24708

Joburi in domeniul inchiderilor de mine la PSV COMPANY-BUCURESTI, PETROMSERVICE-BUCURESTI, COMACO CONSULTING-ALBA IULIA

 • România, Lupeni
 • România, Lupeni
 • Romania, Lupeni
 • Romania, Lupeni
Afiseaza date contact
Traduceri ale CV-ului
75%
 • Ultima actualizare: 19.04.2012
 • Numar referinta: 24708

Experienta

 • iulie 2005 - Prezent

  Joburi in domeniul inchiderilor de mine, PSV COMPANY-BUCURESTI, PETROMSERVICE-BUCURESTI, COMACO CONSULTING-ALBA IULIA

  • Lupeni, România
  • Full time
  • Domeniu - It Telecom: Inginerie

  	02.01.2010-pana in prezent
  S.C. COMACO CONSULTING S.R.L. - ALBA IULIA
  Functia - Director executiv
           -planifica, coordoneaza si controleaza activitatea santierelor in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare, specificatiilor proiectelor si ROF, in scopul desfasurarii activitatilor in conditii de maxima siguranta.
           -orgnizeaza, conduce si transmite la conducerea societatii toate situatiile privind modul de derulare a proiectelor aflate pe rol...
           -planifica, coordoneaza si controleaza activitatea de securitate si sanatate in munca, mediu si situatii de urgenta, paza si protectia impotriva incendiilor, in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare, specificatiilor proiectului si ROF.
           -conduce, coordonează , organizează , verifică , şi răspunde conform legislaţiei în vigoare şi a contractelor încheiate cu Ministerul Economiei şi Finanţelor – Unitatea de Management a Proiectelor , de activitatea privind execuţia lucrărilor de închidere şi ecologizare a minelor ( etapa a II a ) de la Preparaţia Livezeni conform proiectelor tehnice , activităţi derulate pe fonduri de la Banca Mondială...
  	01.03.2009 – 01.01.2010
  S.C. PSV CLIMA MP S.A.- BUCURESTI
  Functia - Responsabil Securitate si Sanatate in Munca.
           -planifica, coordoneaza si controleaza activitatea de securitate si sanatate in munca, mediu si situatii de urgenta, paza si protectia impotriva incendiilor, in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare, specificatiilor proiectului si ROF.
           -intocmeste programe de lucru, efectueaza instruirea personalului si verifica instruirea la locul de munca si instruirea periodica, verifica daca mediul de munca si conditiile de lucru sunt sigure si fara riscuri pentru securitate si sanatate in domeniul de activitate...  
          -controleaza, vizeaza si participa la elaborarea programelor de demolari prin tehnologia de impuscare cu explozivi si prin tehnologia mecanizata.
  ♦ 01.09.2008 –28.02.2009 
  S.C.PETROMSERVICE S.A Bucureşti , Antrepriza Lucrări miniere , Hidro , Ecologizări şi Energii Regenerabile , cu sediul în Bucureşti strada G-ral Constantin Budişteanu nr. 11 bis.
  Functia - Inginer Sef Securitate si Sanatate in Munca.
           -ajuta directorul la ducerea la indeplinire a hotararilor Consiliului de Administratie
           -coordoneaza, organizeaza, verifica si raspunde de felul in care se desfasoara activitatea de securitate si sanatate in munca la nivelul Antreprizei L.M.H.E.E.R. si pe santierele aferente, modul de implementare a noii legislatii privind S.S.M. de aliniere la cerintele U.E.
           -planifica si controleaza activitatea de securitate si sanatate in munca, mediu si situatii de urgenta, paza si protectia impotriva, in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare, specificatiilor proiectului si ROF, in scopul desfasurarii activitatilor Antreprizei in siguranta...
           -coordoneaza, controleaza, vizeaza si participa la elaborarea programelor de demolari prin tehnologia de impuscare cu explozivi si prin tehnologia mecanizata.
  ♦ 11.08. 2006 – 30.08.2008
  S.C.PETROMSERVICE S.A Bucureşti , ANTREPRIZA Lucrări miniere , Hidro , Ecologizări şi Energii Regenerabile , cu sediul în Bucureşti strada G-ral Constantin Budişteanu nr. 11 bis 
  Functia - Coordonator Grup Santiere.
          - coordonează , organizează , verifică , şi răspunde conform legislaţiei în vigoare şi a contractelor încheiate cu Ministerul Economiei şi Finanţelor – Unitatea de Management a Proiectelor , de activitatea privind execuţia lucrărilor de închidere şi ecologizare a minelor ( etapa a II a ) de la minele Valea de Brazi , E.M. Livezeni sud şi Preparaţia Livezeni din Valea Jiului si mina Borsa cu iazurile de decantare a deseurilor D1- D3 si iazurile de la Colbu1 respectiv Colbu2, conform proiectelor tehnice , activităţi derulate pe fonduri de la Banca Mondială .
      - coordoneaza, controleaza, vizeaza si participa la elaborarea programelor de demolari prin tehnologia de impuscare cu explozivi si prin tehnologia mecanizata.
           -planifica, coordoneaza si controleaza activitatea santierelor de lucrari de infrastructura rurala si/sau urbana (aductiuni de apa bruta, retele de apa potabila, canalizari si statii de epurare ape menajere) din jud. Alba (localitatile Zlatna, Albac, Cugir si Unirea) in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare, specificatiilor proiectelor si ROF, in scopul desfasurarii activitatilor in conditii de maxima siguranta.
           -orgnizeaza, conduce si transmite la conducerea Antreprizei toate situatiile privind modul de derulare a proiectelor aflate pe rol...  
  ♦ 17.07. 2005 – 10.08.2006
   S.C. Cartel Bau S.A. cu sediul în Cluj Napoca , strada Emil Racoviţă nr. 1 , jud. Cluj . 
   Funcţia - Diriginte şantier coordonator . 
    - coordonează , organizează , verifică , supraveghează şi răspunde conform legislaţiei în vigoare şi a contractului încheiat , de activitatea de închidere subterană (etapa a I a) de la minele : Lonea I , Petrila III , Aninoasa Nord ; Aninoasa Sud , Aninoasa , Vulcan II Paroşeni Sud şi Carolina conform proiectelor tehnice caietelor de sarcini şi ofertelor prezentate la licitaţiile de adjudecare . 
  

