161225

Agent consultant asigurări la SC Serv Consult SRL

Agent insurance consultant at SC Serv Consult SRL

 • România, Iași
 • România, Iași
 • Romania, Iași
 • Romania, Iași
Afiseaza date contact
Traduceri ale CV-ului
100%
 • Ultima actualizare: 18.10.2016
 • Numar referinta: 161225

Obiectiv profesional

Munca in cadrul unei echipe dinamice si profesioniste , noi provocari, acumulare experienta.

 • Central America, Middle Orient, Australia
 • Project based
 • Salariul dorit1700 €
 • Domeniile urmariteInginerie Energie / Industrii extractive, Inginerie Industrii / Productie, Muncitori Tehnicieni Service / Instalare
 • Disponibilitate deplasare in interes de serviciuPana la 100% din program
 • Disponibilitate relocareNumai in strainatate

Experienta

 • august 2015 - septembrie 2016

  Agent consultant asigurări, SC Serv Consult SRL

  • Iași, România
  • Full time
  • Domeniu - Finante: Asigurari

  -acordarea de asistenţă privind managementul de risc, evaluarea şi rezolvarea daunelor;
  -administrarea şi dezvoltarea portofoliului de clienţi, prezentarea, promovarea şi vânzarea produselor în conformitate cu standardele şi politicile comerciale ale companiilor;
  -comunicarea cu departamente implicate în activitatea de asigurări;
  -culegerea şi prelucrarea datelor şi informaţiilor;
  -stabilirea profilului de risc al clientului şi alegerea ofertei optime pentru acesta;
  -întocmire de acte auto, operaţiuni cu numerar, activităţi de secretariat, pregătirea documentelor bancare, depunerea încasărilor la bancă, întocmirea registrului de casă, raportarea periodică a activităţii desfăşurate;
  -stabilirea profilului de investitie al noilor clienti pentru a înlesni decizia acestora de a investi intr-un anumit tip de instrumente financiare în urma recomandărilor bazete pe o analiză atentă si corectă a datelor;
  - introducerea ordinelor de vânzare si cumpărare în softul intern de tranzactionare şi asigurarea că acestea sunt conforme cu cele solicitate de client;
  -participarea la strategii de instruire şi la examinările periodice organizate de departamentele central.

 • noiembrie 2012 - iulie 2015

  Visual Merchandiser, Auchan

  • Iași, România
  • Full time
  • Domeniu - Vanzari: Retail / Comert

  -pozitia de Visual Merchandiser mi-a oferit posibilitatea de a combina flerul artistic şi creativitatea, în scopul maximizării spaţiului din magazin, în timp ce, în mod eficient trebuia să captez privirile clienţilor.
  Obiectivele principale erau:
  1. Crearea şi întreţinerea unei imagini pentru magazin care să rezoneze cu cerinţele clientilor;
  2. Majorarea traficului de clienţi;
  3. Crearea unui ghid de navigare vizuală pentru clienţi prin plasarea adecvată a mărfii, ţinutelor şi a indicatoarelor; 
  4. Acordarea unei atenţii sporite în ceea ce priveşte aspectul magazinului pentru a mări vânzările.
  -fiind responsabil direct de vânzări prin atribuţiile postului, acordăm o atenţie sporită departamentului de vânzări pentru a asigura coerenta cu imaginea brandului si depăşirea targetului de vânzări.

 • noiembrie 2011 - septembrie 2012

  Agent de securitate, SC FGM SRL

  • Iași, România
  • Full time
  • Domeniu - Servicii: Protectie si Paza

  Asigurare ordine, paza si protectia personalului din obiectiv.

