26060

ECONOMIST la MATRA INT SRL

 • România, București
 • România, București
 • Romania, București
 • Romania, București
Afiseaza date contact
Traduceri ale CV-ului
75%
 • Ultima actualizare: 06.09.2013
 • Numar referinta: 26060

Experienta

 • octombrie 2012 - Prezent

  ECONOMIST, MATRA INT SRL

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Vanzari: Vanzari

  -Urmarirea si verificarea tuturor operatiunilor financiar-contabile inregistrate in aplicatia
  informatica XLine.
  -Verificarea jurnalelelor de vanzari-cumparari;
  -Intocmirea registrelor contabile obligatorii , balante lunare , efectuarea controlului soldurilor
  conturilor ;
  -Contabilizarea statelor de plata si verificarea Declaratiei 112;
  -Evidenta mijloacelor fixe ( intrari, iesiri, amortizari, reevaluari);
  -Controlul evidentei operative a stocurilor de marfa atat a celor cu livrare en-gros cat
  si a celor in regim de consignatie.
  -Utilizare internet bankig;
  -intocmire Cash Flow;
  -Inregistrarea costurilor adiacente importurilor si achizitiilor intracomunitare de marfa.
  -Realizarea inchiderilor financiar-contabile lunare.
  -Analiza contului de profit si pierdere si raportarea rezultatului, conducerii.
  -Intocmirea declaratiilor fiscale: 100,300,390,394,101 etc;
  -Declaratie mediu si INTRASTAT pe baza informatiilor primite de la Departamenul Comercial.
  -Intocmirea raportarilor financiare semestriale si anuale
  -Insusirea permanenta a schimbarilor legislative din domeniul financiar-contabil, fiscal.

 • octombrie 2011 - octombrie 2012

  ACCOUNT MANAGER, , SC UNIVERSAL COMMUNICATIONS SRL, BUCURESTI

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Finante: Financiar / Contabilitate

  1. Realizarea lucrarilor de contabilitate financiara pana la nivel de bilant ,inclusiv ,pentru societati cu diverse domenii de activitate:
  -achizitii intracomunitare/importuri de marfururi destinate vanzarii en gros sau cu amanuntul;
  -constructii;
  -amenajari interioare si design;
  -achizitii masini second hand pentru dezmebrare si valorificarea pieselor/subansamblelor rezultate;
  -vanzare obiecte de arta;
  -prestari servicii in diverse domenii de activitate (service auto, montaj utilaje profesionale pentru domeniul de catering, curatatorii, juridic,medical, inchirieri spatii comerciale)
  -franciza in domeniul telefoniei mobile in retele Cosmote, Germanos;
  -imobiliare;
  2. Coordonarea si supervizarea activitatea contabilului junior, responsabil de contabilitatea primara si introducerea datelor in aplicatia informatica.
  3. Informarea in timp util a clientul cu privire la datoriile de plata la bugetul statului si bugetul asiguarilor sociale .
  4. Efectuarea contabilitatii financiare pe baza contabilitatii primare, inclusiv calcularea impozitelor si taxelor.
  5. Completarea registrelor contabile obligatorii respectand termenele legale specifice(regisrul de evidenta fiscala, registrul jurnal, inventar)
  6. Raportarea clientului rezultatele financiar-contabile obtinute.
  7. Intocmirea declaratiilor fiscale cerute de legislatia in vigoare:
  300,301,390,100,101,710,394,094,392A,392B,205,010,050,060,092.
  8. Participarea la controalele pe probleme financiar-contabile efectuate de reprezentanti ai institutiilor de stat abilitate.
  9. Informearea permanenta a clientul cu privire la modificarile legislatie in domeniul contabilitatii si fiscalitatii.
  Cunostinte PC- MS Office,Word, Excel; 
  Cunoasterea sistemelor informatice: Oracle, Sava , Spectra, Neomanager 7,Imati

 • iulie 2010 - octombrie 2011

  CONTABIL_SEF, TERRA PLAST TRADE SRL

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Finante: Financiar / Contabilitate

  -organizarea, indrumarea, conducerea si controlul asupra modului de desfasurarea a activitatii financiar-contabile a societatii, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare; 
  -asigurarea, organizarea si gestionarea in mod eficient a integritatii patrimoniului societatii in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare si normele sau reglementarile interne ale societatatii; 
  -organizarea si coordonarea contabilitatii operatiilor de capital, imobilizarilor, stocurilor, tertilor, trezoreriei, cheltuielilor, veniturilor si rezultatelor; 
  -urmarirea respectarii principiilor contabile si ale evaluarii patrimoniului (prudentei, permanentei metodelor, continuitatii activitatii, independentei exercitiului, intangibilitatii bilantului de deschidere, necompensarii); 
  
