38297

asistent manager la s.c. AUTOVIT s.a.

 • România, Comanești
 • România, Comanești
 • Romania, Comanești
 • Romania, Comanești
Afiseaza date contact
Traduceri ale CV-ului
80%
 • Ultima actualizare: 02.08.2012
 • Numar referinta: 38297

Experienta

 • octombrie 2006 - iulie 2012

  asistent manager, s.c. AUTOVIT s.a.

  • Comanești, România
  • Full time
  • Domeniu - Vanzari: Imobiliare

  Responsabilităţi:
  	Organizam şi coordonam activitatea Compartimentului Secretariat-Protocol;
  	Asiguram primirea şi transmiterea informaţiilor la solicitarea şi/sau cu acceptul Managerului societăţii;
  	Asiguram înregistrarea, confidenţialitatea, circulaţia, păstrarea şi arhivarea documentelor, datelor şi informaţiilor elaborate sau utilizate din sfera de activitate;
  	Asiguram primirea spre aprobare şi difuzam documentele aprobate factorilor de resort;
  	Asiguram şi controlam înregistrarea şi difuzarea corespondenţei şi informaţiilor primite-transmise prin fax, conform procedurii "Controlul Documentelor" şi rezoluţiilor stabilite de Managerul societăţii;
  	Efectuam legăturile telefonice la solicitările conducerii societăţii;
  	Preluam în scris - toate mesajele verbale, telefonice, fax şi le comunicam celor vizaţi;
  	Asiguram relaţia de comunicare între conducerea societăţii şi personal, cu terţe persoane, colaboratori sau instituţii;
  	Asistam toate departamentele (Juridic, Resurse Umane, Comercial, Administrativ, Economic, Tehnic, Investiţii);
  	Gestionam documentele Adunării Generale ale Acţionarilor;
  	Ţineam evidenţa documentaţiilor şi titlurilor privind patrimoniul societăţii;
  	Ţineam evidenţa documentaţiilor şi titlurilor privind terenurile din patrimoniul societăţii comerciale;
  	Asiguram întocmirea, redactarea, copierea documentelor solicitate de Manager/ Directori Executivi, după caz;
  	Asiguram înregistrarea deciziilor şi difuzarea acestora către personalului nominalizat, după caz;
  	Răspundeam de arhivarea şi păstrarea documentelor din sfera de activitate, predam la termen documentele către arhivă;
  	Primeam, anunţam şi asiguram ordinea de intrare a persoanelor la Manager/Directori Executivi;
  	Ţineam Registrul de audienţe ale Managerului societăţii;
  	Răspundeam de documentele autovehiculelor societăţii (cărţi identitate, certificate de înmatriculare, poliţe RCA, CASCO, roviniete, etc.);
  	Păstram cheile de rezerva la toate autovehiculele/autoutilitarele din parcul auto al societăţii; 
  	Menţineam înregistrări privind cererile de documente şi chei;
  	Asiguram întocmirea opisurilor şi listelor privind documentele originale din arhiva Secretariatului;
  	Urmăream şi asiguram întocmirea necesarul de materiale consumabile şi/sau repartizarea acestora;
  	Asiguram efectuarea abonamentelor la diverse publicaţii şi distribuirea acestora;
  	Răspundeam de ştampilele societăţii, folosirea acestora şi încredinţarea lor;
  	Asiguram gestionarea Registrului Unic de Control al societăţii;
  	Răspundeam pentru corectitudinea, confidenţialitatea şi secretul datelor/informaţiilor conform dispoziţiilor interne şi a prevederilor legale în vigoare;
  	Supravegheam funcţionarea şi întreţinerea instalaţiilor şi aparaturii existente, în condiţii optime, aflate în folosinţa Secretariatului;
  	Îndeplineam obligaţii specifice postului conform legislaţiei privind Sănătate şi Securitate în muncă, respectiv privind apărarea împotriva incendiilor şi protecţia civilă ;
  	Efectuam instruirea specifică la locul de muncă şi periodică în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, respectiv în domeniul situaţiilor de urgenţă, conform tematicilor aprobate în cadrul compartimentului, asigur participarea la testarea planurilor de situaţii de urgenţă aplicabile;
  	Asiguram confidenţialitatea tuturor datelor şi informaţiilor elaborate şi înregistrate;
  	Efectuam traduceri la nivel mediu in limba engleza;
  	Aduceam la cunoştinţă atribuţiile şi responsabilităţile ce le revin prin fişa postului personalului din subordine, actualizam fişele de post ori de câte ori era necesar şi întocmeam foaia colectivă de prezenţă;
  	Îndeplineam responsabilităţile stabilite prin decizii, dispoziţii şi note interne, precum şi alte responsabilităţi încredinţate;
  	Organizam, asiguram şi răspundeam de activităţile necesare pentru menţinerea şi îmbunătăţirea Sistemului de Management Integrat (SMI) în conformitate cu standardele naţionale şi internaţionale aplicabile şi alte cerinţe specifice agreate;
  	Respectam instrucţiunile proprii de Sănătate şi Securitate în muncă, respectiv de situaţii de urgenţă aplicabile, prevederile Regulamentului Intern (R.I.), ale Regulamentului de Organizare şi Funcţionare (R.O.F.) şi ale Contractului Colectiv de Muncă (C.C.M);
  

