53568

Asistent financiar la Fundatia Estuar

Finance Assistant at Estuar Foundation

 • România, București
 • România, București
 • Romania, București
 • Romania, București
Afiseaza date contact
Traduceri ale CV-ului
80%
 • Ultima actualizare: 02.12.2012
 • Numar referinta: 53568

Experienta

 • septembrie 2010 - Prezent

  Asistent financiar, Fundatia Estuar

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Finante: Financiar / Contabilitate

  -efectuarea de operaţiuni financiare în cadrul a două proiecte cofinanţate din Fondul Social European, conform instrucţiunilor AMPOSDRU;
  -realizarea raportărilor şi a cererilor de rambursare aferente proiectelor;
  -colectarea documentelor justificative cu caracter financiar din cadrul proiectelor;
  -realizarea de centralizatoare şi situaţii cu caracter financiar pentru o bună gestionare a bugetelor proiectelor;
  -urmărirea bugetului şi întocmirea raportărilor financiare lunare pentru subvenţiile acordate de catre Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse prin Legea 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unitaţi de asistenţă socială;
  -urmărirea bugetelor şi întocmirea raportărilor financiare lunare către Consiliul Local al sectorului 4, Bucureşti prin Direcţia Generala de Asistenţa Socială şi Protecţia Copilului sector 4 Bucureşti şi Consiliul Local Sector 6 prin Direcţia Generală de Asistenţa Socială şi Protecţia Copilului sector 6 Bucureşti;
  -evidenţa tuturor documentelor financiare;
  -organizarea arhivei pentru documentele financiare şi contabile;
  -întocmirea foilor de pontaj şi a statelor de plată aferente fiecărui proiect;
  -evidenţa plăţilor contribuţiilor salariale;
  -ţinerea registrului de casă, efectuarea operaţiunilor de încasare şi plată, a dispoziţiilor de plată şi a chitanţelor;
  -responsabil privind relaţia cu banca;
  -întocmirea ordinelor de plată, efectuarea plăţilor şi a retragerilor de numerar;
  -redactarea şi procesarea documentelor financiare;
  -prospectarea pieţei în vederea depistării celei mai bune oferte privind bunurile, serviciile şi lucrările ce se doresc a fi achiziţionate;
  -întocmirea referatelor de necesitate, a notelor justificative, a anunţurilor de achiziţie şi a proceselor verbale de recepţie, aferente dosarelor de achiziţie publică.

 • ianuarie 2010 - iulie 2010

  Economist, Asociatia pentru Implementare Democratiei

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Finante: Financiar / Contabilitate

  -efectuarea de operaţiuni financiare şi de contabilitate în cadrul unui proiect cofinanțat din Fondul Social European, în conformitate cu instrucţiunile AM PO DCA și cerinţele legislaţiei româneşti, păstrarea registrelor contabile;
  -evidenţa tuturor documentelor financiare şi de contabilitate conform uzanţelor contabile;
  -înregistrarea în contabilitate a documentelor;
  -responsabil privind relația cu banca;
  -întocmirea ordinelor de plată aferente ordonanţărilor şi efectuarea plăţilor;
  -întocmirea pontajelor individuale, a celor lunare și a statelor de plată;
  -întocmirea notelor contabile, fișelor de cont, balanţei de verificare privind toate operaţiunile economico-financiare ale proiectului;
  -întocmirea fișelor de post;
  -colectarea documentelor justificative cu caracter financiar din cadrul proiectului;
  -redactarea și procesarea documentelor financiare;
  -asigurarea organizării și arhivarea documentelor financiare din cadrul proiectului;
  -dreptul de a certifica realitatea, regularitatea şi legalitatea documentelor financiare;
  -prospectarea pieței în vederea depistării celei mai bune oferte privind bunurile, serviciile și lucrările ce se doresc a fi achiziționate;
  -întocmirea referatelor de necesitate și a notelor justificative, aferente dosarelor de achiziție publică, în conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;
  -membru al Comisiei de Evaluare pentru evaluarea ofertelor în vederea stabilirii ofertantului câștigător pentru atribuirii contractelor de achiziție publică;
  -întocmirea proceselor verbale de recepție.

 • iulie 2008 - octombrie 2009

  Economist, Centrul Roman pentru Educatie si Dezvoltare Umana

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Finante: Financiar / Contabilitate

  -responsabil financiar în cadrul unui proiect Phare;
  -urmărirea respectării bugetului şi întocmirea situaţiilor financiare, rapoartelor financiare şi cererilor de rambursare la termenele stabilite prin proiect şi conform contractului de finanţare cu Autoritatea de Management a Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AMPOSDRU);
  -realizarea evidenţei contabile primare;
  -asigurarea relaţiei cu Autoritatea de Management a Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AMPOSDRU), instituţiile publice, băncile, furnizorii şi alte organizaţii, pentru derularea corectă şi în perioadele de timp stabilite a operaţiunilor financiar-contabile din cadrul proiectului;
  -asigurarea îndeplinirii tuturor obligaţiilor financiare asumate de organizaţie prin proiect faţă de bugetul statului, unităţile bancare şi alte persoane juridice sau fizice, potrivit reglementărilor aplicabile;
  -întocmirea statele de plată pentru salariile cuvenite angajaţilor şi efectuarea a plăţii salariilor;
  -gestionarea relaţiei cu Inspectoratul Teritorial de Muncă;
  -evidenţa mijioacelor fixe şi a obiectelor de inventar achiziţionate în proiect;
  -asigurarea arhivării şi a păstrarii în bune condiţii a documentelor financiar-contabile ale proiectului.

