14476

Diriginte de santier la '"DANUBIC COMP. S.R.L."

Site at '"DANUBIC COMP. S.R.L."

 • România, Filiași
 • România, Filiași
 • Romania, Filiași
 • Romania, Filiași
Afiseaza date contact
Traduceri ale CV-ului
85%
 • Ultima actualizare: 20.01.2017
 • Numar referinta: 14476

Obiectiv profesional

Sa-mi valorific experienta si cunostintele profesionale in domeniul constructiilor civile si web design.

 • Iasi, Bucuresti, Bacau
 • Full time
 • Salariul dorit400 €
 • Domeniile urmariteInginerie Calitate, Inginerie Constructii, It Telecom Webdesign
 • Disponibilitate deplasare in interes de serviciuPana la 100% din program
 • Disponibilitate relocareIn tara si in strainatate

Experienta

 • septembrie 2016 - Prezent

  Diriginte de santier, '"DANUBIC COMP. S.R.L."

  • Iași, România
  • Part time
  • Domeniu - Inginerie: Constructii

  Sunt diriginte de santier la construire "Locuinta S+P+1E+M".
    Responsabilitati:
  1. Verificarea existentei Autorizatiei de Construire, precum si indeplinirea conditiilor legale cu privire la încadrarea în termenul de valabilitate
    2.Verificarea concordantei dintre prevederile Autorizatiei de Construire, Certificatului de Urbanism, avizelor, acordurilor si ale proiectului;
    3.Studierea proiectului, caietului de sarcini, tehnologiile si procedurile prevazute pentru realizarea constructiilor;
    4. Verificarea existentei tuturor pieselor scrise si desenate din proiect, inclusiv existenta studiilor solicitate prin Certificatul de Urbanism sau prin avize si concordanta dintre prevederile acestora;
    5. Verificarea dacă este precizata în proiect categoria de importanţă a constructiei;
    6.Verificarea existentei în proiect a programelor de faze determinante si depunerea lor la ''Inspectoratul de Stat in Constructii'' în vederea vizarii;
    7 .Preiuarea amplasamentului si a reperelor de nivelment şi le preda executantului, libere de orice sarcina;
    8.Participarea la trasarea generala a construtiei si la stabilirea bornelor de reper;
    9. Predarea catre executant terenul rezervat pentru organizarea de santier;
   10. Verificarea existentei „Planului Calităţii” si a procedurilor/instructiunilor tehnice pentru lucrarea respectiva;
    11. Verificarea existentei anuntului de incepere a lucrarilor la emitentul Autorizatiei de Construire si la "Inspectoratul de Stat in Constructii";
    12. Verificarea existentei panoului de identificare a investitiei, dacă acesta corespunde prevederilor legale si daca este amplasat la loc vizibil.
     13. Urmărirea executarii constructiei în conformitate cu prevederile Autorizatiei de Construire, ale proiectelor, caietelor de sarcini si ale reglementarilor tehnice în vigoare;
     14. Verificarea existentei documentelor de certificare a calitatii produselor pentru constructii, respectiv corespondenta calitatii acestora cu prevederile cuprinse în proiect;
    15. Interzicerea utilizarii produselor pentru constructii fara certificate de performanta, declaraţii de performanta sau agrement tehnic;
    16.Interzicerea utilizarii de procedee si echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu agremente tehnice la care avizul tehnic a expirat;
    17. Verificarea respectarii tehnologiilor de executie, aplicarea corecta a acestora în vederea asigurarii nivelului calitativ prevazut in documentatia tehnică si in reglementările tehnice;
    18. Verificarea respectarii „Planului Calităţii”, a procedurilor şi instrucţiunilor tehnice pentru lucrarea respectivă;
    19. Participarea la verificarea lucrarilor ajunse în faze determinante;
    20. Efectuearea verificarilor prevăzute în reglementările tehnice, semnearea şi stampilarea documentelor întocmite ca urmare a verificarilor, respectiv procese verbale în faze determinante, procese verbale de receptie calitativa si a lucrarilor ce devin ascunse,
    21. Asistarea la prelevarea de probe de la locul de punere în operă;
    22. Transmiterea catre proiectant, sesizarile proprii sau ale participantilor la realizarea constructiei privind neconformitatile constatate pe parcursul executiei;
     23. Informarea operativa a investitorului privind deficientele calitative constatate, în vederea dispunerii de masuri si, după caz, propune oprirea lucrărilor;
     24. Urmărirea respectarii de către executant a dispoziţiilor şi/sau a măsurilor dispuse de proiectant sau de organele abilitate;
    24. Verificarea, în calitate de reprezentant al beneficiarului, respectarea prevederilor legale în cazul schimbarii solutiilor tehnice pe parcursul executiei lucrarilor;
    25. Verificarea "Jurnalului de santier'';
    26. Preiuarea documentelor de la constructor şi proiectant şi completarea ''Cartii Tehnice a Construcţiei'' cu toate documentele prevăzute de reglementările legale;
    27. Urmărirea dezafectarii lucrarilor de organizare de santier si predarea terenului detinatorului acestuia;
    28. Asigurarea secretariatului Comisiei de Recepţie la Terminarea Lucrărilor si întocmirea actelor de receptie;
     29. Urmărirea soluţionarii obiectiilor cuprinse în anexele la procesul verbal de Recepţie la Terminarea Lucrarilor şi îndeplinirea recomandarilor Comisiei de Receptie;
      30. Predarea catre investitor a actelor de receptie si Cartea Tehnica a Constructiei dupa efectuarea Receptiei finale

 • septembrie 2016 - Prezent

  Diriginte de satier, "DANUBIC COMP. S.R.L."

