53041

Quality Engineer & Document Controller la ICEPRONAV ENGINEERING GALATI

Quality Engineer & Document Controller at ICEPRONAV ENGINEERING, Galati

 • România, Galați
 • România, Galați
 • Romania, Galați
 • Romania, Galați
Afiseaza date contact
Traduceri ale CV-ului
100%
 • Ultima actualizare: 08.07.2015
 • Numar referinta: 53041

Obiectiv profesional

Asigurarea unui management eficient al companiei din punct de vedere al Sistemelor de Management ale Calitatii, Mediului si Securitatii si Sanatatii Ocupationale.

 • Galati, Bucuresti, Strainatate
 • Full time
 • Salariul dorit700 €
 • Domeniile urmariteInginerie Calitate, Inginerie Management Naval / Aviatie / Productie, Inginerie Protectia mediului
 • Disponibilitate deplasare in interes de serviciuPana la 50% din program
 • Disponibilitate relocareIn tara si in strainatate

Experienta

 • martie 2015 - Prezent

  Quality Engineer & Document Controller, ICEPRONAV ENGINEERING GALATI

  • Galați, România
  • Full time
  • Domeniu - Office jobs: Calitate

  Activități de Control Documente pentru proiectele companiei:
  - Administrarea controlată a documentației de proiect atât în format electronic, cât și fizic, pe toată durata derulării proiectului;
  - Asigurarea suportului pentru echipa de proiect privind principiile managementului documentației de proiect;
  - Utilizarea cu acuratețe a procedurii de identificare a documentelor / standardelor stabilite pentru utilizarea în proiect;
  - Asigurarea identificarii documentației de proiect conform cerințelor de sistem aplicabile in ICE si conform procedurilor Clientului;
  - Organizarea si actualizarea registrelor de proiect în conformitate cu standardul de companie, pentru: Date de intrare, MDR (registru livrabile), TQ (chestionare tehnice), VFI (documentația echipamentului), Comentariile Clientului, Registrul de Proceduri și alte registre de proiect;
  - Realizarea sistemului de management al documentelor aplicabil sistemului documentar Sivadoc și locatiei de proiect;
  - Aplicarea setărilor în conformitate cu rutina de proiect stabilită;
  - Preluarea, verificarea și postarea documentelor privind obiectivele de calitate, listele EIP, check list-uri, check print-uri, etc.
  - Verificarea livrărilor de documente întocmite înainte și după livrarea către client.
  
  Realizari:
  Finalizarea cu succes a următoarelor proiecte: 
  -	Proiectul 6246 - Generic FPSO; 
  -	Proiectul 6250 - Extended Well Test Vessel.

 • noiembrie 2014 - Prezent

  Quality Engineer, ICEPRONAV ENGINEERING GALATI

  • Galați, România
  • Full time
  • Domeniu - Office jobs: Calitate

  Proiectul de Drill Ship: 
  -	Consolidarea datelor transmise de Clientul, Operatorul & Armatorul EEP și de către Șantierul Naval;
  -	Identificarea tipurilor de cauze în conformitate cu RCA (analiza cauza-radacina), clasificarea erorilor si a cauzelor care le generează, stabilirea și implementarea de măsuri corective și preventive, conform BD și DD;
  -	Întocmirea de rapoarte cu privire la statusul neconformităților inregistrate și la RCA; 
  -	Elaborarea de rapoarte QA/QC săptămânale, lunare și anuale.
  
  Efectuarea auditurilor de proiect conform planului anual de audituri interne, in colaborare cu Managerul de Calitate; 
  
  Efectuarea auditurilor de proiect conform planului anual de audituri interne, in colaborare cu Inginerul Senior de Calitate; 
  
  Întocmirea rapoartelor de audit și implementarea acțiunilor corective și preventive.
  
  Documentarea și implementarea Indicatorilor de Performanță (KPI) în ICE; 
  
  Asigurarea Managementului de Proiect pentru Personalul Cheie al Proiectului:
  -	Planificarea cursurilor de instruire pentru anul 2015; 
  -	Actualizarea programului proiectului;
  -	Actualizarea etapelor de derulare a proiectului;
  -	Actualizarea rezultatelor de evaluare a participanților și efectuarea sintezei pentru fiecare participant și departament.

