44980

General Manager la Hotel Oman Palm Suites

General Manager at Hotel Oman Palm Suites

 • România, Buftea
 • România, Buftea
 • Romania, Buftea
 • Romania, Buftea
Afiseaza date contact
Traduceri ale CV-ului
80%
 • Ultima actualizare: 28.09.2012
 • Numar referinta: 44980

Experienta

 • decembrie 2011 - iulie 2012

  General Manager, Hotel Oman Palm Suites

  • Buftea, România
  • Full time
  • Domeniu - Servicii: Turism

  -Responsabil pentru angajarea, instruirea și disciplina de tot personalul hotelului;
  -Planificare și cazare, catering și alte organizari serviciilor hoteliere;
  -Promovarea și comercializarea de afaceri;
  - Confruntarea si rezolvarea reclamatiilor clientilor;
  - Tratarea cu contractori și furnizori;
   -Asigurarea securității eficienta.
  

 • martie 2011 - decembrie 2011

  Receptionera, Hotel Martha

  • Buftea, România
  • Full time
  • Domeniu - Servicii: Turism

  Preluarea si inregistrarea rezervările de la clienti, pregătirea documentelor pentru aranjamentele necesare cazarii (adică de călătorie, rafturi și colectarea plăților);
  - Promovarea de servicii pentru clienți;
  - Eficiența rezolvarea tuturor cererilor efectuate;
  - Medierea conflictelor si rezolvarea reclamatiilor clientilor.
  Sarcini și îndatoriri specifice:
  - Să stabilească relații optime cu clientii nostri pentru a rezolva la timp și în bune condiții a tuturor problemelor ocazionale
  

 • iunie 2008 - septembrie 2010

  Secretara, Sc Europeanconstruct Srl

  • Buftea, România
  • Full time
  • Domeniu - Muncitori Tehnicieni: Constructii

  - E-mail și adresa de e-mail trimiterea, primirea și arhivare
  - Diferite documente intreprindere tastarea, editarea și arhivarea
  - Folosirea de aparate pentru diverse activități de secretariat
  - Director General al ordinii de zi de pregătire
  - Facturi eliberarea
  - Clienții și furnizorii de contact
  - Derularea contractelor de follow-up;
  - Portofoliul de clienți și furnizori de actualizare;
  - Bancar și CEC;
  - Recepția și note de livrare.
  

 • iunie 2006 - octombrie 2006

  Arhivar, Sc Relad Pharma Srl

  • Buftea, România
  • Full time
  • Domeniu - Office jobs: Administrativ

  Scopul postului ,activitati principale si responsabilitati :
  - de a înregistra documente,
  - planuri,
  - proiecte,
  - rapoarte,
  - studii,
  - alte înscrisuri importante,
  - documente scrise în asa numitele arhive,
  - sa arhivez sistematic si sa verific materialele date spre arhivare. În arhivele mari si în locurile de depozitare a unor documente multiple, denumirea acestora trebuie înregistrata în cataloage, pe baza carora persoanele interesate le pot împrumuta.
  

Educatie

 • 2012 - 2012

  Postdoctorat, Christine Valmy

  • București, România
 • 2006 - 2009

  Diploma de facultate, Universitatea Spiru Haret

  • București, România
 • 2001 - 2004

  Liceu / scoala profesionala, Liceul " Dumitru Dumitrescu"

  • Buftea, România

Limbi straine

Engleza
Avansat
Italiana
Incepator
Spaniola
Mediu
Romana
Nativ
80%
 • Last update: 28.09.2012
 • Reference number: 44980

Experience

 • December 2011 - July 2012

  General Manager, Hotel Oman Palm Suites

  • Buftea, Romania
  • Full time
  • Work domain - Services: Tourism

  -Responsible for the hiring, training and discipline of all hotel staff;
  -Planning and organising accommodation, catering and other hotel services; 
  -Promoting and marketing the business;
   -Meeting and greeting customers;
  - Dealing with customer complaints and comments;
  - Dealing with contractors and suppliers;
   -Ensuring security is effective
  
  

 • March 2011 - December 2011

  Receptionera, Hotel Martha

  • Buftea, Romania
  • Full time
  • Work domain - Services: Tourism

  - taking and recording bookings from customers, clients, preparing documents for necessary accommodation arrangements (i.e. travel, racking and collection of payments);
  - promoting customer service;
  - solving efficiency of all requests made;
  - mediation conflict and resolution of customer complaints.
  Specific tasks and duties:
  - establish optimal relations with our clients to resolve in time and in good conditions all the problems occasional
  
  

 • June 2008 - September 2010

  Secretara, Sc Europeanconstruct Srl

  • Buftea, Romania
  • Full time
  • Work domain - Technicians: Construction

  - mail and e-mail sending, receiving and archiving
  - various Company documents typing, editing and archiving
  - usage of apparatus for various secretarial activities
  - General Manager’s agenda preparation
  - invoices issuance
  - customers and suppliers contact
  - running contracts follow-up;
  - customers and suppliers portfolio update;
  - banking and CECs;
  - Reception and delivery notes.
  
  

 • June 2007 - October 2007

  Arhivar, Sc Relad Pharma Srl

  • Buftea, Romania
  • Full time
  • Work domain - Office jobs: Administrative

  - To record documents,
  - Plans
  - Projects
  - Reports
  - Studies
  - Other important documents,
  - Written in so-called archives
  - To systematically archive and check data for archival materials. In large archives and places of storage of multiple documents, their names should be recorded in catalogs, on which interested persons can borrow.

Education

 • 2012 - 2012

  Postdoctorate, Christine Valmy

  • București, Romania
 • 2006 - 2009

  Bachelor's degree, Universitatea Spiru Haret

  • București, Romania
 • 2001 - 2004

  Highschool, Liceul " Dumitru Dumitrescu"

  • Buftea, Romania

Foreign languages

English
Advanced
Italian
Beginner
Spanish
Intermediate
Romanian
Native