16360

Inginer productie la Lampia Rom

Production Engineer at Lampia Rom

 • România, Arad
 • România, Arad
 • Romania, Arad
 • Romania, Arad
Afiseaza date contact
Traduceri ale CV-ului
95%
 • Ultima actualizare: 24.07.2017
 • Numar referinta: 16360

Obiectiv profesional

Absolvent de inginerie, pasionat de tehnologie, cu ambiții în design industrial, motivat de succes și interesat de dezvoltarea continuă, doresc să lucrez ca inginer într-o companie multinațională cu oportunități profesionale de dezvoltare, contribuind cu aptitudiniile, abilitatiile și experiența dobândită.

 • Arad, Timisoara, Cluj Napoca
 • Full time
 • Salariul dorit800 €
 • Domeniile urmariteInginerie Automobile, Inginerie Electrica / Mecanica, Inginerie Industrii / Productie
 • Disponibilitate deplasare in interes de serviciuPana la 50% din program
 • Disponibilitate relocareIn tara si in strainatate

Experienta

 • aprilie 2016 - iunie 2017

  Inginer productie, Lampia Rom

  • Arad, România
  • Full time
  • Domeniu - Inginerie: Industrii / Productie

  Responsabilitati: 
  - pregatirea si organizarea / reorganizarea spatiului de lucru (ergonomic), respectiv creare/modificare layout-uri 2D si 3D cu programul PTC Creo, aferente liniilor de productie din asamblare si injectie;
  - crearea fiselor de parametri, respectiv modificarea/ajustarea parametrilor ai procesului de injectie mase plastice; 
  - proiectarea si construirea de SDV-uri (standuri de verificat piese la presiune, dispositive de verificare si control...) analiza constructiva, deviz materiale, costuri, aprovizionat cu materialele necesare;
  - asigurarea si aprovizionarea cu scule si unelte tehnice, electrice, consumabile dar si de orice este nevoie urgenta in productie;                 
  - utilizarea programul Microarea Mago.net pentru vizualizare, verificare BOM, ciclu, inventar etc.
  - RFQ pentru proiectele noi, care presupune analiza desenelor de executie; analiza mostrelor (dimensiune, greutate, aspect); cerere oferta de pret pentru materia prima;
  Realizari:
  - imbunatatirea flulului tehnologic prin organizarea/reorganizarea spatiului de lucru aferent linilor de productie;
  - idei de imbunatatire continua;
  - consolidarea cunostintelor de desen tehnic, respectiv invatarea programelor PTC Creo si Microarea Mago.Net;

 • octombrie 2014 - aprilie 2016

  Inginer material rulant cale ferata (fabricatie), Astra Rail Industries

  • Arad, România
  • Full time
  • Domeniu - Inginerie: Industrii / Productie

  Responsabilitati:
  - stabilirea procesului tehnologic pentru prototip, seria 0 si serie (proiecte noi);
  - analiza documentaţiei (specificatii tehnice, desene de execuţie) si propunerea de modificari unde se impune;
  - inregistrarea, îndosarierea si transmiterea desenelor noi (valabile prototip si seria 0) dar si cele modificate, cu revizie noua;
  - intocmirea listei cu necesarul de SDV-uri si a instructiunilor de lucru pe statii; 
  - asistenta si suport tehnic (comisii de decizionare; rapoarte de neconformitate (RNC); masuri corective/preventive; instructiuni de reparatie; inspectii FAI - First Article Inspection pentru omologarea proceselor tehnologice, omologarea RID si TSI, omologarea reperelor, subansamblelor, ansamblelor sau pieselor provenite de la furnizori noi; audit de produs);
  - utilizarea programelor Solidworks (2D si 3D), eDrawings (vizualizare 3D) respectiv DraftSight( 2D);
  Realizari: 
  - solutii tehnice pentru problemele din productie dar si pentru problemele specificate in Rapoartele de Neconformitate; 
  - consolidarea cunostintelor de proces, flux tehnologic, structura BOM;
  - consolidarea cunostintelor de desen tehnic si Solidworks, respectiv invatarea programelor eDrawings si Draftsight;

