40533

Inginer asistent derulare contracte la SC IRIDEX GROUP CONSTRUCTI SRL

Contract Administrator at SC IRIDEX GROUP CONSTRUCTIONS SRL

 • România, București
 • România, București
 • Romania, București
 • Romania, București
Afiseaza date contact
Traduceri ale CV-ului
75%
 • Ultima actualizare: 17.03.2015
 • Numar referinta: 40533

Experienta

 • august 2014 - Prezent

  Inginer asistent derulare contracte, SC IRIDEX GROUP CONSTRUCTI SRL

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - It Telecom: Inginerie

  Activități majore - Responsabilități
  •	notifica tuturor compartimentelor implicate in derularea unui contract despre inceperea acestuia;
  •	studiaza contractul, caietele de sarcini si documentatia de executie;
  •	intocmeste bugetul lucrarii, calculeaza situatii de lucrari, actualizeaza valoarea acestora conform prevederilor contractuale;
  •	follows the fulfillment of contractual provisions relating to financial guarantees;
  •	Printarea și scanarea documentelor necesare proiectului;
  •	Distribuirea documentelor și a desenelor echipei de proiect;
  •	Scrierea, înregistrarea și transmiterea adreselor de corespondență;
  •	Multiplicarea documentelor contractului;
  •	Urmărirea condițiilor contractuale și atermenelor din cadrul condițiilor de FIDIC
  •	Urcarea și transmiterea către grupul de e-mail a documentelor, planșelor și a adreselor de corespondență ;
  •	Desenarea și reactualizarea planurilor AutoCAD;
  

 • noiembrie 2012 - martie 2014

  Inginer ofertare/ Inginer Șef Șantier, SC BRACO ENGINEERING SRL

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - It Telecom: Inginerie

  •	Întocmirea de devize, obținere de oferte, negocieri cu furnizori de materiale și utilaje, pregătirea documentației tehnice, 
  întocmirea graficeleor de execuție și realizarea standardului de cost al lucrării.
  •	Am condus și răspuns de întreaga activitate a șantierului; 
  •	Am coordonat echipele de lucru și am urmărit respectarea dispozițiilor date șefilor de echipă; 
  •	Am asigurat buna desfașurare a lucrărilor pe șantier și respectarea termenelor-limită; 
  •	Am întocmit necesarul de materiale, resurse financiare, resurse umane, precum și urmărirea lucrărilor pentru încadrarea lor în graficul de execuție;
  •	Am asigurat instruirea personalului din subordine și legătura cu furnizorii de materiale;
  •	Am asigurat respectarea riguroasa a tehnologiilor de execuție și a instrucțiunilor privind exploatarea și întreținerea mijloacelor și uneltelor de producție, fiind responsabil de corecta și buna utilizare a tuturor utilajelor de pe șantier;
  •	Am controlat calitatea lucrarilor pentru asigurarea prevederilor din documentațiile tehnice;
  

 • aprilie 2012 - octombrie 2012

  Inginer asistență tehnică., SC ISCE SA

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - It Telecom: Inginerie

  •	Realizarea studiului geologo-tehnic privind calitatea depunerilor din diguri la A.H.E a râului Olt Defileu pe sctoarele Făgăraș-Hoghiz, Câineni; Responsabilități: sinteza datelor din teren, realizarea planșelor, realizarea domeniilor granulometrice;

 • august 2010 - martie 2012

  Colaborator proiecte:, Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - It Telecom: Inginerie

  •	1. Elaborarea bazelor de date și analiza de stabilitate a versantului Ortelec, municipiul Zalău, județul Sălaj; Responsabilități: sinteza bazelor de date geotehnice în ArcGIS, analize tranzitorii de infiltrații în elemente finite și de stabilitate prin echilibru limită cu ajutorul software-ului GEOSTUDIO, modulelor SEEP/W și SLOPE/W.
  •	2. Studiul geotehnic, geologic și hidrologic, pentru centrale eoliene, Văcăreni, județul Tulcea; Responsabilități: urmărirea realizării lucrărilor în teren, sinteza datelor geotehnice din teren și laborator.
  •	3.Studiul geologo-tehnic privind condițiile terenului natural în vederea realizării unor platforme pentru silozurile de cereale, comuna Roata de Jos, județul Giurgiu; 
  Responsabilități: urmărirea relizării forajelor de studiu, sinteza datelor geotehnice din teren și laborator.
  
  •	4. Întocmirea documentației proiectului Fish Plan Acvacultura pentru reabilitarea amanajării piscicole Boldești-Grădiștea, județul Prahova în vederea accesării fondurilor structurale; Responsabilități: urmărirea realizării forajelor de investigații, sinteza datelor geotehnice, calcule de infiltrații tranzitorii și de stabilitate cu ajutorul software-ului GEOSTUDIO, modulelor SEEP/W și SLOPE/W, în vederea identificării soluțiilor tehnice de reabilitare a digurilor, documentația economică în vederea accesării fondurilor structurale. 
  •	5. Investigații de teren și laborator în vederea optimizării soluției de fundare și a tehnologiei de execuție a imobilului din str. Serghei Rahmaninov nr. 50-70, sector 2, București; Responsabilități: urmărirea realizării forajelor de studiu, sinteza datelor geotehnice din teren și laborator, realizarea de pompaje experimentale în vederea coborârii nivelului apelor subterane pe perioada executării fundațiilor, calcule permanente de infiltrații cu ajutorul software-ului GEOSTUDIO, modulului SEEP/W. 
  •	6. Coloane forate pentru protecția versant mal stâng în zona barajului Livezeni, pe râul Jiu. Sinteza geologică în amplasament și adaptarea la condițiile din teren a ancorajelor. Responsabilități: sinteza datelor din măsurătorile inclinometrice, calculul stabilității versantului mal stâng cu ajutorul software-ului GEOSTUDIO, modulul SLOPE/W.
  •	7. Investigarea și soluții de stabilizare a alunecării de teren de la Malu cu Flori, jud. Dâmbovița; Responsabilități: sinteza inventarierii semnalmentelor de alunecare din teren.
  

