31237

ajutor sudor/lacatus la SC,, Lins "- Germany

help welder and locksmith at SC ,,Lins" - Germany

 • România, Pitești
 • România, Pitești
 • Romania, Pitești
 • Romania, Pitești
Afiseaza date contact
Traduceri ale CV-ului
80%
 • Ultima actualizare: 10.09.2013
 • Numar referinta: 31237

Experienta

 • octombrie 2012 - iunie 2013

  ajutor sudor/lacatus, SC,, Lins "- Germany

  • Pitești, România
  • Full time
  • Domeniu - Muncitori Tehnicieni: Constructii

  - pregătirea şi verificarea aparatelor de sudură si reglarea tensiunii /intensitatii curentului electric;
  - amenajarea corturilor/paravanelor de protectie in zona de lucru;
  - curăţirea şi controlul părţilor componente de eventualele defecte sau impurităţi;
  - pregatirea pieselor, confectiilor, în vederea tăierii sau sudării acestora;
  - diferite operatiuni de taiere,polizare,gaurire,vopsire si tot ce implica munca de ajutor al unui sudor.
  

 • septembrie 2011 - septembrie 2012

  tragator/montator cabluri electrice, Techimp Impianti Spa

  • Pitești, România
  • Full time
  • Domeniu - Inginerie: Energie / Industrii extractive

  Responsabilitatile principale ca operator instalare cabluri:
     - montarea, sistemarea, prinderea si instalarea conductorilor, cablurilor de fibra optica, telekom, impamantare, 
   dispozitive de alarmare si securitate la incendiu, pe paturile de cabluri intre statiile electrice din rafinarie, pe  
   reactoare, turnuri cu inaltimi de peste 80m, la compresoare, statii, in conductele, tunelurile si gospodariile 
   de cabluri si la aparatele, instrumentele, panourile si tablourile electrice;
  - identificarea instrumentelor, aparatelor, cablurilor, tablourilor si traseelor conform cu planurile zonelor respective; 
  - curatirea si lubrifierea si pastrarea in bune conditii a sculelor si echipamentelor de taiat, ridicat si transportat; 
  - pregatirea tamburilor de cabluri, ridicarea pe suportii metalici, identificarea traseelor si instalarea cablurilor;        
  - inserierea capetelor de cabluri corespunzatoare la traseele din tablourile electrice conform planurilor;
  - instalarea cablurilor pe paturi de cabluri, prin canale si conducte cu panglici din plastic flexibil si prin 
   zonele greu accesibile in statiile electrice pana la panourile de control;
  - folosirea sculelor si accesoriilor din dotare si a scarilor, schelelor si montarea acestora in zonele de lucru la inaltime;
  - instalarea cablurilor de impamantare de la legaturile de prize, la panouri, si pe corpurile si acoperisurile cladirilor;
  - asamblarea, repararea si instalarea confectiilor metalice folosind sudura sau prinderea in suruburi;
  - taierea si pregatirea suportilor metalici de prindere pentru paturile de cablu, precum si vopsirea acestora;
  - diametrul de cabluri trase: - 12.8mm,15.7mm,18.6mm,20.9mm,25.5mm,27.3mm,30.7mm,etc 
  - organizarea, evidenta si instruirea lucratorilor privind siguranta in munca si situatiile de urgenta;
  - portul echipamentului de protectie obligatoriu (casca, ochelari, bluza si pantalon, si pantofi de protectie)
  
  

 • noiembrie 2009 - august 2011

  Sef formatie interventie si magazioner, SC Lear Corporation Romania SRL

  • Pitești, România
  • Full time
  • Domeniu - Muncitori Tehnicieni: Service / Instalare

