38546

inginer principal specialist la Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice – Directia TIC si Masurare OMEPA (Operatorul pentru Masurarea Energiei Electrice tranzitate pe Piata Angro),

Energetician Engineer at National Power Grid Company, “Transelectrica” S.A., Electricity Market Administration - - Metering Market Operator - OMEPA,

 • România, Craiova
 • România, Craiova
 • Romania, Craiova
 • Romania, Craiova
Afiseaza date contact
Traduceri ale CV-ului
80%
 • Ultima actualizare: 25.02.2013
 • Numar referinta: 38546

Experienta

 • aprilie 2003 - Prezent

  inginer principal specialist, Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice – Directia TIC si Masurare OMEPA (Operatorul pentru Masurarea Energiei Electrice tranzitate pe Piata Angro),

  • Craiova, România
  • Full time
  • Domeniu - It Telecom: Inginerie

   Responsabil pentru proiectarea sistemelor de măsurare, programarea, punerea în aplicare, remedierea defecțiunilor și punere în funcțiune. Responsabilitățile includ sistemele de automatizare a arhitecturii, configurația sistemelor, documentarea, implementarea și dezvoltarea conceptuală a sistemelor de contorizare.
   Solutii de comunicare pentru sistemele de contorizare.
   Experienta de lucrul in instalarea și verificarea circuitelor secundare pentru contoare de energie electrica.
   Experienta de lucrul in instalarea și verificarea circuitelor secundare din stațiile electrice de transport si transformare.
   Expert în verificarea metrologică a contoarelor, autorizat ca verificator metrolog de Biroul Roman de Metrologie Legala (BRML) pentru directiva MID a contoarelor de energie electrica.
   Experienta la punerea in functie a contoarelor de energie electrica, a sistemelor de contorizare.
   Experienta in activitatea de întreținere a sistemelor de contorizare
   Experienta in activitatea de întreținere de circuite secundare din stațiile electrice.
   Membru permanent în echipele de proiect pentru instalarea sisteme de contorizare și pentru retehnologizarile din stațiile electrice.
   Elaborarea, implementarea și integrarea platformelor de aplicații flexibile și scalabile, capabile de a oferi servicii la cele mai înalte standarde de utilizare, performanță și disponibilitate.
   Crearea de modele pentru testare a aplicațiilor și serviciilor noi care să contribuie la finalizarea planul de execuție.
   Analizarea si realizarea cerințelor pentru hardware-ul care este necesar pentru diverse platforme si aplicatii.
   Analizarea activități de management a performantei pentru diverse sisteme de producție.
   Monitorizarea serviciilor comerciale oferite și recomandarea de upgrade-uri si solutii de optimizare menite să asigure parametrii solicitati.
   Implicare in evaluarea de noi tehnologii și arhitecturi de servicii pentru masurarea energiei electrice.
   Asistarea clientilor interni în definirea specificațiilor, analiza de noi concepte de servicii și finalizarea informații despre soluțiile de intrare și de punere în aplicare.

Educatie

 • 1998 - 2003

  Diploma de facultate, Universitatea din Craiova – Facultatea de Electrotehnica

  • Craiova, România

Aptitudini

Permis de conducere
 • B

Limbi straine

Engleza
Mediu
Franceza
Mediu
Romana
Nativ
80%
 • Last update: 25.02.2013
 • Reference number: 38546

Experience

 • April 2003 - Present

  Energetician Engineer, National Power Grid Company, “Transelectrica” S.A., Electricity Market Administration - - Metering Market Operator - OMEPA,

  • Craiova, Romania
  • Full time
  • Work domain - It Telecom: Engineering

   Responsible for metering system design, programming, implementation, trouble shooting and commissioning. Responsibilities include automation system architecture development, system configuration, documentation, implementation and conceptual development of Metering Systems.
   Meters communication – solutions for Metering System.
   Experience in working in the installation field and verification of secondary circuits for meters.
   Experience in working in the installation field and verification of all secondary circuits in power stations.
   Expert in metrological checking of meters approved by the Romanian Office of Legal Metrology (BRML) and The Measuring Instruments Directive (MID - is a European Directive 2004/22/EC) for active electrical energy meters.
   Metering commissioning and secondary circuits engineer.
   Experience in maintenance work of metering systems.
   Experience in maintenance work of secondary circuits in power stations.
   Experience in working in the installation and maintenance of electrical circuits (industrial and civil).
   Permanent member in project teams for metering systems and refurbishment in power stations.
   Experience in the electrical engineer field.
  Key Responsibilities:
   Design, implement and integrate flexible and scalable application platforms, capable to provide to our services at the highest standards of usability, performance and availability.
   Create test cases for new applications and services and contribute to test plan execution.
   Analyze/create requirements for the hardware that is necessary for various platforms.
   Perform capacity and performance management activities for various production systems.
   Monitor commercial services and recommend upgrades and optimization solutions meant to ensure that SLAs are achieved.
   Assess new technologies and service architectures and provide feedback and recommendations.
   Assist internal clients in defining specifications, analyze new service concepts and provide input about solutions and implementation.

Education

 • 1998 - 2003

  Bachelor's degree, University of Craiova, Faculty of Electrical Engineering. Department "Electric Energy" with specialization in " Energetician Engineering".

  • Craiova, Romania

Skills

Driving license
 • B

Foreign languages

English
Intermediate
French
Intermediate
Romanian
Native