 • septembrie 1985 - iulie 2005

  Joburi de la nivel de executie si pana la nivel de conducator de unitate economica, Compania Nationala a Huilei - Petrosani, jud. Hunedoara

  • Lupeni, România
  • Full time
  • Domeniu - Inginerie: Industrii / Productie

  ♦ 31.05.2005 – 01.07.2005 
   Compania Naţională a Huilei SA Petroşani , cu sediul în str. Timişoarei nr.2, Petroşani, jud. Hunedoara . 
  Funcţia - Director Departament securitate şi sănătate în muncă .
  - ajută directorul general la ducerea la îndeplinire a hotărârilor Consiliului de Administraţie şi Adunării Generale a Acţionarilor – C.N.H.-S.A. ;
  - asigură controlul permanent cu privire la realizarea la termen a măsurilor de protecţia muncii şi aeraj, dispuse cu ocazia unor controale în domeniul securităţii miniere ;
  - coordonează, organizează, verifică şi răspunde de felul în care se desfăşoară activitatea de securitate şi sănătate în muncă la nivelul CNH şi modul de lucru al personalului din subordine ;
  ♦ 13.07. 2004 – 31.05.2005 
   Compania Naţională a Huilei SA Petroşani , cu sediul în  str. Timişoarei nr.2, Petroşani , jud. Hunedoara . 
  Funcţia - Inginer şef securitate şi sănătate în muncă
  - ajută directorul general la ducerea la îndeplinire a hotărârilor Consiliului de Administraţie şi Adunării Generale a Acţionarilor – C.N.H.-S.A. ;
  - asigură controlul permanent cu privire la realizarea la termen a măsurilor de protecţia muncii şi aeraj, dispuse cu ocazia unor controale în domeniul securităţii miniere ;
  - coordonează, organizează, verifică şi răspunde de felul în care se desfăşoară activitatea de securitate şi sănătate în muncă la nivelul CNH şi modul de lucru al personalului din subordine ;
  ♦ 12.02. 2003 – 13.07.2004 
   C.N.H.-S.A., Staţia Centrală de Salvare Minieră Petroşani , cu sediul în  str. Lunca, nr.60 bis, Petroşani , jud. Hunedoara . 
  Funcţia - Director
  - asigură realizarea obiectivelor economice, tehnice, administrative şi sociale ale subunităţii;
  - realizează procesul managerial prin respectarea legalităţii existente în domeniul prestării serviciilor aflate în obiectul de activitate al subunităţii asociate domeniului minier;
  - decide, organizează, coordonează şi controlează toate activităţile subunităţii (salvare minieră, medicina muncii, perfecţionarea profesională a personalului, transport auto, economic, protecţia mediului, protecţia muncii, laboratorului psiho - sociologie şi a compartimentului PRAM), pentru realizarea în bune condiţii a activităţilor şi realizarea indicatorilor tehnico - economico-financiari şi de performanţă.
  ♦ 24.06.2002 – 12.02.2003 
   Compania Naţională a Huilei SA Petroşani , cu sediul în str. Timişoarei nr.2, Petroşani , jud. Hunedoara. 
   Funcţia - Inginer şef securitate minieră
  - ajută directorul general la ducerea la îndeplinire a hotărârilor Consiliului de Administraţie şi Adunării Generale a Acţionarilor – C.N.H.-S.A. ;
  - asigură controlul permanent cu privire la realizarea la termen a măsurilor de protecţia muncii şi aeraj, dispuse cu ocazia unor controale în domeniul securităţii miniere ;
  - coordonează, organizează, verifică şi răspunde de felul în care se desfăşoară activitatea de securitate şi sănătate în muncă la nivelul CNH şi modul de lucru al personalului din subordine ;
  ♦ 01.10.2000 – 24.06.2002 
  C.N.H.-S.A., Petroşani, Exploatarea Minieră Lupeni , cu sediul în str. Vitoş Gavrilă, nr.1, Lupeni, jud. Hunedoara . 
  Funcţia - Şef sector III – producţie
  - elaborează planul de măsuri tehnico-organizatorice al sectorului şi asigură îndeplinirea acestuia;
