20889

CONTABIL SEF la SC ROMANIAN CATERING SRL

 • România
 • România
 • Romania
 • Romania
Afiseaza date contact
Traduceri ale CV-ului
50%
 • Ultima actualizare: 27.01.2012
 • Numar referinta: 20889

Experienta

 • septembrie 2001 - august 2011

  CONTABIL SEF, SC ROMANIAN CATERING SRL

  • «Alt oraș», România
  • Full time
  • Domeniu - Servicii: Restaurante

  •	Organizeaza,indruma,conduce,controleaza si raspunde de desfasurarea in mod eficient a activitatii financiar-contabile a societatii in conformitate cu dispozitiile legale in viguare; 
  •	Asigura,organizarea si gestionarea in mod eficient a integritatii intregului patrimoniu al societatii in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare si normele sau reglementarile interne ale societatii;
  •	Organizeaza si coordoneaza contabilitatea operatiilor de capital,contabilitatea imobilizarilor,contabilitatea stocurilor,contabilitatea tertilor,contabilitatea trezoreriei,contabilitatea cheltuielilor,veniturilor si rezultatelor,contabilitatea angajamentelor si altor elemente patrimoniale,contabilitatea de gestiune in conformitate cu legislatia in vigoare;
  •	Urmareste respectarea principiilor contabile si ale evaluarii patrimoniului(prudentei,permanentei metodelor continuitatii activitatii,independentei execitiului,intangibilitatii bilantului de deschidere,necompensarii);
  •	Organizeaza si coordoneaza controlul financiar preventiv,stabilind operatiunile si documentele ce se supun controlului financiar preventiv,precum si persoanele care exercita acest control:
  •	Raspunde de consemnarea corecta si la timp,in scris,in momentul efectuarii ei,in documentele justificative a oricarei operatii care afecteaza patrimoniul societatii si de inregistrarea cronologica si sistematica in evidenta contabila a documentelor justificative in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
  •	Raspunde de stabilitea corecta a documentelor care se intocmesc si de circuitul lor in cadrul societatii.Pe document se va trece in mod obligatoriu numele,prenumele si functia celui care il intocmeste,semneaza si raspunde de realitatea datelor trecute in acestea; 
  •	Raspunde de efectuarea inventarierii generale a patrimoniului la inceputul activitatii,cel putin odata pe an,pe parcursul functionarii sale,in orice situatii prevazute de lege si de cate ori directorul general al societatii o cere;
  •	Organizeaza si participa la intocmirea lucrarilor de inchidere a exercitiului financiar-contabil,la operatiunile de inventariere a patrimoniului urmarind modul de valorifcare a rezultatelor inventarierii;
  •	Raspunde de evidenta formularelor cu regim special;
  •	Organizeaza controlul asupra operatiilor patrimoniale;
  •	Raspunde de respectarea disciplinei de casa,a regulamentului operational de casa si a celorlalte dispozitii privind operatiunile cu numerar,efectuind personal sau prin alta persoana imputernicita,cel putin lunar si inopinant controlul casieriei,atat sub aspectul existentei faptice a valorilor banesti cat si sub aspectul securitatii acestora;
  •	Asigura si raspunde indeplinirea la termen a obligatiilor societatii fata de bugetul statului si terti in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare;
  •	Supervizeaza implementarea procedurilor de contabilitate cu ajutorul programului informational;
  •	Supravegheaza reconcilierea si inchiderea conturilor;
  •	Asigura si raspunde de elaborarea balantei de verificare la termenele stabilite de legislatia in vigoare;
  •	Efectueaza analiza financiar contabila pe baza de bilant,pe care o prezinta in consiliu de administratie si respectiv adunarii generale a asociatiilor;
  •	Este consultat de catre entitatile functionale ale societatii in legatura cu problemele referitoare la activitatea serviciului;
  •	Este consultat de catre conducerea societatii in probleme care sunt de competenta serviciului;
  •	Avizeaza lucrari pe probleme de contabilitate a stocurilor,de urmarire,evidenta,decontari,cheltuieli-venituri,bilant,analize de sistem,tehnica de calcul;
  •	Participa la sustinerea si discutarea lucrarilor elaborate in cadrul serviciului;
  •	Intocmeste aprecieri asupra activitatii desfasurate de personalui din subordine si propune promovare si stimulare materiala pe cei mai buni;
  •	Reprezinta societatea in cazurile incredintate prin delegare;
  •	Raspunde de eficienta si calitatea lucrarilor executate in carul serviciului la termenele stabilite prin reglementari interne sau prin alte acte normative;
  •	Raspunde de bune pregatire profesioala a salariatilor din subordine si propune masuri pentru perfectionarea cunostintelor acestora;
  •	Raspunde de respectarea programului de lucru si a disciplinei muncii in cadrul serviciului pe care il coordoneaza;
  •	Raspunde de indeplinirea oricaror altor sarcini prevazute de Legea contabilitatii 82/1991,de regulamentul de aplicare,precum se de celelalte reglementari legale in vigoare,pe linie economica si financiar-contabila;
  •	Raspunde disciplinar,civil,material si penal,pentru pagubele provocate unitatii prin executarea defectuasa a atributiilor sau prin neexecutarea acestora.
  