Educatie

 • 2010 - 2012

  Master / studii postuniversitare, Universitatea Tehnică de Construcții București

  • București, România
 • 2006 - 2010

  Diploma de facultate, Universitatea Tehnică de Construcții București

  • București, România
 • 2002 - 2006

  Liceu / scoala profesionala, Grup scolar Tehnic Nehoiu

  • Buzău, România

Aptitudini

Permis de conducere
 • B

Limbi straine

Engleza
Avansat
Franceza
Incepator
Germana
Incepator
Spaniola
Incepator
Romana
Nativ
75%
 • Last update: 17.03.2015
 • Reference number: 40533

Experience

 • August 2014 - Present

  Contract Administrator, SC IRIDEX GROUP CONSTRUCTIONS SRL

  • București, Romania
  • Full time
  • Work domain - It Telecom: Engineering

  Responsabilities:
  •	notify all the departments involved in carrying out a contract about its start;
  •	studying the contract specifications and the execution documentation;
  •	prepares the work budget, calculates the work situations, update their value according to the contractual anticipations;
  •	follows the fulfillment of contractual provisions relating to financial guarantees;
  •	printing and scanning the documents requested by the project;
  •	distribution of documents and drawings to the project team;
  •	writing, recording and transmission of correspondence addresses;
  •	taking copies of the contract documentations;
  •	following the contractual conventions and terms of FIDIC conditions;
  •	updating the platform correspondence and sending emails to the working group;
  •	drawing and updating the AutoCAD plans;
  •	drafting tables and graphs in Microsoft Excel and Microsoft Word
  

 • November 2012 - March 2014

  Site engineer/ Building engineer, SC BRACO ENGINEERING SRL

  • București, Romania
  • Full time
  • Work domain - It Telecom: Engineering

  •	Leding the entire activity of the site/field;
  •	The preparation of estimates, obtaining offers, negotiations with materials and equipment suppliers, preparation of technical documentation, charts execution and preparing work budget;
  •	Managing the team work and abidance following by the team leaders of the data;
  •	Preparing material requirements, financial resources, human resources, also tracking the works for their integration into the execution chart;
  •	Assurance that the rigorous implementation technologies and the instructions concerning the operation and maintenance of the means and instruments of production are respected, being responsible for the correct and proper use of all the equipment on the site/field;
  •	Directing the work quality for insurance of the stipulations in the technical documentation;
  

 • April 2012 - October 2012

  Technical support engineer, SC ISCE SA

  • București, Romania
  • Full time
  • Work domain - It Telecom: Engineering

  •	synthesis of field data;
  •	drawing and updating plans in AutoCAD;
  •	achieving granulometry;
  

 • August 2010 - March 2012

  Project assistant, Technical University of Civil Engineering, Bucharest

  • București, Romania
  • Full time
  • Work domain - It Telecom: Engineering

  •	Field and laboratory investigations to optimize the foundation solution and technology execution of the building on street Serghei Rachmaninov no. 50-70, sector 2, Bucharest; Responsabilities: tracking study to achieve drilling, geotechnical synthesis of field and laboratory data, conducting experimental pumping to lower groundwater levels during the foundations executions, permanent seepage calculations using software GEOSTUDIO, module SEEP / W.
  •	Preparation of project documentation Fish Aquaculture Plan for rehabilitation of fisheries amanajării Boldesti- Grădiştea, Prahova County to access structural funds; Responsibilities: tracking the completion of investigation boreholes, synthesis of the geotechnical data, calculations of transistent seepage and / stability with the help of software GEOSTUDIO, modules SEEP W and SLOPE / W to identify technical solutions for the rehabilitation of dams, economic documentation for accessing structural Funds.
  •	Develop databases and slope stability analysis Ortelec, Zalau city Salaj county; Responsibilities: the synthesis of geotechnical database in ArcGIS, transistent analysis of finite element seepage and equilibrium stability by using software GEOSTUDIO, modules SEEP / W and SLOPE / W.

Education

 • 2010 - 2012

  Master's degree, Technical University of Civil Engineering Bucharest

  • București, Romania
 • 2006 - 2010

  Bachelor's degree, Technical University of Civil Engineering Bucharest

  • București, Romania
 • 2002 - 2006

  Highschool, Technical High School – Nehoiu, Buzau County

  • Buzău, Romania

Skills

Driving license
 • B

Foreign languages

English
Advanced
French
Beginner
German
Beginner
Spanish
Beginner
Romanian
Native