  -raspunderea pentru consemnarea corecta si la timp, in scris, in momentul efectuarii ei, in documente justificative ,a oricarei operatii care afecteaza patrimoniul societatii si pentru inregistrarea cronologica si sistematica in evidenta contabila a documentelor justificative ,in conformitate cu prevederile legale in vigoare; 
  -stabilirea corecta a documentelor care se intocmesc si circuitul lor in cadrul societatii;
  -raspunderea pentru efectuarea inventarierii generale a patrimoniului , cel putin odata pe an, sau in orice situatii prevazute de lege si de cite ori directorul general al societatii o cere; 
  -organizarea si participarea la intocmirea lucrarilor de inchidere a exercitiului financiar-contabil, la operatiunile de inventariere a patrimoniului urmarind modul de valorificare a rezultatelor inventarierii; 
  -raspunderea pentru evidenta formularelor cu regim special; 
  - respectarea disciplinei de casa, a regulamentului operational de casa si a celorlalte dispozitii privind operatiunile cu numerar, efectuind personal sau prin alta persoana imputernicita, cel putin lunar si inopinant controlul casieriei, atit sub aspectul existentei faptice a valorilor banesti cit si sub aspectul securitatii acestora; 
  -asigurarea si raspunderea indeplinirii la termen a obligatiilor societatii fata de bugetul statului si terti in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare; 
  -supravegherea reconcilierii si inchiderii conturilor; 
  -asigurarea si raspunderea pentru elaborarea balantei de verificare la termenele stabilite de legislatia in vigoare; 
  -avizeazarea lucrarilor pe probleme de contabilitate a stocurilor, de urmarire, evidenta, decontari, cheltuieli-venituri, 
  -participarea la sustinerea si discutarea lucrarilor elaborate in cadrul serviciului; 
  -reprezintarea societatii in cazurile incredintate prin delegare; 
  -raspunderea pentru indeplinirea oricaror altor sarcini prevazute de Legea contabilitatii 82/1991, de regulamentul de aplicare a acesteia, precum si de celelalte reglementari legale in vigoare, pe linie economica si financiar-contabila;
  -declaratii privind obligatiile fiscale: 100,300,394,390,101,010,060, mai putin 112 

 • ianuarie 2001 - octombrie 2010

  ECONOMIST, T&C MILLENIUM GLASS,Buzau

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Finante: Financiar / Contabilitate

  OBIECT ACTIVITATE: FABRICAREA SI COMERCIALIZAREA OBIECTELOR DIN STICLA SI TIP GALLE
  RESPONSABILITATI:
  evidenta financiar-contabila completa 

 • noiembrie 2005 - iunie 2010

  ECONOMIST, NEUTRAL CONTABILITATE SRL

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Finante: Financiar / Contabilitate

  OBIECT DE ACTIVITATE: Contabilitate si audit financiar
  
  Proiecte dezvoltare imobiliara: IRIDE SA, Log Center Brasov, Log Center Ploiesti, Almera New Capital Investment,Log Center Targu-Jiu, Immoeast IRIDE IV Project,Immoeast Baneasa Airport Tower, Klyos Media. 
  - Inregistrarea in contabilitate a tuturor operatiunilor desfasurate in baza documentelor justificative, in ordine cronologica( capital, mijloace fixe,concesiuni,licente,amortizari ,leasing financiar, clienti, furnizori,operatiuni de decontare cu si fara numerar in lei/valute, stocuri, plati/incasari in avans-lei/valute,avansuri trezorerie, investitii in curs etc. -Urmarirea derularii finantarii externe pe proiecte si decontarea cheltuielilor;- Intocmirea balantei de verificare ; - Verificarea si corelarea conturilor din balanta de verificare si asigurarea cunoasterii componentei soldurilor conturilor; -Insusirea si aplicarea actelor normative cu caracter financiar-contabil si fiscal; - Intocmirea si depunerea la termenele prevazute de lege a tuturor declaratiilor catre bugetul statului, bugetul asigurarilor sociale, sanatate, somaj, ITM, Directia de Statistica (INTRASTAT)> Intocmirea situatiilor financiare semestriale si anuale;-Intocmirea statelor lunare de salarii; - Raspunderea pentru pastrarea confidentialitatii documentelor financiar-contabile; - Indeplinirea altor sarcini prevazute in fisa postului, specifice Departamantului Financiar_Contabilitate.
  Cunostinte PC- MS Office,Word, Excel; Cunoasterea sistemelor informatice: Oracle, Sava , Spectra, Neomanager 7