 • iulie 2013 - noiembrie 2014

  Manager Calitate, S.C. Mairon Galati S.A.

  • Galați, România
  • Full time
  • Domeniu - Office jobs: Calitate

  - Elaboreaza documentatia sistemului de management al calitatii: Manualul Calitatii, Proceduri de Sistem, Proceduri de Lucru, formulare de inregistrare aferente procedurilor, planuri ale calitatii;
  - Acorda asistenta managementului executiv al organizatiei in definirea si implementarea politicii organizatiei in domeniul calitatii, a obiectivelor si strategiilor organizatiei;
  - Gestioneaza documentele sistemului de management al calitatii;
  - Defineste si planifica activitatile de implementare a sistemului calitatii, in cadrul planului de implementare a sistemului calitatii;
  - Identifica procesele care influenteaza direct calitatea produselor;
  - Coordoneaza identificarea, introducerea si mentinerea sub control a proceselor incluse in sistemul calitatii pe intreaga durata de implementare si mentinere a sistemului de management al calitatii in societate;
  - Stabileste si deleaga responsabilitatile pentru management, in corelare cu obiectivele, politica si strategiile, in domeniul calitatii din societate;
  - Asigura implementarea si mentinerea conformitatii sistemului de management al calitatii cu cerintele specifice;
  - Asigura evaluarea si solutionarea reclamatiilor primite de la clienti conform angajamentelor contractuale si procedurilor aplicabile;
  - Asigura elaborarea si urmarirea programelor de audit;
  - Asigura o buna comunicare cu firmele de certificare si acreditare;
  - Raspunde de insusirea si respectarea procedurilor interne de catre intreg personalul din subordine;
  - Evalueaza gradul de satisfacere a cerintelor clientilor si asigura imbunatatirea continua a sistemului de management al calitatii;
  - Stabileste periodic necesitatile de educare si instruire ale personalului in domeniul calitatii, pe categorii de personal
  
  REALIZARI:
  Recertificarea sistemului de management al calităţii, mediului și sănătății și securității ocupationale.

 • februarie 2012 - iulie 2013

  Lucrator desemnat SSM, S.C. Romportmet S.A. Galati

  • Galați, România
  • Full time
  • Domeniu - Office jobs: Protectia muncii

  - Elaborează şi actualizează planul de prevenire şi protecţie şi riscurile de accidentare şi îmbolnăvire profesională la locurile de muncă; 
  - Asigură auditarea sistemului de management al securităţii şi sănătăţii ocupaţionale la nivelul organizaţiei; 
  - Asigură instruirea personalului cu informaţii şi instrucţiuni de lucru specifice locului de muncă sau postului;
  - Elaborează programul de instruire-testare la nivelul ROMPORTMET S.A.; 
  - Coordonează cercetarea accidentelor de muncă în cazul în care acestea au produs incapacitatea temporară de muncă;
  - Asigură împreună cu instituţiile abilitate, în baza unui program aprobat, efectuarea controlului medical anual, pentru salariaţii organizaţiei;
  - Elaborează instrucţiuni proprii pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă, ţinând seama de particularităţile activităţilor unităţii si posturilor de lucru;
  - Întocmeşte convenţiile de lucru pentru companiile contractoare care desfăşoară lucrări în cadrul companiei, verifică prin audituri dacă responsabilităţile şi sarcinile SSM sunt respectate de furnizorii de servicii;
  - Instruieşte salariaţii companiilor contractoare cu privire la conformarea cu regulamentele contractuale stipulate în Convenţiile de Lucru; 
  - Organizează comitetul de securitate şi sănătate în muncă conform HG 1425/2006.
  