  - organizează şi controlează procesul de producţie în vederea asigurării de condiţii normale de lucru, în conformitate cu normele de protecţia muncii;
  - urmăreşte modul de organizare al forţei de muncă în mod eficient, ia măsuri de respectarea prevederilor în acest domeniu ;
  - participă la acţiuni de salvare minieră în calitate de şef staţie salvare pe unitate .
  ♦ 19.06.2000 – 01.10.2000 
   C.N.H.-S.A., Petroşani , Exploatarea Minieră Lupeni cu sediul în str. Vitoş Gavrilă, nr.1, Lupeni, jud. Hunedoara . 
  Funcţia - Adjunct şef sector IV - producţie 
  - preia, respectiv transmite şefului de sector informaţiile privind desfăşurarea zilnică a activităţii de producţie din subteran ;
  - urmăreşte asigurarea cu efectivele de muncitori prevăzute, a tuturor locurilor de muncă; 
  - asigură şi răspunde de luarea tuturor măsurilor pentru ca instalaţiile şi maşinile in dotare să fie exploatate în condiţii de deplină siguranţă .
  - participă la acţiuni de salvare minieră în calitate de şef staţie salvare pe unitate .
  ♦ 01.11.1997 – 19.06.2000 
   C.N.H.-S.A., Petroşani , Exploatarea Minieră Lupeni cu sediul în str. Vitoş Gavrilă, nr.1, Lupeni , jud. Hunedoara . 
  Funcţia - Inginer şef securitate minieră
  - coordonează, organizează, verifică şi răspunde de felul în care se desfăşoară activitatea de securitate şi sănătate în muncă la nivelul subunităţii şi modul de lucru al personalului din subordine ;
  - participă la acţiuni de salvare minieră în calitate de şef staţie salvare pe unitate .
  ♦ 01.06.1994 – 01.11.1997 
   C.N.H.-S.A., Petroşani , Exploatarea Minieră Lupeni cu sediul în str. Vitoş Gavrilă, nr.1, Lupeni, jud.  Hunedoara . 
  Funcţia - Inspector şef aeraj protecţia muncii şi a mediului 
  - coordonează, organizează, verifică şi răspunde de felul în care se desfăşoară activitatea de securitate şi sănătate în muncă la nivelul subunităţii şi modul de lucru al personalului din subordine ;
  - participă la acţiuni de salvare minieră în calitate de şef staţie salvare pe unitate .
  -conduce, coordoneaza,verifica si raspunde de intreaga activitate a Carierei de carbune Victoria privind exploatarea carbunelui din str.3, str.5 si str.13.
  ♦ 01.07.1992 – 01.06.1994 
   C.N.H.-S.A., Petroşani , Exploatarea Minieră Lupeni cu sediul în str. Vitoş Gavrilă, nr.1, Lupeni, jud. Hunedoara . 
  Funcţia -  Şef sector II – producţie
  - elaborează planul de măsuri tehnico-organizatorice al sectorului şi asigură îndeplinirea acestuia;
  - organizează şi controlează procesul de producţie în vederea asigurării de condiţii normale de lucru, în conformitate cu normele de protecţia muncii;
  - urmăreşte modul de organizare al forţei de muncă în mod eficient, ia măsuri de respectarea prevederilor în acest domeniu ;
  - participă la acţiuni de salvare minieră în calitate de şef staţie salvare pe unitate .
  ♦ 12.02.1992 – 01.07.1992 
   C.N.H.-S.A., Petroşani , Exploatarea Minieră Lupeni cu sediul în str. Vitoş Gavrilă, nr.1, Lupeni, jud. Hunedoara . 
  Funcţia - Adjunct şef sector aeraj protecţia muncii şi a mediului
  - participă la elaborarea planului de măsuri tehnico-organizatorice al sectorului de aeraj şi asigură îndeplinirea acestuia;
  - ajută şeful de sector la organizarea şi controlul activităţii aerajului la nivelul subunităţii în vederea asigurării condiţiilor de securitate, în conformitate cu normele de protecţie a muncii;
  - urmăreşte modul de utilizare al forţei de muncă în mod eficient, ia măsuri de respectarea prevederilor legale în acest domeniu ;
  - participă la acţiuni de salvare minieră în calitate de şef staţie salvare pe unitate .
  ♦ 08.01.1992 – 12.02.1992 
