45401

Asistent personal la Talamini Elio & Luisa

Personal Assistent at Talamini Elio & Luisa

 • România, Timișoara
 • România, Timișoara
 • Romania, Timișoara
 • Romania, Timișoara
Afiseaza date contact
Traduceri ale CV-ului
90%
 • Ultima actualizare: 23.04.2016
 • Numar referinta: 45401

Obiectiv profesional


              

 • Olanda, Olanda, Great Britain
 • Full time
 • Salariul dorit1300 €
 • Domeniile urmariteInginerie Industrii / Productie, Servicii Au Pair / Babysitter / Ingrijire, Servicii Hoteluri
 • Disponibilitate deplasare in interes de serviciuPana la 100% din program
 • Disponibilitate relocareIn tara si in strainatate

Experienta

 • aprilie 2012 - august 2015

  Asistent personal, Talamini Elio & Luisa

  • Deventer, Olanda
  • Full time
  • Domeniu - Servicii: Au Pair / Babysitter / Ingrijire

  - intretinerea corespunzatoare a curateniei spatiului de locuit;
   - efectuarea tratamentului prescris de medici, sesizand de urgenta,
  semnele de agravare a bolii, solicitand controlul medical de specialitate la domiciliu, cand este cazul;
  - participarea activa la crearea unor conditii normale de viata persoanei asistate prin asigurarea climatului afectiv necesar;
  - realizarea planurilor de recuperare indicate de specialisti;
  - executarea tuturor sarcinile specifice ce ii revin postului pe care il ocupa,

 • martie 2011 - septembrie 2011

  Vanzator/Gestionar, S.C. TALAMINI S.R.L.

  • Timișoara, România
  • Full time
  • Domeniu - Servicii: Restaurante

  -intocmirea zilnica a raportului de gestiune;
  -promovarea produselor de gelaterie.

 • mai 2010 - iunie 2010

  Cleaning, S.C Cactus Cleaning S.R.L

  • Timișoara, România
  • Full time
  • Domeniu - Muncitori Tehnicieni: Muncitori

  -prestare de servicii de curatenie si aranjare a decorului.

Educatie

 • 2009 - 2012

  Diploma de facultate, Universitatea de Vest din Timisoara

  • Comunicare si relatii publice
  • Timișoara, România

Aptitudini

 • Capacitate de a munci in echipa
 • Putere de organizare si disciplina
 • Flexibilitate si adaptabilitate

Capacitatea de consiliere - de a oferi sprijin informational, cu argumentare solida, corespunzator si prezentata in mod adecvat atunci când este solicitat.
    Creativitate si spirit de initiativa - atitudine activa in solutionarea problemelor si realizarea obiectivelor prin crearea unor moduri alternative de rezolvare a problemelor curente, atitudine pozitiva fata de idei noi; inventivitate in gasirea unor cai de optimizare a activitatii desfasurate.
    Capacitatea de a comunica - aptitudinea de a transmite si recepta cu usurinta informatiile, in scris si verbal.
    Asumarea responsabilitatilor - capacitatea de a accepta erorile sau, dupa caz, deficientele propriei activitati, de a raspunde pentru acestea; capacitatea de a invata din greseli si de a nu le mai repeta.
    Abilitati in utilizarea calculatoarelor si a altor echipamente informatice - aptitudinea de a utiliza calculatoarele folosind tehnici standard de procesare capacitatea de a utiliza sisteme specifice postului, abilitatea de a utiliza alte tipuri de echipament de birou copiatoare, faxuri proiectoare.

Limbi straine

Engleza
Mediu
Italiana
Mediu
Romana
Nativ

Distinctii

Certificari
Atestat Competente de Operare Calculator obtinut in urma examenului practic - Liceul Teologic Baptist 2009

Pre-interviu

Cum ti-ai descrie personalitatea?

Sunt o persoana modesta care își propune să realizeze obiective înalte în viață la toate nivelurile.

Care sunt telurile tale in viata?

Viata aduce cu ea neprevazutul, mai bine imi asigur viitorul

Descrie jobul ideal pentru tine.

Jobul ideal pentru mine este acela la care merg cu plăcere, sunt motivata sa dau randament maxim si sa obtin rezultate pe masura.

Care sunt scopurile pe care ti le-ai stabilit in cariera ta?

Sa gasesc locul de muncă potrivit care sa-mi aducă satisfacție și motivație pentru a excela in ceea ce fac.

Esti mai motivat lucrand in echipa sau in mod individual?

Ambele variante sunt avantajoase pentru mine, dar, în mod independent pot desfasura activitati pentru indeplinirea atributiilor de serviciu fara a solicita coordonare, cu exceptia cazurilor in care activitatile implica luarea unor decizii care depasesc limitele de competenta.