  REALIZARI:
  - Diploma acordată S.C. Romportmet pentru zero accidente, înregistrate în perioada 2011-2013;
  - Includerea Romportmet de către Inspectoratul Teritorial de Muncă în cadrul Proiectului Pilot „Îmbunătăţirea securităţii în muncă a salariaţilor din cadrul întreprinderilor mici şi mijlocii”. Scopul final: promovarea rezultatelor obţinute ca exemple de bune practici pentru întreprinderile din judeţul Galaţi;
  - Implementarea Piramidei „SSM” în sectoarele productive din cadrul Romportmet;
  - Implementarea conceptului „Vigilenţă Împărtăşită”; 
  - Implementarea unui număr de 10 Reguli Cardinale SSM (Macarale şi sarcini suspendate, Lucrul la înălţime, etc);
  - Implementarea conceptului „SMART”.

 • februarie 2012 - iulie 2013

  Responsabil protecţia mediului, S.C. Romportmet S.A. Galati

  • Galați, România
  • Full time
  • Domeniu - Inginerie: Protectia mediului

  - Răspunde pentru calitatea şi corectitudinea lucrărilor de verificare permanentă a modului cum se aplică şi se respectă reglementările legale şi dispoziţiile trasate de conducerea societăţii pe linie de protecţia mediului;
  - Răspunde pentru transmiterea şi implementarea actelor normative nou apărute, precum şi dispoziţiile trasate de conducerea societăţii pe linie de protecţia mediului;
  - Răspunde pentru aplicarea şi respectarea prevederilor stabilite în C.C.M. şi R.O.I. în domeniul protecţiei mediului la nivel de unitate; 
  - Răspunde pentru ducerea la îndeplinire a sarcinilor trasate de conducerea societăţii pe linie de respectarea mediului;
  - Răspunde de verificarea în permanenţă a locurilor de muncă în vederea preîntâmpinării riscurilor de poluare.
  
  REALIZARI:
  - Implementarea proiectului de colectare selectivă la nivel de companie;
  - Respectarea programului de Eliminare a PCB-urilor aprobat de Agenţia Regională de Protecţie a Mediului Galaţi pentru perioada 2011-2017;
  - Modernizarea staţiei de tratare internă de tip SE 3-300;
  - Dotarea companiei cu baraje plutitoare absorbante destinate protecţiei împotriva poluărilor accidentale; 
  - Raportări la Administraţia Naţională a „Apelor Române, Garda de Mediu şi Agenţia Regională de Mediu”,realizate fără întârzieri.

 • martie 2010 - februarie 2012

  Inginer in cadrul Biroului Management Integrat, S.C. ROMPORTMET S.A. Galati

  • Galați, România
  • Full time
  • Domeniu - Servicii: Transport / Logistica / Naval

  - Participă la întocmirea Planului de Business şi a strategiilor de dezvoltare a companiei, pe termen scurt şi mediu;
  - Organizează / Participă la auditurile interne ale Sistemului de Management al Calităţii;
  - Verifică în permanenţă respectarea de către salariaţii din cadrul secţiilor productive a procedurilor operationale, a instrucţiunilor de lucru, a normelor pe linie de SSM şi a Regulilor Cardinale de S.S.M.;
  - Îmbunătăţeşte procedurile de sistem, procedurile operationale şi instrucţiunile de lucru; 
  - Responsabilităţi în ce priveşte performanţa proceselor, conformitatea produselor şi modul cum sunt îndeplinite cerinţele legale şi de reglementare în domeniul calităţii; 
  - Monitorizează implementarea legislaţiei în ceea ce priveşte Sănătatea şi Securitatea în Muncă, Calitatea şi Mediul;
  - Efectuează cursuri de formare profesională a salariaţilor.

