45058

Director Executiv la Elite Surface Systems

 • România, București
 • România, București
 • Romania, București
 • Romania, București
Afiseaza date contact
Traduceri ale CV-ului
80%
 • Ultima actualizare: 05.11.2012
 • Numar referinta: 45058

Experienta

 • martie 2013 - Prezent

  Director Executiv, Elite Surface Systems

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Muncitori Tehnicieni: Constructii

  - Planificarea, organizarea si supervizarea intregii activitati desfasurate in cadrul societatii.
  - Reprezintarea societatatii in fata clientilor, furnizorilor, organismelor oficiale, etc. in
  conformitate cu drepturile pe care societatea le acorda.
  - Responsabilul ariei de Vanzari, Costuri si Rentabilitate in conformitate cu Obiectivele
  Anuale aprobate de conducerea societatii.
  - Realizarea tuturor demersurilor comerciale necesare pentru a indeplini obiectivele de
  vanzare stabilite pentru fiecare an.
  - Participare activa la crearea strategiei de marketing si la elaborarea politicilor de marketing
  si asigurarea implementarii acestora ;
  - Analizeazarea oportunitatii introducerii de noi produse in portofoliul companiei ;
  - Dezvoltarea unei relatii de lunga durata cu arhitectii si constructorii;
  - Monitorizarea si urmarirea piatei si a concurentei.
  - Monitorizarea costurilor, incadrarea in buget si propunerea de masuri de corectare
  a acestora;
  - Negocierea si incheierea contractelor,
  - Urmarirea derularii contractelor si incasarea valorii acestora la termenele stabilite
  - Controlul si urmarirea termenelor proiectelor, de la inceperea lucrarilor pana la predarea acestora clientului.
  - Raspund de respectarea angajamentelor contractuale scrise si / sau verbale fata de
  clienti si fata de furnizori.
  - Coordonarea si armonizarea obiectivelor firmei cu resursele disponibile,
  - Raspund de utilizarea optima a resurselor materiale, financiare, patrimoniale si umane
  alocate pentru atingerea obiectivelor firmei.
  - Raspund de organizarea generala a activitatilor, urmarind asigurarea cu forta de munca
  si organizarea optima a programului de lucru, in raport cu obiectivele propuse.
  - Gestionarea si dezvoltarea retelei de clienti;

 • august 2012 - februarie 2013

  Director General Adjunct, ProfigipsRO SRL

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Muncitori Tehnicieni: Constructii

  Dezvoltarea productiei fabricii in concordanta cu obiectivele strategice pe termen lung;
  - Dezvoltarea politicii pe termen scurt si lung, supravegherea functionarii fabricii in
  parametrii de calitate, cost, gama de produse;
  - Achizitia de materii prime necesare in procesul de productie;
  - Supravegherea proceselor fabricii si a muncii angajatilor, planificarea productiei;
  - Punerea in aplicare a planurilor si a politicilor comerciale ale societatii;
  - Monitorizarea pietei, supervizarea proceselor de vanzari si mentinerea contactului
  cu clientii;
  - Negociere, pregatirea ofertelor comerciale si a acordurilor cu distribuitorii locali;
  - Reprezentarea companiei la institutiile publice.

 • decembrie 2011 - iulie 2012

  Inginer Sef, SKE Romania SRL

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Muncitori Tehnicieni: Constructii