  • Iași, România
  • Part time
  • Domeniu - Inginerie: Constructii

  Sunt diriginte de santier la construire "Locuinta S+P+M".
    Responsabilitati:
  1. Verificarea existentei Autorizatiei de Construire, precum si indeplinirea conditiilor legale cu privire la încadrarea în termenul de valabilitate
    2.Verificarea concordantei dintre prevederile Autorizatiei de Construire, Certificatului de Urbanism, avizelor, acordurilor si ale proiectului;
    3.Studierea proiectului, caietului de sarcini, tehnologiile si procedurile prevazute pentru realizarea constructiilor;
    4. Verificarea existentei tuturor pieselor scrise si desenate din proiect, inclusiv existenta studiilor solicitate prin Certificatul de Urbanism sau prin avize si concordanta dintre prevederile acestora;
    5. Verificarea dacă este precizata în proiect categoria de importanţă a constructiei;
    6.Verificarea existentei în proiect a programelor de faze determinante si depunerea lor la ''Inspectoratul de Stat in Constructii'' în vederea vizarii;
    7 .Preiuarea amplasamentului si a reperelor de nivelment şi le preda executantului, libere de orice sarcina;
    8.Participarea la trasarea generala a construtiei si la stabilirea bornelor de reper;
    9. Predarea catre executant terenul rezervat pentru organizarea de santier;
   10. Verificarea existentei „Planului Calităţii” si a procedurilor/instructiunilor tehnice pentru lucrarea respectiva;
    11. Verificarea existentei anuntului de incepere a lucrarilor la emitentul Autorizatiei de Construire si la "Inspectoratul de Stat in Constructii";
    12. Verificarea existentei panoului de identificare a investitiei, dacă acesta corespunde prevederilor legale si daca este amplasat la loc vizibil.
     13. Urmărirea executarii constructiei în conformitate cu prevederile Autorizatiei de Construire, ale proiectelor, caietelor de sarcini si ale reglementarilor tehnice în vigoare;
     14. Verificarea existentei documentelor de certificare a calitatii produselor pentru constructii, respectiv corespondenta calitatii acestora cu prevederile cuprinse în proiect;
    15. Interzicerea utilizarii produselor pentru constructii fara certificate de performanta, declaraţii de performanta sau agrement tehnic;
    16.Interzicerea utilizarii de procedee si echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu agremente tehnice la care avizul tehnic a expirat;
    17. Verificarea respectarii tehnologiilor de executie, aplicarea corecta a acestora în vederea asigurarii nivelului calitativ prevazut in documentatia tehnică si in reglementările tehnice;
    18. Verificarea respectarii „Planului Calităţii”, a procedurilor şi instrucţiunilor tehnice pentru lucrarea respectivă;
    19. Participarea la verificarea lucrarilor ajunse în faze determinante;
    20. Efectuearea verificarilor prevăzute în reglementările tehnice, semnearea şi stampilarea documentelor întocmite ca urmare a verificarilor, respectiv procese verbale în faze determinante, procese verbale de receptie calitativa si a lucrarilor ce devin ascunse,
    21. Asistarea la prelevarea de probe de la locul de punere în operă;
    22. Transmiterea catre proiectant, sesizarile proprii sau ale participantilor la realizarea constructiei privind neconformitatile constatate pe parcursul executiei;
     23. Informarea operativa a investitorului privind deficientele calitative constatate, în vederea dispunerii de masuri si, după caz, propune oprirea lucrărilor;
     24. Urmărirea respectarii de către executant a dispoziţiilor şi/sau a măsurilor dispuse de proiectant sau de organele abilitate;
    24. Verificarea, în calitate de reprezentant al beneficiarului, respectarea prevederilor legale în cazul schimbarii solutiilor tehnice pe parcursul executiei lucrarilor;
    25. Verificarea "Jurnalului de santier'';
    26. Preiuarea documentelor de la constructor şi proiectant şi completarea ''Cartii Tehnice a Construcţiei'' cu toate documentele prevăzute de reglementările legale;
    27. Urmărirea dezafectarii lucrarilor de organizare de santier si predarea terenului detinatorului acestuia;
    28. Asigurarea secretariatului Comisiei de Recepţie la Terminarea Lucrărilor si întocmirea actelor de receptie;
     29. Urmărirea soluţionarii obiectiilor cuprinse în anexele la procesul verbal de Recepţie la Terminarea Lucrarilor şi îndeplinirea recomandarilor Comisiei de Receptie;
      30. Predarea catre investitor a actelor de receptie si Cartea Tehnica a Constructiei dupa efectuarea Receptiei finale

 • iulie 2016 - Prezent

  Diriginte de santier, "DANUBIC COMP. S.R.L."

