42897

Asistent Manager / Coordonator Marketing la Spiral Marketing House

Assistant Manager /Marketing Coordinator at Spiral Marketing House

 • România, București
 • România, București
 • Romania, București
 • Romania, București
Afiseaza date contact
Traduceri ale CV-ului
80%
 • Ultima actualizare: 03.02.2013
 • Numar referinta: 42897

Experienta

 • septembrie 2007 - Prezent

  Asistent Manager / Coordonator Marketing, Spiral Marketing House

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Office jobs: Administrativ

  Activitati de Marketing (Romania si Emiratele Arabe Unite):
  -cercetare de piata;
  -analiza de piata (concurenta, profilul consumatorilor, trend consum etc);
  -constructie oferte in functie de profil de clienti targetati (pachete standard pentru anumite nevoi);
  -construirea de campanii pentru cateva firme: Dentexpert, Irene (Casa Magica- Busteni);
  -inregistrare marca (Dentexpert, Casa Magica, CityAudit);
  -managementul evenimentelor de afaceri (conferinte, brunch-uri);
  Activitati de Asistent Manager:
  - gestionarea apelurilor telefonice, fax şi poştă pentru Director General;
  - gestionarea intregii corespondenţei adresată direct Directorului General;
  - să se asigure că toată corespondenţa care vine în societate şi se adresează Directorului General urmează să-i fie prezentată;
  - să completeze corespondenţa în aceeaşi zi;
  - să întocmească scrisori pentru toată corespondenţa care părăseste compania pe numele Directorului General;
  - să trimită prin poştă / curier special sau poştă electronică şi sa urmăreasca dovezile de transmitere de zi cu zi;
  - să verifice ordinea de zi a Directorului General;
  - să se preocupe de abonamente la ziare şi reviste în conformitate cu instrucţiunile primite de la Directorul General;
  - să efectuează analize şi rapoarte privind activităţile administrative ale societăţii, în formatele solicitate de către Directorul General;
  -să se îngrijească de procurarea de bilete, obtinerea de vize şi să organizeze calătorii pentru Director General;
  -să organizeze vizite ale partenerilor de afaceri străini;

 • iunie 2000 - februarie 2007

  Secretara Executiva, Target Establishment for Representation of Companies

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - It Telecom: Inginerie

  Lucrari de secretariat pentru preşedinte şi Director General:
  - gestionarea apelurilor telefonice, a corespondenţei, a mailurilor, faxurilor şi email-uri cu site-ul de la Abu Dhabi, fabrica si sediul în Jebel Ali, clienţi, băncile şi autorităţile locale;
  - aranjarea de intalniri de afaceri;
  - pregătirea de prezentări pentru companie;
  - crearea şi menţinerea fişierelor de noi locuri de muncă;
  
  Sarcini administrative pentru companie:
  - gestionarea cheltuielilor de administrare şi manipulare de mic numerar , inclusiv rapoartele de cheltuieli;
  
  Alte lucrari de secretariat pentru divizia de Inginerie:
   - gestionarea apeluri telefonice, corespondentei, mailuri, faxuri şi e-mailuri cu clienţii, în Emiratele Arabe Unite şi pregătirea de propuneri, oferte si facturi;
  - gestionarea apelurilor telefonice, corespondentei, mail-urilor, faxuri şi e-mailuri cu furnizorii în Australia, Italia, Norvegia, Africa de Sud şi pregătirea de anchete şi comenzi;
  

 • aprilie 1999 - aprilie 2000

  Asistent Contabilitate , Sedgwick Brimex România

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Finante: Asigurari

  - contabilitate primara;
  

 • noiembrie 1997 - martie 1999

  Asistent Contabilitate , Sato România

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Vanzari: Vanzari

  - contabilitate primara;
  - efectuarea de plăţi, retrage numerar şi depozite de numerar pentru companie cu Banca Nationala a Greciei si Banca Bucureşti;
  

 • decembrie 1995 - septembrie 1997

  Asistent Resurse Umane, Ms Donald's Romania

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Muncitori Tehnicieni: Muncitori

