1489

Sef ferma la S.C. Presmar S.R.L.

farm leader at SC PRESMAR SRL

 • România, București
 • România, București
 • Romania, București
 • Romania, București
Afiseaza date contact
Traduceri ale CV-ului
75%
 • Ultima actualizare: 18.06.2011
 • Numar referinta: 1489

Experienta

 • iunie 2009 - Prezent

  Sef ferma, S.C. Presmar S.R.L.

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Muncitori Tehnicieni: Piscicultura / Silvicultura

  stabilesc asolamentul culturilor, stabilesc tehnologia de cultura , achizitionarea de produse pesticide, stabilesc necesarul de produse pesticide, tin evidenta pesticidelor in depozit si miscarea acestora, raspund de lucrarea de aplicare a pesticidelor prin organizarea lucrarii, reglajul masinilor de ierbicidat, dozarea produselor pesticide pe suprafata, momentul aplicarii pesticidelor
  stabilesc necesarul de material semincer, stabilesc hibrizi sau soiurile, stabilesc ce hibrizi se seamana pe fiecare sola, stabilesc densitatea la semanat si efectuez reglajul si proba masinilor de semanat, stabilesc momentul inceperii semanatului
  supraveghez si raspund de fiecare lucrare agricola efectuata calitativ si cantitativ
  efectuez necesarul de piese pentru utilajele agricole, caut furnizori pentru respectivele piese si apoi le achizitionez inclusiv stabilesc termene si forme de plata (negocieri)
  dispun si supraveghez reparatiile efectuate la utilajele agricole
  repar si remediez orice defectiune la instalatiile electrice din cadrul fermei sau a Complexului de porci al societatii fie la utilajele agricole (12 V) sau reteaua de joasa tensiune (380 V)
  transport muncitorii din subordine la si dinspre locul de munca
  intocmesc actele contabilitatii primare (consumuri, note de intrare receptie, fise de magazie, procese verbale de dare-primire,consumuri de motorina si lubrifianti, precum si costuri estimate pe cultura)
  stabilesc momentul inceperii recoltatului, reglez masinile de recoltat, efectuez umuditatea produsului recoltat, mentin permanent legatura cu depozitul prodeselor pentru a nu aparea alte probleme legate de calitatea si cantitatea materialului recoltat
  in cazuri speciale in cazul in care nu exista personal suficient, lucrez pe combina, tractor sau orice alt utilaj agricol
  

 • februarie 2008 - mai 2009

  Account manager, SC HIP POWER MOTOR SRL

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Marketing: Marketing

  gasirea de noi dealeri in zona care imi era atribuita, adica trebuia sa ma duc intr-o anumita zona pe care eu mi-o stabileam inainte, si cautam societati comerciale care doreau sa ne reprezinte in respectivul teritoriu
  efectuarea studiului de piata pe zona care mi-a fost atribuita pentru a stii ce produse se preteaza a fi comercializate in respectiva zona
  participarea la toate targurile cu profil agricol din zona, pentru promovarea echipamentelor HONDA
  transportul echipamentelor in teritoriu atunci cand era necesar, pentru vanzare sau expozitii
  instruire periodica a delearor pentru ai invata sa vanda asemenea echipamente, efectuarea de demonstratii cu aceste echipamente pentru deleari 
  in momentul in care vindeam un produs efectuam instruirea clientului cum sa-l foloseasca dar si norme de securitate a muncii cu acel echipament( de exemplu vindeam o motopompa trebuia sa ii arat clientului unde si cum se pune ulei la motor, cum se alimenteaza cu benzina, cum se porneste si cum se foloseste)
  intocmirea actelor necesare vanzarii, respectiv garantii, carti tehnice, carti de service pentru revizie
  puteam in cadrul targurilor si nu numai sa negociez anumite discounturi pentru anumiti clienti (de exemlu un client dintr-o zona unde nu sunt cunoscute echipamentele HONDA si nu sunt vanzari in zona respectiva ii acordam un discount mai mare pentru ca acesta sa-l cumpere si sa atrag mai multi clienti din zona respectiva, adica introducerea produsului pe piata)
  echipamentele erau ansamblate de mine in momentul vanzarii sau la expozitii si targuri, eu le puneam ulei la motor si le alimentam cu benzina apoi le porneam pentru demonstratii sau efectuarea instructajului catre client sau dealer
  