  • Iași, România
  • Part time
  • Domeniu - Inginerie: Constructii

  Sunt diriginte de santier la construire "Locuinta S+P+1E".
    Responsabilitati:
  1. Verificarea existentei Autorizatiei de Construire, precum si indeplinirea conditiilor legale cu privire la încadrarea în termenul de valabilitate
    2.Verificarea concordantei dintre prevederile Autorizatiei de Construire, Certificatului de Urbanism, avizelor, acordurilor si ale proiectului;
    3.Studierea proiectului, caietului de sarcini, tehnologiile si procedurile prevazute pentru realizarea constructiilor;
    4. Verificarea existentei tuturor pieselor scrise si desenate din proiect, inclusiv existenta studiilor solicitate prin Certificatul de Urbanism sau prin avize si concordanta dintre prevederile acestora;
    5. Verificarea dacă este precizata în proiect categoria de importanţă a constructiei;
    6.Verificarea existentei în proiect a programelor de faze determinante si depunerea lor la ''Inspectoratul de Stat in Constructii'' în vederea vizarii;
    7 .Preiuarea amplasamentului si a reperelor de nivelment şi le preda executantului, libere de orice sarcina;
    8.Participarea la trasarea generala a construtiei si la stabilirea bornelor de reper;
    9. Predarea catre executant terenul rezervat pentru organizarea de santier;
   10. Verificarea existentei „Planului Calităţii” si a procedurilor/instructiunilor tehnice pentru lucrarea respectiva;
    11. Verificarea existentei anuntului de incepere a lucrarilor la emitentul Autorizatiei de Construire si la "Inspectoratul de Stat in Constructii";
    12. Verificarea existentei panoului de identificare a investitiei, dacă acesta corespunde prevederilor legale si daca este amplasat la loc vizibil.
     13. Urmărirea executarii constructiei în conformitate cu prevederile Autorizatiei de Construire, ale proiectelor, caietelor de sarcini si ale reglementarilor tehnice în vigoare;
     14. Verificarea existentei documentelor de certificare a calitatii produselor pentru constructii, respectiv corespondenta calitatii acestora cu prevederile cuprinse în proiect;
    15. Interzicerea utilizarii produselor pentru constructii fara certificate de performanta, declaraţii de performanta sau agrement tehnic;
    16.Interzicerea utilizarii de procedee si echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu agremente tehnice la care avizul tehnic a expirat;
    17. Verificarea respectarii tehnologiilor de executie, aplicarea corecta a acestora în vederea asigurarii nivelului calitativ prevazut in documentatia tehnică si in reglementările tehnice;
    18. Verificarea respectarii „Planului Calităţii”, a procedurilor şi instrucţiunilor tehnice pentru lucrarea respectivă;
    19. Participarea la verificarea lucrarilor ajunse în faze determinante;
    20. Efectuearea verificarilor prevăzute în reglementările tehnice, semnearea şi stampilarea documentelor întocmite ca urmare a verificarilor, respectiv procese verbale în faze determinante, procese verbale de receptie calitativa si a lucrarilor ce devin ascunse,
    21. Asistarea la prelevarea de probe de la locul de punere în operă;
    22. Transmiterea catre proiectant, sesizarile proprii sau ale participantilor la realizarea constructiei privind neconformitatile constatate pe parcursul executiei;
     23. Informarea operativa a investitorului privind deficientele calitative constatate, în vederea dispunerii de masuri si, după caz, propune oprirea lucrărilor;
     24. Urmărirea respectarii de către executant a dispoziţiilor şi/sau a măsurilor dispuse de proiectant sau de organele abilitate;
    24. Verificarea, în calitate de reprezentant al beneficiarului, respectarea prevederilor legale în cazul schimbarii solutiilor tehnice pe parcursul executiei lucrarilor;
    25. Verificarea "Jurnalului de santier'';
    26. Preiuarea documentelor de la constructor şi proiectant şi completarea ''Cartii Tehnice a Construcţiei'' cu toate documentele prevăzute de reglementările legale;
    27. Urmărirea dezafectarii lucrarilor de organizare de santier si predarea terenului detinatorului acestuia;
    28. Asigurarea secretariatului Comisiei de Recepţie la Terminarea Lucrărilor si întocmirea actelor de receptie;
     29. Urmărirea soluţionarii obiectiilor cuprinse în anexele la procesul verbal de Recepţie la Terminarea Lucrarilor şi îndeplinirea recomandarilor Comisiei de Receptie;
      30. Predarea catre investitor a actelor de receptie si Cartea Tehnica a Constructiei dupa efectuarea Receptiei finale.

 • aprilie 2016 - noiembrie 2016

  Diriginte de santier, "DANUBIC COMP. S.R.L."

  • Iași, România
  • Part time
  • Domeniu - Inginerie: Constructii

  Am fost diriginte de santier la construirea magazinului ''Penny Market''' Tomesti, jud. Iasi.
    Responsabilitati:
  1. Verificarea existentei Autorizatiei de Construire, precum si indeplinirea conditiilor legale cu privire la încadrarea în termenul de valabilitate
    2.Verificarea concordantei dintre prevederile Autorizatiei de Construire, Certificatului de Urbanism, avizelor, acordurilor si ale proiectului;
    3.Studierea proiectului, caietului de sarcini, tehnologiile si procedurile prevazute pentru realizarea constructiilor;
    4. Verificarea existentei tuturor pieselor scrise si desenate din proiect, inclusiv existenta studiilor solicitate prin Certificatul de Urbanism sau prin avize si concordanta dintre prevederile acestora;
    5. Verificarea dacă este precizata în proiect categoria de importanţă a constructiei;
    6.Verificarea existentei în proiect a programelor de faze determinante si depunerea lor la ''Inspectoratul de Stat in Constructii'' în vederea vizarii;
    7 .Preiuarea amplasamentului si a reperelor de nivelment şi le preda executantului, libere de orice sarcina;
    8.Participarea la trasarea generala a construtiei si la stabilirea bornelor de reper;
    9. Predarea catre executant terenul rezervat pentru organizarea de santier;
   10. Verificarea existentei „Planului Calităţii” si a procedurilor/instructiunilor tehnice pentru lucrarea respectiva;
    11. Verificarea existentei anuntului de incepere a lucrarilor la emitentul Autorizatiei de Construire si la "Inspectoratul de Stat in Constructii";
    12. Verificarea existentei panoului de identificare a investitiei, dacă acesta corespunde prevederilor legale si daca este amplasat la loc vizibil.
     13. Urmărirea executarii constructiei în conformitate cu prevederile Autorizatiei de Construire, ale proiectelor, caietelor de sarcini si ale reglementarilor tehnice în vigoare;
     14. Verificarea existentei documentelor de certificare a calitatii produselor pentru constructii, respectiv corespondenta calitatii acestora cu prevederile cuprinse în proiect;
    15. Interzicerea utilizarii produselor pentru constructii fara certificate de performanta, declaraţii de performanta sau agrement tehnic;
    16.Interzicerea utilizarii de procedee si echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu agremente tehnice la care avizul tehnic a expirat;
    17. Verificarea respectarii tehnologiilor de executie, aplicarea corecta a acestora în vederea asigurarii nivelului calitativ prevazut in documentatia tehnică si in reglementările tehnice;
    18. Verificarea respectarii „Planului Calităţii”, a procedurilor şi instrucţiunilor tehnice pentru lucrarea respectivă;
    19. Participarea la verificarea lucrarilor ajunse în faze determinante;
    20. Efectuearea verificarilor prevăzute în reglementările tehnice, semnearea şi stampilarea documentelor întocmite ca urmare a verificarilor, respectiv procese verbale în faze determinante, procese verbale de receptie calitativa si a lucrarilor ce devin ascunse,
    21. Asistarea la prelevarea de probe de la locul de punere în operă;
    22. Transmiterea catre proiectant, sesizarile proprii sau ale participantilor la realizarea constructiei privind neconformitatile constatate pe parcursul executiei;
     23. Informarea operativa a investitorului privind deficientele calitative constatate, în vederea dispunerii de masuri si, după caz, propune oprirea lucrărilor;
     24. Urmărirea respectarii de către executant a dispoziţiilor şi/sau a măsurilor dispuse de proiectant sau de organele abilitate;
    24. Verificarea, în calitate de reprezentant al beneficiarului, respectarea prevederilor legale în cazul schimbarii solutiilor tehnice pe parcursul executiei lucrarilor;
    25. Verificarea "Jurnalului de santier'';
    26. Preiuarea documentelor de la constructor şi proiectant şi completarea ''Cartii Tehnice a Construcţiei'' cu toate documentele prevăzute de reglementările legale;
    27. Urmărirea dezafectarii lucrarilor de organizare de santier si predarea terenului detinatorului acestuia;
    28. Asigurarea secretariatului Comisiei de Recepţie la Terminarea Lucrărilor si întocmirea actelor de receptie;
     29. Urmărirea soluţionarii obiectiilor cuprinse în anexele la procesul verbal de Recepţie la Terminarea Lucrarilor şi îndeplinirea recomandarilor Comisiei de Receptie;
      30. Predarea catre investitor a actelor de receptie si Cartea Tehnica a Constructiei dupa efectuarea Receptiei finale.