  - responsabila pentru coordonarea şi urmărirea aspectelelor administrative şi juridice legate de Departamentul Resurse Umane (contracte de muncă, cărţi de muncă şi de administrare a muncii pentru restaurant);

Educatie

 • 1993 - 1999

  Diploma de facultate, Universitatea Romano-Americana

  • București, România

Aptitudini

Permis de conducere
 • B

Limbi straine

Engleza
Avansat
Franceza
Incepator
Araba
Incepator
Romana
Nativ
80%
 • Last update: 03.02.2013
 • Reference number: 42897

Experience

 • September 2007 - Present

  Assistant Manager /Marketing Coordinator, Spiral Marketing House

  • București, Romania
  • Full time
  • Work domain - Office jobs: Administrative

  Marketing duties:
  •market research;
  •market-analysis (competition, consumer profile, consumer trends etc);
  •construction deals by target customer profile (standard packages for different needs);
  •building campaigns for several companies: Dentexpert, Irene (Casa Magica-Busteni);
  •recording trade-mark for few companies (Dentexpert, Casa Magica, CityAudit);
  •business event management (conferences, brunches);
  Assistant Manager duties:
  • handling the telephone calls, fax and mail for the General Manager;
  • take care of all correspondence addressed directly to the General Manager;
  • ensure that all correspondence that comes into the company and is addressed to the General Manager to be submitted to the him;
  • filling the correspondence of the same day;
  • draw up letters for all correspondence leaving the company on behalf of the General Manager;
  • send by post/ special courier or mail and keep track of daily evidence of transmission;
  • check the daily agenda of the General Manager;
  
  
  • responsible for subscriptions to newspapers and magazines according to the instructions received from the General Manager;
  • performs analysis and reports on administrative activities of the company in formats requested by the General Manager;
  • taking care and arranging tickets , visas and trips for the General Manager;
  • organize visits of foreign business partners;

 • June 2000 - February 2007

  Executive Secretary , Target Establishment for Representation of Companies

  • București, Romania
  • Full time
  • Work domain - It Telecom: Engineering

  Job profile:
  
  Secretarial duties for the Chairman and General Manager:
  •handling phone calls, the correspondence, filling, mails, faxes and emails with the Site in Abu Dhabi, the factory and the office in Jebel Ali, clients, banks and local authorities;
  •meeting arrangements;
  •preparation of presentations for the company; 
   •setting up and maintaining new jobs files;
  
  Administrative duties for the Company:
   •managing the administration expenses and handling the petty-cash for the daily including the expenses reports;
  
  Other secretarial duties for the Engineering Division:
   •handling the phone calls, the correspondence, mails, faxes and emails with customers in the U.A.E. and preparation of proposals, offers and invoices;
  •handling the phone calls, the correspondence, mails, faxes and emails with suppliers in Australia, Italy, Norway, South Africa and preparation of enquiries and orders;
  

 • April 1999 - April 2000

  Accounting-Assistant, Sedgwick Brimex Romania

  • București, Romania
  • Full time
  • Work domain - Finance: Insurance

  •keeping primary accounting

 • November 1997 - March 1999

  Accounting-Assistant, Sato Romania International Office Systems

  • București, Romania
  • Full time
  • Work domain - Sales: Sales

  • keeping primary accounting; 
  • making payments, cash withdraws and cash deposit for the company with National Bank of Greece and Bucharest Bank;
  

 • December 1995 - September 1997

  Human Resources Assistant, Mc Donald’s Romania

  • București, Romania
  • Full time
  • Work domain - Technicians: Workers

  •responsible for well-done coordination of and follow up on administrative and legal issues related to Human Resources Department (employment contracts, labor books and labor administration for the Restaurant);
  

Education

 • 1993 - 1999

  Bachelor's degree, Romanian-American University

  • București, Romania

Skills

Driving license
 • B

Foreign languages

English
Advanced
French
Beginner
Arabic
Beginner
Romanian
Native