42534

Director Depaqrtament Finantare la S.C. URBCONNET S.R.L.

 • România, București
 • România, București
 • Romania, București
 • Romania, București
Afiseaza date contact
Traduceri ale CV-ului
75%
 • Ultima actualizare: 21.09.2012
 • Numar referinta: 42534

Experienta

 • mai 2008 - septembrie 2012

  Director Depaqrtament Finantare, S.C. URBCONNET S.R.L.

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Finante: Management

  Responsabilitati in pregatirea documentatiei suport pentru obtinerea de finantari nerambursabile (granturi sau ajutoare de stat) pe Programul Operationale postaderare si in cadrul Schemelor de Ajutor de Stat pentru peste 15 proiecte de investitii.
  -	Analiza documentatiei primite de la clienti din punctul de vedere al exigentelor impuse de programele de finantare;
  -	Intocmirea documentatiei necesare incadrarii pe un program de finantare;
  -	Întocmirea cererii de finanţare;
  -	Realizarea studiului de fezabilitate;
  -	Întocmirea planului de afaceri si a strategiei de marketing;
  -	Realizarea şi modelarea previziunilor financiare;
  -	Pregătirea completă a documentelor anexate acestora;
  -	Sprijinirea specialistilor din subordine in relatiile cu furnizorii si cu institutiile publice;
  -	Analiza si verificarea documentelor realizate de subordonati.
  -	Monitorizarea proiectelor pe toata perioada de implementare;
  -	Intocmirea de rapoarte periodice privind stadiul proiectelor;
  -	Realizarea activitatilor de diseminare
  -	Pregatirea documentatiilor pentru obtinerea de contracte de servicii in conformitate cu prevederile O.U.G. 34/2006, procedurile de achizitie ale Bancii Mondiale si ale Comisiei Europene (monitorizarea anunturilor de intentie si anunturilor de participare, analiza documentatiei de atribuire, identificarea riscurilor si capabilitatilor, pregatirea documentelor adminitrative – declaratii, certificate, referinte – recrutarea expertilor, elaborarea bugetelor, dezvoltarea de parteneriate, negocierea si pregatirea contractelor cu partenerii, coordonarea pregatirii ofertei tehnice, elaborarea ofertei financiare, planificarea procesului de ofertare, pregatirea de clarificari, realizarea de propuneri de amendare a contarctelor, etc.)
  
  -	Experienta in scrierea de proiecte pentru diversi beneficiari:
  a.	SC. PENSIUNEA MARITIMĂ ONEDIN S.R.L. – Înfiinţarea pensiunii turistice de3 Stele Pensiunea Turistică de 3 Stele în Satul Sarinasuf, Comuna Murighiol, Judeţul Tulcea, ca investiţie în infrastructura de primire turistică şi activităţi recreaţionale” proiect supus finanţării prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, Măsura 3.1.3 – „Incurajarea activităţilor turistice.”
  b.	S.C. TROTTER MANAGEMENT S.R.L. – Dezvoltarea şi modernizarea procesului de producţie al societăţii S.C. Trotter Management S.R.L. prin dotarea cu echipamente a diviziei speciale de catering” proiect supus finanţării prin Schema de ajutor de minimis pentru dezvoltarea sau modernizarea întreprinderilor mici şi mijlocii în baza H.G. nr. 1164/2007.
  c.	CONSILIUL LOCAL AL MUNCIPIULUI GIURGIU – Imbunătăţirea calităţii mediului şi a vieţii prin înfiinţarea unui parc situat pe terenul adiacent lacului de agrement de pe Strada Unirii şi înfiinţarea a cinci spaţii verzi situate central in municipiul Giurgiu – proiect supus finanţarii prin Programul Naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi, program gestionat de Administratia Fondului de Mediu.
  d.	CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI BALS, JUD. OLT – Infiinţare parc Balta Gării şi înfiinţare spaţii verzi în oraşul Balş, Judeţul Olt” - proiect supus finanţarii prin Programul Naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi, program gestionat de Administraţia Fondului de Mediu.
  e.	SC BARBAROSSA CONSTRUCT SRL – „Dezvoltarea microintreprinderii S.C. Barbarossa Construct S.R.L. prin achizitionarea de echipament necesare in desfasurarea activitatii de constructii” – proiect supus finantarii prin Programul Operational Regionar POR 4.3. – Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderii.
  f.	S.C. AWA DENT ESTETIC S.R.L. – „Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderii AWA DENT ESTETIC SRL prin achizitionarea de aparatura medicala pentru specialitatea stomatologie” – proiect supus finantarii prin Programul Operational Regionar POR 4.3. – Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderii.
  g.	S.C. Electroutil Aliser S.R.L. – „Diversificarea productiei societatii ELECTROUTIL ALISER S.R.L. cu noi produse aflate in stadiul de proiect, prin achizitia de noi utilaje performante si prin modernizari aduse cladirilor aflate in patrimoniu” – proiect supus finantarii prin Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice, Axa 1, DMI 1.1, Operatiunea A1 – Sprijin financiar cu valoare cuprinsa intre 1.075.001 – 6.450.000 lei acordat pentru investitii pentru intreprinderile mici si mijlocii.
  

