52835

Office Manager la SC Point Logistix SRL

Office Manager at SC Point Logistix SRL

 • România, București
 • România, București
 • Romania, București
 • Romania, București
Afiseaza date contact
Traduceri ale CV-ului
80%
 • Ultima actualizare: 02.11.2012
 • Numar referinta: 52835

Experienta

 • ianuarie 2011 - Prezent

  Office Manager, SC Point Logistix SRL

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Office jobs: Administrativ

  -Asigurarea desfasurarii unei bune activitati a departamentului
  -Coordonarea si supravegherea activitatii persoanelor insarcinate cu preluarea sesizarilor si rezolvarea acestora
  -Supravegherea corespondentei / e-mail intre clienti si angajati
  -Evidenta returnarilor de echipamente (terminale mobile,imprimante,scannere) catre clienti a produselor sosite in garantie
  -Verificarea rapoartelor periodice (zilnice,saptamanale,lunare)
  -Urmarirea si verificarea livrarilor la termen a echipamentelor (terminale mobile,imprimante,scannere) ofertate si comandate de catre clienti
  -Intocmirea procedurilor de lucru si urmarirea aplicarii acestora
  - Utilizarea tuturor informatiilor, angajamentelor si a celorlalte componente care intervin in relatiile cu clientii in scopul realizarii obiectivelor
  - Solutii la solicitarile clientilor
  - Pastrarea legaturii cu managementul general si executiv , specialistii cu care trebuie sa dezvolte relatii de colaborare profesionala directa
  -Documentarea cu privire la legislatia in vigoare si luarea masurilor necesare respectarii
  - Evidenta facturilor emise catre clienti,verificarea si urmarirea incasarilor la termen
  - Urmarirea contractelor si respectarea termenilor contractuali,emiterea de noi contracte si documentatia aferenta

 • iulie 2008 - decembrie 2010

  Analist Servicii Clienti, SC Sistec-Sbsol SRL

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Vanzari: Serviciu clienti

  -Spravegherea si asigurarea desfasurarii unei bune activitati a departamentului de help-desk si dispecerat
  -Supravegherea si coordonarea activitatii persoanelor insarcinate cu preluarea apelurilor,indrumarea clientilor,rezolvarea garantiilor,ajutorul acordat in “front line”
  -Supravegherea corespondentei / e-mail intre clienti si angajatii Sistec
  -Rezolvarea tuturor problemelor de relatii cu publicul ivite ( relatii referitoare la conditii de garantie, plingeri sau reclamatii ale clientilor legate de termenele de garantie si reparatii , activitatea firmei sau comportamentul angajatilor departamentului de help-desk si dispecerat)
  -Instruirea, pregatirea si testarea periodica a angajatilor de la call-center (personal nou) / dispeceri
  -Supravegherea folosirii corespunzatoare si a tehnicii de calcul necesare bunei desfasurari a departamentului (daca acestea corespund tehnic, estetic, sunt curate, au inventar complet )
  -Supravegherea si distributia incidentelor in vederea onorarii sesizarilor si a solicitarilor de la punctele de lucru din tara
  -Evidenta timpului de raspuns si a solutionarii incidentelor si sesizarilor primite
  -Evidenta programarii returnarilor de marfa catre clienti a produselor sosite in garantie
  -Verificarea rapoartelor periodice (zilnice,saptamanale,lunare)
  -Urmarirea si verificarea livrarilor la termen a marfii ofertate si comandate de catre clienti
  -Intocmirea procedurilor de lucru si urmarirea aplicarii acestora

 • septembrie 2007 - iunie 2008

  Client sales Manager, SC Sistec-Sbsol SRL

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Vanzari: IT

  -Ofertare – vanzare produse
  -Acordarea de informatii clientilor, la telefon si e-mail, referitoare la produse , preturi , servicii de mentenanta si service (conditii de inchiriere tehnica de calcul, tarife, produse, oferte speciale)
  -Mentinerea relatiei si imbogatirea portofoliului clientilor societatii
  -Urmarirea imbunatatirii serviciilor oferite clientilor
  -Asigurarea stocurilor de marfa
  -Urmarirea situatiei produselor primite si trimise in garantie la furnizori
  -Stabilirea si imbunatatirea relatiilor cu furnizorii

 • iunie 2005 - august 2007

  Assistent Manager, SC Sistec-Sbsol SRL

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Office jobs: Administrativ

  -Organizarea agendei Managerului societatii
  -Primirea si redirectionarea corespondentei societatii
  -Asigurarea stocurilor de marfa
  -Ofertare componente calculator , calculatoare , laptop-uri , imprimante , copiatoare,softuri
  -Contabilitate primara ( inregistrarea facturilor de achizitie marfa , emiterea facturilor de vanzare marfa in programul de gestiune al societatii )
  -Verificarea zilnica a stocurilor
  -Documentarea cu privire la legislatia in vigoare si luarea masurilor necesare respectarii

 • februarie 1996 - august 2004

  Casier - Contabil, SC Unicom Tranzit SA

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Finante: Financiar / Contabilitate