   C.N.H.-S.A., Petroşani , Exploatarea Minieră Lupeni cu sediul în str. Vitoş Gavrilă, nr.1, Lupeni, jud. Hunedoara . 
  Funcţia -  Inginer şef securitate minieră
  - coordonează, organizează, verifică şi răspunde de felul în care se desfăşoară activitatea de securitate şi sănătate în muncă la nivelul subunităţii şi modul de lucru al personalului din subordine ;
  - participă la acţiuni de salvare minieră în calitate de şef staţie salvare pe unitate .
  ♦ 15.10.1991 – 08.01.1992 
   C.N.H.-S.A., Petroşani , Exploatarea Minieră Lupeni cu sediul în str. Vitoş Gavrilă, nr.1, Lupeni, jud. Hunedoara . 
  Funcţia - Şef sector V – producţie
  - elaborează planul de măsuri tehnico-organizatorice al sectorului şi asigură îndeplinirea acestuia;
  - organizează şi controlează procesul de producţie în vederea asigurării de condiţii normale de lucru, în conformitate cu normele de protecţia muncii;
  - urmăreşte modul de organizare al forţei de muncă în mod eficient, ia măsuri de respectarea prevederilor în acest domeniu ;
  - participă la acţiuni de salvare minieră .
  ♦ 01.04.1991 – 15.10.1991 
   C.N.H.-S.A., Petroşani , Exploatarea Minieră Lupeni cu sediul în str. Vitoş Gavrilă, nr.1, Lupeni, jud. Hunedoara . 
  Funcţia - Inginer cu aerajul şi protecţia muncii
  - participă la elaborarea instrucţiunilor specifice de lucru pentru lucrările şi locurile de muncă ce necesită măsuri speciale de protecţia muncii;
  - urmăreşte activitatea de aeraj în cadrul sectorului, completează la zi harta de aeraj, evidenţiind parametrii de aeraj (debite, viteze de aer, instalaţii de aeraj, capete de detecţie, măsurile de prevenire şi combatere a focurilor endogene, etc);
  - urmăreşte existenţa şi respectarea monografiilor de armare la fiecare loc de muncă şi a instrucţiunilor de lucru, modul de însuşire al acestora de către personalul muncitor ;
  - participă la acţiuni de salvare minieră .
  ♦ 24.03.1990 – 01.04.1991 
   C.N.H.-S.A., Petroşani , Exploatarea Minieră Lupeni cu sediul în str. Vitoş Gavrilă, nr.1, Lupeni, jud. Hunedoara . 
  Funcţia - Şef sector V - Sud - producţie 
  - elaborează planul de măsuri tehnico-organizatorice al sectorului şi asigură îndeplinirea acestuia;
  - organizează şi controlează procesul de producţie în vederea asigurării de condiţii normale de lucru, în conformitate cu normele de protecţia muncii;
  - urmăreşte modul de organizare al forţei de muncă în mod eficient, ia măsuri de respectarea prevederilor în acest domeniu ;
  - participă la acţiuni de salvare minieră .
  ♦ 04.10.1986 – 24.03.1990 
   C.N.H.-S.A., Petroşani , Exploatarea Minieră Lupeni cu sediul în str. Vitoş Gavrilă, nr.1, Lupeni, jud. Hunedoara . 
  Funcţia - Inginer aeraj , protecţia muncii 
  - participă la elaborarea programelor de lucru speciale şi a programelor de lichidare a avariilor în domeniul său de activitate ;
  - urmăreşte modul de realizare a programului de exploatare la sectorul în care lucrează; 
  - verifică modul în care se respectă tehnologiile de lucru şi modul în care sunt respectate normele de protecţia muncii, prezintă conducerii sectorului abaterile constatate ;
  - participă la acţiuni de salvare minieră .
  

Educatie

 • 2005 - 2006

  Master / studii postuniversitare, Institutude Mine Petrosani

  • Hunedoara, România
 • 1980 - 1985

  Diploma de facultate, Institutude Mine Petrosani

  • Hunedoara, România

Aptitudini

Permis de conducere
 • B

Limbi straine

Franceza
Mediu
Romana
Nativ
25%
 • Last update: 19.04.2012
 • Reference number: 24708

Skills

Driving license
 • B

Foreign languages

French
Intermediate
Romanian
Native