 • decembrie 2010 - august 2012

  Manager proiect, S.C. URBCONNET S.R.L.

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Finante: Management

  -	Asigură planificarea, organizarea si controlul activitatilor proiectului „Dimensiuni integrale ale orientarii somerilor catre o industrie in dezvoltare” POSDRU/101/5.1/G/78178 in vederea obtinerii rezultatelor planificate in proiect;
  -	Ia decizii pentru transformarea efectiva şi la timp a resurselor proiectului în activitati si produse concrete, care vor duce la atingerea rezultatelor scontate;
  -	Asigură managementul zilnic al proiectului – organizational si conceptual;
  -	Ia decizii pentru executarea la timp a activitatilor;
  -	Decide cu privire la organizarea si coordoneaza achizitia de bunuri si servicii în cadrul proiectului;
  -	Convoacă, organizează şi participa la toate şedinţele Comitetului de Coordonare si/sau ale echipei de implementare;
  -	Coordoneaza pregatirea rapoartelor proiectului;
  -	Ia decizii pentru asiguratra un circuit informational adecvat, discutii si feedback dintre diferite parti interesate ale proiectului;
  -	Coordonează activitatea echipei de implementare, supraveghind desfasurarea activitatilor conform planului de lucru ;
  -	Faciliteaza cooperarea dintre si intre experti si partenerii proiectului;
  -	Adopta masuri de imbunatatire a activitatilor proiectului;
  -	Coordoneaza procesul de gestionare a schimbarilor in cadrul proiectului;
  -	Adopta masuri pentru a asigura că standardele de calitate la nivel de proiect sunt stabilite, implementate şi menţinute;
  -	Are responsabilitatea de a studia, a cunoaste si a aplica prevederile actelor normative si instructiunile AMPOSDRU in vigoare specifice proiectului, de a extrage cerinte si de a le translata in standarde, aducandu-le la cunostinta echipei de implementare, precum si de a sesiza eventualele nerespectari ale legislatiei in vigoare;
  -	Adopta masuri pentru ca principiile egalitatii de sanse sunt respectate la nivelul echipei de implementare si la nivelul grupului tinta;
  -	Coordoneaza reuniunile echipei de implementare si/sau ale celorlalte structuri ale proiectului;
  -	Respecta normele de protectia muncii si PSI si prevederile legislatiei in vigoare;
  

 • ianuarie 2012 - iunie 2012

  Expert implementare tehnica, Regia Autonoma de Transport Bucuresti

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Finante: Consultanta,Management

