • Management
  • Brașov, Romania
 • 1997 - 2000

  College, SM Hilfe

  • Pedagogy
  • Timișoara, Romania
 • 1992 - 1997

  Highschool, High School Iulia Hasdeu

  • Philology
  • Lugoj, Romania

Skills

Driving license
 • B
 • Management experience
 • Organization skills
 • Flexibility and adaptability

Analytical skills 
- analysis: examine in detail the information, ideas, objects 
- Drafting review and correct materials to give them final appearance - Monitoring: watch and adjust carrying out a project or work stages - observation: I see and I sense details behavioral information objects - problem solving: pursue and identify the causes of problems and find solutions - forecasting and perceive and anticipate trends and future possibilities - improvisation: act on impulse, using what we have at hand to solve a problem artistic skills - artistic expression: create images by shooting - presentation: presenting ideas in an aesthetic form leadership 
Skills - decision: identify and choose an option among mule activities - delegation: delegate tasks to others to achieve desired objectives - mediation: settle conflicts by acting as an intermediary between the parties social skills - care of others: caring and act to improve health and living standards of others - advice: listen objectively a client and provide guidance - for cohabitation: greet strangers with warmth and generosity - listening: for me to focus on verbal and nonverbal speaker to determine the exact meaning - training: teach or explain information to others to demonstrate or explain communication skills - explain: communicate information and ideas in a manner understandable - interview: fail to obtain information or evidence by conversation - persuasion / influence: convince others to adopt the idea, to change their attitude or act in a certain way - organization: combined elements into a whole orderly, functional and structured - supervision: guided performance of workers and monitor projects Abilities physical - motor coordination: using body movements with agility and talent - to build: build different shapes of parts - dexterity manual: effectively handle objects, tools and machinery.

Foreign languages

Italian
Beginner
Romanian
Native

Achievements

Courses / training
Basic Skills in Addiction Counseling 
Project Management 
Expert in accessing European funds 
Intervention in Psychology

Pre-interview

How would you describe your personality?

Introverted reflexive

What are your goals in life?

To develop myself professionally and I can support my child

Describe your ideal job.

Salary package , low stress , promotion opportunities and prospects for personal development

What are the goals set for your career?

Personal development and a decent financial situation

Are you able to work effectively in a team or independently?

Both

What job would you like to be doing in 5 years?

Manager

What are/were your most important 5 achievements in your current/past workplace?

I led a team of people in a supermarket, I helped to develop life skills in a social project

What is your monthly salary expectation?

1500

Can you work according to deadlines, under pressure, etc?

Yes

What is the last book you have read?

The almost nearly perfect people. Michael Booth