52095

Project Manager la Companii industrie

Project Manager at Industrial Companies

 • România, București
 • România, București
 • Romania, București
 • Romania, București
Afiseaza date contact
Traduceri ale CV-ului
80%
 • Ultima actualizare: 17.10.2014
 • Numar referinta: 52095

Experienta

 • decembrie 2010 - Prezent

  Project Manager, Companii industrie

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Inginerie: Industrii / Productie

  Realizari :
  - Consultanta : imbunatatirea BU KPI’ s supply chain (fabricatie produse industriale). 
  - Audit supply chain furnizori automotive parts (Romania, Serbia, Polonia).
  - Consultanta : extindere statie de reglare si distributie gaze naturale.
  - Project Management ; executia turnkey a unui complex agro-turistic (hotel, restaurante, ferma agro-zootehnica, ateliere, depozite, WWTP, instalatii si utilitati aferente).
  - Project Management ; constructii rezidentiale in si in afara Bucurestiului.
  - Project Management : supervizare constructie cladire de birouri (3000 m2) firma multinationala.
  - Consultanta : statie de captare biogas si sortare mecanizata pentru rampa de deseuri.
  

 • decembrie 2007 - decembrie 2010

  Director Tehnic, Monbat Recycling

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Inginerie: Industrii / Productie

  Avand functia de Director Tehnic si calitatea de primul angajat al firmei, principala sarcina a fost coordonarea executiei Greenfield a unui proiect industrial, uzina de reciclare baterii uzate din plumb. Constructia uzinei (valoare totala peste 15 mil.€ ) include hala industriala 5000 m2, cladire administrativa 1000 m2, utilitati, drumuri si platforme, statie de tratare ape uzate, retea cabluri electrice, statie transformatoare, put apa de mare adancime, retea gaz metan, instalarea echipamentelor industriale.

 • ianuarie 2002 - martie 2007

  Responsabil investitii-reparatii , Heineken Romania

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Inginerie: Industrii / Productie

  Responsabilitati :
  - implementarea unui sistem comun, integrat, a activitatii de investitii-reparatii la cele 7/4 unitati de productie.
  - planificarea, realizarea, incadrarea in bugetul aprobat (20 mil.€/an)a activitatii de investitii si reparatii la nivel central. 
  - coordonarea activitatii de investitii-reparatii a celor 7(4) mecanici-sefi din fabrici, fiecare avand o echipa de minim 30   
   lucratori (mecanici,electricieni,sudori,lacatusi).
  - negocierea si administrarea la nivel central a contractelor cu terti, a platilor si asigurarea de cash-flow conform cu cerintele firmei.
  - relationarea la nivel central cu celelalte departamente : vanzari si marketing, financiar-contabil, juridic, IT, controlling.
  - coordonarea activitatii de SHE a firmei.
  Realizari :
  - realizarea anuala a peste 100 proiecte de investitii, incadrarea acestora in buget si termenele de executie, importante economii (7,5 % numai la proiectele de valoare multi mil.€), cresterea gradului de automatizare a echipamentelor de productie, reducerea costurilor si a consumurilor energetice, introducerea de noi produse pe piata .
  - am creat si administrat baza de date privind mijloacele fixe de productie.
  - am participat la cresterea eficientei capacitatii de productie prin inchiderea a 3 unitati de productie si relocarea utilajelor la celelalte unitati.
  - am initiat si implementat proceduri si reguli interne, am participat la introducerea de noi module SAP(IM,PM).
  - organizarea si implementarea legislatiei privind SHE.
  - toate aceste realizari au contribuit la consolidarea pozitiei de lider a firmei ( atat ca si cota de piata cat si ca profit ).
  