  Investitii realizate:
  SELEC Center Upgrade – renovare si reamenajare spatii existente, amenajare de noi spatii – proiectare, constructii si instalatii, procurare, livrare si montaj de echipamente si mobilier.
  Responsabilitati:
  - Asigurare suport si asistenta tehnica, coordonarea si controlul executiei si asigurarea calitatii lucrarilor realizate de firma;
  - Coordonare tehnica generala a ofertelor de pret ale companiei, inclusiv relationarea cu celelalte departamente ale SKE pentru obtinerea de resurse, cotatii de pret, etc;
  - Nominalizarea Managerului de Proiect pentru fiecare proiect in parte;
  - Supervizarea si coordonarea Managerului de Proiect si a subcontractorilor in realizarea graficului de executie pentru indeplinirea in conditii optime a proiectului din punct de vedere tehnic si operational;
  - Coordonarea strategiei de preturi cu Directorul General si cu Managerul de Proiect;
  - Evaluarea costurilor constructiei pe baza ofertelor de pret ale subcontractorilor, bazelor de date cu preturi, etc;
  - Coordonarea procesului de licitare a lucrarilor si inaintarea ofertelor de pret finale, selectarea subcontractorilor impreuna cu Seful Departamentului Juridic;
  - Coordonarea implicatiilor financiare ale contractelor impreuna cu Directorul Financiar;
  - Aprobarea achizitiilor de materiale, produse, echipamente, manopera si utilaje necesare pentru desfasurarea operatiunilor profesionale pe santier;
  - Consultarea privind identificarea si aplicarea de masuri corective in ceea ce priveste graficul de executie si managementul resurselor proiectelor;
  - Asistenta privind pregatirea, notificarea si monitorizarea Planului de Sanatate, Securitate si prevenire a accidentelor in munca;
  

 • martie 2011 - noiembrie 2011

  Director de Productie, Zublin Romania SRL

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Muncitori Tehnicieni: Constructii

  Investitii realizate :
  Proiecte finalizate sau in curs, de lucrari de constructii si fundatii speciale la Sibiu, Bucuresti, Ghermanesti (Vaslui), Chiajna (Ilfov), Constanta, Casimcea (Tulcea), Arad, Suceava, Focsani, Medgidia, etc., pentru turbine eoliene, autostrazi, poduri, pereti de sprijinire, rezervoare; 
  Responsabilitati :
  Organizarea, coordonarea si conducerea proiectelor in fazele de initiere, planificare, executie, monitorizare/control si incheiere, astfel :
  - urmarirea si realizarea productiei din santiere, conform graficelor de executie din contractele in derulare; 
  - verificare, urmarire si raspundere fata de stadiul executiei, de raportarile din santier pentru intocmirea situatiilor de lucrari prin comparatie intre contract si situatia reala din teren; 
  - raspunderea fata de rezultatul fiecarui santier in parte; 
  - aprovizionarea santierelor cu materiale, utilaje, echipamente, forta de munca, mobilizarea/ demobilizarea santierelor, facand corelarea intre cerintele acestora si prevederile devizului; 
  - verificarea si raspunderea de toate preturile si stabilirea de masuri acolo unde este cazul, maximizand profitul in fiecare santier; 
  - coordonarea tuturor activitatilor legate de desfasurarea lucrarilor de la organizarea de santier si pana la indeplinirea obiectului contractului. Stabilirea conducerii si componenta echipei santierului; 
  - relatia cu reprezentantul beneficiarului, AG-ului, pe santiere, intocmirea corespondentei, a notelor de comanda suplimentare si aprobarea lor si a situatiilor de lucrari de catre beneficiar; 
  - inchiderea corespunzatoare a santierelor, convocarea receptiei, verificarea modului in care sefii de santier asigura calitatea corespunzatoare pentru lucrarile executate; 
  - elaborarea postcalculatiei lunare pentru fiecare santier, cost controlul periodic al lucrarilor in desfasurare, rapoarte in care se prezinta conducerii firmei rezultatele financiare; 
  - analizarea si solutionarea neconformitatilor de ordin tehnic constatate in timpul procesului de executie.
  

 • noiembrie 2006 - februarie 2011

  Project Manager, REAL DESIGN TRUST SRL

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Muncitori Tehnicieni: Constructii