  Responsabilitatile principale ca sef formatie interventie si magazioner;
   - coordonarea, indrumarea si controlul activitatilor de prevenire si gestionare a situatiilor de urgenta in societate; 
   - planificarea, instruirea, verificarea si evidenta privind siguranta in munca si situatiile de urgenta;
   - verificarea sectoarelor de prevenire si controlul respectarii normelor prin servicii de rond si supraveghere;
   - intretinerea si starea de functionare instalatiilor si mijloacelor de protectie si de aparare pe locurile de munca;
   - evidenta, gestionarea si distribuirea echipamentelor individuale si materialelor de protectie in societate si a 
    vestiarelor personalului muncitor din sectiile de productie, inginerie si personalul tesa; 
   - intocmirea instructiunilor si planurilor de aparare, interventie si evacuare a personalului pe locurile de munca; 
   - supravegherea si starea de functionare a trapelor si iesirilor de evacuare in caz de situatii de urgenta;
   - completarea si evidenta permiselor de lucru cu foc si supravegherea executarii lucrarilor cu foc deschis;
   - intocmirea graficelor de temperatura si umiditate si verificarea aparatelor pe locurile de munca;
   - intocmirea programului de lucru, prezenta, pontajele si planificarile concediilor de odihna al personalului operativ;
   - evidenta depozitarii si evacuarii deseurilor din carton si foliilor din plastic rezultate din procesul tehnologic;
   - antrenamente de pregatire a exercitiilor, aplicatiilor si participarea la concursurile profesionale organizate; 
   - supravegherea si organizarea personalului de curatenie interioara si exterioara, gradinarit si alte activitati 
    gospodaresti din societate;
   - evidenta incarcarii, verificarii si gestionarea mijloacelor de stingere de pe sectoarele de prevenire; 
  

 • ianuarie 2004 - noiembrie 2009

  Tehnician ad-tiv, SC ,,Omnium Distribution" SRL

  • Pitești, România
  • Full time
  • Domeniu - Muncitori Tehnicieni: Service / Instalare

  Responsabilitatile principale ca tehnician: 
  - intocmirea referatelor de necesitate si aprovizionarea cu piese si materiale necesare executarii diferitelor lucrari de 
    intretinere, revizii si reparatii in societate;
   - verificarea si monitorizarea din punct de vedere tehnic a cladirilor, instalatiilor si sistemelor din cladiri si efectuarea 
    in limita competentei a interventiilor promte in urma defectiunilor survenite, conform procedurilor interne;
   - aprovizionarea si distribuirea materialelor de protectie, curatenie, sanitare, de birotica, papetarie si materialele  
    necesare pentru intretinere si alte reparatii in cadrul serviciului;
   - intretinerea, verificarea si functionarea instalatiilor de detectie, efractie, avertizare, stingere, alarmare pe locurile de 
    munca, echipamentelor de protectie si a tehnicii si mijloacelor din dotarea serviciilor;
   - supravegherea si starea de functionare a compresoarelor, microcentralelor si rezervelor de apa din unitate;
   - intocmirea planurilor tematice, de asistenta tehnica, de protectie, de aparare pe locurile de munca, instructiunilor, 
    graficelor, programului de lucru, pontajelor de prezenta si planificarile CO ale personalului din cadrul serviciului;
   - intocmirea receptiilor si bonurile de consum pentru toate materialele cumparate si predarea pentru decontari;
   - supravegherea, evidenta si gestionarea activitatii de colectare a deseurilor industriale si neindustriale, de evacuare, 
    depozitare si de predare spre valorificare;
   - planificarea, pregatirea si asigurarea instruirii personalului privind siguranta in munca si situatiile de urgenta;
   - evidenta depozitarii si evacuarii deseurilor din metal, carton, lemn si a celor din material plastic;
   - supravegherea si organizarea personalului de intretinere, curatenie interioara si exterioara, gradinarit si alte activitati 
    gospodaresti din unitate;
  
  