 • august 2015 - decembrie 2015

  Inginer Constructor, "DANUBIC COMP. S.R.L."

  • Câmpulung Moldovenesc, România
  • Full time
  • Domeniu - Inginerie: Constructii

  Am detinut responsabilitatea din partea beneficiarului privind controlul calitatii executiei hipermarketului“Lidl” Campulung Moldovenesc.
  
   Responsabilitati :
  
  1.	Verificarea lucrarilor ce devin ascunse (pozitionare armaturi in fundatii, placi, grinzi, stalpi) .
  
  2.	Verificarea executiei corespunzatoare a proceselor de constructii (turnare beton in fundatii, placi, stalpi , executia corespunzatoare a zidariei, pozitinare corecta a buloanelor metalice din stalpi, aspect corespunzator a finisajelor executate, verificarea montajului fermelor metalice de la acoperis si a stalpilor metalici de la copertina.
  
  3.	Pozarea conform planurilor de executie a grinzilor si stalpilor prefabricati.
  
  4.	Montarea corecta la atic si intrados a panourilor de Alucobond iar pe peretii de fatada, montarea panourilor din Aquapanel, montarea corespunzatoare a peretilor cortina de la vitrina si a windfangului .
  
  5.	Verificarea certificatelor de calitate, a declaratiilor de conformitate si a agrementelor tehnice a materialelor de constructii puse in opera. 
  
  6.	Urmarirea respectarii proiectului din punct de vedere al calitatii, cantitatii materialelor si respectarii termenelor.
  
  7.	Intocmirea rapoartelor de neconformitate si luarea de masuri de corectare a acestora.
  
  8.	Participare la receptia lucrarilor .
  
  9.	Verificarea intocmirii corecte a cartii tehnice a constructiei

 • martie 2015 - iulie 2015

  Inginer Constructor, "DANUBIC COMP. S.R.L." Iasi

  • Rădăuți, România
  • Full time
  • Domeniu - Inginerie: Constructii

  Am detinut responsabilitatea din partea beneficiarului privind controlul calitatii executiei hipermarketului“Lidl” Radauti.
  
   Responsabilitati :
  
  1.	Verificarea lucrarilor ce devin ascunse (pozitionare armaturi in fundatii, placi, grinzi, stalpi) .
  
  2.	Verificarea executiei corespunzatoare a proceselor de constructii (turnare beton in fundatii, placi, stalpi , executia corespunzatoare a zidariei, pozitinare corecta a buloanelor metalice din stalpi, aspect corespunzator a finisajelor executate, verificarea montajului fermelor metalice de la acoperis si a stalpilor metalici de la copertina.
  
  3.	Pozarea conform planurilor de executie a grinzilor si stalpilor prefabricati.
  
  4.	Montarea corecta la atic si intrados a panourilor de Alucobond iar pe peretii de fatada, montarea panourilor din Aquapanel, montarea corespunzatoare a peretilor cortina de la vitrina si a windfangului .
  
  5.	Verificarea certificatelor de calitate, a declaratiilor de conformitate si a agrementelor tehnice a materialelor de constructii puse in opera. 
  
  6.	Urmarirea respectarii proiectului din punct de vedere al calitatii, cantitatii materialelor si respectarii termenelor.
  