  Investitii realizate :
  ● Remodelarea Complexelor Comerciale Metro Suceava, Metro Cluj Napoca, Metro Constanta 1, Metro Bacau
  ● Centrul de competenta gastronomica Metro Militari
  ● Drive-in Metro Baneasa
  Responsabilitati :
  Coordonarea lucrarilor de remodelare (reconstructie si extindere) a magazinelor Metro in fazele de alegere a proiectantilor, avizare (intocmirea si obtinerea tuturor avizelor inclusiv CU si AC), intocmirea proiectului de executie, alegerea constructorilor, intocmirea si urmarirea respectarii graficului de executie, decontarea situatiilor de lucrari si incadrarea in bugetul alocat, coordonarea factorilor implicati in realizarea investitiei prin sedinte de coordonare saptaminale, organizarea receptiilor la terminarea lucrarilor si finale, urmarirea comportarii in timp a constructiei.
  Investitii realizate :
  ● Mobexpert Iasi, Complex Comercial Policolor (Metro, Real, Obi, Mall), Complex Comercial Colosseum ( Carrefour, Leroy Merlin, Metro, Galerii Comerciale), Practiker Constanta (extindere), Dragonul Rosu, Profi Adjud, Imobil de locuinte 2S+P+5E str.Aleea Alexandru, Complex Comercial Real Ploiesti Vest (Real Hypermarket + Galerii comerciale +OBI) 
  ● In noiembrie-decembrie 2007 am participat in calitate de sef de punct de lucru la realizarea Complexului Comercial Real Hypermarket Brasov
  Responsabilitati :
  - Pregătirea ofertei, analiza de fezabilitate şi de stabilire a preţurilor pentru noi proiecte. 
  - Participarea la negocierea şi prezentarea ofertei investitorului, revizuirea şi actualizarea acesteia.
  - Pregătirea proiectului pentru Autorizatia de Constructie, cererea şi prezentarea autorităţilor publice, coordonarea proiectarii, colectarea tuturor avizelor, aprobărilor şi acordurilor, consultanţă, etc.
  - Suport pentru departamentul juridic în timpul semnării contractului cu investitorul. 
  - Intocmirea detaliata a graficului de executie computerizat.
  - Procesul de Cost Control, în faza de planificare a executiei: selectarea grupului de subantreprenori posibili, gestionarea de cereri de ofertă cu subcontractanţii pentru executarea lucrărilor, pregătirea contractelor de executie cu subcontractorii, în colaborare cu departamentul juridic, colectarea documentelor contractuale necesare, semnarea contractului.
  - Stabilirea planului calitatii si a programelor de control a calitatii lucrarilor pe santier.
  - Organizarea şi gestionarea reuniunilor de lucru periodice ale santierului. 
  - Furnizarea periodica de informaţii conducerii companiei si investitorului cu privire la evolutia stadiul fizic al construcţiei, prin intocmirea de rapoarte de progres.
  - Coordonarea cu inspectorii de santier, ţinând seama de observaţiile lor.
  - Procesul de Cost Control în timpul fazei de execuţie: de verificare, supraveghere a planurilor de producţie, precum şi includerea de adaptări, schimbări şi modificări în timpul lucrărilor în curs.
  - Actualizarea periodica a situaţiei financiare a proiectului, urmarirea derularii contractelor subcontractantilor, ordinele de variaţie, etc.
  - Verificarea şi aprobarea progresului muncii depuse de către toţi subcontractanţii, în conformitate cu stadiul fizic şi calitatea lucrărilor executate pe santier.
  - Organizarea receptiei la terminarea lucrarilor si finala, cu beneficiarul si autoritatile locale, urmarirea efectuarii remedierilor si stingerea oricaror obiectii ale participantilor la receptie. 
  