 • septembrie 2001 - ianuarie 2004

  Tehnician intretinere, Sc ,,Divertex" SA

  • Pitești, România
  • Full time
  • Domeniu - Inginerie: Protectia mediului

  Responsabilitatile principale ca tehnician:
  - planificarea si participarea la activitatile de exploatare, intretinere, verificari si reparatii ale echipamentelor si 
   instalatiilor specifice sectoarelor de activitate;
  - folosirea cunostintelor si abilitatilor in orice situatii dificile, oferirea de sprijin pentru rezolvarea rapida 
   a problemelor survenite in societate; 
  - intocmirea referatelor de necesitate si aprovizionarea cu piese si materiale necesare executarii diferitelor lucrari de 
   intretinere, revizii si reparatii in societate;
  - incadrarea in normele de consum de materii si materiale pentru lucrarile executate, cat si buna gospodarire a tuturor 
   bunurilor gestionate;
  - intocmirea receptiilor si bonurile de consum pentru toate materialele cumparate si predarea pentru decontari;
  - intocmirea instructiunilor si planurilor de interventie si aparare si evacuare pe locurile de munca si actualizarea  
   documentelor operative ale formatiilor;
  - aprovizionarea si distribuirea materialelor de protectie, curatenie, sanitare, de birotica, papetarie si materialele  
   necesare pentru intretinere si alte reparatii in cadrul serviciului;
  - efectuarea diferitelor lucrari minore de depanare a instalatiilor electrice, lacatuserie, sanitare si tamplarie in cladiri; 
  - supravegherea, evidenta si gestionarea activitatii de colectare a deseurilor industriale si neindustriale de evacuare, 
   depozitare si de predare spre valorificare;
  - planificarea, pregatirea si instruirea personalului privind siguranta in munca si situatiile de urgenta;
  - asigurarea si respectarea ordinii si disciplinei personalului serviciului si curateniei la locul de munca;
  

 • februarie 2000 - septembrie 2001

  Sef formatie intretinere, Sc ,,Divertex" SA

  • Pitești, România
  • Full time
  • Domeniu - Muncitori Tehnicieni: Service / Instalare

  Responsabilitatile principale ca sef formatie intretinere;
  - organizarea si supravegherea personalului formatiei de intretinere, colaborarea cu celelalte departamente in vederea 
   identificarii deficientelor si rezolvarea lor in mod operativ;
  - intocmirea necesarului de piese de schimb, materiale, dispozitive, scule necesare lucrarilor de reparatii si  
   intretinere;
  - buna gospodarire a tuturor bunurilor gestionate si incadrarea in normele de consum de materii si materiale pentru 
   lucrarile executate;
  - participarea si executarea la lucrarile si actiunile de exploatare, intretinere, verificari, revizii si reparatii planificate 
   si accidentale la echipamentele tehnice si instalatiile din dotarea sectoarelor de activitate;
  - supravegherea in timpul serviciului a instalatiilor electrice, mecanice, sanitare si interventia in caz de avarie sau de 
   functionare necorespunzatoare;
  - verificarea si functionarea compresoarelor, instalatiilor de aer conditionat, microcentralelor termice si instalatiilor 
   de incalzire si interventia promta in caz de avarie; 
  - am executat lucrari mecanice, electrice, de lacatuserie, de vopsitorie, diverse amenajari, remedieri operative,  
   reparatii, si lucrari de intretinere zilnica si periodica, atat in atelier cat si in halele de productie;
  - intretinerea, verificarea si buna functionare a instalatiilor, dispozitivelor, echipamentelor si mijloacelor de protectie 
   si a utilajelor si tehnicii din dotarea societatii;
  - recuperarea, depozitarea si conservarea in conditii corespunzatoare a echipamentelor din utilaje casate;
  - asigurarea si respectarea ordinii si disciplinei personalului formatiei si curateniei la locul de munca;
  

 • mai 1992 - februarie 2000

  mecanic instalatii, utilaje si lacatus mecanic, SC Divertex SA

  • Pitești, România
  • Full time
  • Domeniu - Muncitori Tehnicieni: Service / Instalare

