34916

Inginer de proiect la S.C. FF WIND ENERGY INTERNATIONAL S.R.L., Tulcea

Project Engineer at S.C. FF WIND ENERGY INTERNATIONAL S.R.L., Tulcea

 • România, Constanța
 • România, Constanța
 • Romania, Constanța
 • Romania, Constanța
Afiseaza date contact
Traduceri ale CV-ului
80%
 • Ultima actualizare: 08.07.2014
 • Numar referinta: 34916

Experienta

 • septembrie 2012 - Prezent

  Inginer de proiect, S.C. FF WIND ENERGY INTERNATIONAL S.R.L., Tulcea

  • Constanța, România
  • Full time
  • Domeniu - Finante: Management

  -Pregătesc si coordonez intocmirea documentatiilor în procesul de autorizare al unei investitii pentru un parc eolian de 399 MW;
  -Identific noi posibilitati de proiecte;
  -Supraveghez desfasurarea contractelor incheiate cu diversi prestatori de servicii(proiectanti, arhitecti) in vederea indeplinirii obligatiilor contractuale;
  -Creez și mențin relații strânse cu autoritatile locale implicate în aprobarea proiectelor.

 • martie 2009 - septembrie 2012

  Inginer constructii civile, industriale si agricole, S.C. N.E.G.-NEW ENERGY GRUP S.R.L., Constanta

  • Constanța, România
  • Full time
  • Domeniu - It Telecom: Inginerie

  -Participare activa in faza premergatoare a proiectelor la intocmirea planselor tehnice pentru obtinerea Autorizatiilor de Construire;
  -Pastrarea evidentelor de evolutie a proiectelor gestionate de mine;
  -Urmarirea fazelor derulante ale contractelor si stadiile de executie a lucrarilor in vederea respectarii graficelor de lucru tinand o legatura continua cu toate partile participante in dezvoltarea proiectelor (constructori, proiectantanti, geotehnicieni, institutii ale statului);
  -Verificarea si coordonarea stadiilor lucrarilor de executie a proiectelor de parcuri eoliene;
  -Verificarea existentei certificatelor de calitate si intocmirea documentatiilor tehnice ce atesta evolutia lucrarilor impreuna cu inspectorul de santier (ex:procese verbale de lucrari ascunse, procese verbale de receptie calitativa si alte documente similare);
  -Intocmirea cartii tehnice a parcurilor eoliene in conformitate cu legislatia in vigoare;
  -Implementarea normelor de calitate cerute prin caietele de sarcini si prin legislatie, participand in mod activ la prelevari de probe otel si beton;
  -Urmarirea periodica a cheltuielilor efectuate pentru implementarea proiectelor, urmarind incadrarea in costurile aprobate;
  -Gestionarea stalpilor de masurare ale conditiile climatice, pentru aceasta fiind necesare deplasari repetate pe raza regiunii Dobrogea;
  -Participarea in mod periodic la sedintele operative pentru luarea in comun a deciziilor si intocmirea de rapoarte constatatoare ale lucrarilor si inaintarea spre stiinta Top Managementului;
  Capacitatea totala a parcurilor la care am lucrat, atat in faza de proiectare, cat si implementare a acestora, a fost de 55 MW.

 • aprilie 2010 - octombrie 2010

  Arhitect Sef, S.C. BIOWIND S.R.L., Constanta - part time

  • Constanța, România
  • Full time
  • Domeniu - Institutii / Profesii liberale: Arhitectura / Design tehnic

  - Intocmirea si semnarea Certificatelor de Urbanism si a Autorizatiilor de Construire (sau Desfiintare) pentru lucrari de construire, reconstruire, modificare, extindere sau refacere a cladirilor;
  - Organizarea si tinerea evidentelor Certificatelor de Urbanism si a Autorizatiilor de Construire emise; ocuparea in permanenta de cunoasterea si insusirea legislatiei referitoare la urbanism si amenajarea teritoriului;
  - Asigurarea rezolvarii in termen, cu respectarea legislatiei in vigoare a lucrarilor, cererilor, sesizarilor si scrisorilor.

 • octombrie 2007 - martie 2009

  Inginer constructii civile, industriale si agricole, S.C. CREOMIXT S.R.L., Constanta

  • Constanța, România
  • Full time
  • Domeniu - Muncitori Tehnicieni: Constructii

  - Firma de cadastru in care am avut ca atributii prelucrarea masuratorilor in AutoCAD, intocmirea dosarelor ce trebuiau inaintate catre Oficiul de Cadastru pentru obtinerea intabularilor, intocmirea de planuri de situatie, relevee, colaborarea pentru intocmirea PUZ-urilor.