 • octombrie 2004 - aprilie 2007

  Asistent cabinet Presedinte, Sindicatul National al Functionarilor Publici

  • Comanești, România
  • Full time
  • Domeniu - Finante: Consultanta,Management

  Responsabilităţi:
  	Efectuam legăturile telefonice la solicitările Preşedintelui;
  	Răspundeam pentru corectitudinea, confidenţialitatea datelor, informaţiilor conform dispoziţiilor;
  	Supravegheam funcţionarea şi întreţinerea aparaturii existente, în condiţii optime, aflate în folosinţa cabinetului;
  	Efectuam materiale de prezentare pentru conferinţe de presă şi şedinţe la nivel naţional cu organizaţiile teritoriale;
  	Menţineam relaţia de comunicare între conducerea sindicatului şi, organizaţiile teritoriale, terte persoane, colaboratori, instituţii, băncile şi presă;
  	Gestionam baza de date privind evidenţa membrilor, contabilitate primară, casierie, gestiune internă;
  	Asiguram întocmirea, redactarea, copierea documentelor solicitate de Preşedinte, sau după caz a celor numiţi;
  	Răspundeam de arhivarea şi păstrarea documentelor din sfera de activitate;
  	Primeam, anunţam şi asiguram ordinea de intrare a persoanelor la Preşedinte;
  	Ţineam registrul de audienţe al Preşedintelui;
  	Efectuam legăturile telefonice;
  	Preluam în scris - toate mesajele verbale, telefonice, fax şi le comunicam celor vizaţi;;
  	Recepţionam şi transmiteam (corespondenţă, apeluri telefoice, e-mail, fax-uri); ;
  	Asiguram protocolul şi coordonam personalul administrativ; 
  	Îndeplineam responsabilităţi stabilite prin decizii, dispoziţii precum şi alte responsabilităţi încredinţate;
  

 • ianuarie 2004 - august 2004

  Operator\Casier, S.C. Lukoil Downstream S.R.L.

  • Comanești, România
  • Full time
  • Domeniu - Inginerie: Energie / Industrii extractive,Industrii / Productie

  Responsabilităţi:
  	Încasări, monetar, gestiune produse carburanţi şi mini-market; 
  	Aprovizionare staţie şi mini-market, 
  	Descărcare cisternă carburanţi; 
  	Operare date şi calcul carburanţi în tancuri; 
  	Introducere produse staţie în sistemul "cod de bare";
  	Repartizare preţuri produse, coordonare staţie exterior, alimentare, monitorizare, 
  	Întreţinere staţie şi echipamente PSI şi SSM, 
  	Relaţie cu bancă.
  

 • aprilie 2001 - iulie 2001

  Operator PC - Resurse Umane, Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Protecţia Mediului

  • Comanești, România
  • Full time
  • Domeniu - Inginerie: Protectia mediului

  Responsabilităţi:
  	Introducere şi validare date personal angajat; 
  	Emitere adeverinţe şi copii cărţi de muncă; 
  	Arhivare şi gestionare dosare salariaţi; 
  	Gestionare hărţi pentru departamentul proiectare; 
  	Tehnoredactare corespondenţă.
  

Educatie

 • 2012 - 2012

  Postdoctorat, Link Academy

  • București, România
 • 2012 - 2012

  Postdoctorat, Auto Soft Drive

  • București, România
 • 2005 - 2009

  Diploma de facultate, Universitatea Spiru Haret

  • București, România
 • 2001 - 2001

  Postdoctorat, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

  • București, România
 • 2000 - 2000

  Postdoctorat, Institutul de Cercetare în Informatică

  • București, România
 • 2000 - 2000

  Postdoctorat, Institutul de Cercetare în Informatică

  • București, România
 • 1995 - 2000

  Liceu / scoala profesionala, Liceul Industrial Electronica

  • București, România

Aptitudini

Permis de conducere
 • B

Limbi straine

Engleza
Mediu
Germana
Incepator
Romana
Nativ
30%
 • Last update: 02.08.2012
 • Reference number: 38297

Skills

Driving license
 • B

Foreign languages

English
Intermediate
German
Beginner
Romanian
Native