Educatie

 • 2011 - 2015

  Diploma de facultate, UNIVERISITATEA "ALEXANDRU IOAN CUZA"

  • Geografie si Geologie
  • Iași, România
 • 2011 - 2011

  Colegiu / studii postliceale, SCOALA MILITARA DE SUOBOFITERI JANDARMI "PETRU RARES"

  • Facultati Militare
  • Fălticeni, România
 • 2001 - 2005

  Colegiu / studii postliceale, COLEGIU TEHNIC "MIHAI BACESCU"

  • Electrotehnica
  • Fălticeni, România

Aptitudini

Permis de conducere
 • A
 • B

supravegherea si mentenanta masinilor, aparatelor, echipamentelor industriale, audiovideo analog-digital in parametrii STAS;
fără eveniment in trafic (categoria de conducere: AM 2013, B 2004).

Limbi straine

Romana
Nativ
Engleza
Mediu
Italiana
Incepator

Distinctii

Certificari
Tehnician in Automatizari
Agent de asigurari

Pre-interviu

Cum ti-ai descrie personalitatea?

Personalitatea mea as descri-o ca fiind una de conducator, cu o vointa de fier, creativ, curajos, ce gaseste mereu o cale de rezolvare. 
De altfel sunt practic si factual.

Care sunt telurile tale in viata?

In viata mi-am propus succes pe toate planurile (cariera/sanatate/familie).

Descrie jobul ideal pentru tine.

Jobul ideal ar fi oricare pozitie ce o pot ocupa in cadrul unei companii de profil petrolier atata timp cat cunostiintele, abilitatile, experienta de ce nu...ma recomanda.

Care sunt scopurile pe care ti le-ai stabilit in cariera ta?

aplicarea cunostiintelor;
specializarea si perfectionarea continua a serviciilor la locul de munca;
evolutie pe baza rezultatelor.

Esti mai motivat lucrand in echipa sau in mod individual?

Sunt motivat in ambele situatii, nefiind nevoie de supravegherea superiorului sau a colegului de echipa dar cred totusi ca succesul este un tel de echipa.

Ce job ti-ar place sa ai peste 5 ani?

Mi-ar placea ca peste 5 ani sa fiu pe o pozitie superioara ca dovada a serviciilor de calitate prestate de mine pentru firma sau in cadrul aceleiasi pozitii dar la nivel de senior.

La actualul sau fostul loc de munca, care au fost/sunt cele mai importante 5 realizari?

Cele 5 realizari au fost:
-indeplinirea si depasirea targeturilor in proportie de 100% din timpul cat am lucrat pentru firma;
-crearea unei bune imagini firmei prin serviciile de calitate oferite clientilor;
-marirea bazei de date prin castigarea increderii noilor clienti;
-rezolvarea problemelor de ordin profesional a clientilor intr-un timp cat mai eficient;
-respectul castigat de mine ca si angajat dar si firma pentru care am lucrat;

Ce fel de salariu meriti?

Fiecare companie sau firma mai ales cele internationale au sabloanele lor de incadrare a salariilor dar consider ca datorita bagajelor de cunostiinta pe care le detin, stapanirea de sine cred ca pe nivel international junior 1500 euro iar national 1750 ron.

Poti lucra dupa termene limita, sub presiune, etc?

Pregatirea militara ma ajuta in aceasta privinta si nu numai, raspunsul este da.

Care a fost ultima carte pe care ai citit-o?

Recent am terminat cartea scrisa James Joyce - Portret al artistului la tinerete (proza) si citesc in continuare acelasi scriitor modernist-Hanul lui Finn.

100%
 • Last update: 18.10.2016
 • Reference number: 161225

Career goals

Working within a dynamic and professional team, new challenges, accumulating experience.

 • Central America, Middle Orient, Australia
 • Project based
 • Salary wanted1700 €
 • Wanted work domainsEngineering Energy / Extractive Industries, Engineering Industries / Production / Manufacturing, Technicians Service / Installation
 • Availability for work related travelUp to 100% of the schedule
 • Willing to relocateOnly abroad

