46822

- Casier Bancar- (Operator Ghiseu Bancar) la BCR SA Sucursala Onesti Jud.Bacau

 • România, Târgu Ocna
 • România, Târgu Ocna
 • Romania, Târgu Ocna
 • Romania, Târgu Ocna
Afiseaza date contact
Traduceri ale CV-ului
80%
 • Ultima actualizare: 11.11.2015
 • Numar referinta: 46822

Experienta

 • septembrie 2007 - decembrie 2013

  - Casier Bancar- (Operator Ghiseu Bancar), BCR SA Sucursala Onesti Jud.Bacau

  • «Alt oraș», România
  • Full time
  • Domeniu - Finante: Banci / Institutii Financiare

  Execută tranzacţii bancare, ca de exemplu plata cecurilor, constituirea de depozite bancare, plăţi şi incasari pentru creditele acordate de banca, constituire sau retrageri pentru depozite. Eliberare numerar in lei si valuta. Vinde titluri de economii. Încasează numerar de la clienţi pentru plată (impozite, telefoane etc.) sau ordine de plată/incasare. Primeşte garanţii pentru conturi speciale. Păstrează şi arhivează documentele cu date şi informaţii ale fiecărui client care face operaţiuni cu banca. Prelucrează şi eliberează diferite certificate si produse de economisire . Vinde cecuri de călătorie. Verifică datele de identificare ale clientului care încasează plăţi.Verifică specimenul de semnătură şi amprenta ştampilei pentru reprezentanţii persoanelor juridice care efectuiaza operaţiuni.Verifică legalitatea documentelor oferite de client. Verifică acoperirea plăţilor cu conturile curente ale clientului.Deschide depozite, conturi,întocmind actele necesare cu acurateţe.Eliberează documente ca urmare a tranzacţiilor realizate.Păstrează confidenţialitatea asupra operaţiunilor pe care le
  efectuează şi asupra informaţiilor legate de clienţii băncii.Oferă informaţii clienţilor privind serviciile băncii. Orientează clienţii spre alţi angajaţi ai băncii pentru servicii specific. Solicită de la clienţi informaţii necesare in scopul deschiderii unui cont sau altor servicii.Efectuarea de operatiuni transferuri rapide in tara şi strainatate MoneyGram Alimentarea cu numerar a ATM-urilor, ASV-urilor şi MFM-urilor.Efectuarea de interventii tehnice simple la echipamentele Bancii ATM, ASV si MFM.Aplicarea normelor de acordare a primului ajutor.Aplicarea legislaţiei de protecţie a muncii şi P.S.I.

 • aprilie 2005 - octombrie 2007

  - Casier Transport Valori- (Casier Colector), BCR SA Sucursala Oneşti Judeţ Bacău

  • «Alt oraș», România
  • Full time
  • Domeniu - Inginerie: Industrii / Productie

  Colectarea, gestionarea si manipularea numerarului şi a altor valori, prin saci
  sigilaţi cu
  clientilor Bancii care au incheiat Conventii
  de prestari servicii colectare si remitere numerar/alte valori. Indeplineşte rolul
  de sef de echipaj al echipajului de transport de numerar si a altor valori
  –primeşte de la conducerea bancii instructiunile de remitere/colectare si asigura respectarea cu stricteţe de catre echipaj a itinerariul stabilit. Asigura legatura
  intre echipaj si banca.Gestionarea, completarea şi verificarea documentelor de
  colectare şi transport numerar/alte valori şi a integritatii genţilor si
  sigiliilor.Completarea si semnarea registrelor de evidenta proprii in conformitate
  cu reglementarile
  in vigoare ale Bancii.Alimentarea/remiterea de numerar (lei si valuta) de la/la
  unitatile bancare.
  Alimentarea/remiterea de numerar de la / la BNR sau de la/la sediile altor banci
  comerciale.
  Efectuarea operatiunilor de pregatire a merarului şi a casetelor ATM/ASV/MFM in
  operatiunii de alimentare a casetelor ATM/ASV/MFM.Pregateşte sacii sigilaţi cu
  numerar/alte valori in vederea efectuarii remiterilor către BNR/alte banci
  comerciale/societati emitente tichete valorice/clienti.Alimentarea cu numerar a
  ATM-urilor, ASV-urilor si MFM-urilor.Efectuarea de interventii tehnice simple la
  echipamentele Bancii ATM, ASV şi MFM.Informeaza operativ seful de serviciu
  casierie privind modul de realizare a sarcinilor de serviciu. Completeaza
  rapoarte zilnice specifice activitatii.Executa orice alte sarcini de serviciu
  specifice ariei de activitate a postului, dispuse de seful serviciu casierie sau de
  conducerea băncii, in conditiile respectarii Reglementarilor
  Interne ale Băncii.Aplicarea normelor de cordare a primului ajutor. Aplicarea
  legislaţiei de protecţie a muncii şi P.S.I 