  - Verificarea (CV-uri , notificări, decizii, contracte, acte adiţionale, fişe de post , time sheet-uri şi rapoarte de activitate) in vederea solicitării rambursării costurilor.
  - Identificarea problemelor apărute pe parcursul implementării proiectului, analizarea riscurilor şi posibilelor efecte ale acestora şi participarea la rezolvarea lor;
  - Coordonarea derulării activităţilor proiectului conform graficului de activităţi;
  - Gestionarea eficientă a resurselor financiare, materialelor informaţionale şi resurselor umane implicate în proiect;
  - Obţinerea rezultatelor proiectului conform planificării şi încadrarea în bugetul alocat şi în timpul planificat;
  - Verificarea cu ajutorul indicatorilor stabiliţi, a gradului de îndeplinire a obiectivelor proiectului, prin analizarea rezultatelor obţinute;
  - Participarea atât la întâlnirile echipei de management, cât şi la întâlnirile de la nivelul conducerii, legate de aspecte care privesc implementarea proiectului; 
  - Îndeplinirea oricăror alte atribuţii care se consideră că pot contribui la implementarea eficace şi eficientă a proiectului;
  - Efectuarea de deplasări în interes de serviciu la propunerea managerului de proiect;
  

 • martie 2011 - ianuarie 2012

  Expert raportare/ monitorizare/ vizibilitate, S.C. URBCONNET S.R.L.

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Finante: Management

  -	Defineste sau valideaza formatele de documente, publicatii, anunturi, portal web, ce sunt utilizate in cadrul proiectului „Dimensiuni integrate ale orientarii somerilor catre o industrie in dezvoltare” pentru informare/mediatizare/promovare;
  -	Monitorizează respectarea cerintelor de vizibilitate in cadrul proiectului si propune masuri pentru a asigura ca acestea sunt stabilite, implementate şi menţinute;
  -	Gestioneaza relatia cu agentiile de presa/media;
  -	Raspunde de pregatirea sau verificarea brosurilor de informare din cadrul proiectului;
  -	Propune masuri si strategii de promovare activa a proiectului, inclusiv prin newsletter, participari la evenimente, etc.;
  -	Obtine dovezi privind vizibilitatea proiectului (copii anunturi/ inregistrare emisiuni/poze/filme etc.);
  -	Coordonarea executia planurilor de promovare si mediatizare a activitatilor proiectului;
  -	Colecteaza informatii pentru pregatirea raportului tehnic;
  -	Intocmeste raportul tehnic al proiectului;
  -	Defineste formate de rapoarte pentru culegerea de informatii;
  -	Are responsabilitatea de a studia, a cunoaste si a aplica prevederile actelor normative si instructiunile AMPOSDRU in vigoare specifice proiectului, de a extrage cerinte si de a le translata in standarde, aducandu-le la cunostinta echipei de implementare, precum si de a sesiza eventualele nerespectari ale legislatiei in vigoare;
  -	Participa la reuniunile echipei de implementare si/sau ale celorlalte structuri ale proiectului;
  -	Respecta deciziile adoptate de managerul de proiect in vederea implementarii proiectului;
  -	Respecta normele de protectia muncii si PSI si prevederile legislatiei in vigoare;
  

Educatie

 • 2002 - 2006

  Diploma de facultate, Universitatea Bucuresti - Facultatea de Litere

  • București, România
 • 2004 - 2006

  Master / studii postuniversitare, Academia de Studii Economice Bucuresti - Facultatea Relatii Economice Internationale

  • București, România
 • 1996 - 2001

  Liceu / scoala profesionala, Colegiul National "Spiru C. Haret"

  • Buzău, România

Aptitudini

Permis de conducere
 • B

Limbi straine

Engleza
Avansat
Franceza
Incepator
Italiana
Incepator
Romana
Nativ
25%
 • Last update: 21.09.2012
 • Reference number: 42534

Skills

Driving license
 • B

Foreign languages

English
Advanced
French
Beginner
Italian
Beginner
Romanian
Native