35363

Consultant Service Mercedes Benz la S.C. CASA AUTO S.R.L.

Mercedes Benz Service Advisor at S.C. CASA AUTO SRL

 • România, Filiași
 • România, Filiași
 • Romania, Filiași
 • Romania, Filiași
Afiseaza date contact
Traduceri ale CV-ului
80%
 • Ultima actualizare: 06.07.2012
 • Numar referinta: 35363

Experienta

 • ianuarie 2008 - Prezent

  Consultant Service Mercedes Benz , S.C. CASA AUTO S.R.L.

  • Filiași, România
  • Full time
  • Domeniu - Muncitori Tehnicieni: Automobile

  -intampinarea clientului dand dovada de politete si respect fata de acesta
  -receptia activa a autovehiculului (control vizual si diagnoza computerizata de tip short test)
  -deschiderea comenzilor de reparatie, urmarirea reparatiilor precum si informarea clientului in privinta modului de desfasurare a reparatiilor
  -informarea si obtinerea acceptului scris al clientului asupra tipurilor de lucrari a volumului de lucru estimarea costului reparatiei si durata acestuia
  -aplicarea si respectarea reglementarilor interne in ceea ce priveste modul de plata al reparatiilor,
  -aplicarea si respectarea reglementarilor impuse de producator
  -predarea autovehiculului doar dupa achitarea facturii de reparatie.
  -realizarea lunara a targetelor cantitative si calitative impuse de dealer
  -asigurarea serviciului de consultant permanent (24 h) tocmai pentru a  avea atitudine orientata catre client reusind astfel sa tin stransa legatura dintre client si service (dealer)	
  
  

 • martie 2004 - ianuarie 2008

  Inginer in cadrul departamentului de marketing – colaborari, S.C. TAR S.R.L.

  • Filiași, România
  • Full time
  • Domeniu - Marketing: Marketing

  - prospectarea pietii
  - cautarea colaboratorilor in vederea realizarii pieselor de schimb care nu se pot executa in cadrul societatii
  - intocmirea contractelor de vanzare-cumparare sau de prestari servicii intre societate si colaboratorii acesteia
  - intocmirea documentatiei de participare la licitatii precum si participarea la licitatii
  - aprovizionarea cu piese si subansamble in timp optim astfel incat sa se poata respecta timpul de livrare a utilajelor catre beneficiari 
  

 • martie 2003 - aprilie 2004

  Sef de formatie la prelucrari mecanice prin aschiere, S.C.TAR S.R.L.

  • Filiași, România
  • Full time
  • Domeniu - Inginerie: Industrii / Productie

  - coordonarea activitatii de productie, stabilirea traseelor tehnologice in vederea atingerii standardelor calitative si cantitative impuse
  - colaborarea cu compartimentul de aprovizionare in vederea aprovizionarii cu materiile prime, materialele, SDV-uri si sculele necesare.
  - indeplinirea obiectivelor societatii cu privire la termenele de livrare a pieselor de schimb si a produselor.
  - indeplinirea normativelor calitative si cantitative.
  -colaborarea cu compartimentul proiectare in vederea optimizarii realizarii asamblelor si subansamblelor.
  - indeplinirea normativelor calitative si cantitative (target
  

 • octombrie 2001 - martie 2003

  Sef de formatie la prelucrari mecanice prin aschiere, S.C. ASAM S.A.

  • Filiași, România
  • Full time
  • Domeniu - Inginerie: Industrii / Productie

  - coordonarea activitatii de productie, stabilirea traseelor tehnologice in vederea   atingerii standardelor calitative si cantitative impuse de client
  - colaborarea cu compartimentul de aprovizionare in vederea aprovizionarii cu     materiile prime, materialele, SDV-uri si sculele necesare.
  - indeplinirea obiectivelor societatii cu privire la termenele de livrare a pieselor de schimb.
  -aplicarea si respectarea reglementarilor impuse de catre client
  - indeplinirea normativelor calitative si cantitative.
  

 • octombrie 1998 - noiembrie 2001

  Tipograf, S.C. POLIROM S.A.

  • Filiași, România
  • Full time
  • Domeniu - Institutii / Profesii liberale: Arhitectura / Design tehnic

  - stabilirea culorilor de policromie 
  - reglarea masinii pentru tiraj 
  - urmarirea si supravegherea tirajului 
  - indeplinirea normativelor calitative si cantitative (target) functie de obiectivele societatii
  - colaborarea cu departamentul de prepress
  

 • iulie 1995 - octombrie 1998

  Sef atelier mecanic central, S.C. MOLDOPLAST S.A.