 • iunie 2007 - august 2007

  Inginer stagiar, ARGOS SA

  • Constanța, România
  • Full time
  • Domeniu - Muncitori Tehnicieni: Constructii

  Firma de constructii cu majoritatea lucrarilor in domeniul hidrotehnic. Am participat in vara anului 2007 sub forma de practica la lucrari de amenajare a unui port turistic in zona Mangalia.

Educatie

 • 2011 - 2011

  Postdoctorat, Facultatea de Constructii

  • Cluj Napoca, România
 • 2008 - 2010

  Master / studii postuniversitare, Universitatea "Ovidius", Facultatea de Constructii

  • Constanța, România
 • 2003 - 2008

  Diploma de facultate, Universitatea "Ovidius", Facultatea de Constructii

  • Constanța, România
 • 1999 - 2003

  Liceu / scoala profesionala, Liceul Teoretic "Traian"

  • Constanța, România

Aptitudini

Permis de conducere
 • B

Limbi straine

Engleza
Mediu
Franceza
Incepator
Italiana
Incepator
Romana
Nativ
80%
 • Last update: 08.07.2014
 • Reference number: 34916

Experience

 • September 2012 - Present

  Project Engineer, S.C. FF WIND ENERGY INTERNATIONAL S.R.L., Tulcea

  • Constanța, Romania
  • Full time
  • Work domain - Finance: Management

  The company operates in the field of renewable energies - implementation and project management for the wind energy sector.
  Responsibilities:
  - Prepare and coordinate drafting documentation in the authorization process of an investment for a 399 MW wind farm;
  - Identify new possibilities for projects;
  - Oversee contracts with various service providers(designers, architects) in order to fulfill contractual obligations;
  - Establish and maintain strong relationships with local authorities involved in approving projects.

 • March 2009 - September 2012

  Civil Engineer, S.C. N.E.G.-NEW ENERGY GRUP S.R.L., Constanta

  • Constanța, Romania
  • Full time
  • Work domain - It Telecom: Engineering

  Company activity field: The company activity field consists in the implementation and project management of wind projects.
  Responsibilities:
  - Active participation in the preliminary stage of projects to prepare technical drawings for obtaining building permits;
  - Keeping records of development projects managed by me;
  - Tracking down phases of contracts and execution stages of the works in order to comply with work schedules keeping continuous contact with all parties involved in development projects (builders, designers, state institutions);
  - Checking and coordinating stages of execution of wind farm projects;
  - Implementing the quality norms demanded by the conditions of contract book and by legislation, having an active role in steel and concrete sampling;
  - Follow Periodic expenses for project implementation, following framing in approved costs;
  - I had in my supervision a series of masts for assessing the climate conditions for future wind turbines, making repeated trips to the site in the Dobrogea area, making sure they work properly;
  - I take part in the operative meetings in order to make joint decisions, and I file daily reports on the preliminary work for the Top Management knowledge.
  - Total Power of wind projects I worked in both the design phase as well as their implementation, was 55 MW.

 • April 2010 - October 2010

  Chief Architect (part time) , S.C. BIOWIND S.R.L., Constanta

  • Constanța, Romania
  • Full time
  • Work domain - Institutions / Liberal professions: Architecture / Technical Design

  Responsibilities:
   - Preparing and signing Certificates of Urban Planning and Building Permits (or cancellation) for works of construction, reconstruction, alteration, extension or rehabilitation of Buildings;
  - Organizing and keeping records of Certificates of Urban Planning and Building Permits issued; 
  - Ensure the resolution in time, in compliance with current legislation works, requests, complaints and letters.
  

 • October 2007 - March 2009

  Construction Engineer, S.C. CREOMIXT S.R.L., Constanta

  • Constanța, Romania
  • Full time
  • Work domain - Technicians: Construction

  Company activity field: Land register and designing company;
  Responsibilities:
  Processing the measurements from land surveys in AutoCAD and laying down the necessary documents in order to be put forward to the Land Register Office and to obtain the real
  estate registration; preparing the situation plans; attaining the mapping; collaborating in order to prepare the PUZ-es(Zonal Urbanistic Plans).
  

 • June 2007 - September 2007

  Construction Engineer, S.C. Argos S.A.

  • Constanța, Romania
  • Full time
  • Work domain - Technicians: Construction

  Company activity field: Construction company with the main activity in the hydro technical field. During the summer of 2007, as field training, I had taken part in the turistic harbor development works in the Mangalia area.

Education

 • 2011 - 2011

  Postdoctorate, Faculty of Civil Engineering

  • Cluj Napoca, Romania
 • 2008 - 2010

  Master's degree, "Ovidius" University

  • Constanța, Romania
 • 2003 - 2008

  Bachelor's degree, "Ovidius" University

  • Constanța, Romania

Skills

Driving license
 • B

Foreign languages

English
Intermediate
French
Beginner
Italian
Beginner
Romanian
Native