 • noiembrie 2013 - octombrie 2014

  Controlor Calitate Proces, Astra Rail Industries

  • Arad, România
  • Full time
  • Domeniu - Office jobs: Calitate

  Responsabilitati: 
  - controlul si inspectia vizuala al produselor (cisterrna, sasiu, ansamble si subansamble) pe baza programarii productiei;
  - in urma inspectiei vizuale, acceptarea sau refuzarea produsului, conform normelor de calitate si a instruirii primite;
  - predarea produsului pe baza programarii si a fiecarui tip de proba, la inspectorul TÜV;
  - verificarea si intocmirea fiselor de urmarire, a fiselor de masuratori si a rapoartelor de neconformitate (RNC) cand e cazul;
  Realizari: 
  - promovarea la departamentul Tehnic;
  - consolidarea cunostintelor de desen tehnic;
  - curs de instruire pentru Controlul Imbinarilor Sudate;

 • martie 2012 - octombrie 2013

  Stivuitorist, Bos Automotive Products Romania

  • Arad, România
  • Full time
  • Domeniu - Office jobs: Logistica

 • august 2011 - noiembrie 2011

  Operator productie, Foxconn Technology CZ

  • Kutna Hora, Cehia
  • Full time
  • Domeniu - Vanzari: IT

 • mai 2009 - iunie 2011

  Operator sudura in puncte, Voestalpine Automotive Romania

  • Arad, România
  • Full time
  • Domeniu - Muncitori Tehnicieni: Automobile

 • octombrie 2006 - februarie 2009

  Operator productie, Leoni Wiring Systems

  • Arad, România
  • Full time
  • Domeniu - Muncitori Tehnicieni: Automobile

Educatie

 • 2007 - 2011

  Diploma de facultate, Universitatea Aurel Vlaicu Arad

  • Mecanica
  • Arad, România
 • 2002 - 2006

  Liceu / scoala profesionala, Gr. Sc. Ind. de Tr. Auto Henri Coanda

  • Transporturi
  • Arad, România

Aptitudini

Permis de conducere
 • B
 • Munca in echipa
 • Conducere
 • Comunicare
 • Organizare
 • Decizionare
 • Analiza si sinteza
 • Auto-motivare
 • Orientat spre rezultate

MS Office (Word, Excel, PowerPoint); Desen tehnic; Solidworks; DraftSight; eDrawings;   PTC Creo; Autocad(2D); Limba straina – Engleza (mediu); Permis conducere - B; Autorizatie ISCIR (stivuitor);

Cunostinte: 
- 5S, FIFO, Control Plan, SAP; FMEA, 8D, 5Why, ISO/TS 16949; ISO 9001; Metrologie, Tehnici de masurare si Control; BPCS (BOM, INV, SFC); Microarea Mago.net;

Limbi straine

Engleza
Mediu
Romana
Nativ

Distinctii

Cursuri / traininguri
ISCIR; VSA; SAP; Controlul imbinarilor sudate; BPCS (BOM, INV, SFC);
Certificari
- Tehnician transporturi;
- Stivuitorist;
95%
 • Last update: 24.07.2017
 • Reference number: 16360

Career goals

Graduate engineering, passionate of technology, with ambitions in industrial design, motivated of success and interested for continous developed, I wish to work as engineer in a multinational company with opportunities for development, contributing with the skills and experience gained.

 • Arad, Timisoara, Cluj Napoca
 • Full time
 • Salary wanted800 €
 • Wanted work domainsEngineering Automotive, Engineering Electrical / Mechanical, Engineering Industries / Production / Manufacturing
 • Availability for work related travelUp to 50% of the schedule
 • Willing to relocateIn the country and abroad

Experience

 • April 2016 - June 2017

  Production Engineer, Lampia Rom

  • Arad, Romania
  • Full time
  • Work domain - Engineering: Industries / Production / Manufacturing

  Responsabilities: 
  - preparing and organization / reorganization the workspace (ergonomic), creating / modification 2D and 3D layouts with the PTC Creo program, for production area, assembly and injection; 
  - creation the datasheet parameters, modification / adjustment the parameters of plastic injection process; 
  - design and construction of tools and verification device (stands for pressure parts, verification and control devices ...) constructive analysis, material inventory, costs, supply with the necessary materials; 
  - insurance and supply the tools technical, electrical, consumable tools, as well as any other for production; 
  - usage of program Microarea Mago.net to view the articles, to check BOM, cycle, inventory, etc: 
  - RFQ for the new projects, which involves analysis of the drawings; the analysis of the sample (size, weight, appearance); Request price for raw material; 
  Achievements: 
  - improving the process by efficiently organization / reorganizing the workspace (ergonomic); 
  - ideas for continuous improvement; 
  - consolidation the knowledge of process, learning the program PTC Creo and Microarea Mago.Net;