 • ianuarie 2005 - martie 2010

  MANAGER CALITATE, S.C. SIDEX MONOLITHIQUES S.R.L. GALAŢI

  • Galați, România
  • Full time
  • Domeniu - Office jobs: Calitate

  - Elaborează documentaţia sistemului de management al calităţii: Manualul Calităţii, Proceduri de Sistem, Proceduri de Lucru, formulare de înregistrare aferente procedurilor, planuri ale calităţii;
  - Asigură o bună comunicare cu firmele de certificare şi acreditare;
  - Efectuează controlul proceselor şi controlul tehnologic în ceea ce priveşte calitatea materialelor produse de companie;
  - Asigură elaborarea, revizuirea şi verificarea Procedurilor Operaţionale, a Procedurilor de Sistem şi a Instrucţiunilor de Lucru din cadrul societăţii;
  - Realizează auditurile interne conform planului anual aprobat de conducerea societatii;
  - Verificarea prin audit la beneficiari, a punerii corecte în manoperă, în conformitate cu fişele şi indicaţiile tehnice de fabricaţie realizate împreună cu echipa Calderys, Franţa, pentru materialele produse în cadrul societăţii;
  - Testarea / implementarea de noi materiale la clienţii societăţii.
  
  REALIZARI:
  - Certificarea şi recertificarea sistemului de Management al calitatii, Mediului si Sanatatii si Securitatii si Sanatatii Ocupationale
  - Creşterea încrederii cu privire la materialele livrate de companie prin implementarea planului de măsuri pentru eliminarea neconformităţilor;
  - Revizia documentaţiei de calitate; 
  - Elaborarea de instrucţiuni de lucru pentru fiecare proces tehnologic.

 • mai 2003 - decembrie 2004

  ŞEF SERVICIU, S.C. DELTA ROM S.A

  • Galați, România
  • Full time
  • Domeniu - Vanzari: Vanzari

  - Organizarea, coordonarea si conducerea personalului din subordine;
  - Supervizare activitate staţie PECO;
  - Menţinerea contactului cu furnizorii companiei;
  - Întocmirea, primirea şi verificarea facturilor şi aprobarea la plată a acestora; 
  - Întocmire fişe pontaje;
  - Verificarea şi completarea stocurilor de carburanţi.

Educatie

 • 2012 - 2012

  Postdoctorat, Andirivac S.R.L - „Evaluator de Risc şi Auditor în Domeniul Securităţii şi Sănătăţii”

  • Altele
  • Galați, România
 • 2012 - 2012

  Postdoctorat, Andirivac S.R.L - „Auditor de Mediu”,

  • Ecologie si protectia mediului
  • Galați, România
 • 2012 - 2012

  Postdoctorat, Andirivac S.R.L.- „Responsabil de Mediu”,

  • Ecologie si protectia mediului
  • Galați, România
 • 2009 - 2011

  Master / studii postuniversitare, Universitatea „Dunarea de Jos” Galaţi - Managementul Calitatii in Inginerie Industriala

  • Inginerie
  • Galați, România
 • 2009 - 2011

  Master / studii postuniversitare, Universitatea „Danubius” Galaţi - Drept şi Administraţie Publică Europeană

  • Drept
  • Galați, România
 • 2011 - 2011

  Postdoctorat, Eurocareer Job S.R.L. - Formator

  • Altele
  • Galați, România
 • 2006 - 2009

  Diploma de facultate, Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative– Bucuresti, Relatii Internationale si Studii Europene

  • Comunicare si relatii publice
  • București, România
 • 2008 - 2008

  Postdoctorat, Eurocareer Job S.R.L. - Inspector Protecţia Muncii

  • Altele
  • Galați, România
 • 1997 - 2002

  Diploma de facultate, UNIVERSITATEA „EFTIMIE MURGU” REŞIŢA, FACULTATEA DE INGINERIE, Mecanica

  • Mecanica
  • Reșița, România

Aptitudini

Permis de conducere
 • B
 • Experienta in management
 • Atitudine pozitiva si optimism
 • Flexibilitate si adaptabilitate

- Experienţă relevantă în conducerea unei echipe;
- Capacitate de comunicare, coordonare şi lucru în echipă excelente;
- Spirit de echipă şi bun organizator;
- Atent la detalii.