 • februarie 2008 - februarie 2009

  Sef ferma, SC INDEPENDENTA SRL

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Muncitori Tehnicieni: Piscicultura / Silvicultura

  efectuarea fiselor tehnologice a culturilor
  stabilirea impreuna cu inginerul sef a asolamentului
  stabilirea tehnologiei de cultura pe fiecare cultura in parte
  stabilirea densitatii la semanat
  reglarea masinilor de semanat
  stabilirea momentului aplicarii pesticidelor, dozelor folosite si ordinea aplicarii
  reglarea masinilor de erbicidat si fertilizat
  efectuarea necesarului de piese de schimb precum si achizitionarea lor
  supravegherea lucrarii de intretinere si reparatii a utilajelor agricole, precum si participarea efectiv a aceste lucrarii
  atunci cand ere necesar lucram efectiv pe utilaje agricole (recoltat, semanat)
  efectuam transportul personalului din subordine la locul de munca 
  reglam si supravegheam masinile de conditionat si tratat samanta pentru semanat (selector Cimbria si masina de tratat Cimbria)
  Verificarea lucrarilor agricole efectuate de personalul din subordine
  Pontajul personalului din subordine
  Interveneam atunci cand se defecta un utilaj agricol si ajutam la repareare lui (in special la sistemele electrice si hidraulice unde nu era personal calificat)

 • februarie 2005 - februarie 2007

  Sef ferma, SC FERMA FRUMUSICA SRL

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Muncitori Tehnicieni: Piscicultura / Silvicultura

  coordonarea activitatii de lucrari agricole cu oamenii din subordine
  pontajul personalului din subordine
  verificarea permanenta a stadiului culturilor agricole si luarea de masuri agricole in functie de necesitati (de exemplu la cultura porumbului aparea o infestare puternica cu buruieni ca urmare trebuia sa efectuez urgent o lucrare de combatere a acestora prin aplicarea unui produs anume la un anumit moment si intr-o anumita cantitate)
  verificarea lucrarilor agricole efectuate de muncitorii din subordine, si corectarea reglajelor utilajelor agricole atunci cand era necesar
  Coordonarea lucrarii de aplicare a pesticidelor ca aceasta lucrare, verificarea calitatii lucrarii de aplicare a pesticidelor

 • februarie 2002 - februarie 2005

  Inginer agronom, SC SUPERCOM SA BUCURESTI

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Muncitori Tehnicieni: Piscicultura / Silvicultura

  coordonarea activitatii de lucrari agricole cu oamenii din subordine
  pontajul personalului din subordine
  stabilirea rotatiei culturilor pe asolament
  stabilirea densitatii de semanat precum si reglarea efectiva a masinilor de semanat
  stabilirea tehnologiei de cultura, necesar de pesticide, momentul aplicarii lor, dozarea lor pe suprafata, stabilirea momentului aplicarii pesticidelor, reglarea masinilor folosite la tratament si fertilizat prin efectuarea de probe, supravegherea lucrarii de aplicare a pesticidelor 
  efectuarea necesarului de piese pentru utilajele agricole utilizata, achizitionarea lor precum si supravegherea reparatiilor ce se efectuau in cadrul societatii
  organizarea lucrarii de irigat, stabilirea necesarului de echipamente necesar, supravegherea instalarii acestora pe sola, supravegherea lucrarii de irigat, incheierea de contracte cu furnizorii si beneficiarii pentru lucrarea de irigat
  stabilirea inceputului momentului recoltarii, organizarea recoltarii, stabilirea ordini de recoltare, reglarea efectiva a masinilor de recoltat, supravegherea recoltatului, transportului, si depozitarii produselor agricole
  

Educatie

 • 1996 - 2001

  Diploma de facultate, Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara

  • București, România

Aptitudini

Permis de conducere
 • B

Limbi straine

Engleza
Mediu
Romana
Nativ
75%
 • Last update: 18.06.2011
 • Reference number: 1489