 • October 2014 - April 2016

  Rolling Stock Engineer (Manufacturing), Astra Rail Industries

  • Arad, Romania
  • Full time
  • Work domain - Engineering: Industries / Production / Manufacturing

  Responsabilities: 
  - assistance and technical support in production; 
  - establishing the technological process for prototype, series 0 and series (new projects); 
  - studying and analysis of the documentation (technical specifications, execution drawings) and proposal for modifications where is necessary; 
  - registration, filing and transmission of new drawings (valid for prototype and series 0) but also modified (new revision); 
  - drawing up the list of tools and verification fixture ,also working instruction of stations; 
  - assistance and technical support in production, to decision-making committees, analysis of nonconformity reports (RNC), proposal of corrective / preventive measures and preparation of repair instructions; 
  - technical assistance and production support to FAI (First Article Inspection) inspections, approval of prototype and series 0 technological processes (manufacturing), RID and TSI approval, approval of parts, subassemblies, assemblies or parts from new suppliers, and whenever major changes are required in the project, the supplier or manufacturing process changes;       - assistance and technical support in production at product audits before delivery; 
  - using eDrawings program to view products, assemblies, subassemblies and Solidworks program to create 2D sketches of tools and verification fixture; 
  Achievements: 
  - technical solutions for production problems as well as for the problems specified in Non-compliance Reports; 
  - strengthening process knowledge, BOM structure; 
  - strengthening knowledge of technical drawing and Solidworks program, also learning eDrawings and Draftsight programs;

 • November 2013 - October 2014

  Quality Controller (Process), Astra Rail Industries

  • Arad, Romania
  • Full time
  • Work domain - Office jobs: QA (Quality Assurance)

  Responsabilities: 
  - visual inspection of products (tank, chassis, assemblies and subassemblies) based of production schedule; 
  - following visual inspection, accepting or refusing the product, according to quality standards; 
  - delivery of the product based on production schedule and each type of sample to the TUV inspector
  - checking and complete tracking sheets, measurement sheets and non compliance reports (RNC); 
  Achievements: 
  - I was promoted to Technical Department; 
  - training course for Welded joints controls; 
  - Strengthening the Knowledge of Technical Drawing;

 • March 2012 - October 2013

  Forklift driver, Bos Automotive Products Romania

  • Arad, Romania
  • Full time
  • Work domain - Office jobs: Logistics

 • August 2011 - November 2011

  Assembly operator, Foxconn Technology CZ

  • Kutna Hora, Czech Republic
  • Full time
  • Work domain - Sales: IT

 • May 2009 - June 2011

  Spot Welding Operator, Voestalpine Automotive Romania

  • Arad, Romania
  • Full time
  • Work domain - Technicians: Automotive

 • October 2006 - February 2009

  Assembly operator, Leoni Wiring Systems

  • Arad, Romania
  • Full time
  • Work domain - Technicians: Automotive

Education

 • 2007 - 2011

  Bachelor's degree, University Aurel Vlaicu Arad

  • Mechanical
  • Arad, Romania
 • 2002 - 2006

  Highschool, Gr. Sc. Ind. de Tr. Auto Henri Coanda

  • Transport
  • Arad, Romania

Skills

Driving license
 • B
 • Teamwork
 • Lidership
 • Communication
 • Organisation
 • Self-motivation
 • Decision making
 • Results orientation
 • Organization

MS Office (Word, Excel, PowerPoint); Technical drawing; Solidworks; DraftSight; eDrawings;  PTC Creo; Autocad (2D); Foreign language - English (medium); Driver licence - B, Forklift;

Knowledge:                                5S, FIFO, Control Plan, SAP; FMEA, 8D, 5Why, ISO/TS 16949; ISO 9001; Metrology, Measurement and control techniques; BPCS (BOM, INV, SFC); Microarea Mago.net;

Foreign languages

English
Intermediate
Romanian
Native