25979

Agend de Paza la SC. RPG Security Center

 • România, București
 • România, București
 • Romania, București
 • Romania, București
Afiseaza date contact
Traduceri ale CV-ului
80%
 • Ultima actualizare: 23.03.2012
 • Numar referinta: 25979

Experienta

 • octombrie 2010 - Prezent

  Agend de Paza, SC. RPG Security Center

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Servicii: Protectie si Paza

  monitorizarea intrarii sau ieşirii unei clădiri, astfel încât să împiedic persoanele neautorizate să intre în clădire şi să opresc pe oricine înstrăinează bunurile organizaţiei respective fără autorizaţie; mai pot fi însărcinat cu paza altor clădiri, a autovehiculelor sau a altor echipamente; inspecţia periodică a clădirilor şi facilitaţilor şi să le protejez împotriva furtului, avariei, dezastrelor naturale sau provocate etc.; să păzesc intrarea personalului şi a vehiculelor aparţinând organizaţiilor aflate în obiectiv şi a altor clădiri; să înregistrez pe perioada serviciului orice evenimente neobişnuite; dacă se produc incendii sau alte dezastre, să iau primele măsuri pentru prevenirea accidentelor şi avariilor până la sosirea pompierilor, poliţiei şi altor organe în drept;

 • iunie 2004 - august 2008

  Administrator, SC Alisor Com SRL

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Vanzari: Vanzari

  raspund de arhivarea documentelor, asigur pastrarea in arhiva proprie, raspund de relatia cu clientii societatii, de incasarile si platile necesare bunei functionari a societatii comunicand ori de cate ori se solicita de catre asociati , evidente legate de situatii legate de evolutia strategiei de dezvoltare a firmei, prospecteaza piata cautand sa atraga noi clienti, tin cont de oferta concurentei pe care trebuie permanent sa o aduc la cunostinta asociatilor, am drept de semnatura pe documentele justificative si in banca, organizez inventarierea patrimoniului conform prevederilor legale in vigoare; respectarea normelor de protectia muncii si de sanatate potrivit reglementarilor in vigoare avand grija ca si angajatii societatii sa o faca; respectarea Regulamentul de Ordine Interioara si Regulamentul de Functionare al societatii,aducandu-l si la cunostinta personalului din subordine ,raspund de intocmirea corecta a sarcinilor conform fisei postului;
  pastrez confidentialitatea datelor la care are acces; rezolva si alte sarcini care cad in sfera sa de activitate, trasate de asociati sau colaboratori angajati ai societatii, emiterea de decizii cu privire la buna desfasurare a activitatii din unitate

 • august 2001 - august 2002

  Secretar, BNP Tamara Lazar

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Institutii / Profesii liberale: Juridic

  Intocmirea si actualizarea bazei de date, Acordarea de asistenta clientilor si potentialilor clienti; intretinerea relatiilor cu clientii din portofoliu, Primirea vizitatorilor; Asigurarea protocolului; Participarea la sedintele saptamanale organizate in cadrul firmei

Educatie

 • 1994 - 1998

  Liceu / scoala profesionala, Grup scolar de chimie Costin Nenitescu

  • București, România

Limbi straine

Engleza
Mediu
Franceza
Incepator
Italiana
Incepator
Spaniola
Incepator
Romana
Nativ
80%
 • Last update: 23.03.2012
 • Reference number: 25979

Experience

 • October 2010 - March 2012

  security guard, SC. RPG Security

  • București, Romania
  • Full time
  • Work domain - Services: Protection and Security

  monitor entrance or exit a building, so as to prevent unauthorized persons entering the building and to stop anyone that alienate organization property without authorization; I can be in charge of guarding other buildings, motor vehicles or other equipment;Inspection of buildings and facilities and protect them against theft, damage, natural disasters or caused etc.; to keep personnel and vehicles entering belonging to organizations in target and other buildings; to record any unusual events during service; If fire or other disasters occur, to take early measures to prevent accidents and damage to the arrival of firefighters, police and other organs

 • June 2004 - August 2008

  Administrator, SC Alisor Com SRL

  • București, Romania
  • Full time
  • Work domain - Sales: Sales

  responsible for documents archiving, ensure their preservation in its own archives; responsive relationship with its customers, the revenues and payments necessary for the proper functioning of society communicate whenever requested by shareholders; clear statements about the evolution of the company's development strategy; market research seeking to attract new customers; consideration of competing bids that have always made known to shareholders; right to sign the documents; organization and inventory assets according to legal provisions; compliance with occupational safety and health of the regulations in force making sure that employees of the company to do; the rules of procedure and operating rules of society, and bringing it to the attention of subordinates; are responsible for preparing accurate job description duties as; preserves privacy with access to; solving and other tasks that fall within its sphere of activity, partners or contributors drawn from employees of the company; taking decisions on the effective exercise of the unit

 • August 2001 - August 2002

  secretary, BNP Tamara Lazar

  • București, Romania
  • Full time
  • Work domain - Institutions / Liberal professions: Judicial

  preparing and updating the database; Assistance to clients and potential clients; maintaining relationships with clients portfolio; receiving visitors; Providing Protocol; Participation in weekly meetings held in the company

Education

 • 2011 - 2011

  Postdoctorate, SC Compania de paza Eurogrup SRL

  • București, Romania
 • 1994 - 1998

  Highschool, Grup scolar de chimie Costin Nenitescu

  • București, Romania

Foreign languages

English
Intermediate
French
Beginner
Italian
Beginner
Spanish
Beginner
Romanian
Native