40929

Consultant vanzari proiecte la SC Dedeman SRL

PROJECT BASED SALES at SC DEDEMAN SRL

 • România, Buzău
 • România, Buzău
 • Romania, Buzău
 • Romania, Buzău
Afiseaza date contact
Traduceri ale CV-ului
75%
 • Ultima actualizare: 15.08.2012
 • Numar referinta: 40929

Experienta

 • iunie 2011 - Prezent

  Consultant vanzari proiecte, SC Dedeman SRL

  • Buzău, România
  • Full time
  • Domeniu - Vanzari: Vanzari

  Identificarea clientilor care desfasoara activitati in domeniul constructiilor, crearea de oferte pentru lucrarile lor, si pastrarea legaturilor comerciale cu acestia pana la finalizarea proiectului.

 • decembrie 2010 - iunie 2011

  coordonator distributii, SC POSTMASTER SRL

  • Buzău, România
  • Full time
  • Domeniu - Office jobs: Logistica

  Formarea unei echipe si mentinerea acesteia pentru incheierea campaniilor publicitare,
  intocmirea unui program pentru urmatoarele 2 saptamani si respectarea acestuia, verificarea
  activitatii fiecarui colaborator (promoter), si intocmirea de rapoarte de activitate zilnica,
  intocmirea raportului de pontaj pe baza caruia se primeau salariile colaboratorilor, efectuarea
  de controale comune cu reprezentantii firmelor beneficiare.
  Recomandari: Hotescu Dan
  Realizari:
  Am reusit sa mentin o echipa de 22 de colaboratori si impreuna reuseam sa terminam
  la timp responsabilitatile fiecarei campanii de publicitate, intotdeauna pontajele au fost
  intocmite fara greseli si astfel fiecare colaborator isi primea banii cuveniti. Rezultatele
  controalelor comune au fost intotdeauna calificate foarte bine.

 • martie 2003 - mai 2009

  Responsabil Regional, SC KTECH ELECTRONICS SRL

  • Buzău, România
  • Full time
  • Domeniu - Vanzari: Vanzari

  Comert in domeniu calculatoarelor, retelistica, servere, in
  sistem de parteneriate cu firme cu activitate similara; cu aproximativ 70 magazine in toata
  tara si 400 angajati, vanzarea cu amanuntul si distributie in mai mult de 70 de magazine
  in toata tara.
  Responsabilitati:
  Am avut in subordine 13 magazine Ultra Pro Computers in perioada 01.06.2004-01.06.2009
  si eram raspunzator pentru nivelul de vanzari din fiecare locatie, atingerea sau depasirea
  targetului, pastrarea si imbunatatirea relatiilor cu partenerii companiei, urmarirea vanzarilor
  pe fiecare partener si a soldurilor intarziate cat si recuperarea lor, imaginea fiecarui magazin,
  elaborare strategii de vanzari si implementarea lor, perfectionarea in vanzari a fiecarui
  angajat pentru ridicarea nivelului in vanzari, metode de abordare clienti, intocmirea de
  centralizatoare de vanzari, urmarirea cheltuielilor pe fiecare centru de cheltuieli, angajari
  de personal pentru posturile vacante, concedieri de personal atunci cand situatia o cere,
  pastrarea intacta a imaginii companiei in relatia cu partenrii de afaceri, pastrarea in bune
  conditii de functionare a bunurilor companiei, calcularea bonusurilor salariale a angajatilor,
  concilierea la finalul fiecarei luni a inventarelor de pe zona si retinerea din salariu a diferentelor
  de inventar.
  Datorita studiilor am asimilat inca un post din cadrul companiei pentru reducerea cheltuielilor,
  cu rezultate foarte bune si anume: verificarea activitatii de contabilitate si gestiune din
  fiecare punct de lucru in relatie cu departamentul financiar-contabil de la sediul din Bucuresti
  cat si cu depozitul central de marfa dar mai ales cu clientii si partenerii de afaceri.
  Activitatea principala insemna verificarea documentelor emise in punctele de lucru (facturi,
  chitante, avize, NIR-uri, registrul de casa, jurnal de vanzari si cumparari, dosar de inlocuiri
  produse catre clienti), verificarea corectitudinii lucrului cu casa de marcat si a inregistrarilor
  in programul de contabilitate si gestiune al firmei, dar si verificarea rezultatelor inventarelor
  partiale efectuate de angajati in magazine cat si efectuarea de inventare partiale la momentul
  vizitelor, sau participarea la inventarele lunare efectuate in magazine.
  Problemele ce apareau in magazine le puteam rezolva discutand la telefon sau intervenind
  asupra inregistrarilor in programul de contabilitate si gestiune al firmei pentru rezolvarea
  problemei.
  Datorita activitatii desfasurate in magazinele de pe zona mea cred ca relatia dintre magazin
  si departamentul contabilitate, sau depozitul central s-a desfasurat in cele mai bune conditii
  datorita impunerii pe zona alocata a unui standard de lucru foarte bine pus la punct insotit
  de proceduri interne prin care se detaliau toate situatiile ce ar fi putut fi intalnite in activitatea
  desfasurata, iar bilunar se dadeau teste pe un site in interiorul firmei cu intrebari din procedurile
  interne in urma caruia se obtinea o nota care avea pondere la bonusul pe luna respectiva,
  fiind astfel stimulati sa fie performanti prin ei insisi.
  Recomandari: Adi Ionita - Sef Departament , seful meu direct

