20324

INGINER PRINCIPAL BIROU PRODUCTIE, la Societatea Nationala "IMBUNATATIRI FUNCIARE SA", sucursala MOLDOVA, Iasi

 • România, Iași
 • România, Iași
 • Romania, Iași
 • Romania, Iași
Afiseaza date contact
Traduceri ale CV-ului
80%
 • Ultima actualizare: 09.01.2014
 • Numar referinta: 20324

Experienta

 • iulie 2012 - septembrie 2013

  INGINER PRINCIPAL BIROU PRODUCTIE, , Societatea Nationala "IMBUNATATIRI FUNCIARE SA", sucursala MOLDOVA, Iasi

  • Iași, România
  • Full time
  • Domeniu - It Telecom: Inginerie

  Intocmire si urmarire derulare contracte cu beneficiarii – 1)Locatiune si 2)Prestari servicii ;
  - Urmarire realizare -Productie lunara si cumulata - conform Contracte si Comenzi, 
  - Intocmirea situatiilor lunare cu privire la realizarea -productiei - inclusiv antecalculatii la lucrarile executate, 
  - Raportari operative functionare utilaje, Raportari logistica - consumuri piese si carburanti la utilaje, 
  - Deplasare si coordonare echipa de interventie la lucrarile din teren, 
  - Aprovizionare cu materiale si piese de schimb;
  

 • iulie 2006 - decembrie 2011

  INSPECTOR ZONAL, Administratia Nationala de Imbunatatiri Funciare - R.A - Sucursala Moldova de Nord-U.A. iASI

  • Iași, România
  • Full time
  • Domeniu - Office jobs: Administrativ

  	Întocmirea planurilor de reparaţii anuale pentru lucrările de I.F. degradate din zonă
  	Întocmire caiete sarcini pentru lucrările de reparaţii şi urmărirea executarii acestora de terţi, în urma licitaţiilor. 
  	Urmărirea lucrărilor de investiţii executate în zonă, având calitatea de diriginte de şantier.
  	Administrarea, întreţinerea si exploatarea lucrărilor de îmbunătăţiri funciare aferente zonei. 
  	Preluarea documentaţiilor, verificarea amplasamentelor si întocmirea dosarului pentru scoaterea din circuitul agricol a terenurilor pe care urmează a se executa construcţii, în vederea obţinerii avizului ANIF.
  	Încheierea de contracte cu beneficiarii de servicii de îmbunătăţiri funciare (persoane fizice sau juridice).
  	Contacte permanente cu administraţiile locale pe raza cărora sunt executate sau în curs de execuţie lucrări de îmbunătăţiri funciare.
  

 • ianuarie 2005 - iulie 2006

  ŞEF BIROU RESURSE UMANE, A.N.I.F-R.A, Sucursala Moldova de Nord, U.A Iaşi

  • Iași, România
  • Full time
  • Domeniu - Office jobs: Resurse umane / Psihologie

  	Urmărirea încadrării corecte pe posturi a personalului nou angajat, conform calificării fiecaruia, in funcţie de cerinţele postului şi conditiilor impuse de angajator..
  	Urmărirea respectării drepturilor si obligaţiilor salariaţilor, conform fişei postului, clauzelor din contractul individual de muncă şi codului muncii.
  	Redactarea şi completarea contractelor individuale de muncă, sau a actelor adiţionale la contracte in cazul modificării unor clauze contractuale, urmărind respectarea prevederilor 
  legislaţiei in vigoare si a C.C.M
  	Supravegherea completării la zi a documentelor din dosarul de personal al angajaţilor şi punerea la dispoziţia persoanelor abilitate de lege a documentelor solicitate conform legislaţiei muncii, răspunzînd de corectitudinea datelor înscrise.
  

 • iulie 1998 - decembrie 2004

  INGINER NORMARE, Regia Autonoma de Imbunatatiri Funciare - Sucursala Iasi

  • Iași, România
  • Full time
  • Domeniu - Muncitori Tehnicieni: Piscicultura / Silvicultura

  	Verifică , prin supraveghere directa si masurare, respectarea tehnologiilor si incadrarea in normele de deviz a lucrărilor executate , conform cifrelor de plan si indicatoarelor tehnice (P.T.) impuse.
  	Execută lucrări de normare tehnică, constând în întocmirea de norme locale, pentru lucrări ce implica utilaje sau tehnologii noi, care nu se regăsesc în normativele uzuale.
  	Calculul producţiei, în vederea salarizării personalului în concordanţă cu indicii de realizare a lucrărilor executate. 
  

