2959

Referent Resurse Umane la TeamART HR Company

Recruiter Human Resources at Team Art,BUCURESTI

 • România, București
 • România, București
 • Romania, București
 • Romania, București
Afiseaza date contact
Traduceri ale CV-ului
80%
 • Ultima actualizare: 28.07.2011
 • Numar referinta: 2959

Experienta

 • iulie 2010 - Prezent

  Referent Resurse Umane, TeamART HR Company

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Office jobs: Resurse umane / Psihologie

  Administrarea bazei de date a candidatilor;
  - Activitati specifice procesului de recruatare a candidatilor;
  - Activitati administrative specifice departamentului de resusrse umane.
  -Constructia si administrarea fiselor de post
  -Recrutare si selectie
  - Gestionarea procesului de recrutare si selectie pentru mai multi clienti - in paralel
  -Evaluarea angajatilor
  -Conceperea unor srategii de motivare a angajatilor
  -Cercetarea culturii si climatului organizational
  -Schimbare si dezvoltare organizationala
  -Managementul carierei
  -Aspecte administrative
  -Proiect de evaluare a personalului - Stima de sine . Autorealizarea . Performanta.
   

 • iunie 2009 - iulie 2010

  Assistent Marketing, Kistiorom

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Marketing: Marketing

  Firma specializata in activitati de marketing, data entry, back , studii de piata, marketing, activitati de introducere de date si quality check, colaboreaza ci firme din Italia.În această companie mi-am îmbunătăţit în activităţile de marketing. Una dintre cele mai importante sarcini a fost să supraveghez un număr mare de inregistrari telefonice,pentru a putea termina si incheia noi contracte atat cu clienti deja existenti cat şi cu noii clienti.Am avut, de asemenea, responsabilitatea de a introduce tot felul de date diferite, ale mai multor contracte, în sistem şi, de asemenea, de a verifica dacă aceste informaţii au fost colectate si introduse în mod corect.Toate aceste sarcini au fost zi cu zi, asigurate în limba italiană.Am furnizat un pachet mare de set de servicii conexe de comunicare pe domenii ( De comunicatii mobile, si fixe, Internet, Intranet, servicii GRID Cumputing).Compania noastra este unul dintre marii asociati ai companiei Telecom Italia (Tele2), şi Fastweb.
   

 • octombrie 2007 - iunie 2009

  Process Associate, Global Remote Services

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Vanzari: Serviciu clienti

  Global Remote Services prin Contact Center-ul din Bucuresti ofera servicii de outsourcing atat in inbound cat si in outbound-ul companiilor Internationale si din Romania.
  Din Aprilie 2006 Global Remote Services face parte din Camera de Comert Italiana pentru România .
  Camera de Comert Italiana pentru Romania a fost constituita în 1994, ca persoana juridica romana. Principalul sau obiectiv este de a favoriza dezvoltarea activitatilor economice şi comerciale dintre Romania şi Italia.
  
  Responsabilitati:
  
  Telemarketing/Teleselling :
  - prezentare si propunere de produse/servicii
  - stabilirea intalnirilor comerciale pentru agenti/vanzatori
  - campanii periodice de comunicare
  
  Interviuri telefonice :
  - cercetari de piata cantitative (ad-hoc si in derulare)
  - calificarea bazei de date ( segmentarea pietei si sustinerea initiativelor de marketing direct)
  Follow-up (invitatii, campanii de marketing direct,
  Notificari telefonice ( pentru intarzierile de plati si recuperarea
  debitelor)
  
  Suport Clienti / Help Desk
  - trouble ticketing
  - secretariat operativ/suport pentru evenimente/intalniri/conferinte
  Preluarea telefonica a comenzilor
  Rezervari telefonice
  
  Plus:
  -training si operationare.
  -mentinerea resurselor interne concentrate pe activitatea de baza a companiei.
  -adaptarea imediata si eficienta prin alocarea resurselor umane si tehnologice la specificul dinamicii activitatii Clientului - atat variatii in volumul activitatii cat si schimbari ale specificului activitatii.
  -definirea strategiei de abordare a clientului/prospectului.
   

Educatie

 • 2008 - 2011

  Diploma de facultate, Facultate Particulara - Psihologie

  • București, România
 • 2002 - 2006

  Liceu / scoala profesionala, George Valsan

  • «Alt oraș», România

Limbi straine

Engleza
Avansat
Franceza
Incepator
Italiana
Avansat
Romana
Nativ
80%
 • Last update: 28.07.2011
 • Reference number: 2959

Experience

 • July 2010 - Present

  Recruiter Human Resources, Team Art,BUCURESTI

  • București, Romania
  • Full time
  • Work domain - Office jobs: Human Resources / Psychology

  Database management candidates
  Specific activities of recruitment process of candidates;
  Specific administrative activities of human resources department.
  Construction and management of job descriptions, recruitment and selection -
  Managing recruitment and selection process for clients - in parallel
  Employee Evaluation
  Devising strategies to motivate employees
  Organizational culture and climate research
  Organizational Change and Development
  Career management
  Administrative issues
  - Project staff evaluation - Self-esteem, Self Performance.

 • June 2009 - July 2010

  Assistent Marketing, Kistiorom, Bucuresti

  • București, Romania
  • Full time
  • Work domain - Marketing: Marketing

  Company specialisated of marketing activities,quality chek and back office.In this company I improved myself in marketing activities. One of the important task to be ensured was to supervise a great number of call-registrations, in order to finish new contracts with the existent and the new customers. I had also the responsability to introduce all different dates of several contracts in the system and also to check if that information was correctly collected. All these tasks were daily, ensured in Italian language. I provided a large packetset of services related on Communication domain ( Mobile communication, Internet, Intranet, GRID Cumputing services). Our company is one of the greate associate of Telecom Italia ( Tele2), and FastWeb.

 • October 2007 - June 2009

  Process Associate, Global Remote Services, Bucuresti

  • București, Romania
  • Full time
  • Work domain - Sales: Customer service

  Global Remote Services through the Contact Center in Bucharest provides outsourcing services in both inbound and outbound in the International and companies in Romania.
  From April 2006 Global Remote Services is part of the Italian Chamber of Commerce for Romania.
  Italian Chamber of Commerce for Romania was founded in 1994 as a Romanian legal person. Main goal is to foster economic development activities and trade between Romania and Italy.
  
  Responsibilities:
  Telemarketing/Teleselling :
  
  - Proposal and presentation of products / services
  - Establishing business meetings for agents / sellers
  - Regular communication campaigns
  
  Telephone interviews:
  - Quantitative Market Research (ad-hoc and ongoing)
  - Classification of data (market segmentation and support initiatives for direct marketing)
  Follow-up (invitations, direct marketing campaigns,
  Telephone notification (for the lateness of payments and recovery
  flow)
  
  Customer Support / Help Desk
  - Trouble ticketing
  - Force secretariat / support for events / meetings / conferences
  Receiving phone orders
  Telephone Reservations
  
  Plus:
  -training and operationare.
  -maintaining internal resources focused on the basis of the company.
  -immediate adaptation and efficiency by allocating human resources and technology to the specific dynamics of customer activity - both variations in the activity and changes of specific activity.
  -defining strategy for addressing client / prospectus

Education

 • 2008 - 2011

  Bachelor's degree, Institutie Particulara

  • București, Romania
 • 2002 - 2006

  Highschool, George Valsan

  • «Alt oraș», Romania

Foreign languages

English
Advanced
French
Beginner
Italian
Advanced
Romanian
Native