- Capacitate de comunicare;
- Spirit de echipă;
- Adaptabilitate la diverse medii socio-culturale, dobândită ca urmare a experienţei profesionale, atât în industrie, în învăţământul superior, în cadrul societăţilor comerciale, cât şi în activitatea de formare profesională;
- Cunoştinţe şi Abilităţi necesare pentru realizarea unor lucrări cu grad sporit de complexitate

Limbi straine

Engleza
Mediu
Franceza
Avansat
Germana
Incepator
Maghiara
Incepator
Romana
Nativ
100%
 • Last update: 08.07.2015
 • Reference number: 53041

Career goals

Ensuring an efficient management of the company from the point of view of quality Management Sistems, Environmental Sistems and Occupational health and safety.

 • Galati, Bucuresti, Strainatate
 • Full time
 • Salary wanted700 €
 • Wanted work domainsEngineering QA (Quality Assurance), Engineering Naval Management / Aviation / Production, Engineering Environmental protection
 • Availability for work related travelUp to 50% of the schedule
 • Willing to relocateIn the country and abroad

Experience

 • March 2015 - Present

  Quality Engineer & Document Controller, ICEPRONAV ENGINEERING, Galati

  • Galați, Romania
  • Full time
  • Work domain - Office jobs: QA (Quality Assurance)

  Document Control activities forcompany project:
  - Management of the project documentation both in electronic and hardcopy format, throughout the project lifecycle, in a controlled manner;
  - Provide support to the project team on documentation management principles within the project;
  - Use accurately the approved document identification procedure / standards established for their usage in the project;
  - Ensure the identification of the project documentation according to the system requirements applicable in ICE and according to Client’s procedures;
  - Set up and update the project registers in compliance with company’s standard for: Input Data, MDR (deliverables register), Transmittals, TQ (technical queries), VFI (equipment documentation), Client Comments, Project Procedures Register and other projects registers;
  - Setting the document management system applicable to Sivadoc document management system and to the project location;
  - Apply the setting according to the routine established in the project;
  - Take over, check and post the documents regarding quality objectives, EIP lists, checklists, check prints, etc;
  - Check the delivery of the documents issued, before and after being delivered to the client. 
  
  Achievements:
  Successful completion of the following projects: 
  -	6246 Project - Generic FPSO;
  -	6250 Project - Extended Well Test Vessel.

 • November 2014 - Present

  QUALITY ENGINEER, ICEPRONAV ENGINEERING, Galati

  • Galați, Romania
  • Full time
  • Work domain - Office jobs: QA (Quality Assurance)

  Drill Ship Project: 
  -	Consolidate the data sent by the EEP Client, Operator & Owner and by Shipyards; 
  -	Identify the cause types according to the RCA (Root Cause Analysis), classify the errors and the causes that generate them, establish and implement corrective and preventive measures, according to BD and DD;
  -	Issue reports regarding the status of the unconformities registered and the RCA, 
  -	Prepare weekly, monthly and yearly QA/QC reports.
  
  Perform project audits according to the internal annual audit plan, in collaboration with the Quality Manager; 
  
  Perform project audits according to the internal annual audit plan, in collaboration with the Senior Quality Engineer; 
  
  Issue audit reports and implement corrective and preventive actions;
  
  Document and implement Key Performance Indicators (KPIs) in ICE; 
  
  Project Management assurance for Key Project Personnel:
  -	Planning the training courses for 2015; 
  -	Update project’s schedule;
  -	Update project’s development stages;
  -	Update the participants’ evaluation results and perform their synthesis per participant and per department.

 • July 2013 - November 2014

  Quality Management Systems Manager, MAIRON, Galati

  • Galați, Romania
  • Full time
  • Work domain - Office jobs: QA (Quality Assurance)

  - Issues the quality management system documentation: the Quality Manual, System’s Procedures, Work procedures, adequate forms of procedures recording, quality plans;
  - Gives assistance to the organization’s executive management in defining and implementing the organization’s policy in quality domain, the organization’s objectives and strategies;
  - Administrates the quality management system’s documents;
  - Defines and plans the activities of implementing the quality system, within the plan of quality system implementation;
  - Coordinates the identification, introduction and maintenance under control of the processes included in the quality system during the entire duration of implementing and maintaining the quality management system within the company;
  - Ensures the implementation and maintenance of the quality management system’s conformity with the specific requirements;
  - Ensures the elaboration and tracking of audit programs;
  - Ensures a good communication with the certification and accreditation companies;
  - Evaluates the degree of clients requirements satisfaction and ensures the continuous improvement of the quality management system;
  - Periodically establishes the necessities of education and training of the personnel in quality, personnel categories wise.
  