 • aprilie 2006 - noiembrie 2006

  Project Manager, DREES & SOMMER ROMANIA SRL

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Finante: Management

  Investitii realizate:
  ● Complex Comercial: Kaufland Bistrita, Kaufland Roman, Kaufland Piatra Neamt (magazin + galerii comerciale)
  Responsabilitati:
  Consultanta tehnica de specialitate pentru investitorul Kaufland in coordonarea procesului de proiectare,avizare, executie, receptie necesar realizarii si functionarii investitiilor sale, astfel :
  - Pregătirea ofertei, analiza de fezabilitate şi de stabilire a preţurilor pentru noi proiecte. 
  - Participarea la negocierea şi prezentarea ofertei investitorului, revizuirea şi actualizarea acesteia.
   - Pregătirea proiectului pentru Autorizatia de Constructie, cererea şi prezentarea autorităţilor publice, coordonarea proiectarii, colectarea tuturor avizelor, aprobărilor şi acordurilor, consultanţă, etc.
  - Procesul de Cost Control, în faza de planificare a executiei: selectarea grupului de subantreprenori posibili, gestionarea de cereri de ofertă cu subcontractanţii pentru executarea lucrărilor, pregătirea contractelor de executie cu subcontractorii, în colaborare cu departamentul juridic, colectarea documentelor contractuale necesare, semnarea contractului.
   Executia proiectului, monitorizare si control: 
  - Participarea la sedintele de coordonare cu privire la dezvoltarea tehnică şi de ajustare a planurilor de producţie cu subcontractorii, proiectantii şi reprezentantii beneficiarului.
  - Monitorizarea conformităţii activităţii desfăşurate cu specificaţiile din documentele contractuale, în termeni de calitate, termene si costuri. 
  - Organizarea şi gestionarea reuniunilor de lucru periodice ale santierului. 
  - Analiza Proiectarii/ Executiei efectuate de subcontractant şi / sau arhitect şi asigurarea cu privire la concordanţa cu contractele de executie.
  - Organizarea şi gestionarea planului de control al calitatii conform procedurilor standard ale companiei şi legislaţia privind calitatea UE în timpul executării lucrărilor. 
  - Coordonarea cu coordonatorul de securitate şi sănătate pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor de pe santier, şi supravegherea la subcontractori a punerii în aplicare a legislaţiei muncii şi regulamentele de securitate.
   - Procesul de Cost Control în timpul fazei de execuţie: de verificare, supraveghere a planurilor de producţie, precum şi includerea de adaptări, schimbări şi modificări în timpul lucrărilor în curs.
  - Actualizarea periodica a situaţiei financiare a proiectului, urmarirea derularii contractelor subcontractantilor, ordinele de variaţie, etc.
   - Verificarea şi aprobarea progresului muncii depuse de către toţi subcontractanţii, în conformitate cu stadiul fizic şi calitatea lucrărilor executate pe santier.
  Faza de incheiere a proiectului: 
  - Organizarea receptiei la terminarea lucrarilor si finala, cu beneficiarul si autoritatile locale, urmarirea efectuarii remedierilor si stingerea oricaror obiectii ale participantilor la receptie.
   - Pregătirea, documentelor necesare pentru intocmirea Cartii Tehnice a Constructiei,. Obţinerea planurilor de executie as built şi a altor documente de la subcontractori şi verificarea conţinutului lor.
  

 • mai 2001 - martie 2006

  Project Manager, METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Muncitori Tehnicieni: Constructii

  Investitii realizate:
  ● Complex comercial METRO Craiova, METRO Galati, METRO Oradea, METRO Suceava, METRO Tg. Mures, METRO Chisinau 1, METRO Arad, METRO Timisoara 2;
  ● Drive-in si garden-center la complexele comerciale METRO din: Bucuresti (Berceni, Otopeni, Militari), Pitesti, Ploiesti, Oradea, Suceava, Tg. Mures.
  Responsabilităţi:
  - Pregătirea ofertei, analiza de fezabilitate şi de stabilire a preţurilor pentru noi proiecte. 
  - Intocmirea detaliata a graficului de executie computerizat .
  - Selectarea grupului de subantreprenori posibili, pregătirea contractelor de executie cu subcontractorii, semnarea contractelor.
  - Organizarea, instalarea şi gestionarea organizarii de santier (planul de instalare a santierului). 
  - Participarea la sedintele de coordonare cu privire la dezvoltarea tehnică şi de ajustare a planurilor de producţie cu subcontractorii, proiectantii şi reprezentantii beneficiarului.
  - Stabilirea planului calitatii si a programelor de control a calitatii lucrarilor pe santier.
   - Monitorizarea conformităţii activităţii desfăşurate cu specificaţiile din documentele contractuale, în termeni de calitate, termene si costuri. 
  - Organizarea şi gestionarea reuniunilor de lucru periodice ale santierului. Urmarirea intocmirii rapoartelor sedintelor de comandament de către seful santierului şi a trimiterii acestora catre participanti, cel mai târziu în a doua zi după şedinţă. 
  - Analiza Proiectarii/ Executiei efectuate de subcontractant şi / sau arhitect şi asigurarea cu privire la concordanţa cu contractele de executie.
  - Furnizarea periodica de informaţii conducerii companiei si investitorului cu privire la evolutia stadiul fizic al construcţiei, prin intocmirea de rapoarte de progres.
  - Actualizarea periodica a situaţiei financiare a proiectului, urmarirea derularii contractelor subcontractantilor, ordinele de variaţie, etc.
  - Verificarea şi aprobarea progresului muncii depuse de către toţi subcontractanţii, în conformitate cu stadiul fizic şi calitatea lucrărilor executate pe santier.
  - Organizarea receptiei la terminarea lucrarilor si finala, cu beneficiarul si autoritatile locale, urmarirea efectuarii remedierilor si stingerea oricaror obiectii ale participantilor la receptie.
  