  7.	Intocmirea rapoartelor de neconformitate si luarea de masuri de corectare a acestora.
  
  8.	Participare la receptia lucrarilor .
  
  9.	Verificarea intocmirii corecte a cartii tehnice a constructiei

 • aprilie 2014 - octombrie 2014

  Inginer Constructor, ,,DANUBIC COMP. S.R.L.”, Iasi

  • Filiași, România
  • Full time
  • Domeniu - Muncitori Tehnicieni: Constructii

   Am detinut responsabilitatea din partea beneficiarului privind controlul calitatii executiei hipermarketului“Lidl” Tg. Neamt.
   Responsabilitati :
  1.	Verificarea lucrarilor ce devin ascunse (pozitionare armaturi in fundatii, placi, grinzi, stalpi) .
  2.	Verificarea executiei corespunzatoare a proceselor de constructii (turnare beton in fundatii, placi, stalpi , executia corespunzatoare a zidariei, pozitinare corecta a buloanelor metalice din stalpi, aspect corespunzator a finisajelor executate, verificarea montajului fermelor metalice de la acoperis si a stalpilor metalici de la copertina.
  3.	Pozarea conform planurilor de executie a grinzilor si stalpilor prefabricati.
  4.	Montarea corecta la atic si intrados a panourilor de Alucobond iar pe peretii de fatada, montarea panourilor din Aquapanel, montarea corespunzatoare a peretilor cortina de la vitrina si a windfangului .
  5.	Verificarea certificatelor de calitate, a declaratiilor de conformitate si a agrementelor tehnice a materialelor de constructii puse in opera. 
  6.	Urmarirea respectarii proiectului din punct de vedere al calitatii, cantitatii materialelor si respectarii termenelor.
  7.	Intocmirea rapoartelor de neconformitate si luarea de masuri de corectare a acestora.
  8.	Participare la receptia lucrarilor .
  9.	Verificarea intocmirii corecte a cartii tehnice a constructiei 
  

 • martie 2013 - decembrie 2013

  inginer Constructor, ,,DANUBIC COMP. S.R.L.”, Iasi

  • Filiași, România
  • Full time
  • Domeniu - Muncitori Tehnicieni: Constructii

    Am fost responsabil din partea beneficiarului cu controlul calitatii privind executia hipermarketului“Lidl” Bacau (Str.Vadul Bistritei nr.15)
    Responsabilitati :
  1.	Verificarea lucrarilor ce devin ascunse (pozitionare armaturi in fundatii, placi, grinzi, stalpi) .
  2.	Verificarea executiei corespunzatoare a proceselor de constructii (turnare beton in fundatii, placi, stalpi , executia corespunzatoare a zidariei, pozitinare corecta a buloanelor metalice din stalpi, aspect corespunzator a finisajelor executate, verificarea montajului fermelor metalice de la acoperis si a stalpilor metalici de la copertina.
  3.	Pozarea conform planurilor de executie a grinzilor si stalpilor prefabricati.
  4.	Montarea corecta la atic si intrados a panourilor de Alucobond iar pe peretii de fatada, montarea panourilor din Aquapanel, montarea corespunzatoare a peretilor cortina de la vitrina si a windfangului .
  5.	Verificarea certificatelor de calitate, a declaratiilor de conformitate si a agrementelor tehnice a materialelor de constructii puse in opera. 
  6.	Urmarirea respectarii proiectului din punct de vedere al calitatii, cantitatii materialelor si respectarii termenelor.
  7.	Intocmirea rapoartelor de neconformitate si luarea de masuri de corectare a acestora.
  8.	Participare la receptia lucrarilor .
  9.	Verificarea intocmi
   

 • august 2013 - noiembrie 2013

  Inginer Constructor, ,,DANUBIC COMP. S.R.L.”, Iasi

  • Filiași, România
  • Full time
  • Domeniu - Muncitori Tehnicieni: Constructii

   Am detinut responsabilitatea din partea beneficiarului privind controlul calitatii executiei hipermarketului “Lidl” Iasi(Str. Tabacului nr. 7A), 
   Responsabilitati :
  1.Verificarea lucrarilor ce devin ascunse (pozitionare armaturi in fundatii, placi, grinzi, stalpi) .
  2.Verificarea executiei corespunzatoare a proceselor de constructii (turnare beton in fundatii, placi, stalpi , executia corespunzatoare a zidariei, pozitinare corecta a buloanelor metalice din stalpi, aspect corespunzator a finisajelor executate, verificarea montajului fermelor metalice de la acoperis si a stalpilor metalici de la copertina.
  3.	Pozarea conform planurilor de executie a grinzilor si stalpilor prefabricati.
  4.Montarea corecta la atic si intrados a panourilor de Alucobond iar pe peretii de fatada, montarea panourilor din Aquapanel, montarea corespunzatoare a peretilor cortina de la vitrina si a windfangului .
  5.Verificarea certificatelor de calitate, a declaratiilor de conformitate si a agrementelor tehnice a materialelor de constructii puse in opera. 
  6.Urmarirea respectarii proiectului din punct de vedere al calitatii, cantitatii materialelor si respectarii termenelor.
  7.Intocmirea rapoartelor de neconformitate si luarea de masuri de corectare a acestora.
  8.Participare la receptia lucrarilor .
  9.Verificarea intocmirii corecte a cartii tehnice a constructiei .
  
  
  
  

 • martie 2012 - noiembrie 2012

  Inginer Constructor, ,,DANUBIC COMP. S.R.L.”, Iasi

  • Filiași, România
  • Full time
  • Domeniu - Muncitori Tehnicieni: Constructii

   Am detinut responsabilitatea din partea beneficiarului privind controlul calitatii executiei hipermarketurilor “ Lidl” Galati ( Str.gen. Dragalina nr.1) si (Str. Oltului nr. 3) 
   Responsabilitati :
  1.Verificarea lucrarilor ce devin ascunse (pozitionare armaturi in fundatii, placi, grinzi, stalpi) .
  2.Verificarea executiei corespunzatoare a proceselor de constructii (turnare beton in fundatii, placi, stalpi , executia corespunzatoare a zidariei, pozitinare corecta a buloanelor metalice din stalpi, aspect corespunzator a finisajelor executate, verificarea montajului fermelor metalice de la acoperis si a stalpilor metalici de la copertina.
  3.Pozarea conform planurilor de executie a grinzilor si stalpilor prefabricati.
  4.Montarea corecta la atic si intrados a panourilor de Alucobond iar pe peretii de fatada, montarea panourilor din Aquapanel, montarea corespunzatoare a peretilor cortina de la vitrina si a windfangului .
  5.Verificarea certificatelor de calitate, a declaratiilor de conformitate si a agrementelor tehnice a materialelor de constructii puse in opera. 
  6.Urmarirea respectarii proiectului din punct de vedere al calitatii, cantitatii materialelor si respectarii termenelor.
  7.Intocmirea rapoartelor de neconformitate si luarea de masuri de corectare a acestora.
  8.Participare la receptia lucrarilor .
  9.Verificarea intocmirii corecte a cartii tehnice a constructiei .
  
