37807

Functionar Administrativ la S.C ACS VILCELELE SRL

 • România
 • România
 • Romania
 • Romania
Afiseaza date contact
Traduceri ale CV-ului
75%
 • Ultima actualizare: 18.09.2012
 • Numar referinta: 37807

Experienta

 • martie 2011 - Prezent

  Functionar Administrativ, S.C ACS VILCELELE SRL

  • «Alt oraș», România
  • Full time
  • Domeniu - Vanzari: Vanzari

  Domeniu activitate firma:
  
  
  Prestari servicii
  
  
  
  Responsabilitati:
  
  
  -organizarea, indrumarea,si raspundrea in mod eficient a activitatii financiar-contabile a societatii 
  in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare; 
  -asigura, organizarea si gestionarea in mod eficient a integritatii intregului patrimoniu al societatii in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare si normele sau reglementarile interne ale societatatii; 
  -organizeaza si coordoneaza contabilitatea operatiilor de capital, contabilitatea imobilizarilor, 
  contabilitatea stocurilor, contabilitatea tertilor, contabilitatea trezoreriei, contabilitatea cheltuielilor, veniturilor si rezultatelor, contabilitatea angajamentelor si altor elemente patrimoniale, contabilitatea de gestiune in conformitate cu legislatia in vigoare; 
  -urmareste respectarea principiilor contabile si ale evaluarii patrimoniului; 
  -organizeaza si coordoneaza controlul financiar preventiv, stabilind operatiunile si documentele ce se 
  supun controlului financiar preventiv, precum si persoanele care exercita acest control; 
  -intocmeste si raspunde de consemnarea corecta si la timp, in scris, in momentul efectuarii ei, in documente justificative a oricarei operatii care afecteaza patrimoniul societatii si de inregistrarea cronologica si sistematica in evidenta contabila a 
  documentelor justificative in conformitate cu prevederile legale in vigoare; 
  -raspunde de stabilirea corecta a documentelor care se intocmesc si de circuitul lor in cadrul societatii;
  -raspunde de efectuarea inventarierii generale a patrimoniului la inceputul activitatii, cel putin odata
   pe an, pe parcursul functionarii sale, in orice situatii prevazute de lege si de cite ori directorul general al societatii o cere; 
  -organizeaza si participa la intocmirea lucrarilor de inchidere a exercitiului financiar-contabil, la operatiunile de inventariere a patrimoniului urmarind modul de valorificare a rezultatelor inventarierii; 
  -raspunde de evidenta formularelor cu regim special; 
  -organizeaza controlul asupra operatiilor patrimoniale; 
  -raspunde de respectarea disciplinei de casa, a regulamentului operational de casa si a celorlalte 
  dispozitii privind operatiunile cu numerar, efectuind personal si inopinant controlul casieriei, atit sub aspectul 
  existentei faptice a valorilor banesti cit si sub aspectul securitatii acestora; 
  -asigura si raspunde indeplinirea la termen a obligatiilor societatii fata de bugetul statului si terti in 
  conformitate cu dispozitiile legale in vigoare; 
  -asigura implementarea procedurilor de contabilitate cu ajutorul programului informational; 
  - efectueaza si supravegheza reconcilierea si inchiderea conturilor; 
  -asigura si raspunde de elaborarea balantei de verificare la termenele stabilite de legislatia in vigoare; 
  -efectueaza analiza financiar contabila pe baza de bilant, pe care o prezinta in consiliul de administratie si
   respectiv adunarii generale a asociatilor; 
  -este consultat de catre entitatile functionale ale societatii in legatura cu problemele referitoare la 
  activitatea serviciului; 
  -este consultat de catre conducerea societatii in probleme care sunt de competenta serviciului; 
  -participa la sustinerea si discutarea lucrarilor elaborate in cadrul serviciului; 
  -reprezinta societatea in cazurile incredintate prin delegare; 
  
  Resurse umane :
   
  - intocmire dosare personal, contracte de munca, acte aditionale, decizii
   - transmitere revisal.
  

 • martie 2010 - Prezent

  Referent de specialitate cu atributii de Agent Fiscal, Primaria Vilcelele

  • «Alt oraș», România
  • Full time
  • Domeniu - Office jobs: Administrativ

  calculeaza impozitele si taxele locale datorate de persoanele fizice si juridice;
   tine evidenta agentilor economici de pe teritoriul unitatii administrativ-teritoriale,
  indiferent de forma de proprietate;
   intocmeste registrul de rol pentru impozite si taxe locale, pentru fiecare contribuabil in parte;
   urmareste incasarea impozitelor si taxelor datorate de contribuabili;
  organizeaza si urmareste tinerea corecta si la zi a contabilitatii privind partea de venituri;
   exercita controlul zilnic al operatiunilor efectuate prin casierie si asigura incasarea la timp a creantelor, lichidarea operatiunilor de plata, luand masuri pentru stabilirea raspunderilor, atunci cand este cazul;
   preia si inregistreaza declaratiile de impunere depuse de contribuabili;
   trimite instiintari persoanelor cu debit fata de bugetul local;
  descarca impreuna cu referentii fiscali toate debitele datorate de persoanele fizice si juridice;
   elibereaza adeverinte si certificate fiscale pentru persoanele fizice si juridice in baza registrelor fiscale, la termenele si cu respectarea prevederilor legale, privind valoarea de impozitare a bunurilor imobile;
   raspunde de integritatea numerarului chitantierelor si a altor documente cu regim special ce ii sunt incredintate;
  semneaza de primirea corespondentei conform rezolutiei date de primar si asigura rezolvarea ei in timp util;
  asigura si raspunde de inventarierea tuturor bunurilor mobile si imobile ce apartin unitatii administrativ teritoriale;
   preda agentilor fiscali instiintarile de plata si procesele verbale de impunere dupa ce au fost efectuate operatiuni de debitare – in registrele de rol unic si in registrele de evidenta a veniturilor, pentru inmanarea acestora contribuabililor,
  sub semnatura, pe dovezile de predare – primire;
   preia, detine si asigura evidenta dosarelor, borderourilor debit – incasari, impozit pe teren si cladiri pentru persoane fizice si juridice;
   tine evidenta inlesnirilor la plata, acordate contribuabililor;
   emite borderouri de debite pentru persoanele fizice, avand la baza referatul aprobat de primar;
   prezinta, la cerere, informari privind realizarea veniturilor bugetului local, precumsi aspectele constatate;

Educatie

 • 2007 - 2011

  Diploma de facultate, U.S.A.M.V. Bucuresti

  • Călărași, România

Aptitudini

Permis de conducere
 • B

Limbi straine

Engleza
Mediu
Franceza
Mediu
Greaca
Avansat
Romana
Nativ
25%
 • Last update: 18.09.2012
 • Reference number: 37807

Skills

Driving license
 • B

Foreign languages

English
Intermediate
French
Intermediate
Greek
Advanced
Romanian
Native