 • august 1999 - aprilie 2001

  Project Manager; Consultant Tehnic, DEN BRAVEN ROMANIA SRL

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Muncitori Tehnicieni: Constructii

  Responsabilităţi:
  Coordonarea si conducerea lucrarilor de constructii si instalatii pentru realizarea sediului ,,Den Braven Romania” din Sos. Chitilei (stabilirea temei de proiect, coordonarea activitatii de proiectare, intocmirea caietului de sarcini si a documentatiei pentru ofertarea lucrărilor, alegerea furnizorilor de servicii şi materiale, intocmirea graficului de executie, buget si cashflow, urmărirea directa pe santier a calităţii şi incadrarii in termenele de execuţie şi livrare, decontarea situaţiilor de plată, recepţionarea lucrărilor, legătura cu autoritatile locale, etc)
  Consultanţă tehnică pe produsele pe care le comercializează firma: asigurarea suportului tehnic (actualizare bază de date, fişe tehnice traduse şi în original, obţinerea agrementelor pentru produse), studierea produselor similare existente pe piaţa românească şi întocmirea rapoartelor cu comparaţii de preţuri şi caracteristici tehnice, furnizarea informaţiilor cerute de clienţi (tehnice şi fişe de siguranţă), actualizarea permanentă a bazei de date prin corelarea informaţiilor primite de la firma olandeză cu fişele existente şi prin completarea cu produse noi.
  

 • mai 1998 - iulie 1999

  Site Manager, AEDIFICIA CARPATI SA

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Muncitori Tehnicieni: Constructii

  Organizarea şi conducerea lucrărilor de construcţii-montaj la “Fabrica de Băuturi Alcoolice – Angelli”

 • februarie 1996 - februarie 1998

  Site Manager, ROMCONS SRL

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Muncitori Tehnicieni: Constructii

  Organizarea şi conducerea lucrărilor de construcţii-montaj la Complexul PECO-Crevedia, lucrari de consolidare structura de rezistenta la fabrica de pantofi ,,Pionierul” din Bucuresti.

 • ianuarie 1990 - ianuarie 1996

  Site Manager, CONREST CARPATI SA

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Muncitori Tehnicieni: Constructii

  Organizarea şi conducerea lucrărilor de construcţii-montaj la Biserica “Adormirea Maicii Domnului” – Drumul Taberei nr. 34 (sef de santier);
  Conducerea ca sef de punct de lucru de lucru :
  - lucrari de restaurare (consolidare si renovare) la Biblioteca Centrală Universitară (BCU 1 si BCU 2), cladirea Restaurant Cina si la cladirea Curtii de Conturi din str.Gabriel Perry;
  - lucrari de constructii si instalatii : ansamblu de vile în Colentina, hale metalice la “Fulgerul Bragadiru” şi Mogoşoaia 
  

 • august 1987 - decembrie 1989

  Tehnician Laborant, TCMRIC BUCURESTI

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Muncitori Tehnicieni: Constructii

  In perioada 1987-1990 am lucrat la Trustul de constructii-montaj-reparatii in chimie Bucuresti, in functia de tehnician la laboratorul de incercari betoane

Educatie

 • 2009 - 2011

  Master / studii postuniversitare, Societatea Nationala de Stiinte Politice si Administrative

  • București, România
 • 1998 - 1998

  Postdoctorat, Qualitas SA

  • București, România
 • 1989 - 1995

  Diploma de facultate, Universitatea Tehnica Bucuresti

  • București, România

Aptitudini

Permis de conducere
 • BE
 • C

Limbi straine

Engleza
Avansat
Franceza
Avansat
Romana
Nativ
80%
 • Last update: 05.11.2012
 • Reference number: 45058