 • noiembrie 2004 - noiembrie 2005

  AUDITOR, PRIMARIA SECT 2 BUCURESTI

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Finante: Financiar / Contabilitate

  Efectuarea misiunilor de audit public intern asupra activitatii Directiilor din cadrul Primariei cu respectarea reglementarilor procedurale: -Ordinul de serviciu -Declararea independentei -Notificarea privind declasarea misiunii de audit public intern -Colectarea si prelucrarea informatiilor -Analiza riscurilor -Elaborarea programului de audit -Sedinta de deschidere -Colectarea informatiilor -Constatarea si raportarea iregularitatilor - Revizuirea documentelor de lucru -Sedinta de inchidere -Elaborarea proiectului de Raport de audit public intern -Transmiterea proiectului de Raport de audit -Reuniunea de conciliere -Raportul de audit public intern -Supervizarea -Difuzarea Raportului de audit public intern -Urmarirea recomandarilor

 • decembrie 2002 - septembrie 2003

  CONTABIL SEF, SC ALCA TRICOT SRL BUZAU

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Finante: Financiar / Contabilitate

  Sarcini şi responsabilităţi :
  Asigurarea şi răspunderea conducerii, organizarii şi desfăşurarii activităţii financiar-contabile a societăţii în conformitate cu dispoziţiile legale;
  Intocmirea bilanţului contabil; 
  Intocmirea tutor declaraţiilor (lunare/trim/ sem/anuale) şi asigurarea depunerea lor în termenul legal;
  Responsabilitate pentru calculul salariilor si plata acestora.
  Reprezintarea companiei in realatia cu autoritatile statului: Administraţia Financiară, Direcţia Generală a Finanţelor Publice, Garda Financiară, Directia General a Vamilor etc;
  Elaborarea procedurilor privind intocmirea, circulaţia şi păstrarea documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate conform prevederilor legale;
  Asigurarea efectuarii inventarierii patrimoniului;
  Urmarirea completarii Registrelor Contabile;
  Rezolvarea oricaror altor sarcini referitoare la activitatea financiar-contabila a societăţii transmisă de catre Administrator.

 • octombrie 2002 - decembrie 2002

  INSPECTOR AUDIT, Ministerul Apararii Nationale,Bucuresti

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Finante: Financiar / Contabilitate

  AUDITAREA SITUATIILOR FINANCIARE ANUALE LA UNITATI DIN CADRUL MINISTERULUI APARARII 

 • aprilie 1977 - noiembrie 2000

  CONTABILE, Sc Gelsor SA Bucuresti,Filiala Buzau

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Finante: Financiar / Contabilitate

  OBIECT DE ACTIVIATE: SOCIETATE DE VALORI MOBILIARE
  
  Evidenta financiar-contabila si intocmirea balantei de verificare.

 • mai 1995 - aprilie 1997

  CONTABIL, SC Tricostar SA Buzau

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Finante: Financiar / Contabilitate

  si devize; -conturi la banci in lei si devize; -credite bancare pe termen mediu 
  si scurt; -cheltuieli inregistrate in avans; -venituri inregistrate in 
  avans; -decontari din operatiuni in curs de clarificare; -diferente de conversie 
  -activ; -diferente de conversie-pasiv; -amortizarea imobilizarilor corporale

 • iunie 1990 - octombrie 1993

  CONTABIL, Turnatoria de fonta, Ramnicu Sarat

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Finante: Financiar / Contabilitate

  OBIECT ACTIVITATE: PRODCTIE PIESE TURNATE DIN FONTA
  
  RESPONSABILITATI: evidenta analitica si sintetica a conturilor de furnizori, avansurilor acordate furnizorilor,contului curent in lei, debitorilor,altor valori, mijloacelor fixe.

Educatie

 • 1992 - 1998

  Diploma de facultate, ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE

  • București, România
 • 1985 - 1989

  Liceu / scoala profesionala, LICEUL ECONOMIC

  • Buzău, România

Aptitudini

Permis de conducere
 • B

Limbi straine

Engleza
Incepator
Franceza
Mediu
Romana
Nativ
25%
 • Last update: 06.09.2013
 • Reference number: 26060

Skills

Driving license
 • B

Foreign languages

English
Beginner
French
Intermediate
Romanian
Native