4850

SEF BIROU RECRUTARE-INCORPORARE/ LOCţIITORUL COMANDANTULUI la Centrul Militar Judetean Teleorman

 • România, Alexandria
 • România, Alexandria
 • Romania, Alexandria
 • Romania, Alexandria
Afiseaza date contact
Traduceri ale CV-ului
75%
 • Ultima actualizare: 30.03.2011
 • Numar referinta: 4850

Experienta

 • ianuarie 2002 - ianuarie 2007

  SEF BIROU RECRUTARE-INCORPORARE/ LOCţIITORUL COMANDANTULUI, Centrul Militar Judetean Teleorman

  • Alexandria, România
  • Full time
  • Domeniu - Muncitori Tehnicieni: Muncitori

  Domeniu Activitate Firma:Organe militare teritoriale, asigurarea unitatilor militare in timp de pace si la razboi cu resurse umane si materiale, nr.angajati: 50 - 100, activitati: aparare, administratie, evidenta, logistica, management, resurse umane, paza si protectie, transport.
  
  Responsabilitati:-se subordonează direct comandantului centrului militar şi răspunde de organizarea, verificarea şi executarea şi ţinerea evidenţei resurselor umane şi repartiţia acestora la unităţile (formaţiunile) militare ale M.Ap.N., M.A.I., S.R.I. (evidenţa tinerilor şi recruţilor, recrutarea tinerilor şi încorporarea recruţilor în vederea executării serviciului militar) prin personalul din subordine: ofiţeri, subofiţeri şi personal civil. Repartizarea zonelor de responsabilitate şi atribuţiunilor fiecăruia;
  -organizarea şi executarea convocărilor şi instructajelor periodice ale responsabililor cu evidenţa militară de la societăţi, instituţii, agenti economici, unităţi şi posturi de poliţie, unităţi militare de pe raza Judeţului Teleorman;
  -organizarea şi asigurarea logisticii activitătilor de recrutare şi încorporare, colaborarea cu celelalte birouri şi compartimente ale centrului militar ori cu structuri din afara unitătii, urmareste şi conduce personal modul de intocmire ale ordinelor de chemare la recrutare-incorporare, cartarea acestora şi trimiterea acestora la instituţiile publice desemnate înmânării acestora precum şi stadiul înmânării;
  -gestioneaza si repartizeaza fondurile banesti alocate comisiilor locale de recrutare-incorporare;
  -în fiecare an calendaristic, întocmeste proiectele de ordine ale prefectului judeţului Teleorman (ca reprezentant legal în teritoriu al Guvernului), privind sarcinile şi atributiile instituţiilor publice judeţene şi locale care participă cu personal, mijloace financiare şi materiale la activităţile comisiilor locale de recrutare şi încorporare, locaţiile comisiilor în cadrul judeţului precum şi măsurile de siguranţă şi pază care se asigură conform legislaţiei in vigoare;
  -îndeplinirea funcţiei de şef de stat major/ locţiitor al comandantului, asigurarea continuităţii conducerii în lipsa comandantului;
  -organizează şi verifică activitatea comisiilor permanente (anuale) de inventariere pe diferite domenii (financiar, logistic, clasificarea şi evidenţa documentelor secrete, declasare şi casare a tehnicii şi bunurilor de categoria a IV-a, licitaţii, s.a.), întocmirea documentaţiilor, actelor şi proceselor verbale, înaintarea acestora la eşaloanele superioare;
  -organizarea şi conducerea activităţilor de pregătire de luptă, de mobilizare şi completare, asigurarea serviciilor operative şi de luptă, asigurarea serviciului de gardă, pază şi apărare a unitătii;
  -îndeplineşte sarcinile ofiţerului cu primele cercetări (cercetarea penală), întocmeşte şi emite mandatele de aducere în vederea cercetării;
  -ţine evidenţa cererilor, sesizărilor şi reclamaţiilor conform legislaţiei în vigoare precum şi ieşirea la raport a cadrelor militare şi personalului civil la eşaloanele superioare;
  -participarea la trainiguri şi convocări pe linie de specialitate organizate de eşaloanele superioare;
  -alte sarcini ordonate de către comandantul unităţii şi de către eşalonul superior.