Experience

 • December 2011 - October 2012

  Project Manager, SKE Romania SRL

  • București, Romania
  • Full time
  • Work domain - Technicians: Construction

  Investments achieved:
  Design, rebuild and renovate (delivery of fully functional, turnkey type facility) existing facilities to increase the capacity and provide additional functionality for SELEC Center within the Palace of Parliament Building in Bucharest, Romania. The work includes design, fabrication, equipment, delivery, installation, construction, site work and utility connections.
  In charge of:
  •	Technical oversight and coordination of all proposals, including coordination with other SKE offices necessary to obtain resources, proposal quotes, etc.
  •	Providing Technical Assistance, Construction Review, Quality Control monitoring of projects
  •	Nominate Project Managers as project responsible person
  •	Support Project Manager in establishing a time schedule to properly execute the project from both technical and operational standpoint
  •	Coordinating the pricing strategy with the General Director and Project Manager
  •	Evaluate construction costs using subcontractor proposal, historical pricing documentation
  •	Coordinate the formal price submission, selection of appropriate suppliers with Head Legal Officer
  •	Coordinate contracts financial aspects with Financial Director
  •	Coordinate with Project Managers and subcontractors as necessary and/or as requested by the direct supervisor, to ensure efficiency in projects logistics
  •	Approves acquisition of materials, product, equipment and requirements for the professional operation of a project site
  •	Coordinate with SKE third party engineer to ensure each project receives the proper attention and oversight
  •	Consult on identifying and addressing corrective measures in both project schedule and resource management
  •	Assist in the preparation, notification and monitoring of the Jobsite Safety, Health and Accident Prevention Program
  

 • March 2011 - November 2011

  Senior Project Manager, Zublin Romania SRL

  • București, Romania
  • Full time
  • Work domain - Technicians: Construction

  Investments achieved: 
  Construction and Special foundations works for wind turbine projects in Ghermanesti (Vaslui) and Casimcea (Tulcea), highways (Sibiu, Constanta), bridges (Buzau, Focsani, Sibiu, Turnu Severin, Arad), gas reservoires (Constanta), etc; 
  In charge of:
  - Organizing, coordinating and managing projects in stages of initiation, planning, execution, monitoring / control and closure, as follows:
  - Coordinate and respond to the pursuit and realization of production sites, according to the graphics execution of contracts in progress; 
  - Check, track and respond to the stage of execution, reporting of work preparing the site for the comparison between the contract and the real situation on the ground; 
  - Check and respond by supplying sites with materials, equipment, labor, mobilization / demobilization yards, making the correlation between their requirements and provisions of the estimate;
  - Coordinate all activities related to the development works and site organization to fulfill the contract;
  - Establish site management and team composition, being aware of staff carrying out the powers;
   - Establish relations with the beneficiary's representative, AG's, being the representative of the company in relationship with them;
  - Prepares project reports for sites, check DS, responsible for compiling additional order forms and their approval papers and statements by the beneficiary; 
  - Responsible for proper closing of the construction sites, notification AG / beneficiary in the convocation of the reception, check how the site masters ensure the proper quality of work performed;
  - Post calculation elaborate monthly for each site, cost of periodic monitoring works in progress, reports that company's management presents financial results;
   - Analyze and resolve technical non-conformities found during the execution process.
  

