4436

Consilier juridic la MAGNUM NOVUM SRL

 • România, Cluj Napoca
 • România, Cluj Napoca
 • Romania, Cluj Napoca
 • Romania, Cluj Napoca
Afiseaza date contact
Traduceri ale CV-ului
80%
 • Ultima actualizare: 02.12.2014
 • Numar referinta: 4436

Experienta

 • iunie 2014 - Prezent

  Consilier juridic, MAGNUM NOVUM SRL

  • Cluj Napoca, România
  • Full time
  • Domeniu - Institutii / Profesii liberale: Juridic

  •Reprezentarea societăţii în faţa autorităţilor publice, a oricăror instituţii publice/private şi în faţa oricărei persoane fizice/juridice; 
  •Conceperea şi redactarea documentelor necesare efectuării menţiunilor/înregistrărilor în Registrul Comerţului (hotărâri AGA, acte constitutive, etc.), precum şi realizarea tuturor formalităţilor şi verificărilor la Registrul Comerţului; 
  •Elaborarea şi gestionarea documentelor necesare pentru realizarea formalităţilor pentru Cartea Funciară a imobilelor;
  •Gestionarea litigiilor în care este implicată societatea (pregătirea dosarelor pentru instanţă/pentru faza de executare silită, redactarea tuturor documentelor necesare derulării litigiilor, menţinerea legăturii cu notarii publici);
  •Negocierea, redactarea şi revizuirea contractelor privind diverse tranzacţii (vânzare-cumpărare, închiriere, leasing, cesiune de drepturi litigioase, contracte de prestări servicii, antrepriză în construcţii etc.); consultanţă acordată la încheierea contractelor de credit bancar pentru achiziţionarea imobilelor, contracte de ipotecă, antrepriză în construcţii etc.; 
  •Soluţionarea problemelor apărute în activitatea societăţii din punct de vedere legal;
  •Conceperea, redactarea, verificarea diverselor documente (adrese, cereri, procese-verbale, împuterniciri, decizii etc.);
  •Acordarea de consultanţă şi asistenţă juridică departamentelor societăţii;
  •Monitorizarea permanentă a modificărilor legislative şi aducerea la cunostinţă a obligaţiilor ce revin societăţii din punct de vedere legal; informarea promptă asupra modificărilor legislativ şi acordarea suportului necesar implementării noilor prevederi;
  •Colaborarea cu casele de avocatura catre care s-au externalizat diverse servicii juridice;
  •Experienţă în operaţiunile desfăşurate cu instituţiile publice – Registrul Comerţului, Agenţia de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, Administraţia Fondului Imobiliar
  •Experienţă în domeniul administrativ şi în activităţi de protocol.

 • februarie 2012 - iunie 2014

  Consilier juridic, Ministerul Economiei – Agenţia Nucleară şi pentru Deşeuri Radioactive

  • Cluj Napoca, România
  • Full time
  • Domeniu - Institutii / Profesii liberale: Juridic

  •Asigurarea de asistenţă juridică necesară departamentelor instituţiei în ceea ce priveşte legislaţia specifică domeniului nuclear şi al energiei, la nivel naţional şi internaţional, precum şi în privinţa legislaţiei muncii, legislaţiei referitoare la funcţionarii publici, legislaţia achiziţiilor publice, drept administrativ
  •Elaborarea de proiecte de acte normative din domeniul de activitate şi avizarea acestora, sub aspectul legalităţii şi al corelării cu celelalte acte normative
  •Participarea la procedurile privind transpunerea directivelor europene în legislaţia naţională
  •Elaborarea proiectelor de acorduri de cooperare şi memorandumuri din domeniul de activitate, precum şi participarea la negocieri în vederea încheierii respectivelor acorduri
  •Asigurarea de consultanţă juridică în cadrul procedurilor de achiziţie publică 
  •Negocierea, conceperea, redactarea, revizuirea şi avizarea contractelor comerciale, precum şi a acordurilor internationale
  •Pregătirea documentelor juridice, a documentelor strategice şi a rapoartelor
  •Elaborarea de răspunsuri cu privire la petiţiile, memoriile şi adresele persoanelor fizice sau juridice direcţionate către compartimentul juridic, precum şi urmărirea încadrării acestora în termenele şi procedurile prevăzute de lege
  •Redactarea de opinii juridice cu privire la aspecte legale ce privesc activitatea instituţiei, la solicitarea conducerii şi departamentelor din cadrul institutiei
  •Verificarea legalităţii actelor cu caracter juridic şi administrativ primite spre avizare, precum şi avizarea şi contrasemnarea acestora
  •Implicarea în procedurile privind reorganizarea instituţiei
  •Atribuţii legate de procesele aflate pe rolul instanţelor de judecată
  •Reprezentarea instituţiei şi apărarea drepturile şi interesele legitime ale acesteia în raporturile cu celelalte autorităţi publice, instituţii de orice natură, precum şi cu orice persoană juridică sau fizică, română ori străină
  •Cercetare (legislaţie, jurisprudenţă, doctrină)
  •Monitorizarea permanenta a modificarilor legislative şi aducerea la cunostinta a obligatiilor ce revin institutiei din punct de vedere legal; informarea prompta asupra modificarilor legislative
  

