22080

Tehnician sisteme de detectie la S.C. DATA TECH S.R.L.

Technician security systems at S.C. DATA TECH S.R.L.

 • România, Onești
 • România, Onești
 • Romania, Onești
 • Romania, Onești
Afiseaza date contact
Traduceri ale CV-ului
90%
 • Ultima actualizare: 01.06.2015
 • Numar referinta: 22080

Experienta

 • octombrie 2012 - Prezent

  Tehnician sisteme de detectie, S.C. DATA TECH S.R.L.

  • Onești, România
  • Full time
  • Domeniu - Muncitori Tehnicieni: Service / Instalare

  - Instalarea și exploatarea sistemelor de securitate ((sisteme de detectie si alarmare antiefractie, sisteme de control acces, sisteme de supraveghere video, sisteme de alarmă și de detectare a incendiului, audio și video, automatizare);
  - Efectuarea cablare și conexiuni necesare pentru punerea în aplicare a proiectelor tehnice de securitate în curs de execuție;
  - Cablu de date rețelele de executare (UTP sau FTP) sau fără fir;
  - UPS de instalare, întreținere și diagnosticare;
  Principalele activități și responsabilități:
  - Monitorizarea procesului de reparare și de întreținere în conformitate cu programul de întreținere de la începutul fiecărei zile;
  - Intocmirea rapoartelor de activitate săptămânale, precum și materialele necesare pentru lucrarile din perioada urmatoare;
  - Evaluarea săptămânală a fiecărei persoane subordonate și repartizarea sarcinilor
  în funcție de competențe profesionale;
  - Identificarea nevoilor de formare prin cursuri de formare pe termen lung;
  - Coordonarea și elaborarea specificațiilor de locuri de muncă, pentru respectarea sarcinilor atribuite fiecărui lucrător sau echipei.

 • noiembrie 2008 - octombrie 2012

  Tehnician sisteme de detectie, S.C. VEGA S.R.L.

  • Onești, România
  • Full time
  • Domeniu - Muncitori Tehnicieni: Service / Instalare

  - Instalarea și exploatarea sistemelor de securitate ((sisteme de detectie si alarmare antiefractie, sisteme de control acces, sisteme de supraveghere video, sisteme de alarmă și de detectare a incendiului, audio și video, automatizare);
  - Efectuarea cablare și conexiuni necesare pentru punerea în aplicare a proiectelor tehnice de securitate în curs de execuție;
  - Cablu de date rețelele de executare (UTP sau FTP) sau fără fir;
  - UPS de instalare, întreținere și diagnosticare;
  Principalele activități și responsabilități:
  - Monitorizarea procesului de reparare și de întreținere în conformitate cu programul de întreținere de la începutul fiecărei zile;
  - Intocmirea rapoartelor de activitate săptămânale, precum și materialele necesare pentru lucrarile din perioada urmatoare;
  - Evaluarea săptămânală a fiecărei persoane subordonate și repartizarea sarcinilor
  în funcție de competențe profesionale;
  - Identificarea nevoilor de formare prin cursuri de formare pe termen lung;
  - Coordonarea și elaborarea specificațiilor de locuri de muncă, pentru respectarea sarcinilor atribuite fiecărui lucrător sau echipei.

 • septembrie 1993 - noiembrie 2008

  Electrician, S.C.RAFO.S.A.

  • Onești, România
  • Full time
  • Domeniu - Muncitori Tehnicieni: Service / Instalare

  - Întreținerea şi reperarea instalației electrice și mecanice de semnalizare, centralizare, blocare (electromecanisme de macaz, semnale de trafic, circuite de cale și a releelor de comandă și control);
  - Lucrari de mententanta, diagnosticare si reparatii instalatii si echipamente electrice;
  - Instalarea, punerea în funcțiune și întreținerea echipamentelor electrice de medie și joasă tensiune;
  - Executarea de modificări ale echipamentului în funcțiune, cu deconectarea și conectarea conductorilor electrici sau de înlocuire a pieselor defecte;
  - Măsurători electrice și de identificare a circuitelor de curent alternativ și curent continuu;
  - Trasee pentru circuite electrice și împământare, montări senzori, circuite de iluminat si prize, tablouri electrice conform proiectelor de executie;
  - Montaj trasee de cable,tras si pozat cable de forta si comanda,executat capete terminale si conexiuni;
  - Întretinerea si repararea instalatiilor electrice aferente obiectivelor tehnologice (domeniul 0,4-6 Kv);
  - Montare de instalații și rețele electrice conform documentațiilor tehnice;
  - Instalare și punere în stare de funcționare a aparatelor, mașinilor și utilajelor electrice la parametrii lor normali de funcționare;
  - Efectuare de revizii tehnice, întreținere și reparații la instalații, mașini, utilaje electrice;
  - Executare de modificări și recondiționări tehnice la instalații electrice;
  - Executare de măsurători electrice după instalări și/sau reparații la mașini și utilaje, cât și apreciere a stării lor tehnice.

