46962

Economist la SC KOELNER ROMANIA SRL

 • România, București
 • România, București
 • Romania, București
 • Romania, București
Afiseaza date contact
Traduceri ale CV-ului
80%
 • Ultima actualizare: 09.11.2012
 • Numar referinta: 46962

Experienta

 • septembrie 2001 - Prezent

  Economist, SC KOELNER ROMANIA SRL

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Finante: Financiar / Contabilitate

  organizeaza, indruma, conduce, controleaza si raspunde de desfasurarea in mod eficient a activitatii financiar-contabile a societatii in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare; 
  -asigura, organizarea si gestionarea in mod eficient a integritatii intregului patrimoniu al societatii in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare si normele sau reglementarile interne ale societatatii; 
  -organizeaza si coordoneaza contabilitatea operatiilor de capital, contabilitatea imobilizarilor, contabilitatea stocurilor, contabilitatea tertilor, contabilitatea trezoreriei, contabilitatea cheltuielilor, veniturilor si rezultatelor, contabilitatea angajamentelor si altor elemente patrimoniale, contabilitatea de gestiune in conformitate cu legislatia in vigoare; 
  -urmareste respectarea principiilor contabile si ale evaluarii patrimoniului (prudentei, permanentei metodelor, continuitatii activitatii, independentei exercitiului, intangibilitatii bilantului de deschidere, necompensarii); 
  -organizeaza si coordoneaza controlul financiar preventiv, stabilind operatiunile si documentele ce se supun controlului financiar preventiv, precum si persoanele care exercita acest control; 
  -raspunde de consemnarea corecta si la timp, in scris, in momentul efectuarii ei, in documente justificative a oricarei operatii care afecteaza patrimoniul societatii si de inregistrarea cronologica si sistematica in evidenta contabila a documentelor justificative in conformitate cu prevederile legale in vigoare; 
  -raspunde de stabilirea corecta a documentelor care se intocmesc si de circuitul lor in cadrul societatii. Pe document se va trece in mod obligatoriu numele, prenumele si functia celui care il intocmeste, semneaza si raspunde de realitatea datelor trecute in acestea; 
  -raspunde de efectuarea inventarierii generale a patrimoniului la inceputul activitatii, cel putin odata pe an, pe parcursul functionarii sale, in orice situatii prevazute de lege si de cite ori directorul general al societatii o cere; 
  -organizeaza si participa la intocmirea lucrarilor de inchidere a exercitiului financiar-contabil, la operatiunile de inventariere a patrimoniului urmarind modul de valorificare a rezultatelor inventarierii; 
  -raspunde de evidenta formularelor cu regim special; 
  -organizeaza controlul asupra operatiilor patrimoniale; 
  -raspunde de respectarea disciplinei de casa, a regulamentului operational de casa si a celorlalte dispozitii privind operatiunile cu numerar, efectuind personal sau prin alta persoana imputernicita, cel putin lunar si inopinant controlul casieriei, atit sub aspectul existentei faptice a valorilor banesti cit si sub aspectul securitatii acestora; 
  -asigura si raspunde indeplinirea la termen a obligatiilor societatii fata de bugetul statului si terti in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare; 
  -supervizeaza implementarea procedurilor de contabilitate cu ajutorul programului informational; 
  -supravegheaza reconcilierea si inchiderea conturilor; 
  -asigura si raspunde de elaborarea balantei de verificare la termenele stabilite de legislatia in vigoare; 
  -efectueaza analiza financiar contabila pe baza de bilant, pe care o prezinta in consiliul de administratie si respectiv adunarii generale a asociatilor; 
  -este consultat de catre entitatile functionale ale societatii in legatura cu problemele referitoare la activitatea serviciului; 
  -este consultat de catre conducerea societatii in probleme care sunt de competenta serviciului; 
  -avizeaza lucrari pe probleme de contabilitate a stocurilor, de urmarire, evidenta, decontari, cheltuieli-venituri, bilant, analize de sistem, tehnica de calcul; 
  -participa la sustinerea si discutarea lucrarilor elaborate in cadrul serviciului; 
  -intocmeste aprecieri asupra activitatii desfasurate de personalul din subordine si propune pentru promovare si stimulare materiala pe cei mai buni; 
  -reprezinta societatea in cazurile incredintate prin delegare; 
  -raspunde de eficienta si calitatea lucrarilor executate in cadrul serviciului la termenele stabilite prin reglementari interne sau prin alte acte normative; 
  -raspunde de buna pregatire profesionala a salariatilor din subordine si propune masuri pentru perfectionarea cunostintelor acestora; 
  -raspunde de respectarea programului de lucru si a disciplinei muncii in cadrul serviciului pe care il coordoneaza; 
  -raspunde de indeplinirea oricaror altor sarcini prevazute de Legea contabilitatii 82/1991, de regulamentul de aplicare a acesteia, precum si de celelalte reglementari legale in vigoare, pe linie economica si financiar-contabila; 
  -raspunde disciplinar, civil, material si penal, pentru pagubele provocate unitatii prin executarea defectuoasa a atributiilor sau prin neexecutarea acestora.

 • august 2000 - august 2001

  Assistent manager, Harex Trading

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Office jobs: Administrativ

  -activitati de secretariat, contabilitate primara, facturare etc

Educatie

 • 2009 - 2009

  Postdoctorat, MIN. MUNCII, FAMILIEI SI EGALITATII DE SANSE/MIN. EDUCATIEI, CERCETARII SI TINERETULUI

  • București, România
 • 2007 - 2007

  Postdoctorat, ASE BUCURESTI

  • București, România
 • 1999 - 2004

  Diploma de facultate, ASE BUCURESTI

  • București, România

Aptitudini

Permis de conducere
 • B

Limbi straine

Engleza
Mediu
Franceza
Incepator
Romana
Nativ
30%
 • Last update: 09.11.2012
 • Reference number: 46962

Skills

Driving license
 • B

Foreign languages

English
Intermediate
French
Beginner
Romanian
Native