  -Intocmirea si inregistrarea documentelor legate de Casierie ( dispozitii de plata , dispozitii si chitante de incasare in lei si valuta)
  -Emiterea si completarea ordinelor de plata in lei si valuta
  -Evidenta incasarilor de la clienti si a platilor catre terti
  -Depunere si ridicarea de numerar in/din banca
  -Intocmirea registrelor de casa
  -Inregistrarea in programul contabil al societatii a datelor contabile aferente documentelor de casa si banca (dispozitii de plata ,chitante de incasare , ordine de plata , facturi fiscale , bonuri , extrase de cont , etc)
  -Completarea corecta a documentelor cerute fiecarui caz
  -Analiza financiara efectuata la cererea Directorului General si Economic al societatii

Educatie

 • 2000 - 2004

  Diploma de facultate, Universitatea "Artifex"

  • București, România
 • 2000 - 2001

  Postdoctorat, British School

  • București, România
 • 1990 - 1994

  Liceu / scoala profesionala, Grupul scolar Poligrafic - sectia cinematografie

  • București, România

Aptitudini

Permis de conducere
 • B

Limbi straine

Engleza
Avansat
Romana
Nativ
80%
 • Last update: 02.11.2012
 • Reference number: 52835

Experience

 • January 2011 - Present

  Office Manager, SC Point Logistix SRL

  • București, Romania
  • Full time
  • Work domain - Office jobs: Administrative

  -Ensure proper carrying out activities of the department
  -Coordination and supervision of persons charged with taking complaints and their resolution
  -Supervision mail / e-mail between clients and employees
  Evidence-return devices (mobile terminals, printers, scanners) to customers product warranty incoming
  -Checking periodic reports (daily, weekly, monthly)
  -Tracking and delivery time checking equipment (mobile terminals, printers, scanners) offered and ordered by customers
  -Preparation of work procedures and monitoring their implementation
  - Use of all information, commitments and other components involved in relationships with clients in order to achieve objectives
  - Solutions to customer requirements
  - Liaise with general management and executive professionals that must develop professional working relationships direct
  -Documentation on legislation and take measures necessary to comply
  - Evidence of customer invoices, receipts verifying and tracking time
  - Tracking contracts and the terms of the contract, the issuance of new contracts and related documentation

 • July 2008 - December 2010

  Client Services Analyst, SC Sistec Sbsol SRL

  • București, Romania
  • Full time
  • Work domain - Sales: Customer service

  Ensuring and supervice a good activities of the Help-Desk Department and
  Supervision and coordination of activities of persons charged with taking calls, customer guidance, settlement guarantees, aid to "front line"
  Supervision mail / e-mail between customers and employees Sistec
  Resolving all issues raised public relations (relations on warranty terms, customer complaints or claims related to warranty and repair time, the company's activity or behavior of help-desk employees and department dispatcher)
  Training, briefing and periodic testing of employees in call centers (new staff) / Dispatcher
  Monitoring and proper use of computers required for the smooth department (whether it meets the technical, aesthetic, are clean, have full inventory)
  Monitoring and distribution of incidents and complaints to honor requests from its headquarters in the country
  Evidence of response time and resolve incidents and complaints received
  Evidence of programming to customers returning goods under warranty incoming products
  Checking periodic reports (daily, weekly, monthly)
  Time tracking and verifying delivery of goods offered and ordered by customers
  Preparing and following the application procedures for their work

 • September 2007 - June 2008

  Client sales Manager, SC Sistec-Sbsol SRL

  • București, Romania
  • Full time
  • Work domain - Sales: IT

  Provide information to customers on the phone and email,about products,prices,service and maintenance services (computers rental conditions, prices, products, special offers)
  Maintaining client relationships and enriching the portfolio company
  Follow improve customer services
  Ensure stock merchandise
  Monitoring the state guarantee products received and sent to suppliers
  Establish and improve relationships with suppliers

 • June 2005 - August 2007

  Assistant Manager, SC Sistec-Sbsol SRL

  • București, Romania
  • Full time
  • Work domain - Office jobs: Administrative

  Reciving and forwarding mail Company
  Ensure stock merchandise
  Offer computer components, computers, laptops, printers and copiers, software
  Primary accounting (recording merchandise purchase invoices, issuing invoices for merchandise sales, operating receipts consumption, assembly and transfer notes in the program management company)
  Check daily stock
  Documentation on legislation and making the necessary compliance

 • February 1996 - August 2004

  Casier - Contabil, SC Unicom Tranzit SA

  • București, Romania
  • Full time
  • Work domain - Finance: Finance / Accounting

  Issue and complete payment orders in RON and foreign currency
  Evidence of collections from customers and payments to third parties
  Cash deposit and withdrawal to / from bank
  Preparing pay office recording
  Registering the company's accounting program accounting data from home and bank
  documents (payment orders, bills of collection, payment orders, invoices, bills, bank statements, etc.)
  Correct completion of documents required for each case
  Registration in the company's accounting software invoices to customers and those received from suppliers
  Financial review at the request of the Company General Manager and Economic

Education

 • 2000 - 2004

  Bachelor's degree, Universitatea "Artifex"

  • București, Romania
 • 2000 - 2001

  Postdoctorate, British School

  • București, Romania
 • 1990 - 1994

  Highschool, Grupul scolar Poligrafic - sectia cinematografie

  • București, Romania

Skills

Driving license
 • B

Foreign languages

English
Advanced
Romanian
Native