Educatie

 • 2001 - 2004

  Colegiu / studii postliceale, Grupul Şcolar Auto

  • Onești, România
 • 2000 - 2001

  Colegiu / studii postliceale, A.J.F.O.M.

  • Onești, România
 • 1992 - 1993

  Colegiu / studii postliceale, S.C. RENCARTRIP S.R.L.

  • Onești, România
 • 1986 - 1990

  Liceu / scoala profesionala, Liceul industrial nr.4

  • Onești, România

Aptitudini

Permis de conducere
 • B
 • Capacitate de a munci in echipa
 • Putere de organizare si disciplina
 • Flexibilitate si adaptabilitate

Limbi straine

Engleza
Mediu
Franceza
Mediu
Romana
Nativ
90%
 • Last update: 01.06.2015
 • Reference number: 22080

Experience

 • October 2012 - Present

  Technician security systems, S.C. DATA TECH S.R.L.

  • Onești, Romania
  • Full time
  • Work domain - Technicians: Service / Installation

  - Installation and operation of security systems (burglar alarm detection
  systems, access control systems, video surveillance systems, alarm systems and fire detection, audio and video, automation);
  - Make the necessary wiring and implementation of technical security projects in progress;
  - Data cable networks performance (UTP or FTP) or wireless;
  - UPS installation, maintenance, and diagnostics;
  Main activities and responsibilities:
  - Monitoring the repair and maintenance under the maintenance program at the beginning of each day;
  - Preparation of weekly activity reports and materials for the works in the next period;
  - Evaluation of each person weekly subordinate and distribution of tasks
  depending on skills;
  - Identify training needs through long-term training;
  - Coordination and development of job specifications, to meet the tasks assigned to each worker or team.

 • November 2008 - October 2012

  Technician security systems, S.C. VEGA S.R.L.

  • Onești, Romania
  • Full time
  • Work domain - Technicians: Service / Installation

  - Installation and operation of security systems (burglar alarm detection
  systems, access control systems, video surveillance systems, alarm systems and fire detection, audio and video, automation);
  - Make the necessary wiring and implementation of technical security projects in progress;
  - Data cable networks performance (UTP or FTP) or wireless;
  - UPS installation, maintenance, and diagnostics;
  Main activities and responsibilities:
  - Monitoring the repair and maintenance under the maintenance program at the beginning of each day;
  - Preparation of weekly activity reports and materials for the works in the next period;
  - Evaluation of each person weekly subordinate and distribution of tasks
  depending on skills;
  - Identify training needs through long-term training;
  - Coordination and development of job specifications, to meet the tasks assigned to each worker or team.

 • September 1993 - November 2008

  Electrician, S.C. RAFO S.A.

  • Onești, Romania
  • Full time
  • Work domain - Technicians: Service / Installation

  - Maintaining and tracking electrical and mechanical signaling, interlocking, locking (electromecanisme the switch, traffic signals, track circuits and relays controls);
  - Works to maintain, diagnose and repair machinery and equipment;
  - Installation, commissioning and maintenance of electrical equipment of medium and low voltage;
  - Implementation of changes to equipment in operation by disconnecting and connecting electrical conductors or replacement of defective parts;
  - Electrical measurements and identification of AC circuits and DC;
  - Electrical circuits and earth paths, installing sensors, lighting circuits and outlets, electrical panels under execution projects.
  - Installation of cable routes, and posed shot power and control cable, terminals and connections made heads;
  - Maintenance and repair of electrical systems for technological objectives (the 0.4 to 6 kV);
  - Installation of electrical networks and installations according to technical documentation;
  - Installation and commissioning running appliances, machinery and electrical equipment in their normal operating parameters;
  - Carrying out technical inspections, maintenance and repairs on plant, machinery, electrical equipment;
  - Execution of technical changes and rebuild electrical installations;
  - Run electrical measurements after installation and / or repair machinery and technical assessment of their condition.

Education

 • 2001 - 2004

  College, Auto School Group

  • Onești, Romania
 • 2000 - 2001

  College, A.J.F.O.M.

  • Onești, Romania
 • 1992 - 1993

  College, S.C. RENCARTRIP LLC

  • Onești, Romania
 • 1986 - 1990

  Highschool, Industrial High School No. 4

  • Onești, Romania

Skills

Driving license
 • B
 • Ability to work in team
 • Organization skills
 • Flexibility and adaptability

Foreign languages

English
Intermediate
French
Intermediate
Romanian
Native