42787

SEF DEPOZIT (ACTUAL) la SC SIERA SRL

1. Warehouse manager at SC SIERA SRL

 • România, București
 • România, București
 • Romania, București
 • Romania, București
Afiseaza date contact
Traduceri ale CV-ului
75%
 • Ultima actualizare: 10.10.2012
 • Numar referinta: 42787

Experienta

 • ianuarie 2000 - Prezent

  SEF DEPOZIT (ACTUAL), SC SIERA SRL

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Office jobs: Logistica

  EXPERIENTA 
  Experienta generala
  • Management:	DA
  • Experienta pe domenii:	Tehnician Import – Export - 15 ani;
  Coordonare Parc Auto – 2 + 5 ani;
  Sef Depozit - 12 ani;
  Responsabil SSM (Sanatatea si Securitatea a Muncii) – 10 ani;
  Responsabil PSI(Paza si Stingerea Incendiilor) – 10 ani;
  Consilier ADR – 8 ani;
  Electrician automatist - 12 ani;
  Permis de conducere cat. B , din 07.1984;
  
  Istoric experienta
  1.	Sef Depozit, S.C. S.I.E.R.A. S.R.L.
  Import - Export, Nr. angajati: sub 20
  2000-03 - prezent (12 ani si 4 luni)
  Firma de Import – Export produse chimice
  Responsabilitati:
  •	Coordonare activitate depozit;
  •	Coordonare distrbutie marfa;
  •	Intocmirea NIR-urilor; 
  •	Procesarea datelor, ce tin de gestionare, in sistemul informatic;
  •	Intocmirea documentelor insotitoare a marfurilor;
  •	Participarea efectiva la receptia/expedierea si incacarea/descarcare marfurilor in/din mijloacele de transport;
  •	Prezentarea documentelor specifice la controalele Garzii financiare, I.T.M. Bucuresti, ISU Bucuresti, Garzii Natiinale de Mediu Bucuresti;
  •	Relizarea, impreuna cu conducerea societatii, a masurilor rezultate in urma controalelor efectuate de institutiile mai sus mentionate;
  •	Experienta (de peste 12 ani) in manipularea, depozitrea, descarcarea/incarcarea si transportul produselor periculoase pentru industria chimica si reactivi de laborator;
  •	Instructaj SSM la nivel de societate;
  •	Instructaj PSI la nivel de societate;
  •	Consilier ADR; 
  •	Reprezentant in Vama al societatii;
  •	Responsabil revizii tehnice si ITP pentru parcul auto al societatii;
  •	Implementarea legislatiei vamale, normelor SSM, PSI, Mediu si ADR;
  •	Transportul produselor periculoase catre beneficiari;
  •	Intocmirea si inregistrarea foilor de parcurs;
  •	Calculare consum carburant pentru contabilitate (calcul carburant/km in functie de consumul specific al mijlocului de transport marfa aflat in dotarea depozitului);
  
  2.	Tehnician aprovizionare, Import – Export, Coordonator parc auto, S.C. Chimcolor S.A.
  Producator Lacuri si Vopsele, Nr. angajati: sub 100
  1998 – 2000 - (2 ani)
  Productie Lacuri si Vopsele
  Responsabilitati:
  •	Stabilire curse in teritoriul Romaniei
  •	Calculare consum carburant pentru cuntabilitate (calcul carburant/km in fuctie de cosumul specific fiecarui mijloc de transport marfa/persoane)
  •	Intocmirea si iregistrarea foilor de parcurs 
  •	Delegat pe transporturi auto pentru aprovizionare cu materii prime (solventi)
  •	Reprezentant in Vama al societatii
  •	Implementarea legislatiei vamale
  
  
  3.	Reprezentant in Vama, S.C. Star Foods S.R.L.
  Producator Produse Alimentare, Nr. angajati: peste 200
  1998 – 1998 - (1/2 ani)
  Produse alimentare
  
  Responsabilitati:
  •	Operatiuni de Import – Export
  •	Reprezentant in Vama al societatii
  •	Implementarea legislatiei vamale
  
  
  4.	Tehnician Import – Export, S.C. Romano Truck S.R.L.
  Transporturi Internationale, Nr. angajati: sub 50
  1997 – 1998 - (6luni)
  Firma de transport – Transporturi internationale
  
  Responsabilitati:
  •	Inregistrarea marfurilor din mijloacele de transport in registrul vamal A2, controlul conform documentelor si repartizarea lor in depozit
  •	Implementarea legislatiei vamale
  5.	Tehnician Import – Export, S.C. Trans Romania International S.A.
  Transporturi Internationale, Nr. angajati: sub 50
  1997 – 1997 - (5 luni)
  Firma de transport – Transporturi internationale
  
  Responsabilitati:
  •	Inregistrarea marfurilor din mijloacele de transport in registrul vamal A2, controlul conform documentelor si repartizarea lor in depozit
  •	Implementarea legislatiei vamale
  
  6.	Tehnician Import – Export, S.C. Policolor S.A.
  Producator Lacuri si Vopsele, Nr. angajati: peste 1500
  1993 – 1997 - (3 ani si 5 luni)
  Productie Lacuri si Vopsele
  