  Achievements:
  The re-certification of the quality, environment and occupational and safety management system.

 • February 2012 - July 2013

  Occupational Health and Safety (OH&S) Responsible Person, ROMPORTMET S.A.,Galati

  • Galați, Romania
  • Full time
  • Work domain - Office jobs: Labor protection

  - Issues and updates the prevention and protection plan and the risks of injury and professional sickness at the place of work; 
  - Ensures the auditing of the OH&S Management System at organization level;
  - Ensures the training of the personnel with information and work instructions specific to the place of work or to the job;
  - Issues the training-testing program at ROMPORTMET S.A. level;
  - Coordinates the research of the work accidents in case they produced temporary work incapacity;
  - Ensures, together with the responsible institutions, based on an approved schedule, the performance of the annual medical checkup for the employees;
  - Issues own instructions for completing and/or applying the occupational health and safety regulations, taking into consideration the particularities of the unit’s activities and of the work posts;
  - Issues the work conventions for the contracting companies which develop works within the company, checks through audits if the OH&S responsibilities and tasks are complied with by the service providers;
  - Trains the employees from contracting companies regarding complying with the contractual regulations stipulated in the Work Conventions; 
  - Organizes OH&S Committee according to Government’s Decision 1425/2006; 
  
  
  Achievements:
  - Diploma awarded to Romportmet company for Zero accidents registered during 2011 – 2013;
  - Territorial Labor Inspectorate inclusion of the company within the Pilot Project “The improvement of the employees’ occupational safety within small and medium sized enterprises”. Final scope: promoting the results obtained as examples of good practices for the enterprises within Galati county;
  - Implementation of “OH&S Pyramid” in the production sectors within Romportmet; 
  - Implementing the concept “Shared Vigilance”;
  - Implementing 10 OH&S Cardinal Rules (Cranes and suspended loads, Working at heights, etc);
  - “SMART” concept implementation.

 • February 2012 - July 2013

  Environment Protection Responsible Person, ROMPORTMET S.A., Galati

  • Galați, Romania
  • Full time
  • Work domain - Engineering: Environmental protection

  - Responsible for the quality and correctness of the works, for constant checking of the way there are applied and compiled with the legal regulations and decisions given by the management in what concerns environment protection;
  - Responsible for transmitting and implementing the new normative acts, as well as the decisions given by the management in what concerns environment protection;
  - Responsible for applying and complying with the provisions established in the Collective Labor Contract and Internal Regulation in what concerns environment protection, at unit level; 
  - Responsible for fulfilling the tasks given by the management in what concerns environment protection;
  - Responsible for constantly checking the places of work in order to prevent the pollution risks.
  
  Achievements:
  - Implementing the project of selective collecting at company level;
  - Complying with the PCBs Elimination Program approved by Galati Environment Protection Regional Agency for the period 2011-2017;
  - Modernization of the internal treatment station of SE 3-300 type;
  - Company’s endowment with floating absorbent dams for fighting against accidental pollution coming from the maritime/river transport units;
  - Reporting to “Romanian Waters” National Administration, Environmental Guard and “Environment Regional Agency”, performed without delay.

 • March 2010 - February 2012

  Engineer within Integrated Management Office, ROMPORTMET S.A., Galati

  • Galați, Romania
  • Full time
  • Work domain - Services: Transport / Logistics / Naval

  - Participates to issuing the Business Plan and to the strategies of company’s development on short and medium term; 
  - Organizes / Participates to the internal audits of the Quality Management System; 
  - Constantly checks if the employees from productive shops comply with operational procedures, work instructions, OH&S norms and Cardinal Rules;
  - Improves the system & operational procedures, the work instructions;
  - Responsibilities in what concerns processes performance, products conformity and the way how the legal requirements and quality regulations are complied with; 
  - Monitors implementing the legislation in what concerns OH&S, Quality and Environment;
  - Performs training courses for the employees;