 • octombrie 1984 - iulie 1998

  SEF SECTOR, I.E.E.L.I.F Iasi

  • Iași, România
  • Full time
  • Domeniu - Muncitori Tehnicieni: Piscicultura / Silvicultura

  	Coordonarea lucrărilor de întreţinere, exploatare si reparaţii în reţelele de desecare şi irigaţii , precum şi la staţiile de pompare deservente.

Educatie

 • 2012 - 2012

  Postdoctorat, SC INTRATEST SA Bucuresti

  • Filiași, România
 • 2012 - 2012

  Postdoctorat, Centrul de formare SPISS IASI

  • Filiași, România
 • 2012 - 2012

  Postdoctorat, AJOFM IASI

  • Filiași, România
 • 2006 - 2009

  Diploma de facultate, Universitatea Tehnica "Gh. Asachi" Iaşi - completare studii

  • Filiași, România
 • 1981 - 1984

  Diploma de facultate, Institutul Politehnic Iasi-Facultatea de Hidrotehnica

  • Filiași, România

Aptitudini

Permis de conducere
 • B

Limbi straine

Engleza
Mediu
Franceza
Incepator
Romana
Nativ
80%
 • Last update: 09.01.2014
 • Reference number: 20324

Experience

 • July 2006 - December 2011

  Area inspector, A.N.I.F - R.A, Moldova de Nord Branch, U.A Iaşi

  • Iași, Romania
  • Full time
  • Work domain - Office jobs: Administrative

   Shall define tasks for the repair and monitoring execution of third parties, auctions. 
   Tracking the investments made in the area, being a project supervisor.
   Administration, maintenance and operation work related to land improvement area. 
   Prepare annual work plans for repair of IF works degraded in area
   Taking documentation, check the sites and file preparation for sealing the land on which construction is to be executed, for ANIF notice.
   Contracts with land improovement service users (individuals or legal).
   Regular contact with local governments on the area where are executed or in progress of land improvement works.
  

 • January 2005 - July 2006

  Head office of human resources, A.N.I.F - R.A, Moldova de Nord Branch, U.A Iaşi

  • Iași, Romania
  • Full time
  • Work domain - Office jobs: Human Resources / Psychology

   Follow the correct classification of new staff positions, as each qualification, depending on job requirements and conditions imposed by the employer ..
   Follow rights and obligations of employees, according to job description, the terms of the employment contract and labor code.
   Drafting and completion of individual work contracts, or addenda to contracts for modification of contract terms, following the provisions legislation in force and C.C.M.
   Complete the daily supervision of personnel file documents and making employees available to persons authorized by law to documents required by labor law, responsible for the accuracy of data entered.
  

 • July 1998 - December 2004

  Standards engineer , R.A.I.F – Iaşi Branch

  • Iași, Romania
  • Full time
  • Work domain - Technicians: Fishery / Forestry

   Check through direct monitoring and measurement technologies and compliance with the rules respecting the estimate of work performed, according to figures the plan and imposed technical indicators (PT).
   Perform technical standardization work, consisting in the local rules for work involving equipment or technologies that are not in the usual norms.
   Calculate production for staff salaries in line with indications of execution of works executed
  

 • October 1984 - July 1998

  Head of department, I.E.E.L.I.F Iasi

  • Iași, Romania
  • Full time
  • Work domain - Technicians: Fishery / Forestry

   Coordination of maintenance, operation and repair of drainage and irrigation networks, pumping stations.
  

Education

 • 2006 - 2009

  Bachelor's degree, Technical University "Gh. Asachi" Iaşi

  • Filiași, Romania
 • 1981 - 1984

  Bachelor's degree, Polytechnic Institute "Gh.Asachi" Iaşi

  • Filiași, Romania

Skills

Driving license
 • B

Foreign languages

English
Intermediate
French
Beginner
Romanian
Native