Experience

 • June 2009 - Present

  farm leader, SC PRESMAR SRL

  • București, Romania
  • Full time
  • Work domain - Technicians: Fishery / Forestry

  establishing crop rotation 
  establishing the technology for culture, buying pesticide products, determining the needs for pesticide products, inventoring and keeping track of pesticides storage and movement 
  organizing pesticide application, setting cars of herbicides, dosing pesticide products on the surface when applying 
  establishing the necessary seeds, determining which hybrids are to be seeded en each sole, determining the density at sowing and making adjustments and testing the sewing machine, establishing the start of seeding operations
  supervising qualitatively and quantitatively each agricultural work performed 
  determinig the need for spare parts for agricultural machinery, looking for suppliers for these parts and then purchase them including setting deadlines and forms of payment (negotiations)
  providing and supervising the repairs made to the agricultural machinery
  repairing and fixing any damage to electrical installations within the complex of pig farm or the company machinery (12 V) or low voltage network (380 V)
  transporting the subordinated staff to the workıng sıte
  preparing the primary accounting documents (inputs, receiving input notes, stock records, minutes of release, delivery, consumption of diesel and lubricants, as well as estimated costs per crop)
  establishing the start of harvest, adjusting the harvesters, performing the harvested moisture, keeping in touch with products store in order to prevent problems related to the quality and quantity of material collected
  working on the combine, tractor or other agricultural equipment when there is sufficient personnel 

 • February 2008 - May 2009

  account manager, SC HIP POWER MOTOR SRL

  • București, Romania
  • Full time
  • Work domain - Marketing: Marketing

  fındıng new dealers ın the desıgnated area
  conducting market research on the area that was assigned me to know what products are suitable to be marketed in that area
  participation in all exhibitions in the agriculture area, ın order to promote HONDA equipment 
  transportıng equipment for sale or exhibition
  periodically training dealers to sell equipment, performing demonstrations for the dealers
  showıng clıents how to use the purchased equipment and instruncting them regarding safety regulations 
  preparing the necessary documents for selling equipment: guarantees, technical books, books for review service
  negotiating discounts for various clients in order to introduce products on the market
  the equipment was assembled by me at the time of sale or at exhibitions and fairs, I put them oil and I performed demonstration or briefing for customers or dealers 

 • February 2007 - February 2008

  farm leader, SC INDEPENDENTA SRL

  • București, Romania
  • Full time
  • Work domain - Office jobs: Administrative

  writing technology sheets for crops
  establishing the crop rotation along with the Chief Engineer
  establishing the technology culture for each culture 
  establishment the planting density
  adjusting drills
  determinating the timing of pesticide application, doses used and application order 
  adjusting the spraying and fertilizing machineries
  establishing the need for agricultural machineries parts and managing the acquisition process
  supervising the maintenance of agricultural machineries 
   when necessary effective working with farm machinery (harvesting, planting)
  transporting the subordinated staff to the workıng sıte
  adjustıng and monitorıng machines for preparıng the seeds for plantıng operatıons conditioning and treated (Cimbria machines) 
  checkıng the agricultural work performed by subordinated staff
  managing timesheet for subordinated staff
  Intervening and repaırıng the malfunction agriculture equipment (especially electrical and hydraulic systems)
  

 • February 2002 - February 2005

  agronomist, SA BUCHAREST SUPERCOM

  • București, Romania
  • Full time
  • Work domain - Technicians: Fishery / Forestry

  coordination of agricultural works with subordinated staff
  managing timesheet for subordinated staff
  establishing crop rotation
  establishing planting density and the effective adjustment of Drills
  establishing the technology for culture, the need for pesticides, the timing of their application, their determination on the surface, the timing of pesticide application, setting the agricultural machineries used in the treatment and fertilizing by conducting tests, monitoring the pesticide application
  establishing the need for agricultural machineries parts, agricultural machineries parts acquisition and supervision of repairs made within the company
  organizing the work of irrigation, establishing the need for the necessary equipment, supervision of their installation on the sole, supervising irrigation work, conclusion of contracts with providers and beneficiaries of the irrigation work
  determination of harvest time, managing the harvest, establishing the harvest order, setting the agricultural machineries for harvest, harvest supervision, transportation, and storage of agricultural products

Education

 • 1996 - 2001

  Bachelor's degree, University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine

  • București, Romania

Skills

Driving license
 • B

Foreign languages

English
Intermediate
Romanian
Native