 • ianuarie 2006 - septembrie 2007

  Referent asistent, Ministerul Transporturilor

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Muncitori Tehnicieni: Muncitori

  -asigurarea transparenţei procedurii de elaborare a proiectelor de acte normative, în conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
  -primirea, în conformitate cu Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, a propunerilor, sugestiilor şi opiniilor persoanelor interesate cu privire la proiectele de acte normative şi transmiterea acestora către direcţiile iniţiatoare din cadrul Ministerului Transporturilor;
  -monitorizarea achiziţiilor publice, în conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;
  -monitorizare și analiză media.

Educatie

 • 2007 - 2008

  Master / studii postuniversitare, Adauga Universitatea Titu Maiorescu

  • București, România
 • 2003 - 2007

  Diploma de facultate, Universitatea Romano-Americana

  • București, România

Aptitudini

Permis de conducere
 • B

Limbi straine

Engleza
Avansat
Germana
Incepator
Romana
Nativ
80%
 • Last update: 02.12.2012
 • Reference number: 53568

Experience

 • September 2010 - Present

  Finance Assistant, Estuar Foundation

  • București, Romania
  • Full time
  • Work domain - Finance: Finance / Accounting

  -Making financial operations within 2 projects co-financed by the European Social Fund according to the Managing Authority of the Sectorial Operational Program Human Resources Development instructions;
  -Preparing reports and reimbursement claims for the projects;
  -Collecting supporting financial documentation for the projects;
  -Making summaries and financial reports for a good handling of the budget;
  -Filing of Tax returns & VAT returns;
  -Maintaining the evidence of all financial documents;
  -Organizing the archive of all financial and accounting documents;
  -Making tally sheets and pay rolls for the project;
  -Keeping track of the tax salaries payments;
  -Keeping the cash book, making payment and collection operations;
  -Maintaining the relationship with the bank;
  -Making payment orders, administration of payments and cash withdrawal;
  -Elaboration and processing of financial documents;
  -Market research in order to track down the best offers regarding goods, services and developments that are going to be acquired;
  -Making necessities papers, explanatory notes, acquisition announcements and recordings of proceedings for the pubic acquisition files.

 • January 2010 - July 2010

  Economist, The Association for Implementing Democracy

  • București, Romania
  • Full time
  • Work domain - Finance: Finance / Accounting

  -Conducting financial and accounting operations within a project co-financed by European Social Fund, in accordance with instructions and requirements of the Managing Authority of Operational Program Administrative Capacity Development and the Romanian legislation;
  -Prepare special reports and analysis as required by the Managing Authority of Operational Program Administrative Capacity Development;
  -Keeping financial records of all financial and accounting documents in accordance with the accounting practice;
  -Collection of financial documents regarding the project;
  -The preparation and processing of financial documents;
  -Reviewing and preparing financial statements and accounting reports;
  -Registration of accounting documents;
  -Perform aspects of the monthly financial close;
  -General ledger operations;
  -Budget tracking and forecasting;
  -Manage, reconcile and prepare monthly transactions and statements;
  -Responsible for relationship with the bank;
  -Reconcile bank accounts;
  -Making payment orders;
  -Keeping attendance sheets and payrolls;
  -Preparing payrolls for employee’s wages and the payment of wages.

 • July 2008 - September 2009

  Economist, Romanian Centre for Education and Human Development

  • București, Romania
  • Full time
  • Work domain - Finance: Finance / Accounting

  -Financial manager of a PHARE project;
  -Monitoring compliance with the budget of the project;
  -Prepare special reports and analysis as required by the Managing Authority of Operational Program Human Resources Development;
  -Compile and analyze financial information to prepare entries to accounts, such as general ledger accounts;
  -Account and bank reconciliations;
  -Prepare journal entries
  -Monthly closings;
  -Preparation of monthly financial statements;
  -Preparation of monthly financial reports;
  -Fixed assets records and inventory items purchased in the project;
  -Providing relationship with the Managing Authority of Operational Program Human Resources Development, public institutions, banks, suppliers and other organizations for proper operation and set times of financial and accounting operations of the project;
  -Preparing payrolls for employee’s wages and the payment of wages;
  -Providing employment contracts and other legal forms of cooperation in the interest of the project;
  -Managing the relationship with the Labor Inspectorate.

 • January 2006 - September 2007

  Public servant, MINISTRY OF TRANSPORTS, CONSTRUCTIONS AND TOURISM

  • București, Romania
  • Full time
  • Work domain - Technicians: Workers

  -Ensuring the transparency of the procedures for developing normative acts in accordance with Law no. 52/2003 on decisional transparency in public administration;
  -Receiving proposals, suggestions and views of interested parties on draft normative acts in accordance with Law no. 544/2001 on free access to public information, and sending them to the originator department of the Ministry of Transport;
  -Monitoring and centralizing the public acquisitions in accordance with the Romanian legislation;
  -Media monitoring and analysis.

Education

 • 2007 - 2008

  Master's degree, Titu Maiorescu University

  • București, Romania
 • 2003 - 2007

  Bachelor's degree, Romanian-American University

  • București, Romania

Skills

Driving license
 • B

Foreign languages

English
Advanced
German
Beginner
Romanian
Native