  

 • aprilie 2011 - noiembrie 2011

  Inginer Constructor, ,,DANUBIC COMP. S.R.L.”, Iasi

  • Filiași, România
  • Full time
  • Domeniu - Muncitori Tehnicieni: Constructii

   Am fost responsabil din partea beneficiarului cu controlul calitatii privind executia hipermarketurilor “Lidl” Iasi din (str. P.Halipa) si (str.V. Lupu) si rebranduirea supermaketurilor ,,Lidl” fost ,,Plus” din Iasi (str.Niciman) , Piatra – Neamt (str.gen. N. Dascalescu ) , Roman (str. M. Viteazu si str.Sucedava ), Barlad ( bl. Republicii 3, Republicii 376 si str.Cetate de Pamant), Vaslui (str.Decebal) si Husi (str.Alexandru Ioan Cuza) 
  Responsabilitati :
  1.	Verificarea lucrarilor ce devin ascunse (pozitionare armaturi in fundatii, placi, grinzi, stalpi) .
  2.	Verificarea executiei corespunzatoare a proceselor de constructii (turnare beton in fundatii, placi, stalpi , executia corespunzatoare a zidariei, pozitinare corecta a buloanelor metalice din stalpi, aspect corespunzator a finisajelor executate, verificarea montajului fermelor metalice de la acoperis si a stalpilor metalici de la copertina.
  3.	Pozarea conform planurilor de executie a grinzilor si stalpilor prefabricati.
  4.	Montarea corecta la atic si intrados a panourilor de Alucobond iar pe peretii de fatada, montarea panourilor din Aquapanel, montarea corespunzatoare a peretilor cortina de la vitrina si a windfangului .
  5.	Verificarea certificatelor de calitate, a declaratiilor de conformitate si a agrementelor tehnice a materialelor de constructii puse in opera. 
  6.	Urmarirea respectarii proiectului din punct de vedere al calitatii, cantitatii materialelor si respectarii termenelor.
  7.	Intocmirea rapoartelor de neconformitate si luarea de masuri de corectare a acestora.
  8.	Participare la receptia lucrarilor .
  9.	Verificarea intocmirii corecte a cartii tehnice a constructiei .
  

 • aprilie 2009 - iunie 2010

  Inginer constructor proiectant, ,,4 Best Projects S.R.L.”, Iasi

  • Filiași, România
  • Full time
  • Domeniu - Muncitori Tehnicieni: Constructii

  Responsabilitati:
  1.Proiectarea asistata pe calculator a elementelor structurale de constructii
  2.Dimensionarea structurii (zidarie, beton armat, metal, lemn )
  3.Intocmirea documentatiei tehnice (desene de executie, memorii de rezistenta, caiet de sarcini, antemasuratori, etc. ). 
  4.Responsabilitati privind calitatea lucrarilor executate
  

 • mai 2006 - aprilie 2009

  Desenator tehnic, ,,4 Best Projects SRL’’, Iasi

  • Filiași, România
  • Full time
  • Domeniu - Muncitori Tehnicieni: Constructii

  1.Intocmirea planselor proiectului tehnic ( planuri, vederi. sectiuni, detalii de executie )

 • octombrie 1998 - mai 2006

  Agent de vanzari, ,,Ziarul de Iasi”

  • Filiași, România
  • Full time
  • Domeniu - Vanzari: Vanzari

   Responsabilitati:
   Am largit aria pietei de vanzari a ziarelor si am marit numarul de abonati.
  

 • septembrie 1992 - septembrie 1998

  Invatator, Scoala Generala nr.1 Botosani

  • Filiași, România
  • Full time
  • Domeniu - Institutii / Profesii liberale: Training

  Responsabilitati:
  1.Realizarea de materiale didactice pentru lucrul cu elevii.
  2.Gestionarea problemelor specifice unui colectiv de elevi.
  3.Preocupare pentru imbunatatirea relatiei familie – scoala – societate.
  4.Desfasuraea unor activitati de consiliere cu parintii
  

Educatie

 • 2000 - 2006

  Diploma de facultate, Facultatea de Constructii ''Ghe. Asachi''

  • Filiași, România

Aptitudini

Permis de conducere
 • B

Limbi straine

Engleza
Mediu
Franceza
Mediu
Romana
Nativ
60%
 • Last update: 20.01.2017
 • Reference number: 14476

Career goals

To use my professional experience and knowledge in civil engineering and web design.

 • Iasi, Bucuresti, Bacau
 • Full time
 • Salary wanted400 €
 • Wanted work domainsEngineering QA (Quality Assurance), Engineering Construction, It Telecom Webdesign
 • Availability for work related travelUp to 100% of the schedule
 • Willing to relocateIn the country and abroad

Experience

 • September 2016 - Present

  Site, '"DANUBIC COMP. S.R.L."

