54152

Consilier Juridic la Stradem Construct S.R.L

 • România, București
 • România, București
 • Romania, București
 • Romania, București
Afiseaza date contact
Traduceri ale CV-ului
75%
 • Ultima actualizare: 13.01.2013
 • Numar referinta: 54152

Experienta

 • noiembrie 2012 - Prezent

  Consilier Juridic, Stradem Construct S.R.L

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Muncitori Tehnicieni: Constructii

  Asigura consultanta juridica pentru :
  
  - Intocmirea contractelor, a actelor aditionale, somarea clientilor, cereri de chemare in judecata, notificari,  
   reprezentarea in instanta pentru apararea intereselor companiei;
  - Intocmirea actelor necesare pentru obtinerea diferitelor avize, licente necesare desfasurarii activitatii in 
   buna ordine a companiei;
  - Modificarea actelor constitutive: marire sau micsorare a capitalului social,infiintarea punctelor de lucru, 
   schimbarea sediilor sociale;
  - Intretinerea relatiilor cu institutiile publice: primarii, consilii, ANERMAP;
  - Intocmirea documentatiei - ofertare pentru licitatii;
  

 • august 2007 - iunie 2012

  Consilier Juridic, Cargo-Partner Expeditii S.R.L

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Servicii: Transport / Logistica / Naval

  Asigura consultanta juridica pentru : 
  
  - S.C. Cargo-Partner Expeditii SRL in fata oricaror organe jurisdictionale; 
  - Urmareste aparitia actelor normative si aduce la cunostinta conducerii obligatiile ce revin S.C Cargo- 
   Partner Expeditii SRL
  - Intocmeste documentele prevazute de lege in cazul modificarii actului constitutiv, asigurand 
   inregistrarea documentelor la Oficiul Registrului Comertului;
  - Vizeaza pentru legalitate deciziile emise de conducerea S.C Cargo-Partner Expeditii SRL
  - Intocmeste contracte, acte aditionale, somarea clientilor, cereri de chemare in judecata, notificari, 
   reprezentarea in instanta pentru apararea intereselor companiei;
  - Intocmeste actele necesare pentru obtinerea diferitelor avize, licente necesare desfasurarii activitatii in 
   buna ordine a companiei ;
  - Avizeaza toate documentele cu caracter de norme si regulamente care reglementeaza activitatea S.C 
   Cargo-Partner Expeditii SRL
  - Participa la negocierea contractului colectiv de munca;
  - Participarea la elaborarea Regulamentului intern, aducand la cunostinta conducerii S.C Cargo-Partner 
   Expeditii SRL dispozitiile legale care trebuie respectate in acest caz; 
  - Participa la negocierea contractelor in care SC Cargo-Partner Expeditii SRL urmeaza sa devina parte si 
   elaboreaza proiecte de astfel de contracte; 
  - Urmareste respectarea legalitatii in cazul incheierii, modificarii si desfacerii contractelor individuale de 
   munca; 
  - Completarea si operarea de modificari in Registrul general de evidenta al angajatilor; 
  - Intretinerea relatiilor cu Birouri Notariale pentru legalizarea actelor;
  - Intretinerea relatiilor cu organele competente ( DGFP, MAI, Camera de comert si Industrie, Serviciul 
   Emigrari, Judecatorii, Tribunale).
  