 • ianuarie 1996 - decembrie 2006

  RESPONSABIL/INSPECTOR PROTECTIE A MUNCII (SSM), Centrul Militar Judetean Teleorman

  • Alexandria, România
  • Full time
  • Domeniu - Muncitori Tehnicieni: Muncitori

  Domeniu Activitate Firma:Organe militare teritoriale, asigurarea unitatilor militare in timp de pace si la razboi cu resurse umane si materiale, nr.angajati: 50 - 100, activitati: aparare, administratie, evidenta, logistica, management, resurse umane, paza si protectie, transport.
  
  Responsabilitati:Responsabil protectia muncii (S.S.M.):
  -se subordonează direct comandantului centrului militar;
  -raspunde de activitatile de prevenire si protectie al personalului, de implementarea masurile legale ce se impun prin legislatia de protectie in munca (SSM) precum si ordinele si reglementarile emise de Ministerul Apararii Nationale, elaborarea si intocmirea documentatiilor tehnice pe linie SSM;
  -elaborarea instructiunilor proprii de securitate si sanatate in munca, a tematicilor lunare si anuale;
  -executa instructajul general si cel periodic, verifica modul cum se executa instructajul la locul de munca, executa testarea celor instruiti;
  -participarea in comisiile de cercetare a evenimentelor, verificarea modului de implementare si respectare a masurilor legale privind securitatea si sanatatea in munca, etc.

 • decembrie 2000 - noiembrie 2002

  OFITER 2 CU EVIDENTA RESURSELOR UMANE SI MATERIALE, Centrul Militar Judetean Teleorman

  • Alexandria, România
  • Full time
  • Domeniu - Muncitori Tehnicieni: Muncitori

  Domeniu Activitate Firma:Organe militare teritoriale, asigurarea unitatilor militare in timp de pace si la razboi cu resurse umane si materiale, nr.angajati: 50 - 100, activitati: aparare, administratie, evidenta, logistica, management, resurse umane, paza si protectie, transport.
  
  Responsabilitati:-organizarea şi ţinerea evidenţei resurselor umane şi materiale în vederea completării unităţilor militare în caz de mobilizare, completare şi război, organizarea şi trimiterea resurselor umane şi materiale la unităţile militare mobilizate ale M.Ap.N., M.A.I., S.R.I.;
  -organizarea şi verificarea ţinerii evidenţei militare a rezerviştilor de către unităţile şi posturile de poliţie, instituţiile publice locale şi agenţii economici prin deplasarea în teren la acestea, executarea de convocări şi instructaje periodice cu responsabilii cu evidenţa militară;
  -organizarea rechiziţiilor de tehnică şi alte materiale de la agenţii economici şi persoane fizice;
  -întocmirea şi actulizarea permanentă a documentelor de mobilizare, completare, rechiziţii, a documentelor de anunţare şi de transport a efectivelor;
  -organizarea anunţării şi transmiterea ordinului de mobilizare in zona de responsabilitate la institutiile statului, la agentii economici precum si la unitatile militare si unitatile de politie;
  -participa la asigurarea si executarea serviciului operativ si de pază al unitatii;
  -alte sarcini trasate de catre seful de birou si seful de sectie.
  

 • iunie 1995 - noiembrie 2000

  OFITER 2 CU EVIDENTA TINERILOR SI RECRUTILOR, Centrul Militar Judetean Teleorman

  • Alexandria, România
  • Full time
  • Domeniu - Muncitori Tehnicieni: Muncitori

  Domeniu Activitate Firma:Organe militare teritoriale, asigurarea unitatilor militare in timp de pace si la razboi cu resurse umane si materiale, nr.angajati: 50 - 100, activitati: aparare, administratie, evidenta, logistica, management, resurse umane, paza si protectie, transport.
  