Ce job ti-ar place sa ai peste 5 ani?

În urmatorii 5 ani ma vad lucrand intr-o companie, punand eficient in practica solutiile proprii si desfasurarea activitatilor in scopul realizarii obiectivelor companiei.

La actualul sau fostul loc de munca, care au fost/sunt cele mai importante 5 realizari?

- imbunătățirea capacitatii de a comunica;
 - socializare cu persoane de orice vârstă; 
 - perfectionare in domeniul culinar;
 - modelare dupa un program flexibil; 
 - importanta muncii în echipă.

Ce fel de salariu meriti?

raportul : efort - rasplata

Poti lucra dupa termene limita, sub presiune, etc?

Sa lucrez în conformitate cu termenele, sub presiune reprezinta o provocare pentru mine.

Care a fost ultima carte pe care ai citit-o?

Johnny Angel - autoare Danielle Steel

100%
 • Last update: 23.04.2016
 • Reference number: 45401

Career goals

Achieving the job related duties: - identifying appropriate solutions to solve the current activities; - The knowledge and consistent application of the regulations specific to the activity;
- ingenuity in finding ways to optimize the work done;
- Compliance with ethical discipline and enter duties.

 • Olanda, Olanda, Great Britain
 • Full time
 • Salary wanted1300 €
 • Wanted work domainsEngineering Industries / Production / Manufacturing, Services Au Pair / Babysitter / Care, Services Hotels
 • Availability for work related travelUp to 100% of the schedule
 • Willing to relocateIn the country and abroad

Experience

 • April 2012 - August 2015

  Personal Assistent, Talamini Elio & Luisa

  • Deventer, Netherlands
  • Full time
  • Work domain - Services: Au Pair / Babysitter / Care

  Proper maintenance and clean living space;
    - Carrying out treatment prescribed by doctors, sensing emergency
  signs of worsening, requiring specialized medical examination at home, when appropriate;
  - Active participation in the creation of normal conditions of life of the person assisted by providing the necessary emotional climate;
  - Achieving recovery plans indicated specialists;
  - Perform all duties devolving specific job.

 • March 2011 - September 2011

  Sales, S.C. Talamini S.A

  • Timișoara, Romania
  • Full time
  • Work domain - Services: Restaurants

  -drawing daily management report;
  • promoting ice cream products.

 • May 2010 - June 2010

  Cleaner, S.C Cactus Cleaning S.R.L

  • Timișoara, Romania
  • Full time
  • Work domain - Technicians: Workers

  Provision of cleaning and arrangement of decor.

Education

 • 2009 - 2012

  Bachelor's degree, Universitatea de Vest din Timisoara

  • Communication and Public relations
  • Timișoara, Romania

Skills

 • Ability to work in team
 • Organization skills
 • Flexibility and adaptability

Advisory capacity - to provide informational support with solid arguments, presented appropriately and adequately when called.

        Creativity and spirit of initiative - active attitude in solving problems and achieving goals by creating alternative ways of solving current problems, positive attitude towards new ideas; inventiveness in finding ways to optimize activity.
        The ability to communicate - the ability to transmit and receive information easily, in writing and verbally.
        Assuming responsibilities - the ability to accept mistakes or, if applicable, deficiencies of their activity, to respond to them; ability to learn from mistakes and not repeat them.
        Skills in the use of computers and other computer equipment - the ability to use computers using standard processing techniques ability to use job-specific systems, the ability to use other types of office copiers, fax machines projectors.

Foreign languages

English
Intermediate
Italian
Intermediate
Romanian
Native

Achievements

Certificates / diplomas
Certified operating skills obtained as a result of the practical examination .

Pre-interview

How would you describe your personality?

I am a modest person who aims to achieve high goals in life on all levels.

What are your goals in life?

Life brings with it unexpected, better secure the future

Describe your ideal job.

The ideal job for me is the one
where I go with pleasure, where I am motivated to give maximum efficiency and to have matched results.

What are the goals set for your career?

To find that job that bring me satisfaction and motivation to excel in everything I do.

Are you able to work effectively in a team or independently?

Both alternatives are advantageous for me, but independently I can develop more easily.

What job would you like to be doing in 5 years?

In the next 5 years I see myself working in a company, or have my own business standing, where I will be able to highlight my skills and I will be motivated to give maximum efficiency.

What are/were your most important 5 achievements in your current/past workplace?

- Improved my ability to communicate; 
- to socialize with different people of any age;
- to improve myself in the culinary field;
- I was modeled on a flexible schedule;
- to be focused on team work.

What is your monthly salary expectation?

Effort - Reward

Can you work according to deadlines, under pressure, etc?

Working acoording to deadlines, under pressure is a challenge for me.

What is the last book you have read?

Johnny Angel - Danielle Steel