Educatie

 • 1985 - 1989

  Diploma de facultate, Institutul de Constructii Bucuresti/Facultatea de Utilaj Tehnologic

  • București, România

Aptitudini

Permis de conducere
 • B

Limbi straine

Engleza
Avansat
Franceza
Mediu
Italiana
Mediu
Germana
Incepator
Romana
Nativ
80%
 • Last update: 17.10.2014
 • Reference number: 52095

Experience

 • December 2010 - Present

  Project Manager, Industrial Companies

  • București, Romania
  • Full time
  • Work domain - Engineering: Industries / Production / Manufacturing

  Achievements:
  - Consultancy - extension for natural gas distribution station. 
  - Audit : supply chain automotive manufacturer’s parts (Romania, Serbia, Poland).
  - Project Management – turn key execution of an agro-tourism complex (hotel, restaurants, livestock farms, workshops, warehouses, HVAC).
  - Consultancy : Improvement BU KPI ‘s , supply chain (industrial products manufacturing).
  - Project Management : construction residential (in and out of Bucharest).
  - Project Management : construction supervision for an office building, multinational Company (3.000 m2 ).
  - Consultancy - landfill biogas capture plant and waste sorting modernization.  

 • December 2007 - December 2010

  Technical Director, Monbat Recycling

  • București, Romania
  • Full time
  • Work domain - Engineering: Industries / Production / Manufacturing

  Responsibilities:
  As Technical Director and as first employee of the company, the main task was the coordination of the project execution of a Greenfield industrial plant, waste recycling lead batteries. Plant construction (totaling over 15 million €) includes industrial hall 5000 m2, office building 1000 m2, utilities, roads and platforms, wastewater treatment plant, cables network, transformers station, deep well water, natural gas network , installation of industrial equipment.
  Achievements:
  - Preparation of documentation and obtaining approvals for building permit / environment.
  - Negotiating with the design Company, adaptations and improvements to the initial project.
  - Selection, contract negotiation and monitoring execution of civil works, utilities (electricity, water, natural gas and industrial gases). I managed the project execution with savings of 837.000 €.
  - Organizing a functional and efficient staffing, selection, hiring and motivating technical and administrative staff, ROI implementation (internal rules), implementation of SHE legal requirements and other administrative measures for the proper conduct of business activity.
  

 • January 2002 - March 2007

  Investments-Maintenance Coordinator , Heineken Romania

  • București, Romania
  • Full time
  • Work domain - Engineering: Industries / Production / Manufacturing

  Responsibilities:
  - Implementation of a common, integrated investment-maintenance activity in the 7/4 production facilities.
  - Planning, implementation, compliance with the approved budget (20 million € / year) of investment-maintenance activity.
  - Coordination of investment-maintenance activity for the 7 (4) Chief mechanics, each having a team of at least 30 workers (mechanics, electricians, welders, locksmiths).
  - Negotiation and administration of contracts with third party, payments and cash flow insurance in accordance with company requirements.
  - Networking with other departments at HQ : sales and marketing, accounting, legal, IT, controlling.
  - Coordinate the company's SHE activity.
  Achievements:
  - Annual execution of over 100 investments projects, framing their budget and deadlines, significant cost savings (7,5 % only to projects worth several million € ), increasing automation of production equipment, reducing costs and energy consumption, introducing new products on the market (NPI).
  - I created and managed database on the production assets.
  - I participated in increasing the efficiency of production capacity by closing 3 production units and relocation of equipment to other units.
  - I initiated and implemented procedures and internal rules; I attended the introduction of new SAP modules (IM, PM).
  - Organization and implementation of SHE legal requirements.
  Taking as a reference point 100% 2002, the following achievements were accomplished :
                    2002     2003     2004       2005
  Investments         100%    117%     115%      158%
  Maintenance        100%     81%      72%       74%
  Energy consumption  100%     92%      90%       88%
  - All these accomplishments have contributed to strengthening the leadership of the company (both as market share and profit).
  

Education

 • 1985 - 1989

  Bachelor's degree, Institutul de Constructii Bucuresti/Facultatea de Utilaj Tehnologic

  • București, Romania

Skills

Driving license
 • B

Foreign languages

English
Advanced
French
Intermediate
Italian
Intermediate
German
Beginner
Romanian
Native