  Responsabilitati:
  •	Reprezentant in Vama al societatii
  •	Participare efectiva la vamuire
  •	Evidenta declaratiilor vamale de Import – Export
  •	Implementarea legislatiei vamale
  
  7.	Electrician automatist, FEA S.A.
  Producator de echipamente pentru automatizari, Nr. angajati: peste 2000
  1980 – 1993 - (12 ani)
  Automatizari si tehnica de calcul
  
  Responsabilitati:
  •	Implementarea noilor versiuni de aparatura destinata exportului
  

Educatie

 • 2001 - Prezent

  Diploma de facultate, Universitatea Spiru Haret , BUCURESTI

  • București, România

Aptitudini

Permis de conducere
 • B

Limbi straine

Engleza
Mediu
Franceza
Avansat
Rusa
Incepator
Romana
Nativ
75%
 • Last update: 10.10.2012
 • Reference number: 42787

Experience

 • January 2000 - Present

  1. Warehouse manager, SC SIERA SRL

  • București, Romania
  • Full time
  • Work domain - Office jobs: Logistics

  • Management:	Yes
  • Experience by domains:	Import – Export technician-15 years;
  Coordination car park – 7 years;
  Head of Warehouse-10 years;
  Responsible for OSH (occupational health and Safety)-10 years;
  Responsible for PSI (protection and fire fighting) – 10 years;
  ADR Advisor – 8 years;
  Electrician automatist-12 years;
  Driving license cat. B, 07.1984;
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  WORK HISTORY
  
  1.	Warehouse manager, S.C. S.I.E.R.A. S.R.L.
  Import - Export, No. Of employees: under 20
  2000-03 - present (12 years and 4 months)
  Chemical products Import – Export Company
  
  Responsabilities:
  •	Warehouse activity coordination;
  •	Merchandise distribution coordination;
  •	Development of NIR; 
  •	Processing of data related to the management, in computer system;
  •	Drawing up the documents accompanying goods;
  •	Effective participation to the reception\/sending and loading\/unloading goods in\/out of the means of transport;
  •	Presentation of documents specific to the financial Guard checks I.T.M. Bucharest, ISU Bucharest, National Guard Environmental Bucharest;
  •	The Corporation, together with the management company, of the measures resulting from inspections carried out by the above mentioned institutions;
  •	Experience (over 12 years) in the handling, storage, loading and unloading\/transport dangerous products for the chemical industry and laboratory reagents;
  •	Training of OSH at company level;
  •	IDP training at company level;
  •	ADR Advisor; 
  •	Representative in the customs of the society;
  •	Responsible for technical revisions to the car park and ITP of society;
  •	Implementation of OSH legislation, customs, norms, PSI, and ADR;
  •	Carriage of dangerous goods by beneficiaries;
  •	Preparing and registering waybills;
  •	Calculating fuel consumption for accounting (account\/km depending on the fuel consumption of the means of transport goods within the warehouse equipment);
  
  2.	Procurment technician, Import – Export, Auto Park Coordination, S.C. Chimcolor S.A.
  Paint Producer, No. Of employees: under 100
  1998 – 2000 - (2 years)
  Paints Producer
  
  Responsabilities:
  •	Distribution planification
  •	Page routes management
  •	Procurment delegate for solvents
  •	Customs Representative
  •	Customs legislation implementation
  
  
  3.	Customs Representative, S.C. Star Foods S.R.L.
  
  Food , No. Of employees: over 200
  1998 – 1998 - (6 months)
  Food
  
  Responsabilities:
  •	Import – Export Operations
  •	Customs Representative
  •	Customs legislation implementation
  
  
  
  
  
  
  4.	Import – Export Technician, S.C. Romano Truck S.R.L.
  International Transportation, No. of employees: under 50
  1997 – 1998 - (1/2 year)
  International transports company
  
  Responsabilities:
  •	Goods registration in the A2 Customs Catalog
  •	Customs legislation implementation
  
  
  5.	Import – Export Technician, S.C. Trans Romania International S.A.
  International Transportation, No. of employees: under 50
  1996 – 1997 - (1/2 year)
  International transports company
  
  Responsabilities:
  •	Goods registration in the A2 Customs Catalog
  •	Customs legislation implementation
  
  
  6.	Import – Export Technician, S.C. Policolor S.A.
  Paint Producer, No. Of employees: over 1500
  1992 – 1996 - (3 years and 9 months)
  Paint Producer
  
  Responsabilities:
  •	Import – Export Operations
  •	Customs Representative
  •	Customs legislation implementation
  •	Active implications in the Customs Process
  •	Managing the Import – Export official papers
  
  
  7.	Electrical Automation, FEA S.A.
  Automatic products manufacturer, No. Of employees: over 2000
  1980 – 1993 - (12 years)
  Automatic products manufacturer
  
  Responsabilities:
  •	New product versions implementation for export
  
  

Education

 • 2001 - Present

  Bachelor's degree, Spiru Haret University, BUCAREST

  • București, Romania

Skills

Driving license
 • B

Foreign languages

English
Intermediate
French
Advanced
Russian
Beginner
Romanian
Native