  • Iași, Romania
  • Part time
  • Work domain - Engineering: Construction

  They are the building site master "S + P + 1E+M home."
    Responsibilities:
  1. Checking for building permits, as well as fulfilling the legal conditions relating to employment shelf
    2.Checking correspondence between the provisions of the Building Permit, the Urbanism Certificate, permits and project;
    3.Checking project specifications, technologies and procedures for completion of construction;
    4. Checking for all tracks written and drawn from the project, including existing research commissioned by the Urbanism Certificate or approvals and compliance of their provisions;
    5. Check if specified in the importance category of the construction project;
    6.Cheking existence in project programs and submitting them to the critical stages' 'State Inspectorate in Constructions' to targeting;
    7 .The take site and leveling parts and teach contractor, free of any burden;
    8.Checking the general drawing, construction and establishment of landmark terminals;
    9. Teaching by executing the land reserved for site development;
   10. Checking for "Quality Plan" and the procedures / instructions that technical work;
    11. Checking for the announcement of commencement of works on the Building Permit issuer and "State Inspectorate for Construction";
    12. Checking for identification panel on investment if it complies with statutory requirements and if placed in a visible place.
     13. Tracking the execution of construction in accordance with building permits, projects, specifications and technical regulations in force;
     14. Checking for product quality certification documents for construction or quality of their correspondence with the provisions of the project;
    15. Prohibition of use of construction products without performance certificates, declarations of performance or technical approvals;
    16.Prohibition use of processes and new equipment, technical neagrementate or technical agreements that expired technical advice;
  17. Verifying compliance execution technologies, their correct application in order to ensure the quality level specified in the technical documentation and technical regulations;
    18. Verifying compliance "Quality Plan" procedures and technical instructions for the job;
    19. Take part in checking the work has reached critical stages;
    20. Efectuearea checks provided by technical regulations, semnearea and stamping documents prepared following verifications or critical stages records, minutes of the reception quality and the works that are hidden,
    21. Assist sampling site commissioning work;
    22. Transmission by the designer, or the participants' own complaints to the achievement of construction on non-conformities found during the execution;
     23. Informing of the investor on qualitative deficiencies found, to order the measures and, if appropriate, propose stopping work;
     24. Observance by executing provisions and / or measures taken by the designer or authorized bodies;
    24. Checking, as representative of the beneficiary, the legal provisions in case of changing technical solutions during the works;
    25. Check the "Journal of construction ';
    26. Preiuarea documents from the builder and designer and supplement 'Technical Book Building' all documents specified by the regulations;
    27. Tracking decommissioning works site organization and delivery of its land holder;
    28. Ensuring the Commission's Secretariat-Over and preparing acts of reception;
     29. Tracking resolving objections contained in the annexes to the minutes-Over Works Commission for Reception and fulfilling recommendations;
      30. Teaching the investor acts reception and Paper Technology Building after the final acceptance.

 • September 2016 - Present

  Site master, "DANUBIC COMP. S.R.L."

  • Iași, Romania
  • Part time
  • Work domain - Engineering: Construction

  They are the building site master "S + P + 1M home."
    Responsibilities:
  1. Checking for building permits, as well as fulfilling the legal conditions relating to employment shelf
    2.Verificarea correspondence between the provisions of the Building Permit, the Urbanism Certificate, permits and project;
    3.Studierea project specifications, technologies and procedures for completion of construction;
    4. Checking for all tracks written and drawn from the project, including existing research commissioned by the Urbanism Certificate or approvals and compliance of their provisions;
    5. Check if specified in the importance category of the construction project;
    6.Verificarea existence in project programs and submitting them to the critical stages' 'State Inspectorate in Constructions' to targeting;
    7 .Preiuarea site and leveling parts and teach contractor, free of any burden;
    8.Participarea the general drawing, construction and establishment of landmark terminals;
    9. Teaching by executing the land reserved for site development;
   10. Checking for "Quality Plan" and the procedures / instructions that technical work;
    11. Checking for the announcement of commencement of works on the Building Permit issuer and "State Inspectorate for Construction";
    12. Checking for identification panel on investment if it complies with statutory requirements and if placed in a visible place.
     13. Tracking the execution of construction in accordance with building permits, projects, specifications and technical regulations in force;
     14. Checking for product quality certification documents for construction or quality of their correspondence with the provisions of the project;
    15. Prohibition of use of construction products without performance certificates, declarations of performance or technical approvals;
    16.Interzicerea use of processes and new equipment, technical neagrementate or technical agreements that expired technical advice;

 • July 2016 - Present

  Site master, "DANUBIC COMP. S.R.L."

  • Iași, Romania
  • Part time
  • Work domain - Engineering: Construction

  They are the building site master "S + P + 1E home."
    Responsibilities:
  1. Checking for building permits, as well as fulfilling the legal conditions relating to employment shelf
    2.Checking correspondence between the provisions of the Building Permit, the Urbanism Certificate, permits and project;
    3.Checking project specifications, technologies and procedures for completion of construction;
    4. Checking for all tracks written and drawn from the project, including existing research commissioned by the Urbanism Certificate or approvals and compliance of their provisions;
    5. Check if specified in the importance category of the construction project;
    6.Checking existence in project programs and submitting them to the critical stages' 'State Inspectorate in Constructions' to targeting;
    7 .The take site and leveling parts and teach contractor, free of any burden;
    8.Participation the general drawing, construction and establishment of landmark terminals;
    9. Teaching by executing the land reserved for site development;
   10. Checking for "Quality Plan" and the procedures / instructions that technical work;
    11. Checking for the announcement of commencement of works on the Building Permit issuer and "State Inspectorate for Construction";
    12. Checking for identification panel on investment if it complies with statutory requirements and if placed in a visible place.
     13. Tracking the execution of construction in accordance with building permits, projects, specifications and technical regulations in force;
     14. Checking for product quality certification documents for construction or quality of their correspondence with the provisions of the project;
    15. Prohibition of use of construction products without performance certificates, declarations of performance or technical approvals;
    16.Prohibition use of processes and new equipment, technical neagrementate or technical agreements that expired technical advice;
  17. Verifying compliance execution technologies, their correct application in order to ensure the quality level specified in the technical documentation and technical regulations;
    18. Verifying compliance "Quality Plan" procedures and technical instructions for the job;
    19. Take part in checking the work has reached critical stages;
    20. Checking checks provided by technical regulations, semnearea and stamping documents prepared following verifications or critical stages records, minutes of the reception quality and the works that are hidden,
    21. Assist sampling site commissioning work;
    22. Transmission by the designer, or the participants' own complaints to the achievement of construction on non-conformities found during the execution;
     23. Informing of the investor on qualitative deficiencies found, to order the measures and, if appropriate, propose stopping work;
     24. Observance by executing provisions and / or measures taken by the designer or authorized bodies;
    24. Checking, as representative of the beneficiary, the legal provisions in case of changing technical solutions during the works;
    25. Check the "Journal of construction ';
    26. The take documents from the builder and designer and supplement 'Technical Book Building' all documents specified by the regulations;
    27. Tracking decommissioning works site organization and delivery of its land holder;
    28. Ensuring the Commission's Secretariat-Over and preparing acts of reception;
     29. Tracking resolving objections contained in the annexes to the minutes-Over Works Commission for Reception and fulfilling recommendations;
      30. Teaching the investor acts reception and Paper Technology Building after the final acceptance.