  • Filiași, România
  • Full time
  • Domeniu - It Telecom: Inginerie

  - coordonarea activitatii de productie precum si stabilirea traseelor tehnologice optime in vederea atingerii standardelor calitative si cantitative impuse
  - colaborarea cu compartimentul de aprovizionare in vederea aprovizionarii cu materiile prime, materialele si sculele necesare.
  - colaborarea cu alte societatii externe in vederea executarii reperelor care nu puteau fi executate in cadrul atelierului.
  - colaborarea cu sectiile de productie in vederea executiei pieselor de schimb necesare pentru mentenanta 
  

Educatie

 • 2010 - 2010

  Postdoctorat, Mercedes Benz Romania

  • București, România
 • 1997 - 1998

  Master / studii postuniversitare, Universitatea Tehnica Gh. Asachi

  • Filiași, România
 • 1990 - 1995

  Diploma de facultate, Universitatea Tehnica Gh. Asachi

  • Filiași, România
 • 1984 - 1988

  Liceu / scoala profesionala, Liceul industrial nr.2

  • Piatra Neamț, România

Aptitudini

Permis de conducere
 • B
 • BE
 • C

Limbi straine

Engleza
Mediu
Franceza
Mediu
Germana
Incepator
Maghiara
Incepator
Rusa
Incepator
Romana
Nativ
80%
 • Last update: 06.07.2012
 • Reference number: 35363

Experience

 • January 2008 - Present

  Mercedes Benz Service Advisor, S.C. CASA AUTO SRL

  • Filiași, Romania
  • Full time
  • Work domain - Technicians: Automotive

  - Giving the customers courtesy and respect for it
  - Active reception of the vehicle (visual inspection and computer diagnosis of type short test)
  - Open repair orders, track repairs and customer information about the conduct of repairs
  - Informing and obtaining the client's written consent on the types of works of repair cost estimate workload and its duration
  - Implementation and compliance with internal regulations regarding the manner of payment of reparations,
  - Implementation and compliance regulations imposed by the manufacturer
  - Delivery vehicle only after paying the repair bill.
  - Achieving quantitative and qualitative monthly targetelor imposed by dealer
  - Providing advisory services permanent (24 h) in order to be customer-oriented attitude and are able to keep close connection between client and service (dealer)
  

 • March 2004 - January 2008

  Engineer in the marketing department - collaboration , S.C. TAR S.R.L

  • Filiași, Romania
  • Full time
  • Work domain - Marketing: Marketing

  - Exploration market
  - Search for staff in order to make parts that can not be executed in the company
  - Drawing up contracts of sale or service between the company and its employees
  - Preparation of documents for participation in tenders and attending auctions
  - Supply of parts and subassemblies in due time so that they can meet the delivery time of equipment to beneficiaries
  

 • March 2003 - April 2004

  Leader of the band to mechanical cutting, S.C.TAR S.R.L.

  • Filiași, Romania
  • Full time
  • Work domain - Engineering: Industries / Production / Manufacturing

  Responsibilities:
  - Coordinate the production, establish technological routes for achieving qualitative and quantitative standards imposed
  - Collaboration with supply department in the supply of raw materials, SDV and tools.
  - Meet company objectives on time delivery of parts and products.
  -Carrying out qualitative and quantitative norms. Collaboration with design department to optimize achievement and subassemblies Assembly.
  - Carrying out qualitative and quantitative norms (target).
  

 • October 2001 - March 2003

  Leader of the band to mechanical cutting, S.A. ASAM S.A.

  • Filiași, Romania
  • Full time
  • Work domain - Engineering: Industries / Production / Manufacturing

  - coordinate the production, establish technological routes for achieving qualitative and quantitative standards imposed by the client
  - Collaboration with supply department in the supply of raw materials, SDV and tools.
  - Meet company objectives on delivery time of spare parts.
  -application and compliance regulations imposed by the client
  - Carrying out qualitative and quantitative norms.
  

 • November 1998 - March 2001

  Printer, S.C. Polirom S.A

  • Filiași, Romania
  • Full time
  • Work domain - Engineering: Industries / Production / Manufacturing

  - setting polychrome colors
  - Adjust the car for circulation
  - Monitoring and supervision of circulation
  - Carrying out qualitative and quantitative norms (target) based on company objectives
  - Working with prepress department
  Mention that within this company I worked for a machine type Hidelberg Speed Master with 6 groups of color and type CPC computer board

 • October 1995 - November 1998

  Leader central workshop, S.C. MOLDOPLAST S.A.

  • Filiași, Romania
  • Full time
  • Work domain - Engineering: Industries / Production / Manufacturing

  - Coordinate the production and the establishment of the optimal routes in order to achieve qualitative and quantitative standards imposed
  - Collaboration in the supply compartment to supply raw materials, materials and tools.
  - Collaboration with other foreign company in order to carry out parts that could not be executed in the workshop.
  - Collaboration with production departments in the execution of parts required for maintenance
  

Education

 • 2010 - 2010

  Postdoctorate, Mercedes Benz Romania

  • București, Romania
 • 1997 - 1998

  Master's degree, Universitatea Tehnica Gh. Asachi

  • Filiași, Romania
 • 1990 - 1995

  Bachelor's degree, Universitatea Tehnica Gh. Asachi

  • Filiași, Romania
 • 1984 - 1988

  Highschool, Liceul industrial nr. 2

  • Piatra Neamț, Romania

Skills

Driving license
 • B
 • BE
 • C

Foreign languages

English
Intermediate
French
Intermediate
German
Beginner
Hungarian
Beginner
Russian
Beginner
Romanian
Native