 • ianuarie 1998 - august 2001

  CONTABIL SEF, SC AGRONAD PRODIMPEX 2000 SRL

  • «Alt oraș», România
  • Full time
  • Domeniu - Finante: Financiar / Contabilitate

  •	Organizeaza,indruma,conduce,controleaza si raspunde de desfasurarea in mod eficient a activitatii financiar-contabile a societatii in conformitate cu dispozitiile legale in viguare; 
  •	Asigura,organizarea si gestionarea in mod eficient a integritatii intregului patrimoniu al societatii in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare si normele sau reglementarile interne ale societatii;
  •	Organizeaza si coordoneaza contabilitatea operatiilor de capital,contabilitatea imobilizarilor,contabilitatea stocurilor,contabilitatea tertilor,contabilitatea trezoreriei,contabilitatea cheltuielilor,veniturilor si rezultatelor,contabilitatea angajamentelor si altor elemente patrimoniale,contabilitatea de gestiune in conformitate cu legislatia in vigoare;
  •	Urmareste respectarea principiilor contabile si ale evaluarii patrimoniului(prudentei,permanentei metodelor continuitatii activitatii,independentei execitiului,intangibilitatii bilantului de deschidere,necompensarii);
  •	Organizeaza si coordoneaza controlul financiar preventiv,stabilind operatiunile si documentele ce se supun controlului financiar preventiv,precum si persoanele care exercita acest control:
  •	Raspunde de consemnarea corecta si la timp,in scris,in momentul efectuarii ei,in documentele justificative a oricarei operatii care afecteaza patrimoniul societatii si de inregistrarea cronologica si sistematica in evidenta contabila a documentelor justificative in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
  •	Raspunde de stabilitea corecta a documentelor care se intocmesc si de circuitul lor in cadrul societatii.Pe document se va trece in mod obligatoriu numele,prenumele si functia celui care il intocmeste,semneaza si raspunde de realitatea datelor trecute in acestea; 
  •	Raspunde de efectuarea inventarierii generale a patrimoniului la inceputul activitatii,cel putin odata pe an,pe parcursul functionarii sale,in orice situatii prevazute de lege si de cate ori directorul general al societatii o cere;
  •	Organizeaza si participa la intocmirea lucrarilor de inchidere a exercitiului financiar-contabil,la operatiunile de inventariere a patrimoniului urmarind modul de valorifcare a rezultatelor inventarierii;
  •	Raspunde de evidenta formularelor cu regim special;
  •	Organizeaza controlul asupra operatiilor patrimoniale;
  •	Raspunde de respectarea disciplinei de casa,a regulamentului operational de casa si a celorlalte dispozitii privind operatiunile cu numerar,efectuind personal sau prin alta persoana imputernicita,cel putin lunar si inopinant controlul casieriei,atat sub aspectul existentei faptice a valorilor banesti cat si sub aspectul securitatii acestora;
  •	Asigura si raspunde indeplinirea la termen a obligatiilor societatii fata de bugetul statului si terti in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare;
  •	Supervizeaza implementarea procedurilor de contabilitate cu ajutorul programului informational;
  •	Supravegheaza reconcilierea si inchiderea conturilor;
  •	Asigura si raspunde de elaborarea balantei de verificare la termenele stabilite de legislatia in vigoare;
  •	Efectueaza analiza financiar contabila pe baza de bilant,pe care o prezinta in consiliu de administratie si respectiv adunarii generale a asociatiilor;
  •	Este consultat de catre entitatile functionale ale societatii in legatura cu problemele referitoare la activitatea serviciului;
  •	Este consultat de catre conducerea societatii in probleme care sunt de competenta serviciului;
  •	Avizeaza lucrari pe probleme de contabilitate a stocurilor,de urmarire,evidenta,decontari,cheltuieli-venituri,bilant,analize de sistem,tehnica de calcul;
  •	Participa la sustinerea si discutarea lucrarilor elaborate in cadrul serviciului;
  •	Intocmeste aprecieri asupra activitatii desfasurate de personalui din subordine si propune promovare si stimulare materiala pe cei mai buni;
  •	Reprezinta societatea in cazurile incredintate prin delegare;
  •	Raspunde de eficienta si calitatea lucrarilor executate in carul serviciului la termenele stabilite prin reglementari interne sau prin alte acte normative;
  •	Raspunde de bune pregatire profesioala a salariatilor din subordine si propune masuri pentru perfectionarea cunostintelor acestora;
  •	Raspunde de respectarea programului de lucru si a disciplinei muncii in cadrul serviciului pe care il coordoneaza;
  •	Raspunde de indeplinirea oricaror altor sarcini prevazute de Legea contabilitatii 82/1991,de regulamentul de aplicare,precum se de celelalte reglementari legale in vigoare,pe linie economica si financiar-contabila;
  •	Raspunde disciplinar,civil,material si penal,pentru pagubele provocate unitatii prin executarea defectuasa a atributiilor sau prin neexecutarea acestora.
  

Limbi straine

Romana
Nativ
25%
 • Last update: 27.01.2012
 • Reference number: 20889

Foreign languages

Romanian
Native