 • septembrie 2004 - martie 2006

  Administrator, Tranico Med Pharmceuticals

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Sanatate: Farmacii

  - Asigurarea aprovizionarii cu mijloace fixe şi consumabile 
  - Centralizarea necesarului de mjloace fixe şi consumabile 
  - Contactarea furnizorilor şi negocierea condiţiilor financiare favorabile firmei 
  - Asigurarea si respectarea bugetului alocat 
  - Organizarea activitatii de transport şi de recepţie a materialelor 
  - Raportarea neconcordanţelor între bugetul de consumabile şi necesar 
  - Asigurarea serviciilor/utilităţilor firmei 
  - Identificarea furnizorilor, analizarea şi prezentarea Directorului Administrativ oferte favorabile firmei 
  - Asigurarea fluxului de documente necesare perfectării contractelor 
  - Arhivarea copiilor ale contractelor 
  - Urmărirea derularii contractelor cu furnizorii de servicii 
  - Monitorizarea consumului şi propunerea măsurilor de reducere 
  - Asigurarea remedierii situaţiilor neprevăzute 
  - Administrarea sediului firmei 
  - Asigurarea a bunei funcţionari a mijloacelor fixe de uz comun 
  - Asigurarea unui mediu de lucru sigur şi condiţii bune de lucru 
  - Asigurarea fluxului de documente justificative şi arhivarea lor 
  - Asigurarea asistenţei administrative pentru noi proiecte 
  - Analizarea pietei în funcţie de noile proiecte alocate de Directorul Administrativ 
  - Estimarea necesarului de activităţi presupuse de fiecare proiect 
  - Propunerea de soluţii de ordin administrativ 
  - Asigurarea obţinerii documentaţiei şi aprobărilor specifice 
   
  

 • mai 2002 - august 2004

  Asistent Manager si Resurse Umane, Roval Med S.R.L

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Sanatate: Farmacii

  - Urmărirea agendei Directorului General 
  - Stabilirea împreună cu Directorul General programul zilnic al activităţilor care îi revin 
  - Notarea programările întâlnirilor Directorului General şi urmărirea respectarii acestora 
  - Asigurarea reprogramarii în caz de nevoie 
  - Comunicarea celor implicaţi de schimbările intervenite 
  - Asistarea Directorului General la şedinţe de lucru şi întâlniri de afaceri 
  - Participarea la şedinţele de lucru prezidate de Directorul General 
  - Participarea şi asigurarea traducerilor în cadrul întâlnirilor de afaceri cu clienţii străini 
  - Convocarea participanţilor la şedinţele firmei 
  - Păstrarea legăturii permanente între Directorul General şi directorii de departamente 
  - Asigurarea redactarii documentelor/corespondenţei de protocol 
  - Redactarea corespondenţei de protocol/oferte la standarde de calitate care să asigure imaginea pozitivă 
   a firmei 
  - Urmărirea continuitatii corespondenţei desfăşurate 
  - Arhivarea corespondenţei pe criterii care să permită o identificare eficace şi acces rapid la informaţii 
  - Traducerea în/din limba engleză a corespondenţei Directorului General 
  - Realizarea traducerii în/din limba engleză a documentelor de prezentare a firmei sau a altor documente 
   specifice managementului firmei 
  - Supervizarea altor traduceri în/din limba engleză realizate în cadrul firmei sau pentru firmă 
  - Gestionarea documentele de interes general ale firmei 
  - Centralizarea normelor interne, procedurile firmei şi alte documente de interes general 
  - Urmărirea modificărilor apărute şi asigurarea actualizărilor necesare 
  - Sesizarea şi propunerea corecţiilor/metodelor de armonizare şi simplificare a normelor interne 
  - Asigurarea difuzarii către managementul firmei a actualizărilor operate 
  - Asistarea Directorului General şi directorii de departamente în implementarea şi dezvoltarea de noi 
   proiecte 
  - Participarea activa la problemele legate de proiectele noi indicate de Directorul General şi păstrarea in 
   permanenta a legăturilor dintre Directorul General şi ceilalţi directori în vederea derulării şi a finalizării 
   proiectelor 
  - Centralizarea informaţiilor care îi parvin, prelucrarea şi prezentarea Directorului General în forme clare şi 
   accesibile 
  - Asigurarea demersurilor necesare optimizării activităţii de colectare a datelor 
  - Difuzarea de informaţii primite de la Directorul General către persoanele vizate 
   
  
  