  Responsabilitati:-ţinerea evidenţei tinerilor în vederea recrutării, şi a recruţilor în vederea încorporării din zona de responsabilitate;
  -organizarea, conducerea şi verificarea evidenţei tinerilor şi recruţilor la unităţile şi posturile de poliţie în zona de responsabilitate de pe raza judeţului Teleorman, la instituţiile publice locale, primării şi agenţi economici;
  -verifică şi executa recenzarea tinerilor care urmează să fie luaţi în evidentă la instituţiile publice locale (licee, şcoli profesionale, primării, unităţi şi posturi de poliţie, dispensare medicale, ş.a.);
  -organizarea şi desfăşurarea activităţilor de recrutare, participarea ca preşedinte în cadrul comisiilor locale de recrutare-încorporare, întocmirea situaţiilor permanente pe linia recrutării, încorporării şi evidenţei militare a tinerilor şi recruţilor;
  -gestioneaza si repartizeaza fondurile primite la comisia locala de recrutare-incorporare;
  -desfasoară activitătile ofiţerului cu primele cercetări (cercetarea penală) şi ţine evidenţa dezertorilor neprinşi;
  -participă la asigurarea şi executarea serviciului operativ şi de pază al unitătii;
  -alte sarcini trasate de către şeful de birou şi şeful de secţie.

 • martie 1992 - iunie 1995

  OFITER 3 CU EVIDENTA RESURSELOR UMANE SI MOBILIZARE LA LOCUL DE MUNCA (M.L.M.), Centrul Militar Judetean Teleorman

  • Alexandria, România
  • Full time
  • Domeniu - Muncitori Tehnicieni: Muncitori

  Domeniu Activitate Firma:Organe militare teritoriale, asigurarea unitatilor militare in timp de pace si la razboi cu resurse umane si materiale, nr.angajati: 50 - 100, activitati: aparare, administratie, evidenta, logistica, management, resurse umane, paza si protectie, transport.
  
  Responsabilitati:-ţinerea evidenţei militare a rezerviştilor care au domiciliul pe raza judeţului Teleorman;
  -organizarea şi verificarea ţinerii evidenţei militare a rezerviştilor de către unităţile şi posturile de poliţie, instituţiile publice locale şi agenţi economici prin deplasarea în teren la acestea, organizarea de instruiri periodice;
  -organizarea şi ţinerea evidenţei militare a personalului cu domiciliul pe raza judeţului Teleorman, care se mobilizeaza la locul de munca (M.L.M.);
  -ţinerea evidenţei militare a personalului cu domiciliul pe raza judeţului Teleorman, dar care se mobilizează la locul de muncă (M.L.M.) la societăti şi agenţi economici care funcţionează în alte judete;
  -întocmirea şi actulizarea permanentă a documentelor de mobilizare, completare, rechiziţii, a documentelor anunţare şi de transport a efectivelor;
  -organizarea anunţării şi transmiterea ordinului de mobilizare în zona de responsabilitate la instituţiile statului, la agenţi economici precum şi la unitătile militare şi unitătile de poliţie;
  -participă la asigurarea şi executarea serviciului operativ şi de pază al unităţii;
  -alte sarcini stabilite de catre seful de birou sau seful de sectie.

 • octombrie 1990 - martie 1992

  OFITER 2 INSTRUCTOR SI SEF DE ARMA (SERVICIU), Biroul Trupe Teritoriale Judet Teleorman

  • Alexandria, România
  • Full time
  • Domeniu - Muncitori Tehnicieni: Muncitori

  Domeniu Activitate Firma:Organe militare teritoriale, asigurarea unitatilor militare si agentilor economici in timp de pace si la razboi cu resurse umane si materiale, asigurarea actiunilor de lupta si aparare, nr.angajati: 100 - 150, activitati: aparare, administratie, depozitare, evidenta, logistica, management, resurse umane, paza si protectie, transport.
  
