38010

Consilier Juridic la Administratia Fondului pentru Mediu

 • România, București
 • România, București
 • Romania, București
 • Romania, București
Afiseaza date contact
Traduceri ale CV-ului
80%
 • Ultima actualizare: 13.07.2012
 • Numar referinta: 38010

Experienta

 • martie 2011 - septembrie 2011

  Consilier Juridic, Administratia Fondului pentru Mediu

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Inginerie: Protectia mediului

  Analiza eligibilitatii solicitantilor in cadrul programelor de mediu cum ar fi Casa Verde, Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, etc.

 • decembrie 2005 - octombrie 2010

  Asistent Cercetare Stiintifica , Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Protecţia Mediului

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Inginerie: Cercetare si dezvoltare

  Cercetări privind: analiza reglementărilor naţionale specifice domeniului protecţiei mediului în vederea susţinerii procesului de aproximare a legislaţiei UE; implicaţiile economice la nivel naţional care rezultă din reglementările internaţionale, identificarea şi caracterizarea instrumentelor economice de mediu aplicate în Uniunea Europeană şi în România.
  Lucrări relevante la realizarea cărora am participat: 
  - cercetări privind implicaţiile economico-sociale la nivel naţional ce decurg din reglementările internaţionale adoptate sau aflate în curs de elaborare;
  - studiu privind posibilităţile de simplificare şi eficientizare a cerinţelor de reglementare din domeniul protecţiei mediului pentru activităţi economice;
  - metodologie privind evaluarea pagubelor produse de poluarea tranfrontieră a apelor;
  - studiu privind metodele practice de evaluare economică a proiectelor şi politicilor de mediu;
  - metodologie privind elaborarea documentelor necesare în procesul de raportare în domeniul apelor către Comisia Europeană;
  - cercetări privind analiza şi evaluarea costurilor şi beneficiilor de mediu prin transpunerea, implementarea şi monitorizarea acquis-ului comunitar în sectorul energetic din România;
  Functii detinute in cadrul proiectelor
  - expert national in cadrul proiectul finantat din fonduri GEF/UNIDO - GF/ROM/07/001/17-63 “Disposal of PCB waste in Romania”;
  - secretară a Comitetului de Coordonare desemnat pentru proiectul UNIDO GF/ROM/07/001/17-63 “Disposal of PCB waste in Romania”;
  - asistent activităţi publicitate şi informare în cadrul proiectului “Sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi în vederea îmbunătăţirii competenţelor în perspectiva dezvoltării durabile” din cadrul Programului Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 3, Domeniul major de intervenţie 3.2, Contract POSDRU/63/3.2/S /41910.
  

 • ianuarie 2004 - decembrie 2005

  Consultant de legislatie , Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Protecţia Mediului

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Inginerie: Cercetare si dezvoltare

  Asigurarea consultanţei, asistenţei şi reprezintării institutului, apărarea drepturilor şi intereselor legitime în raporturile acestuia cu autorităţile publice, instituţiile de orice natură, precum şi cu orice persoană juridică, fizică română ori străină. Redactarea actelor juridice, proiectelor de contracte precum şi negocierea clauzelor contractuale; verificarea legalităţii actelor cu caracter juridic şi administrativ primite spre avizare. Întocmirea proiectelor de regulamente, instrucţiunilor precum şi oricăror alte acte cu caracter normativ elaborate în institut. Semnarea la solicitarea conducerii, în cadrul reprezentării, documentelor cu caracter juridic emanate de la persoana juridică sau de la instituţia publică reprezentată. Intocmirea documentaţiei, formularea de acţiuni pentru sesizarea instanţei şi susţinerea în faţa acesteia a acţiunilor formulate. Avizarea actelor cu caracter juridic şi avizarea actelor ce se înscriu în carnetele de muncă şi deciziilor de desfacere a contractelor individuale de muncă. Reprezentarea institutului în faţa instanţelor judecătoreşti de toate gradele, la organele de urmărire penală, precum şi la toate autorităţile şi organele administrative cu atribuţii jurisdicţionale. Anchetarea cazurilor de nerespectare a Regulamentului Intern, Contractului Colectiv de Muncă, a legilor în vigoare, precum şi a oricărei încălcare a ordinii şi disciplinei în cadrul institutului.

Educatie

 • 1999 - 2003

  Diploma de facultate, Universitatea Ecologica -Facultatea de Drept

  • București, România

Aptitudini

Permis de conducere
 • B

Limbi straine

Engleza
Mediu
Romana
Nativ
30%
 • Last update: 13.07.2012
 • Reference number: 38010

Skills

Driving license
 • B

Foreign languages

English
Intermediate
Romanian
Native