 • ianuarie 2002 - mai 2002

  Asistent Achizitii, Medirom International Group S.R.L

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Sanatate: Farmacii

  - Identificrea necesarului de aprovizionare;
  - Negocierea cu furnizorii preturile de achiziţie, încheierea contractelor cu aceştia;
  - Luarea măsurilor necesare pentru ca toate comenzile să fie executate în limita bugetului;
  - Recomandarea alegerii produselor;
  - Intocmirea şi analizarea cererile de ofertă;
  - Urmarirea derularii contractelor;
  - Elaborarea politicilor, procedurilor şi instrumentelor de lucru necesare gestionarii activităţii de achiziţii la 
   nivel de companie;
  - Elaborarea raportarii cu privire la cheltuieli, la nivel de companie şi pe fiecare direcţie de afacere;
  - Elaborarea propuneri de îmbunătăţire a procedurilor şi instrumentelor de lucru în scopul reducerii 
   costurilor;
  - Organizarea şi participarea la licitaţii;
  - Analizarea pietii şi sistemului de livrare pentru a evalua valabilitatea actuala şi viitoare a produselor;
  - Intocmirea şi urmărirea comenzilor de aprovizionare import/export;
  - Urmărirea livrărilor şi asigurarea documentelor pentru formalităţile vamale;
  - Urmărirea derularii tuturor activităţilor să se facă cu respectarea normelor legale de sănătate şi 
   securitate în muncă, de prevenire şi stingere a incendiilor;
  - Asigurarea instruirii corespunzătoare a personalului din subordine.
   
  
  

 • decembrie 2000 - decembrie 2001

  Asistent Marketing, Target Media S.R.L

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Marketing: Publicitate

  - Aplicarea modalitatilor de lucru si de comunicare cu toate departamentele complexului;
  - Contribuirea la realizarea strategiei de tarife tinand cont de cererea pietei si de serviciile oferite;
  - Stabilirea contactelor cu posibili clienti si intretinerea contactelor cu cei existenti;
  - Contribuirea la realizarea de programe de fidelizare ale clientilor existenti;
  - Ofera informatii atat echipei cat si celorlalte departamente despre mixul de clienti si orice alte
   informatii care ajuta la oferirea unor servicii excelente oaspetilor nostri;
  - Implementarea calendarului de activitati al departamentului si informeaza departamentele/ persoanele 
   relevante pentru succesul acestuia;
  - Participarea la intalniri/ sedinte de informare in cadrul departamentului dar si inter-departamentale;
  - Folosirea tuturor mijloacelor puse la dispozitie pentru a promova complexul si pentru a realiza bugetul
   de incasari stabilit;
  - Realizarea bazei de date cu clientiidar si cei potentiali si mentinerea ei la zi;
  - Mentinerea comunicarii active cu toti ceilalti sefi de departamente si oferirea acestora de informatiile de  care au nevoie.
   
  

Educatie

 • 2010 - 2012

  Master / studii postuniversitare, Dimitrie Cantemir

  • București, România
 • 2004 - 2009

  Diploma de facultate, Dimitrie Cantemir

  • București, România
 • 1994 - 1998

  Liceu / scoala profesionala, Liceul Teoretic Ion Minulescu

  • Slatina, România

Aptitudini

Permis de conducere
 • B

Limbi straine

Engleza
Avansat
Spaniola
Mediu
Romana
Nativ
75%
 • Last update: 13.01.2013
 • Reference number: 54152

Experience

 • August 2007 - June 2012

  Legal Adviser, Cargo-Partner Expeditii S.R.L

  • București, Romania
  • Full time
  • Work domain - Services: Transport / Logistics / Naval