 • January 2005 - March 2010

  Quality Management System Manager, SIDEX MONOLITHIQUES, Galati

  • Galați, Romania
  • Full time
  • Work domain - Office jobs: QA (Quality Assurance)

  - Issues the documentation of the quality management system: The Quality Manual, System Procedures, Work Procedures, forms for recordings corresponding to the procedures, to quality plants;
  - Ensures a good communication with the certifying and authorization companies;
  - Performs the processes’ control, the technological control and the production in what concerns the quality of refractory materials;
  - Ensures the issuance, the review and the checking of the Operational Procedures, System Procedures and Work instructions within the company;
  - Performs specific internal audits, according to the yearly plan approved by company’s management;
  - Products’ compliance with environment requirements and compatibility;
  - The checking, by audit, at the beneficiaries, if the material produced by the company had been correctly put to operation, in compliance with the manufacture technical sheets and indications issued together with Calderys team – France, according to the production schedule and technical indications for the materials produced within the company;
  
  Achievements:
  - Testing / implementing new refractory materials at the company’s clients.
  - Obtain and maintain company’s certification and recertification with the standards ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005, SR OHSAS 18001:2008;
  - Increasing the trust with regard to the materials delivered by the company through implementing measures for eliminating unconformities;
  - Quality documentation review;
  - Issuing the work instructions for each technological process.

 • May 2003 - December 2004

  SHOP CHIEF, DELTA ROM, Galati

  • Galați, Romania
  • Full time
  • Work domain - Sales: Sales

  - Organizes, coordinates and leads the personnel in subordination;
  - Manages activities at the oil shop;
  - Maintains the contact with the company’s suppliers;
  - Issues, receives and checks the invoices and gives approval for their payment;
  - Issues attendance sheets;
  - Checks and completes the fuels’ stocks.

Education

 • 2012 - 2012

  Postdoctorate, Andirivac, Galati, Risk Evaluator and Auditor in Health & Safety

  • Other
  • Galați, Romania
 • 2012 - 2012

  Postdoctorate, Andirivac, Galati - Environment Auditor

  • Ecology and environment protection
  • Galați, Romania
 • 2012 - 2012

  Postdoctorate, Andirivac, Galati - Environment Responsible Person

  • Ecology and environment protection
  • Galați, Romania
 • 2009 - 2011

  Master's degree, „Dunărea de Jos” University of Galaţi, "Quality Management in Industrial Engineering" specialty

  • Engineering
  • Galați, Romania
 • 2009 - 2011

  Master's degree, DANUBIUS” UNIVERSITY FROM Galati, “Law and European Public Administration”

  • Law
  • Galați, Romania
 • 2011 - 2011

  Postdoctorate, EUROCAREER JOB, Galati - Trainer

  • Other
  • Galați, Romania
 • 2006 - 2009

  Bachelor's degree, 3. “DANUBIUS” UNIVERSITY, Galati - International Relations and European Studies Specialization

  • Communication and Public relations
  • București, Romania
 • 2008 - 2008

  Postdoctorate, EUROCAREER JOB, Galati - Occupational Health and Safety Inspector

  • Other
  • Galați, Romania
 • 1997 - 2002

  Bachelor's degree, „EFTIMIE MURGU” University of REŞIŢA, Engineering Faculty

  • Mechanical
  • Reșița, Romania

Skills

Driving license
 • B
 • Management experience
 • Positive attitude and optimism
 • Flexibility and adaptability

- Communication skills;
- Team worker;
- Adaptability to different social – cultural environments, earned following to the professional experience, not only in industry, in universities, companies, but also in the activity of professional training;
- Knowledge and skills necessary for performing complex works. 

- Relevant experience in team management;
- Excellent communication, coordination and team working skills;
- Team spirit and a good organizer;
- Attentive to details.

Foreign languages

English
Intermediate
French
Advanced
German
Beginner
Hungarian
Beginner
Romanian
Native