  Responsabilitatile principale ca mecanic instalatii si utilaje si lacatus mecanic;
  - intretinerea si repararea utilajelor, instalatiilor, aparatelor si echipamentelor din cadrul sectoarelor de activitate ;
  - verificarea starii de functionare, asamblarea si dezasamblarea utilajelor si depistarea defectiunilor;
  - executarea intretinerilor, reviziilor si verificarile prevazute de normele in vigoare si instructiunile tehnice;
  - evidenta executarii acestor operatiuni precum si a exploatarii mijloacelor pe care le deserveste;
  - repunerea operativa in stare de functionare la intreaga capacitate a echipamentelor tehnice;
  - insusirea corespunzatore si modul de functionare, utilizare si intretinere a mijloacelor tehnice deservite;
  - executia diferitelor activitati de taiere, gaurire, debavurare, asamblari demontabile si nedemontabile;
  - asigurarea supravegherii directe a lucrarilor regulate si temporare;
  - taierea, indoirea, gaurirea, nituirea, sudura sau lipirea diferitelor piese, profile si suporti metalici;
  - utilizarea sculelor, instrumentelor mari si mici de mana, inclusiv, cabluri, franghii, rangi, pene, troliu;
  - vopsirea diferitelor profile, corpurilor de prindere in zonele unde sau efectuat operatii de sudura;
  - folosirea sculelor din dotare, scarilor, schelelor si montarea acestora in zonele de lucru la inaltime;
  - curatirea si lubrifierea echipamentelor de taiat, ridicat, transportat, a pieselor si componentelor mecanice;
  - ajustarea, asamblarea, imbinarea, finisarea, incadrarea usilor si ferestrelor metalice in interiorul spatiilor de productie,
  - am executat lucrari de lacatuserie, mecanice, electrice, vopsitorie, reparatii si montare instalatii si obiecte sanitare, 
   reparatii tamplarie ( usi, ferestre, mobilier, etc ), montat mochete, etc. 
  

 • noiembrie 1990 - mai 1992

  motopompist si lacatus mecanic, Intreprinderea ,,Textila"

  • Pitești, România
  • Full time
  • Domeniu - Muncitori Tehnicieni: Service / Instalare

     Responsabilitatile principale ca motopompist si lacatus mecanic:
  - intretinerea si buna functionare a statiei de pompare apa industriala, retelelor de apa, hidrantilor interiori si exteriori, 
   a instalatiilor, conductelor, vanelor si a rezervelor de apa; 
  - verificarea starii de functionare a motopompelor, electropompelor si existenta plinurilor de carburanti si lubrifianti;
  - evidenta executarii acestor operatiuni precum si a exploatarii echipamentelor si mijloacelor existente;
  - verificarea utilajelor si echipamentelor din dotare si insusirea temeinica a instructiunilor de lucru la locul de 
   munca, verificarea tuturor obiectelor si materialelor necesare efectuarii operatiilor,
  - intretinerea si verificarea aparatelor, utilajelor, instalatiilor si echipamentelor de protectie din dotarea serviciului;   
  - executarea diferitelor lucrari de vopsitorie, montare, amenajare si reparatii unde aceasta se impunea,
  - decuparea, fasonarea, nituirea si sudarea sau lipirea elementelor metalice si executarea incorporarii lor;
  - executarea si confectionarea diferitelor piese pentru utilaje si efectuarea intretinerii si repararii acestora; 
  - ajustarea, asamblarea, imbinarea, finisarea, incadrarea usilor, ferestrelor metalice in interiorul spatiilor de productie,
  - executia diferitelor activitati de taiere, gaurire, debavurare, asamblari demontabile si nedemontabile,
  - asigurarea necesarului de materiale si supravegherea directa a lucrarilor regulate si temporare,
  - utilizarea instrumentelor mari si mici de mana, inclusiv, cabluri, franghii, rangi, pene, trolii,
  - curăţirea şi lubrifierea echipamentelor de taiat, ridicat si transportat, 
  - respectarea instructiunilor si normelor de siguranta a muncii si orarului de munca pe timpul programului de lucru;
  