Educatie

 • 2005 - 2008

  Diploma de facultate, Universitatea Spiru Haret

  • Buzău, România
 • 1996 - 2000

  Liceu / scoala profesionala, Liceul Economic cu profil Agricol

  • «Alt oraș», România

Aptitudini

Permis de conducere
 • B

Limbi straine

Engleza
Mediu
Romana
Nativ
75%
 • Last update: 15.08.2012
 • Reference number: 40929

Experience

 • June 2011 - Present

  PROJECT BASED SALES, SC DEDEMAN SRL

  • Buzău, Romania
  • Full time
  • Work domain - Sales: Sales

  Sales and customer relationships, developing transactional level of customer relationship
  management
  information needed by the client in relation to Dedeman, developing working relatiilot
  transactional clients at the partnership level.
  Recommendation: STORE MANAGER - BUGA RAMONA
  Achievements:
  Addressing a growing number of customers and addressing their needs, and once
  and conditions established collaborative relationship customers have returned to the
  store to complete
  shopping, and received calls from direct customers and their friends making them
  recommendations necessary for their work.
  Sales of products with status L (Stocklots).
  Relationship increasingly better with hierarchical superiors, but district leaders and consultants
  sales in each district.

 • December 2010 - June 2011

  DISTRIBUTION COORDINATOR, SC POSTMASTER SRL

  • Buzău, Romania
  • Full time
  • Work domain - Office jobs: Logistics

  Company with local offices in nearly every county,
   organized distribution of leaflets in mailboxes addressed and unaddressed in the municipality
   Buzau but also in surrounding areas, depending on the requirements of advertising campaign.
   Responsibilities:
   Form a team and maintaining it to end advertising campaigns,
   preparing a program for the next 2 weeks and compliance, verification
   activities of each employee (promoter), and preparing daily activity reports,
   preparation time tracking report based on which employees received wages, making
   joint controls with representatives of beneficiary firms.
   Recommendations: Dan Hotescu
   achievements:
   We managed to maintain a team of 22 collaborators and together managed to finish
   the responsibilities of each advertising campaign, always timesheets were
   prepared without mistakes and so every employee receive their rightful money. results
   common controls have always been very well qualified.

 • March 2003 - June 2009

  REGIONAL SALES MANAGER, SC KTECH ELECTRONICS SRL ULTRA PRO COMPUTERS

  • Buzău, Romania
  • Full time
  • Work domain - Sales: Sales

  Company activity field: The company was the main business of computer sales and
  service with approximately 350 employees with 75 stores across the country and I have
  in my subordination 13 stores in the south east of the country is responsible for achieving
  targets, relating with customers and employees structures company's internal
  Responsibilities:
  We had 13 stores Ultra Pro Computers subordination between 01/06/2003 to 01/06/2009
  and was responsible for the sales of each location, achieving or exceeding targets, maintaining
  and improving relationships with partners, tracking sales for each partner and balances
  and delayed their recovery, picture each store, developing their strategies and imlementarea,
  improve sales of each employee for raising sales, customer approaches, preparation
  of summary of sales, tracking expenses for each center costs , staffing vacancies, staff
  redundancies when the situation calls for, keeping intact the company's image in relation
  to partenrii business, keep in good running conditions of company assets, calculation
  of wage bonuses to employees, the balance at the end of each month inventory of the
  area and retain the salary of unaccounted for.
  Because studies have treated another post within the company to reduce costs, with
  good results, namely: verification and management accounting activities of each item
  of work in relation to the financial accounting department at the headquarters in Bucharest
  and the central warehouse goods and especially with customers and business partners.
  Main activity means checking documents issued premises (invoices, receipts, notices,
  NIR sites, log house, log of sales and purchases, customer file replacement products),
  verify the accuracy of the work with cash register and records in management accounting
  software and the company, but also check the results of partial inventories by store employees
  and making partial inventories at the time of visits, and participation in monthly inventories
  carried in stores.
  Problems occurring in stores talking on the phone to solve them or intervening on the
  program accounting records and management of the company to resolve the problem.
  Due to the operation of the stores my area and I think that the relationship between accounting
  department store or central warehouse took place in the best condition due to the imposition
  of a standard assigned work very well tuned accompanied by internal procedures which
  detailing all situations that could be encountered in activity, and tests were given twice
  a month on a site within the company with questions of domestic procedures after which
  it obtained a mark that will share the bonus per month, and thus be stimulated efficient
  by themselves.
  Achievements: I have high sales in the stores earmarked by personal contribution, but
  also optimizing existing stocks each store according to movements of stocks making
  a profit maximized. I managed 65 employees, 13 stores in the area southeast of the country,
  which initially were differences in monthly inventories and mistakes in the accounts, and
  about six months I was able to make monthly inventories shops tend to have differences
  since the plus or minus close to 0 (zero) and accounting reports are closed at the end
  of months with no problems at all locations.
  Recommendation: Mr. Adi Ionita Chief Officer of Regional Controllers.
  Achievements:
  My achievements in sales was very good situations that are among the top level of growth
  in company spending on each center or store, I hired when the situation called for it and
  learned new employees job duties again occupied, and we succeeded to keep from this
  point of view a very good situation and leading teams that always results improved.

Education

 • 2005 - 2008

  Bachelor's degree, SPIRU HARET UNIVERSITY

  • Buzău, Romania

Skills

Driving license
 • B

Foreign languages

English
Intermediate
Romanian
Native