 • noiembrie 2010 - iulie 2011

  Asistent manager, Gallery Art

  • Cluj Napoca, România
  • Full time
  • Domeniu - Office jobs: Administrativ

  •Asigurarea suportului administrativ
  •Interfaţă între firmă şi clienţi / furnizori
  •Întâmpinarea clienţilor, organizarea vernisajelor
  •Menţinerea corespondenţei cu furnizorii şi clienţii
  •Preluarea, înregistrarea, distribuirea la compartimentele implicate, îndosariere şi arhivarea
  corespondenţei şi a mesajelor primite din partea partenerilor, clienţilor şi a celorlalţi angajaţi
  •Aprovizionarea, verificarea stocului, gestiune de casă.
  

 • octombrie 2009 - decembrie 2009

  Paralegal, Cabinet avocatură „ Liana Benea”

  • Cluj Napoca, România
  • Full time
  • Domeniu - Institutii / Profesii liberale: Juridic

  •Experienţă în redactarea documentelor juridice (notificări, scrisori, adrese, etc.), pregătirea şi întocmirea dosarelor, reprezentarea clienţilor în faţa compartimentelor administrative ale instanţelor (arhivă, registratură)
  •Cercetare (legislaţie, jurisprudenţă, doctrină), arhivare
  •Experienţă în redactarea, revizuirea diferitelor contracte comerciale şi altor documente cu privire la acestea, sub îndrumarea avocatului
  •Experienţă in colaborarea cu diferitele entităţi ale autorităţii publice 
  

 • octombrie 2008 - martie 2009

  Consilier vanzari, Idea Moda –Terranova

  • Cluj Napoca, România
  • Full time
  • Domeniu - Vanzari: Vanzari

  •Prezentarea, promovarea şi vânzarea produselor în conformitate cu standardele şi politicile  comerciale ale companiei
  •Urmărirea realizării planului de vânzări lunar, trimestrial, anual
  •Interacţionarea directă cu clienţii prin oferirea de consiliere in domeniul vestimentar
  •Aranjarea mărfii, recepţia produselor
  •Evidenţa primară a documentelor, operaţiuni în casa de marcat.
  

 • iunie 2008 - august 2008

  Practica de specialitate, Cabinet avocatură „Paul Purcarin”

  • Cluj Napoca, România
  • Full time
  • Domeniu - Institutii / Profesii liberale: Juridic

  •Experienţă în redactarea documentelor juridice (notificări, scrisori, adrese, etc.), pregătirea şi întocmirea dosarelor, reprezentarea clienţilor în faţa compartimentelor administrative ale instanţelor (arhivă, registratură)
  •Cercetare (legislaţie, jurisprudenţă, doctrină)
  •Asistarea avocatului în şedinţele instanţelor de judecată
  •Analizarea dosarelor penale.
  

 • septembrie 2007 - octombrie 2007

  Practică de specialitate, Oficiul Prefectural Dej

  • Cluj Napoca, România
  • Full time
  • Domeniu - Institutii / Profesii liberale: Juridic

  •Experienţă în redactarea diferitelor documente juridice (notificări, scrisori, adrese, etc.)
  •Experienţă în cercetare juridică, jurisprudenţă şi doctrină
  •Oferirea de suport necesar în domeniul administrativ
  

 • iunie 2006 - octombrie 2006

  Agent comercial, Liu-Jo, Modena, Italia

  • Cluj Napoca, România
  • Full time
  • Domeniu - Vanzari: Vanzari

  •Preluarea comenzilor de la reprezentanţele firmei în Italia 
  •Gestionarea produselor
  •Scanarea produselor şi introducerea în sistemul informatic 
  •Pregătirea produselor şi a coletelor pentru transport 
  •Inventarierea produselor 
  •Expedierea mărfii spre toate magazinele Liu-Jo.
  

Educatie

 • 2005 - 2009

  Diploma de facultate, Universitatea "Babeș-Bolyai" (Facultatea de Drept)

  • Cluj Napoca, România
 • 2001 - 2005

  Liceu / scoala profesionala, Colegiul Naţional "Andrei Muresanu"

  • Dej, România

Limbi straine

Engleza
Avansat
Franceza
Mediu
Italiana
Incepator
Spaniola
Incepator
Romana
Nativ
30%
 • Last update: 02.12.2014
 • Reference number: 4436

Foreign languages

English
Advanced
French
Intermediate
Italian
Beginner
Spanish
Beginner
Romanian
Native