21620

 • România, Galați
 • România, Galați
 • Romania, Galați
 • Romania, Galați
Afiseaza date contact
Traduceri ale CV-ului
75%
 • Ultima actualizare: 10.05.2015
 • Numar referinta: 21620

Obiectiv profesional

Oferirea de produse si servicii de buna calitate.

 • Franta, Belgia, Germania, Luxemburg
 • Full time
 • Salariul dorit2000 €
 • Domeniile urmariteInginerie Constructii, Muncitori Tehnicieni Instalatii / Amenajari
 • Disponibilitate deplasare in interes de serviciuPana la 100% din program
 • Disponibilitate relocareIn tara si in strainatate

Educatie

 • 2002 - 2002

  Colegiu / studii postliceale, CS Social - Trade SA

  • Industria Lemnului
  • Galați, România
 • 1990 - 1992

  Colegiu / studii postliceale, SC FIROMEX SA

  • Industria Lemnului
  • Galați, România
 • 1978 - 1982

  Liceu / scoala profesionala, Liceul de MARINA

  • Galați, România

Aptitudini

Permis de conducere
 • B
 • Atitudine pozitiva si optimism
 • Putere de organizare si disciplina

Spirit de observative practic in analizarea si punerea in opera a proiectului aflat in lucru sau a situatiilor speciale survenite in desfasurarea acestuia.
Atentie la detali si precizia finisajelor.

Limbi straine

Engleza
Avansat
Franceza
Mediu
Romana
Nativ

Pre-interviu

Cum ti-ai descrie personalitatea?

Calm, îngăduitor, tenace, atent la detalii, deschis la sugestii,

Care sunt telurile tale in viata?

Sa merg mereu înainte si mai departe fără sa fiu tentat sa privesc in urma. Să transmit darul si tainele meșteritului cu lemnul pe mai departe. Sa -mi ofer pe deplin pacea interioara si înțelepciunea înțelegerii rostului vieții.

Descrie jobul ideal pentru tine.

Lucrul in atelier de tâmplărie tradițională in, dedicat pe lucrări ebenisterie in regim de artizanat-unicat.

Care sunt scopurile pe care ti le-ai stabilit in cariera ta?

Sa ating un nivel înalt de cunoaștere și performanță profesională. Sa găsesc in continuare locuri si maestri/mentori de la care sa învăț ce nu știu încă.

Esti mai motivat lucrand in echipa sau in mod individual?

Lucrez bine atât in echipa sat si individual. Nu toate proiectele pot fi atacate si desfășurate pe tot parcursul exclusiv in echipa sau exclusiv individual.

Ce job ti-ar place sa ai peste 5 ani?

Îndrumător in cadrul unui proiect de inițiere-formare pentru tineri dedicați învățării tainelor lucrului cu lemnul in stil tradițional.

La actualul sau fostul loc de munca, care au fost/sunt cele mai importante 5 realizari?

Ultimele 5 proiecte finalizate atât in echipă(2,4) cat si individual(1,3,5) sunt: 
1. Set de masa pe doua picioare si 4 scaune cu elemente pre-sculptate, asamblate in stil japonez (fără cuie sau adeziv) din lemn masiv. Material: pin-roșu-siberian, wenge si stejar.
2, Mini-fermă - gospodărie de pasări (poulailler - poultry house) in stil tradițional walon. Material: pin rosu de nord si brad auriu.
3. Proiect si execuție: Război de țesut manual (8 cadre - 8 pedale) model Glimakra, lățime 90 cm. Materiale: pin, fag, stejar, merbau, marupa, arțar. 
4. Transformare-reamenajare garaj 4m/7m/2.8m (w/d/h) pentru atelier de tâmplărie. structură plus utilități, Studiu, proiect si punere in opera. Material:Brad, pin, fag, O.S.B., M.D.F., multiplex, placaj, 
5. Set mobilier de bucătărie, 4 piese pe pardosea, 5 corpuri suspendate. Stil tradițional in lemn masiv. Material: panouri de stejar si fag pre-formatat, blatul principal din fag masiv asamblat cu adeziv poliuretanic.