 • iulie 2003 - aprilie 2005

  - Verificator Numarator Bani-, BCR SA Sucursala Tg.- Ocna Judeţ Bacău

  • «Alt oraș», România
  • Full time
  • Domeniu - Finante: Banci / Institutii Financiare

  Executa sarcinile profesionale din sfera sa de activitate, atribuţiile specifice locului de munca, cu respectarea si aplicarea CCM, a Regulamentului intern, reglementarilorlegale şi a reglementarilor interne specifice domeniului de activitate in conformitate cu postul deţinut. Pregateşte/efectuează şi monitorizează operaţiunile de despachetare/numarare de gropuri sigilate de bani şi a altor valori de la clienţiiBăncii.Numără,procesează şi realizează evidentele pentru bancnotele si monedele primite din colectarile efectuate de la clientii Bancii.Predă/primeşte şi înregistrează numerarul şi alte valori (tichete/bonuri valorice)repartizate spre procesare către verificatorii bani.Completează şi semnează registrele de evidenţă proprii in conformitate cu reglementarile in vigoare ale Bancii.Verifică modalitatea de realizare a evidenţelor şi inregistrarilor in registre de catre verificatorii bani.Verifica,autenticitatea, triază, numară şi impachetează/bandează bancnotele,monedele metalice,precum şi alte valori (tichete/bonuri valorice) in conformitate cu reglementarile invigoare ale Bancii.Verifica modul de funcţionare a sistemelor automate de procesare numerar, respectiv altevalori (tichete/bonuri valorice), precum şi a celor de identificare falsuri.Participa la inchiderea operatiilor zilnice de casierie.Execută orice alte sarcini de serviciu specifice ariei de activitate a postului,dispuse de conducerea, in condiţiile respectarii Reglementarilor Interne ale Băncii. Asigură confidenţialitatea datelor şi informaţiilor in cadrul actictivitaţii desfaşurate.Foloseşte resursele informatice si de comunicaţii ale băncii care i-au fost acordate strict
   pentru realizarea sarcinilor şi atributiilor incredinţate, cu respectarea reglementarilor interne privind politica băncii de securitate IT.Utilizează serviciile de internet şi poştă electronică ale băncii numai pentru comunicarea şi schimbul de informaţii profesionale privind activitatile curente sau in scopul perfecţionarii profesionale, cu respectarea reglementarilor interne ale băncii in acest domeniu.Pe linia SSM,işi insuşeşte şi respecta toate reglementarile legale şi interne in domeniul
  securitaţii si sanataţii in muncă (proceduri, regulamente).
  Să utilizeze obligatoriu echipamentele individuale de protectia muncii şi materialele igienico-sanitare primite in dotare.

 • septembrie 1997 - iulie 2003

  - Tâmplar aluminiu şi PVC(Lacatus Mecanic), S.C. Alcoonep SA Tg.- Ocna Judeţul Bacău

  • «Alt oraș», România
  • Full time
  • Domeniu - Muncitori Tehnicieni: Constructii

  Confectionarea,montare de usi ferestre rame,precadre si alte elemente din aluminiu,PVC , metal conform desenului tehnic precum si de fixare cu ajutorul de conexpanduri,surub cu dibluri ,suruburi cu piulita si altele.Fixarea si umplerea spatiilor cu spuma polioretanica. Executarea de reglaje la balameleinchizatori,yalelor şi sistemelor de blocare.Finisajul final al ferestrelor din aluminiu şi 
  PVC cu mastic si silicon.                           Măsoara şi marchează reperele pentru tăierea si indoirea materialelor.Asigură imbinarea materialelor, taie, decupează, gaureşte elementele la dimensiunile specificate.Instaleaza şi montareaza elementele fabricate utilizand adezivi, unelte de mana şi 
  electrice. Montarea foilor de metal si a obloanelor. Aplicarea normelor de acordare a primului ajutor.
  Aplicarea legislaţiei de protecţie a muncii şi P.S.I
  