 • November 2006 - February 2011

  Project Manager, REAL DESIGN TRUST SRL

  • București, Romania
  • Full time
  • Work domain - Technicians: Construction

  Investments achieved:
  - Real Hypermarket Brasov
  - Remodelling Commercial Center Metro Suceava, Metro Cluj Napoca, Metro Constanta, Metro Bacau
  - Gastronomic Competency Center at Metro Militari
  - Drive-in Metro Baneasa
  In charge of:
  Organizing, coordinating and managing projects in stages of initiation, planning, execution, monitoring / control and closure, as follows:
  - coordinating remodeling works (reconstruction and extent) of Metro stores during the stages related to choosing the designers, approval (drawing up documentation and approving all approvals including CU and AC/QA), developing the execution design, choosing constructors, developing the execution schedule and supervision thereof, settlement of work related costs and fitting within the existing budget, coordination of actors involved in the investment achievement process by weekly coordination meetings, organizing end of works and final reception processes, supervision of construction evolution in time.
  Investments achieved:
  -Mobexpert Iasi
  - Commercial Center Policolor Bucharest (Including Metro C&C, Real Hypermarket, Obi, Mall ) 
  - Commercial Center Real Ploiesti ( Real Hypermarket, Obi, Shopping units)
  - Commercial Center Colosseum (Carrefour, Leroy Merlin, Metro, MSU)
  - Profi Adjud, Red Dragon;
  - Residential building: Block of flats 2S+P+5E in Aleea Alexandru, sect.1, Bucharest
  In charge of:
  - Preparation of the offer, analysis of feasibility and pricing for new projects.
  -	 Participate to the negotiation and presentation of the offer to the investor, revision and updating.
  - Preparation of the Building Permit Project, the request and submit to the public authorities, coordination of the designers, collecting all consent, approvals and agreements, consultancies, etc
  - Optimize the project in cooperation with the external consultants in order to meet the technical specifications of the Investor and optimize all cost-technical issues of the project. 
  - Support the legal department during the signature of the contract with the Investor. Collect all technical documents which have to be included in the contract and to be part of it: drawings, technical specifications, execution schedule, quality documents, price breakdown, etc.
  -	 Analysis of the Building Permit Project documents, before entering into the tender phase with all subcontractors.
  - Study of the execution schedule and preparation of the computerized construction schedule.
  - The Cost Control process in the planning phase of execution: manage the tendering with the subcontractors and select the pool of subcontractors for the execution of the works, preparation of the contract for subcontractor in cooperation with the legal department, collecting all documents part of the contract, signature of the contract.
  In November - December 2007, in my quality as head of working point, I was part of the construction of Real Hypermarket in Brasov.
  

 • April 2006 - November 2006

  Project Manager, DREES & SOMMER ROMANIA SRL

  • București, Romania
  • Full time
  • Work domain - Finance: Management

  Investments achieved:
  - Commercial center Kaufland Bistrita, Kaufland Roman, Kaufland Piatra Neamt
  In charge of:
   Engineering and consulting for the Investor in coordinating the process of design, approval, execution, reception necessary to the achievement and operation of Kaufland’s new projects, as follow:
  - Preparation of the offer, analysis of feasibility and pricing for new projects.
  -	 Participate to the negotiation and presentation of the offer to the investor, revision and updating.
  - Preparation of the Building Permit Project, the request and submit to the public authorities, coordination of the designers, collecting all consent, approvals and agreements, consultancies, etc
  - Optimize the project in cooperation with the external consultants in order to meet the technical specifications of the Investor and optimize all cost-technical issues of the project. 
  - Preparation of the computerized construction schedule.
  - The Cost Control process in the planning phase of execution: manage the tendering with the contractors and select the pool of contractors for the design and execution of the works, preparation of the contract for contractor in cooperation with the legal department.
  -	 Monitoring of the conformity of the work done with the specifications in the contractual documents, in terms of quality, deadlines and costs. 
  -	Organization and management of the work site meetings. Preparation the Site meeting reports and sent it out, at the latest on the day after the meeting.
  -	 Organize and manage the Quality Plan Control as per the Company’s Standard procedure and the UE Quality Legislation during the execution of the works.
  -	Regularly providing information to the Company’s Management on the state of progress of the construction. 
  - 	The Cost Control process during the execution phase: verification, supervision of the production plans and the inclusion of adaptations, changes and modifications during the work in progress, updating of the financial situation of the project: subcontractor contracts, variation orders, etc
  -	Checking and approval of the work progress submitted by all subcontractors, according with the progress and the quality of the executed works on the site
  - Acceptance of the invoice of all subcontractors according with contract conditions.
  - Coordination and preparation of the investor schedule of payments.
  