Ce fel de salariu meriti?

Merit un salariu care: sa reflecte mai puțin si nu exclusiv, cantitatea de efort si energie depusa prin activitate si mai mult coeficientul de comunicare armonica patron-angajat in care cel dintâi oferă girul de încredere - având certitudinea unei alegeri corecte pentru delegarea a răspunderii.

Poti lucra dupa termene limita, sub presiune, etc?

Răspuns: aș putea lucra după termene limita,
Prefer sa lucrez fără presiune.

Care a fost ultima carte pe care ai citit-o?

Don Miguel Ruiz:
"Al cincilea acord toltec"

75%
 • Last update: 10.05.2015
 • Reference number: 21620

Career goals

offering good quality products and services

 • Franta, Belgia, Germania, Luxemburg
 • Full time
 • Salary wanted2000 €
 • Wanted work domainsEngineering Construction, Technicians Installations / Decorations
 • Availability for work related travelUp to 100% of the schedule
 • Willing to relocateIn the country and abroad

Education

 • 2002 - 2002

  College, CS SocialTrade SA

  • Wood industry
  • Galați, Romania
 • 1990 - 1992

  College, SC FIROMEX SA

  • Wood industry
  • Galați, Romania
 • 1978 - 1982

  Highschool, INDUSTRIAL MARINERS HIGH SCHOOL

  • Galați, Romania

Skills

Driving license
 • B
 • Communication skills
 • Positive attitude and optimism
 • Organization skills

Practical observant in analyzing and putting into operation of the project in progress or its special situations occurred during its unfolding.
Pay attention to detailed and precise finishing.

Foreign languages

English
Advanced
French
Intermediate
Romanian
Native

Pre-interview

How would you describe your personality?

Calm, tolerant, tenacious attention to detail, open to suggestions,

What are your goals in life?

Always, going ahead and further beyond, without me being tempted to look back. To transmit the gift and secrets of wood crafting to the next generation. Finding for myself, fully inner peace and wisdom for understanding the meaning of life.

Describe your ideal job.

Working in in traditional woodworking workshop, dedicated to the ebenisterie- cabinet making activities, special-unique handicrafts way.

What are the goals set for your career?

To reach a high level of knowledge and professional performance. To still find places and masters/mentors, to learn from, what I do not know yet.

Are you able to work effectively in a team or independently?

I work well both in a team and individually. Not all projects can be attacked and carried away, by in team form exclusively, or exclusive individually,

What job would you like to be doing in 5 years?

As a guide-coach to initiate and training for those youngs devoted to learning the secrets of working with wood.

What are/were your most important 5 achievements in your current/past workplace?

My last five projects was both in the team (2.4) and individual (1,3,5) completed as it follows: 1. Dinner Set: table on two legs and four chairs with pre-carved elements, in Japanese style assembling (without nails or glue). Material: Red Siberian pine, wenge and oak. 2 Mini-Farm poultry house (poulailler) traditional Walloon style. Material: northern red pine and golden fir . 3. Project and execution: Loom manual (8 frames - 8 treadles) Glimakra model, width 90 cm. Materials: pine, beech, oak, merbau, marupa, maple. 4. Transformation fitting garage 4m/7m/2.8m (w / d / h) for woodworking workshop + utilities structure. Study, project and putting into work. Material: Fir, pine, beech, OSB, MDF, multiplex, plywood. 5. Kitchen furniture set, 4 pieces on the floor, five suspended cabinets. Traditional style in solid wood. Material: beech and oak panels pre-formatted, the main top-board was assembled from solid beech with polyurethane adhesive.

What is your monthly salary expectation?

I deserve a wage that reflect, less the amount of effort and energy submitted by the activity and more by the harmonic coefficient of communication: employer - employee, in which the former one, provides the endorsement reliability - with the certainty of a correct choice for delegating responsibility. And yes: my expectation is around 1800€ / month

Can you work according to deadlines, under pressure, etc?

Answer: I might work according to deadlines. I prefer to work without pressure.

What is the last book you have read?

Don Miguel Ruiz: "The Fifth Agreement"