  

Educatie

 • 1992 - 1992

  Postdoctorat, Directia de munca si protectie sociala

  • Pitești, România
 • 1991 - 1991

  Postdoctorat, Inspectoratul pentru situatii de Urgenta

  • Pitești, România
 • 1985 - 1989

  Liceu / scoala profesionala, Liceu ind.Nr. 2, profil mine, petrol, geologie

  • Pitești, România

Aptitudini

Permis de conducere
 • BE
 • CE
 • DE

Limbi straine

Engleza
Incepator
Italiana
Incepator
Romana
Nativ
80%
 • Last update: 10.09.2013
 • Reference number: 31237

Experience

 • October 2012 - June 2013

  help welder and locksmith , SC ,,Lins" - Germany

  • Pitești, Romania
  • Full time
  • Work domain - Technicians: Construction

  - preparing and checking apparatus and welding voltage control / electric current;
  - arranging tents / firewalls work area;
  - cleaning and control parts of any defects or impurities;
  - preparation of parts, garments, to cutting or welding them;
  - different cutting operations, grinding, drilling, painting and help all involved work of a welder
  

 • September 2011 - September 2012

  cable puller and mounter, Techimp Impianti Spa

  • Pitești, Romania
  • Full time
  • Work domain - Engineering: Energy / Extractive Industries

  Main responsabilities as cable puller:
  - mounting, catching and the installation of conductors, cables of fiber optic, telecommunications, earthing,
   security and fire warning, on the locations on cable beds between the refinery power stations, atomic furnace,
   towers at heights over 80 meters, to compressors, instruments, panels and the electrical stations, pipelines,
   canals, tunnels and the cable households, to equipment, instruments and electrical panels.
  - analysis of instruments, cables and locations concerning the schemes of respective regions;
  - using tools and accessories, stairs, scaffolding and fitting them into areas working at height;
  - cleaning, lubrication and keeping in good conditions and equipment cutting tools, lifting and transport;
  - preparation of cable reels, lifting on the metallic supports, identify cable routes and installation;
  - marking corresponding of cables, to electrical panels and routes as planned;
  - pulling of cables through the canals and pipelines, with flexible plastic ribbons through remote areas in power
   stations to control panels;
  - assembly, repair and installation of metal confections using welding or with screw fastening;
  - cutting and welding preparation of supports metallic for cable trays and painting them;
  - using ladders and scaffolding for pulling cables in hard to reach areas;
  - diameter of pulled cables:12.8mm; 15.7mm; 18.6mm; 20.9mm; 25.5mm; 27.3mm; 30.7mm, etc;
  - organization, evidence and training of workers on safety at work and emergency situations;
  - wearing unavoidable protection equipment ( helmet, glasses, blouse and trousers, protection shoes;
  

 • November 2009 - August 2011

  head formation intervention and warehouseman , SC Lear Corporation Romania SRL

  • Pitești, Romania
  • Full time
  • Work domain - Technicians: Service / Installation

  Main responsabilities as head formation intervention and warehouseman:
  - coordination, direction and control of activities prevention and manage emergency situations in society;
  - planning, training, verification and evident on safety and the emergency situations;
  - verification, maintenance and operation of facilities and means of fire protection;
  - maintenance and operating of installations and means of protection and defense on jobs;
  - responsible with management and distribution of individual equipment and material protection in society and
  working staff lockers from production sections, engineering and staff tesa;
  - drawing up instructions and plans for defense intervention and evacuation personnel jobs;
  - supervision and functioning of hatches and exits for evacuation in case of emergency;
  - drawing up and registration with fire permits, and supervise the execution of works with open fire;
  - temperature and humidity charts and checking appliances jobs;
  - execution of different activities of loading – unloading prime or other materials and equipments;
  - drawing up the work program, present, timesheets and schedules the vacations of operational staff;
  - supervise, storage and disposal of waste cardboard and plastics;
  - preparation workouts exercises, applications and participate in professional competitions organized;
  - supervising and organizing the cleaning staff, gardeners and other housekeeping activities in the unit;
  - evidence of loading verification and management sectors extinguishers on prevention;
  