 • martie 1992 - septembrie 1997

  - Agent Pază şi Ordine-, S.C. Bankcoop SA Tg.- Ocna Jud.Bacău

  • «Alt oraș», România
  • Full time
  • Domeniu - Servicii: Protectie si Paza

  Agentul de Pază,Ordine şi Intervenţie se ocupa cu autorizarea accesului in obiective,intervenţia pentru eliminarea evenimentelor, menţinerea ordinii in obiective,supravegherea obiectivelor in interior şi exterior,preluarea/predarea serviciului,completarea documentelor operative,precum şi intreţinerea echipamentelor,mijloacelor.Atribuţii,obligaţii ,sarcini de pază şi protecţie a personalului,persoanelor,valorilor,bunurilor din incinta şi perimetrul bancii precum şialte sarcini prevazute in consemul general ,particular şi in fişa postului.Intreţine şi se asigura de buna functionare a sisemului de alarma,a sistemului de supraveghere video,(monitoare,canere de supraveghere ,senzori de miscare,senzori detectare incendii,,DVR ,butoane de panica) a ATM-uri,ASV,MFA.Pastrează şi intreţine armanentul din dotare in bune condiţii de functionare.Aplicarea normelor de acordare a primului ajutor.Aplicarea legislaţiei de protecţie a muncii şi P.S.I.

 • martie 1984 - martie 1992

  - Strungar- (Prelucrator prin Aşchiere), S.C. Centru de Fabricatie SA(Gospomas) Onesti Jud. Bacau

  • «Alt oraș», România
  • Full time
  • Domeniu - Inginerie: Industrii / Productie

  Prelucradea prin operatiune de strunjire de piese din otel, aluminiu
  bronz,fonta,inox si alte material pentru fabicarea de compresoare.Alegerea şi
  utilizarea SDV-urilor şi echipamentelor de strunjire, în vederea realizarii de
  produse finite (piese metalice si nemetalice, de diferite forme şi dimensiuni
  variate) în funcţie de procedeul ales şi specificaţiile tehnologice indicate în
  documentaţia specifică. Pregătirea operaţiei de strunjire, în funcţie de
  specificaţiile din fişa tehnologică. Efectuarea operaţiilor de prelucrare a
  materialelor funcţie de caracteristicile constructive,complexitate şi
  funcţionalitatea pieselor de executat. Prelucrarea prin operatiune de
  strunjire,frezare,rectificare de piese din oţel,aluminiu , bronz,fontă,inox şi alte
  materiale pentru confectionarea de piese necesare în fabricarea de dispozitive,
  subansamble,SDV-uri,pompe,utilaje,masini,
  şi alte sarcini specificate in fisa postului.
  Aplicarea normelor de acordare a primului ajutor. Aplicarea legislaţiei de
  protecţie a muncii şi P.S.I
  
  

 • decembrie 1980 - martie 1984

  - Strungar- (Prelucrator prin Aşchiere), Uzina 23 August Bucuresti

  • «Alt oraș», România
  • Full time
  • Domeniu - Inginerie: Industrii / Productie

  Prelucradea prin operatiune de strunjire de piese din otel, aluminiu
  bronz,fonta,inox si alte material pentru fabicarea de compresoare.Alegerea şi
  utilizarea SDV-urilor şi echipamentelor de strunjire, în vederea realizarii de
  produse finite (piese metalice si nemetalice, de diferite forme şi dimensiuni
  variate) în funcţie de procedeul ales şi specificaţiile tehnologice indicate în
  documentaţia specifică. Pregătirea operaţiei de strunjire, în funcţie de
  specificaţiile din fişa tehnologică. Efectuarea operaţiilor de prelucrare a
  materialelor funcţie de caracteristicile constructive,complexitate şi
  funcţionalitatea pieselor de executat. Prelucrarea prin operatiune de
  strunjire,frezare,rectificare de piese din oţel,aluminiu , bronz,fontă,inox şi alte
  materiale pentru confectionarea de piese necesare în fabricarea de dispozitive,
  subansamble,SDV-uri,pompe,utilaje,masini,
  şi alte sarcini specificate in fisa postului.
  Aplicarea normelor de acordare a primului ajutor. Aplicarea legislaţiei de
  protecţie a muncii şi P.S.I
  

Educatie

 • 2005 - 2005

  Postdoctorat, S.C. Cat Gguar SRL

  • Bacău, România
 • 2003 - 2005

  Colegiu / studii postliceale, Institutul Bancar Român-BNR si ARB

  • Iași, România
 • 1996 - 1997

  Postdoctorat, SC Miht- Soft SRL

  • Adjud, România
 • 1984 - 1987

  Liceu / scoala profesionala, Liceul Industrial nr.3

  • Onești, România
 • 1979 - 1981

  Liceu / scoala profesionala, Şcoala Profesională nr.2 Bacău

  • Dej, România

Limbi straine

Engleza
Mediu
Franceza
Mediu
Romana
Nativ
30%
 • Last update: 11.11.2015
 • Reference number: 46822

Foreign languages

English
Intermediate
French
Intermediate
Romanian
Native