19176

Operator call center la Digital Cable Systems

Call center operator at Digital Cable Systems

 • România, București
 • România, București
 • Romania, București
 • Romania, București
Afiseaza date contact
Traduceri ale CV-ului
80%
 • Ultima actualizare: 24.01.2012
 • Numar referinta: 19176

Experienta

 • iunie 2011 - decembrie 2011

  Operator call center, Digital Cable Systems

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - It Telecom: Telecomunicatii

  - Preluarea şi rezolvarea telefonică sau la sediul companiei a sesizărilor şi situaţiilor semnalate de clienţi (facturare: informaţii sold, erori facturare, modificare adresă facturare - adresa/domiciliul abonat, adresă facturare, adresa unde este instalat echipamentul; modificari privind tipul de pachet de servicii; suspendări temporare ale abonamentului solicitate de client, rezilieri; solicitări ale potenţialilor abonaţi);
  - Rezolvarea telefonică a situaţiilor tehnice de complexitate redusă şi medie sesizate de clienţi (setări receptor, subscripţii carduri/reactivări pentru decodare carduri; verificarea corectitudinii introducerii cardului) şi escaladarea către şeful direct sau către departamentele abilitate a problemelor mai complexe (depoziţionări de antenă, reparaţie/înlocuire echipament);
  - Introducerea informaţiilor necesare în aplicaţiile de lucru (Axcore, CRM, Mediatel) respectând cel puţin media de service level acceptată;
  - Retenţia clienţilor în situaţia în care aceştia comunică intenţia de reziliere contract după achitarea debitelor restante şi prezentarea unor variante acceptabile în funcţie de motivele rezilierii (număr posturi, cost abonament, încercarea de rezolvare rapidă a situaţiilor de ordin tehnic/comercial).
  

Educatie

 • 2007 - 2011

  Diploma de facultate, Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Ion Ionescu de la Brad

  • Filiași, România

Aptitudini

Permis de conducere
 • B

Limbi straine

Engleza
Avansat
Franceza
Mediu
Rusa
Incepator
Romana
Nativ
80%
 • Last update: 24.01.2012
 • Reference number: 19176

Experience

 • June 2011 - December 2011

  Call center operator, Digital Cable Systems

  • București, Romania
  • Full time
  • Work domain - It Telecom: Telecommunications

  - Answering and resolving by telephone or at the company, customer complaints and cases reported (billing: balance information, billing errors, change billing address - the address / home subscriber, billing address, address where equipment is installed, change the type of package ; temporary suspension of the subscription required by the client, annulments, requests of potential subscribers);
  - Solving by telephone the technical situations with low and medium complexity seized by customers (receiver settings, subscription cards / reactivation for decoding cards, checking the correctness introduction of the card) and escalating the more complex problems to the team leader or to the authorized departments (repositioning the antenna, repairs / replacing the equipment);
  - Correct introduction of the necessary informations in working applications (Axcore, CRM, Mediatel) respecting the minimum acceptable level media service;
  - Customer retention when they communicate the intention to terminate contract, after paying the remaining debts and presenting some acceptable alternatives depending on the reasons of termination (number of channels, service plan cost, attempting to solve immediately the situations of a technical nature / commercial).
  

Education

 • 2007 - 2011

  Bachelor's degree, University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Ion Ionescu de la Brad

  • Filiași, Romania

Skills

Driving license
 • B

Foreign languages

English
Advanced
French
Intermediate
Russian
Beginner
Romanian
Native