  

 • January 2004 - November 2009

  Technician administrative, SC Omnium Distribution SRL

  • Pitești, Romania
  • Full time
  • Work domain - Technicians: Service / Installation

  Main responsabilities as technician:
  - drawing up purchase requisitions and supply of parts and materials necessary for performing various
   maintenance operations, revisions and repairs in society;
  - checking and monitoring technical installations and systems in buildings, making prompt interventions after
   faults that occurred, according to internal procedures;
  - supplying and distribution of protection materials, cleaning and sanitary stationery and other materials needed
   for maintenance and repairs in the service;
  - maintenance, verification and functioning of installations for warning, fire extinguishing on workplaces,
   equipment and technical means protection;
  - supervising and operating of the compressors and microcentrales, and water tanks in the society;
  - drawing up plans for protection, defense on jobs, instructions, graphics, working hours, time sheets and
   annual leave planning of the staff of the service;
  - drawing up the receptions and consumer bills for all materials purchased and delivery and settlement;
  - monitoring, recording and management of the collection of industrial and non-industrial waste, evacuation,
   storage and delivery to recovery;
  - planning, preparation and training of staff in work safety and emergency situations;
  - storage and disposal of waste cardboard, metallic, wood and plastic ones;
  - supervising and organizing of personnel cleaning interior and exterior, gardeners and other household activities  
   of the unit;
  

 • September 2001 - January 2004

  Technician maintenence, SC Divertex SRL

  • Pitești, Romania
  • Full time
  • Work domain - Engineering: Environmental protection

  Main responsabilities as technician:
  - planning and participation in operating activities, maintenance, checking, and repair equipment and instalations 
   specific of activity sectors;
  - use of knowledge and abilities in any difficult situations, providing support for quick resolution of problems 
   arising in society;
  - drawing up purchase requisitions and supply of parts and materials necessary for performing various 
   maintenance operations, revision and repair in society;
  - framing the consumption norms of materials and equipment for works executed and good management of all 
   assets in the management;
  - drawing up receptions and consumer bills for all materials purchased and delivery for settlement;
  - drawing up instructions and intervention plans, defense on evacuation jobs and updating the operative;
  - supplying and distribution of protection materials, cleaning and sanitary stationery and other materials needed 
   for maintenance and repairs in the service;
  - monitoring, recording and management of the collection of industrial and non-industrial waste, evacuation, 
   storage and delivery to recovery;
  - carrying out various minor repair works of electrical installations, locksmith, plumbing and joinery in buildings;
  - planning, staff training in work safety and emergency situations;
  - ensuring and respecting order and discipline, for service and cleaning staff at work;
  

 • February 2000 - September 2001

  head formation maintenance , SC Divertex SA

  • Pitești, Romania
  • Full time
  • Work domain - Technicians: Service / Installation

  Main responsibilities as head formation maintenance:
  - organization and supervision of maintenance staff formation, collaborating with other departments to identify 
   deficiencies and solving them operative;
  - drawing up necessary lists parts, materials, devices, tools needed repairs and maintenance;
  - good management of all goods managed and framing in the consumption norms, of materials and equipment for 
   works executed;
  - participation and action execution and operation, verification, maintenance and scheduled repairs and accidents 
   to machinery and installations, in sectors of activity;
  - supervision during work of electrical installations, mechanical, plumbing and intervention, in case of damage or 
   malfunction;
  - verification and operation compressors, air conditioning installations, heating The boilers and heating 
   installations and prompt intervention in case of damage;
  - I executed mechanical works, electrical, locksmith, painting, diverse design, operational fixes, repairs, and 
   maintenance work daily and regularly in the workshop and production halls;
  - maintenance, verification and good functioning of facilities, devices, equipment and means of protection and 
   machinery and equipment of the company;
  - recovery, storage and preservation of equipment in adequate conditions of discarded equipment;- ensuring and 
   respecting order and discipline, for service and cleaning staff at work;
  