  Responsabilitati:-organizarea instruirii trupelor teritoriale pe linia protecţiei împotriva armelor de nimicire în masă (NBC);
  -răspunde de planificarea şi stabilirea tematicii, a orelor de pregătire şi instruire a personalului ce încadrează subunităţile şi unităţile de trupe teritoriale;
  -stabileşte piederile probabile în personal şi tehnică, măsurile de protectie antichimică ce trebuiesc luate în cazul întrebuinţării de către inamic a armelor de nimicire în masă (NBC) şi mijloacelor incendiare, diminuarea efectelor acestora;
  -asigurarea logisticii şi ţinerea evidenţei cantitative şi calitative, verificarea stării calităţii mijloacelor de protecţie antichimică precum şi a tehnicii chimice din dotarea instituţiilor şi agenţilor economici care participă cu personal ce încadrează trupele teritoriale;
  -verifică şi inventariază materialele, tehnica auto şi tehnica militară, armamentul şi echipamentul aflat în depozitarea şi păstrarea agenţilor economici ori a unităţilor şi posturilor de poliţie;
  -participă la toate exerciţiile şi aplicaţiile de luptă/ tragere din poligoane;
  -personal instruieşte subunităţile de aruncatoare de grenade incendiare şi subunităţile de aruncatoare de flăcări pentru evitarea de accidente sau evenimente ce pot apărea pe timpul preparării amestecurilor incendiare şi pe timpul executării tragerilor reale de luptă cu acestea;
  -întocmeşte planul de reparaţii şi producţie al atelierului şi personalului ce încadrează atelierul de reparaţii materiale IPIANM;
  -întocmeşte, instruieşte şi verifică planurile de pază şi apărare ale societăţilor şi agenţilor economici care se realizează cu subunităţi de trupe teritoriale, acţiunea trupelor teritoriale în cazul acţiunii inamicului cu trupe de desant asupra obiectivelor economice cu sarcini la război;
  -la ordinul comandantului şi eşalonului superior îndeplineşte şi alte atribuţii.

 • iunie 1985 - octombrie 1990

  SEF PROTECTIE ANTICHIMICA DE REGIMENTE/ SEF DE ARMA (SERVICIU), Unitatea Militara nr.1462 Alexandria

  • Alexandria, România
  • Full time
  • Domeniu - Muncitori Tehnicieni: Muncitori

  Domeniu Activitate Firma:Militar. Regiment de artilerie antitanc subordonat direct Armatei 1 Bucuresti. Lupta impotriva tancurilor si mijloacelor blindate, neutralizarea acestora. Nr. angajati: 250 - 300. Administratie, Asigurare logistica, Chimie militara, Depozitare, Evidenta, Invatamant, Management, Paza si Protectie, Transport.
  