 • April 2016 - November 2016

  Site master, "DANUBIC COMP. S.R.L."

  • Iași, Romania
  • Part time
  • Work domain - Engineering: Construction

  I was at the construction site master store '' Penny Market '' 'Tomesti, jud. Iasi.
    Responsibilities:
  1. Checking for building permits, as well as fulfilling the legal conditions relating to employment shelf
    2.Checking correspondence between the provisions of the Building Permit, the Urbanism Certificate, permits and project;
     3.Checking project specifications, technologies and procedures for completion of construction;
    4. Checking for all tracks written and drawn from the project, including existing research commissioned by the Urbanism Certificate or approvals and compliance of their provisions;
    5. Check if specified in the importance category of the construction project;
    6.Checking existence in project programs and submitting them to the critical stages' 'State Inspectorate in Constructions' to targeting;
    7 .The take site and leveling parts and teach contractor, free of any burden;
    8.Participation the general drawing, construction and establishment of landmark terminals;
    9. Teaching by executing the land reserved for site development;
   10. Checking for "Quality Plan" and the procedures / instructions that technical work;
    11. Checking for the announcement of commencement of works on the Building Permit issuer and "State Inspectorate for Construction";
    12. Checking for identification panel on investment if it complies with statutory requirements and if placed in a visible place.
     13. Tracking the execution of construction in accordance with building permits, projects, specifications and technical regulations in force;
     14. Checking for product quality certification documents for construction or quality of their correspondence with the provisions of the project;
    15. Prohibition of use of construction products without performance certificates, declarations of performance or technical approvals;
    16.Prohibition use of processes and new equipment, technical neagrementate or technical agreements that expired technical advice;
   17. Verifying compliance execution technologies, their correct application in order to ensure the quality level specified in the technical documentation and technical regulations;
  18. Verifying compliance "Quality Plan" procedures and technical instructions for the job;
    19. Take part in checking the work has reached critical stages;
    20. Efectuearea checks provided by technical regulations, semnearea and stamping documents prepared following verifications or critical stages records, minutes of the reception quality and the works that are hidden,
    21. Assist sampling site commissioning work;
    22. Transmission by the designer, or the participants' own complaints to the achievement of construction on non-conformities found during the execution;
     23. Informing of the investor on qualitative deficiencies found, to order the measures and, if appropriate, propose stopping work;
     24. Observance by executing provisions and / or measures taken by the designer or authorized bodies;
    24. Checking, as representative of the beneficiary, the legal provisions in case of changing technical solutions during the works;
    25. Check the "Journal of construction ';
    26. Preiuarea documents from the builder and designer and supplement 'Technical Book Building' all documents specified by the regulations;
    27. Tracking decommissioning works site organization and delivery of its land holder;
    28. Ensuring the Commission's Secretariat-Over and preparing acts of reception;
     29. Tracking resolving objections contained in the annexes to the minutes-Over Works Commission for Reception and fulfilling recommendations;
      30. Teaching the investor acts reception and Paper Technology Building after the final acceptance.

 • August 2015 - December 2015

  Construction Engineer, "DANUBIC COMP. S.R.L."

  • Câmpulung Moldovenesc, Romania
  • Full time
  • Work domain - Engineering: Construction

  I held the responsibility of the beneficiary on execution quality control hypermarket "Lidl" Campulung Moldovenesc.
  
   Responsibilities:
  
  1. Check the works that are hidden (positioning reinforcement in foundations, boards, beams, columns).
  
  2. Check the proper execution of construction processes (pouring concrete foundations, boards, pillars, proper execution of masonry, metal bolts pozitinare correct pillars, finishing aspect properly executed, verifying assembly farms metal roof and metal poles the awning.
  
  3. Laying the plans of execution of prefabricated beams and pillars.
  
  4. Mounting correct the attic and soffit panels Alucobond façade and walls and cladding panels aquapanel, proper installation of curtain walls and window Windfang.
  
  5. Verification of quality certificates, declarations of conformity and technical approvals for construction materials put in the work.
  
  6. Compliance monitoring project in terms of quality, quantity and timely delivery of materials.
  
  7. Preparing reports of non-compliance and taking steps to correct them.
  
  8. Participation in reception work.
  
  9. Check the correct preparation of the technical book of the construction

 • March 2015 - July 2015

  Construction Engineer, "DANUBIC COMP.S.R.L." Iasi

  • Rădăuți, Romania
  • Full time
  • Work domain - Engineering: Construction

Skills

Driving license
 • B

Foreign languages

English
Intermediate
French
Intermediate
Romanian
Native