 • May 1992 - February 2000

  mechanic installations and equipments and mechanic locksmith , SC Divertex SA

  • Pitești, Romania
  • Full time
  • Work domain - Technicians: Service / Installation

  Main responsibilities as mechanic installations and equipments and mechanic locksmith:
  - maintenance and repair of equipments, installations, appliances and equipment within sectors of activities;
  - checking operation, assembly and disassembly of equipment, and defects repair;
  - execution of maintenance, inspections and verifications provided by regulations and technical instructions;
  - evidence of execution and exploitation operations, the means that serves;
  - operative reinstatement running, at full capacity of technical means;
  - verification corresponding, the operation use, and maintenance of technical equipment served;
  - execution of various activities of cutting, drilling, deburring, and assembly demountable and non-demountable;
  - providing direct supervision to works regular and temporary;
  - cutting, bending, drilling, riveting and gluing different pieces;
  - use of instruments large and small hand , including cables, crowbars, ropes, wedges, winch;
  - painting of profiles, frames of attachment in the locations where it or welded;
  - using stairs, scaffolding and the their installation in areas working at height;
  - cleaning, lubrication and keeping in good condition the cutting equipment, lifting and transport, mechanical 
   parts and components;
  - adjusting, assembling, connection, finishing, framing doors and windows of metal inside the production areas;
  - i executed locksmiths works, mechanical, electrical, painting, repairs and installation and sanitary ware, 
   carpentry repairs (windows, doors, furniture, etc) mounted carpets, etc..
  

 • November 1990 - May 1992

  power pump worker and mechanic locksmith , Intreprinderea Textila

  • Pitești, Romania
  • Full time
  • Work domain - Technicians: Service / Installation

  Main responsabilities as power pump worker and mechanic locksmith :
  - verification and the maintenance pumping station of industrial water networks, of hydrants instalations indoor 
   and outdoor , pipelines, valves and water reserves;
  - checking operation of motor pumps, electropumps and fullness of fuels and lubricants;
  - evidence of execution of these operations, and exploitation of existing equipment and means;
  - checking machines and equipments and thorough assimilation of work instructions at work, checking all objects 
   and materials necessary to perform operations;
  - maintenance and verification of apparatus, machinery, instalations and protective gear from service 
   endowment;
  - execution of various works of painting, installation, fitting and repair where it is required,
  - cutting, shaping, riveting, and bonding of metallic elements, execution and incorporation their;
  - execution and manufacture various machinery parts, maintenance and repair;
  - assembling, repair, finishing, framing doors and windows of metal inside the production areas;
  - execution of the various activities of cutting, drilling, deburring, assembly stationary and mobile components;
  - providing the necessary materials and direct supervision of regular and temporary works,
  - use of large and small hand tools, including cables, ropes, crowbars, wedges, hoists;
  - cleaning and lubrication of cutting equipment, lifting and transport;
  - respecting safety instructions health at work during working hours.
  

Education

 • 1992 - 1992

  Postdoctorate, Inspectorate for Emergency Situations

  • Pitești, Romania
 • 1991 - 1991

  Postdoctorate, Department of Work and Social Protection

  • Pitești, Romania
 • 1985 - 1989

  Highschool, Petroleum Industrial High School no. 2 Pitesti - specialization - mine, oil, geology

  • Pitești, Romania

Skills

Driving license
 • BE
 • CE
 • DE

Foreign languages

English
Beginner
Italian
Beginner
Romanian
Native