 • May 2001 - April 2006

  Project Manager, METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL

  • București, Romania
  • Full time
  • Work domain - Technicians: Construction

  Investments achieved:
  - Commercial Center METRO Craiova, METRO Galati, METRO Oradea, METRO Suceava, METRO Tg. Mures, METRO Arad, METRO Timisoara 2, METRO Chisinau 1
  - Drive-in and garden-center: METRO Bucuresti (Berceni, Otopeni, Militari), Pitesti, Ploiesti, Oradea, Suceava, Tg. Mures.
  In charge of:
  Organizing, coordinating and managing projects in stages of initiation, planning, execution, monitoring / control and closure, as follows:
  - Preparation of the offer, analysis of feasibility and pricing for new projects.
  - Preparation of the Building Permit Project, the request and submit to the public authorities, coordination of the designers, collecting all consent, approvals and agreements, consultancies, etc
  - Optimize the project in cooperation with the external consultants in order to meet the technical specifications 
  - Study of the execution schedule and preparation of the computerized construction schedule.
  - The Cost Control process in the planning phase of execution: manage the tendering with the subcontractors and select the pool of subcontractors for the execution of the works, preparation of the contract for subcontractor in cooperation with the legal department, collecting all documents part of the contract, signature of the contract.
  - Organization, installation and management of the construction site (worksite installation plan). 
  -	 Participation in the meetings on the technical development and adjustment of the sub-contractor production plans, with the Architect and the Site Supervisor. 
  -	 The Cost Control process during the execution phase: verification, supervision of the production plans and the inclusion of adaptations, changes and modifications during the work in progress, updating of the financial situation of the project: subcontractor contracts, variation orders, etc
  -	Checking and approval of the work progress submitted by all subcontractors, according with the progress and the quality of the executed works on the site
  - Acceptance of the invoice of all subcontractors according with contract conditions.
  - Coordination and preparation of the investor schedule of payments.
  -	 Organization of the building acceptance operations, and taking part in these operations, in relation with the inspection authorities, supervision of the lifting of any reserves. 
  

 • August 1999 - May 2001

  Project Manager; Technical Consultant, DEN BRAVEN ROMANIA SRL

  • București, Romania
  • Full time
  • Work domain - Technicians: Construction

  Investments achieved:
  Den Braven Romania Headquarter in Bucharest, Sos. Chitilei.
  In charge of:
  Organizing, coordinating and managing projects in stages of initiation, planning, execution, monitoring / control and closure, as follows:
  -	Management of construction works at ,,Den Braven Romania” headquarters (invitation to tenders, selection of suppliers of services and materials, monitoring compliance with quality standards, with execution and delivery deadlines, settlement of payments, works reception process, relation with local authorities etc.)
  - Technical consulting related to products the company sells:
  -	By ensuring technical support (updating database, original and translated technical specifications, product acceptance agreements)
  -	By researching competitors’ similar products on the domestic market including price comparisons and equivalence of technical features)
  -By making available the information requested by customers (technical and security matters)
  -	By permanently updating the corporate database, comparing information coming from the Dutch company with actual records, and by adding up new products.
  

 • March 1998 - August 1999

  Site Manager, AEDIFICIA CARPATI SA

  • București, Romania
  • Full time
  • Work domain - Technicians: Construction

  Investments achieved:
  ANGELLI - Alcoholic beverages factory
  In charge of:
  -	The layout and management of construction works at ANGELLI - Alcoholic beverages factory
  

 • February 1996 - March 1998

  Site Manager, ROMCONS SRL

  • București, Romania
  • Full time
  • Work domain - Technicians: Construction

  Investments achieved:
  Gas station and Fuel depot PECO Crevedia
  In charge of:
  -	The layout and management of construction works at PECO – Crevedia (gas station and fuel depot)
  

 • February 1990 - February 1996

  Site Manager, CONREST CARPATI SA

  • București, Romania
  • Full time
  • Work domain - Technicians: Construction

  In charge of:
  -	The layout and management of construction works at the Church – Adormirea Maicii Domnului, 34 Drumul Taberei Street, restoration, enhancement, renovation construction works at Biblioteca Centrală Universitară, Casa Cina, Curtea de Conturi (Gabriel Perry Street)from Bucharest, villas in Colentina, warehouses in Mogosoaia and Fulgerul Bragadiru , etc.
  

Education

 • 2009 - 2011

  Master's degree, National School of Political and Administrative Studies

  • București, Romania
 • 1998 - 1998

  Postdoctorate, Qualitas SA

  • București, Romania
 • 1989 - 1995

  Bachelor's degree, Technical University

  • București, Romania

Skills

Driving license
 • BE
 • C

Foreign languages

English
Advanced
French
Advanced
Romanian
Native