  Responsabilitati:-şef de armă pe linie chimică (serviciu), ce se subordonează direct comandantului unităţii, i se subordonează întregul personal al unităţii pe linie de armă (specialitate), răspunde de organizarea, conducerea, verificarea şi executarea pregătirii personalului unitătii privind protecţia împotriva armelor de nimicire în masă (NBC) şi a mijloacelor incendiare;
  -răspunde de planificarea şi stabilirea tematicii, a orelor de pregătire şi instruire a personalului unităţii;
  -asigură logistica unitătii şi a serviciului pe linie de armă, răspunde de organizarea şi ţinerea evidenţei materiale cantitative a tehnicii şi mijloacelor de protecţie antichimică din dotarea unităţii, ţine evidenţa contabilă cantitativă şi calitativă (loturi, ani de fabricaţie, ş.a.) a materialelor perisabile şi perimabile, necesarul de materiale consumabile din cadrul completelor şi stabileşte permanent gradul de asigurare, necesarul, existentul şi solicită de la eşaloanele în drept materialele, mijloacele şi tehnica necesară funcţionării în bune condiţii a unită-ţii în condiţiile folosirii de către inamic a armelor de nimicire în masă (NBC) şi mijloacelor incendiare;
  -urmăreste şi răspunde de activitatea depozitelor din subordine, activitatea desfaşurată de către şefii de depozite şi gestionari, condiţiile de depozitare şi sigurantă a materialelor perisabile şi perimabile;
  -urmăreşte organizarea şi desfăşurarea de către comandanţii de subunităţi a întreţinerilor tehnice de se-zon (ITS) şi zilei de verificare a tehnicii şi armamentului (ZVITA) pe linie chimică iar acolo unde constată nere-guli să ia măsuri de remediere a lor;
  -întocmeşte planul de reparaţii şi producţie al atelierului şi personalului ce încadrează atelierul de reparaţii materiale IPIANM;
  -gestioneaza fondurile banesti repartizate serviciului;
  -organizează şi asigură transportul mijloacelor, tehnicii şi materialelor chimice atât pe roţi (auto) cât şi pe calea ferată precum şi asigurarea pazei, siguranţei şi protecţiei acestora;
  -participă la toate exerciţiile şi aplicaţiile de luptă/ tragere din poligoane;
  -organizează şi conduce instruirea militarilor şi a rezervistilor în a doua specialitate ca cercetaşi chimici, în decontaminarea tehnicii, terenului, echipamentului şi personalului, folosirea tehnologiei chimice şi nucleare, instruirea subunităţii chimice ce se înfiintează la război;
  -stabileşte piederile probabile în personal şi tehnică, măsurile de protecţie antichimică ce trebuiesc luate în cazul întrebuinţării de către inamic a ANM (NBC) şi mijloacelor incendiare, pentru diminuarea efectelor acestora;
  -la ordinul eşaloanelor superioare şi la cererea autorităţilor publice locale, execută cercetarea nucleară, chimică şi biologică a obiectivelor şi locaţiilor unde urmează să aibă loc manifestări publice şi oficiale cu partici-parea personalităţilor statului român şi a altor state, în vederea asigurării siguranţei naţionale;
  -îndeplineşte atribuţiunile ofiţerului de geniu, ţine evidenţa contabilă a materialelor de geniu şi a materia-lelor explozive (trotil, fitil, capse, mine antiinfanterie şi antitanc, alte mijloace explozive), organizează şi condu-ce şedintele de aprindere a unei încărcături de exploziv de către personalul unitătii;
  -participă şi execută asanarea poligoanelor de tragere şi instrucţie în urma executării şedinţelor de trage-re cu muniţie de război, aruncare a grenadelor de mână de război şi a grenadelor antitanc, a explozivilor neexplodaţi;
  -asigură continuitatea conducerii unităţii şi rămâne la comanda unităţii în lipsa comandantului unităţii îndeplinând atribuţiile acestuia, verifică organizarea şi executarea serviciului de zi pe unitate, organizarea şi executarea serviciului de pază, protecţie şi gardă al unităţii şi ale obiectivelor speciale subordonate, dispuse in afara unităţii şi garnizoanei (depozite de armament şi muniţii, C.L., alimente şi echipamente);
  -la ordinul comandantului şi eşalonului superior îndeplineşte şi alte atribuţii.

 • august 1983 - mai 1985

  COMANDANT PLUTON CERCETARE CHIMICA (NBC), Unitatea Militara nr. 1661 Unguriu/ Buzau

  • Alexandria, România
  • Full time
  • Domeniu - Muncitori Tehnicieni: Muncitori

  Domeniu Activitate Firma:Militar. Batalion independent de protectie antichimica subordonat direct Armatei 1 Bucuresti. Organizarea si asigurarea protectiei antichimice a actiunilor de lupta ale armatei, nr.angajati: 200 - 350, activitati: aparare, administratie, chimie militara, depozitare, evidenta, logistica, management, resurse umane, paza si protectie, transport.
  