Experience

 • August 2015 - September 2016

  Agent insurance consultant, SC Serv Consult SRL

  • Iași, Romania
  • Full time
  • Work domain - Finance: Insurance

  -assisting the management of risk, assessment and resolution of claims;
  -administration and developing customer portfolio, presentation, promotion and sale of products in accordance with standards and trade policies;
  -communication with the departments involved in the insurance business;
  -setting the risk profile of the customer and offer optimal choice for this;
  -collection and processing of data and information;
  -recording auto acts, transactions in currency, secretarial, preparation of banking, bank deposit receipts, Bookkeeping, periodic reporting of activity;
  -setting investment profile of new clients to facilitate their decision to invest in some type of financial instruments following the recommendations based on careful analysis and accurate data;
  -placing orders for sale and purchase in domestic trading software and ensure that they comply with those required by the client;
  -participation in instructional strategies and periodic examinations organized by central departments.

 • November 2012 - July 2015

  Visual Merchandiser, Auchan

  • Iași, Romania
  • Full time
  • Work domain - Sales: Retail / Trade

  -ring position of Visual Merchandiser offered me the opportunity to combine artistic flair and creativity to maximize space in the store, while effectively have to catch the eyes of customers.
  The main objectives:
  1. Creating and maintaining an image that resonates with store customer requirements;
  2. Increase in customer traffic;
  3. Creating a visual navigation guide customers through the proper placement of the merchandise, outfits and indicators;
  4. Pay more attention in terms of store layout to increase sales.
  -being directly responsible for the sales job duties, pay special attention to the sales department to ensure consistency with the brand image and sales exceeded target.

 • November 2011 - September 2012

  Security Agent, SC FGM SRL

  • Iași, Romania
  • Full time
  • Work domain - Services: Protection and Security

  Security and protection of the competence target and persons.

Education

 • 2011 - 2015

  Bachelor's degree, UNIVERSITY OF "ALEXANDRU IOAN CUZA"

  • Geography and Geology
  • Iași, Romania
 • 2011 - 2011

  College, GENDARMERIE NCO MILITARY SCHOOL PETRU RARES

  • Military academy
  • Fălticeni, Romania
 • 2001 - 2005

  College, NATIONAL COLLEGE "MIHAI BACESCU"

  • Electrical
  • Fălticeni, Romania

Skills

Driving license
 • A
 • B

supervision and maintenance of machinery, industrial equipment, audiovisual analog-digital standard parameters;
free event in traffic (driving category: AM 2013 B 2004).

Foreign languages

Romanian
Native
English
Intermediate
Italian
Beginner

Achievements

Certificates / diplomas
AUTOMATION TEHNICIAN
ENSURANCE AGENT

Pre-interview

How would you describe your personality?

My personality would describe her as one of leader with strong-willed, creative, courageous, who always finds a way out.
I am practical and factual with an earnestness that can not be questioned.

What are your goals in life?

In life I wanted success in all areas (career / health / family).

Describe your ideal job.

Ideal job would be any position that can handle within a company profile oil/gas as long as the knowledge, skills, experience recommend me.

What are the goals set for your career?

application of knowledge;
specialization and continuous improvement of services in the workplace;
development based on the results.

Are you able to work effectively in a team or independently?

I am motivated in both cases, no need for supervision supervisor or fellow team but I do think that success is a team goal.

What job would you like to be doing in 5 years?

I would like more than 5 years to be on a higher position as proof of the quality services rendered by me for the company or in the same position but at senior level.

What are/were your most important 5 achievements in your current/past workplace?

5 achievements were:
-accomplish and exceeding targets in 100% of the time I worked for the company;
-creating a good image of the company by quality services offered to customers;
-extension of the database by winning the trust of new clients;
-fixing professional problems of customers in a more efficient time;
-respect won me as an employee and the company for which I worked;

What is your monthly salary expectation?

Every company or business especially international ones have their nesting patterns wages but due luggage acquaintance believe that i own, self-control I think the international 1400 Euro and national junior 1750 ron.

Can you work according to deadlines, under pressure, etc?

Military training help me in this regard and beyond, the answer is yes.

What is the last book you have read?

Recently I finished the book by James Joyce - Portrait of the Artist as a Young Man (prose) and read further same-modernist writer Finn's Inn.