  Responsabilitati:-instruirea subofiţerilor, militarilor în termen şi personalului civil care încadrează plutonul cercetare chimică (NBC);
  -conducerea acţiunilor de luptă ale acestuia, răspunde în totalitate de gestiunea subunităţii (armament, echipament, materiale şi mijloace tehnice specifice armei, tehnica auto, tehnica de specialitate, C.L., cazarmament, soldele banesti ale m.t., ş.a.) precum şi de exploatarea acesteia;
  -organizarea cercetării şi observării chimice, radioactive şi biologice şi transmiterea datelor la punctul de comandă al unităţii precum şi celorlalte unităţi militare din zona de responsabilitate;
  -la ordin, şi la cererea autorităţilor publice locale, execută cercetarea nucleară, chimică şi biologică a diferitelor obiective şi locaţii unde urmează să aibă loc diferite activităţi importante şi manifestării la care participă personalităţi ale statului şi din alte tări, în vederea asigurării siguranţei naţionale;
  -intreţinerea şi menţinerea în permanentă stare de luptă a armamentului, tehnicii auto şi de specialitate şi a mijloacelor din dotare, organizează şi conduce personal întreţinerea tehnică de sezon (ITS) cât şi ziua de verificare a tehnicii şi armamentului (ZVITA) pentru tehnica auto şi de specialitate, echipamentul şi armamentul din dotarea subunităţii (plutonului) ;
  -participarea cu militarii din pluton, la acţiunile comune de pază, gardă, protecţie şi însoţire pe care le desfaşoară unitatea în comun cu alte unităţi;
  -participarea ca ofiţer instructor la şcoala de gradaţi pentru formarea viitorilor militari în termen-gradaţi ce vor conduce subunităţi;
  -participă cu plutonul la exerciţiile şi aplicaţiile tactice şi de luptă precum şi la cele de tragere cu armamentul din dotare unde le conduce nemijlocit;
  -participă cu militarii din subordine în poligonul chimic pentru desfăşurarea de acţiuni şi practică nemijlocită în condiţii reale (substanţe chimice de luptă, substanţe radioactive şi diferite niveluri de radiaţie, substanţe şi mijloace incendiare), de mânuire şi lucru cu aparatura de detectare chimică, aparatura nucleară şi dozimetrică, aruncătoarele incendiare şi aruncătoarele de flăcări;
  -execută serviciul de zi pe unitate ca ofiţer de serviciu sau comandant de gardă (pază) asigurând operativitatea subunitatii si a unităţii şi urmăreşte executarea în bune condiţii a serviciului de gardă, pază şi protecţie al unităţii;
  -la nevoie asigură serviciul de pază şi protecţie a transporturilor proprii ale plutonului în tehnică şi personal, atât rutier cât şi pe calea ferată;
  -urmareste sa se perfectioneze permanent prin studiu individual cat si prin participarea la convocarii si cursuri de perfectionare pe linie de specialitate;
  -organizează şi conduce activităţile recreative ale militarilor din subordine (activităti sportive, culturale, vizite la muzee, etc.);
  -răspunde de sănătatea fizică, mentală şi bunăstarea militarilor din subordine;
  -alte atribuţiuni şi sarcini ordonate de către comandantul de companie sau comanda unităţii;

Educatie

 • 1980 - 1983

  Postdoctorat, Scoala Militara de Ofiteri Activi "Nicolae Balcescu" (Academia Fortelor Terestre)

  • Sibiu, România
 • 1976 - 1980

  Liceu / scoala profesionala, Licaul industrial de chimie

  • Vaslui, România

Aptitudini

Permis de conducere
 • B

Limbi straine

Engleza
Incepator
Franceza
Incepator
Germana
Mediu
Rusa
Incepator
Romana
Nativ
25%
 • Last update: 30.03.2011
 • Reference number: 4850

Skills

Driving license
 • B

Foreign languages

English
Beginner
French
Beginner
German
Intermediate
Russian
Beginner
Romanian
Native