  - Provides legal advice to: - Cargo-Partner Expeditions before any jurisdictional bodies;
  - Follows the emergence of normative acts to inform management and the obligations for Cargo-Partner Expeditions.
  - Draws the formalities prescribed by law in case of changes of association, registration document providing law in case of changes of association, providing registration documents to the Trade Register;
  - Targets for legal decisions issued by the management Cargo Partner Expeditions;
  - Prepares contracts, addenda, challenged customers, application of summons, notices, representation in court, defense of their company interest;
  - Preparing the documentation necessary to obtain different notices, necessary licenses, performing the activity of the company;
  - Approve all documents nature of rules and regulations governing work Cargo-Partner Expeditions S.R.L.
  - Participate in negotiation collective labor agreement
  - Participation in drafting internal rules, bringing the knowledge management Cargo-Partner Expeditions legal provisions should be observed in this case;
  - Involved in negotiating the contracts Cargo-Partner Expeditions will become part and draft such contracts;
  - Tracks unlawfully in concluding, alteration and dissolution of individual employment contracts;
  - Participation in the development of internal rules, bringing the knowledge management Cargo-Partner Expeditions legal provisions to be followed in this case, negotiate contracts, participate in the Cargo-Partner Expeditions will become part and draft such contracts; 
  - Unlawfully in concluding tracks, alteration and dissolution of individual employment contracts;
  - Completion and operation of changes in general registry of employees - Maintaining relationships with Office documents Notarial legalization - maintaining relationships with relevant bodies (DGFP, MIRA, Chamber of Commerce and Industry, Immigration Service, Courts and tribunals). 
  Responsabilities:-efficient use of working time-time performance and quality of assigned tasks;-knowledge and compliance of work safety and job specific SSU;
  Respect for collective labor agreement, individual employment contract and internal rules;
  - Bear legal consequences if the challenge of material damage in the company of work-related guilt and his secret-keeping service, stated in a confidentiality clause.
  

 • September 2004 - March 2006

  Administrator, Tranico Med Pharmceuticals

  • București, Romania
  • Full time
  • Work domain - Health: Pharmacy

  - Securing the supply of capital goods and consumables;
  - Centralization fixed mjloace needs and supplies;
  - Contacting suppliers and negotiate favorable financial conditions Company;
  - Insurance and within budget;
  - Organization of the transmission and reception of materials;
  - Reporting discrepancies between budget and necessary supplies;
  - Providing services / utilities company;
  - Identify suppliers, analyzing and presenting favorable business deals Administrative Director;
  - Perfecting the flow of documents necessary contracts;
  - Archiving copies of contracts;
  - Follow the contracts with service providers;
  - Energy monitoring and propose mitigation measures;
  - Ensure contingency remedy;
  - Management company headquarters;
  - Ensuring the smooth operation of fixed common use;
  - Provide a safe working environment and good working conditions;
  - the flow of documents and archiving them;
  - Provide administrative assistance for new projects;
  - Analyze market as new projects assigned by the Director of Administration;
  - Estimating alleged activities necessary for each project;
  - Proposed administrative solutions - Provide documentation and obtaining specific approvals
  

 • May 2002 - July 2004

  Assistant Manger and HR, Roval Med S.R.L

  • București, Romania
  • Full time
  • Work domain - Health: Pharmacy

  - Establish schedule with the Director General of its business 
  - Scoring Chief scheduling appointments and tracking their compliance;
  - Ensure reprogramming if necessary;
  - Communication of changes involved - Assisting the General Manager in working sessions and business meetings;
  - Participation in working meetings chaired by the Director General -- Participation in meetings and provide translation business with foreign customers;
  - Convening participants in business meetings;
  - Maintaining permanent connection between CEO and directors of departments;
  - Provide drafting documents / correspondence Protocol;
  - Drafting correspondence protocol / offers quality standards to ensure a positive image of the company;
  - Tracking continuity correspondence conducted;
  - Archiving mail on criteria which allow effective identification and access to information;
  - Translation to / from English correspondence General Manager;
  - Making translation to / from English company presentation documents or other documents specific business management;
  - Supervising other translations to / from English made in the company or firm - management company documents of general interest;
  - Centralization of internal rules and procedures at other documents of general interest;
  - Tracking changes occurred and provide necessary updates;
  - Notification and propose corrections / methods of harmonization and simplification of internal procedures;
  - Ensuring dissemination of updates made by company management;
  - Assisting the General Manager and department managers in the implementation and development of new projects;
  - Active participation in new projects issues indicated by the Director General and permanently preserve the links between CEO and other executives to conduct and completion of projects;
  - Centralizing information is received, processing and presentation of the Director General in clear and accessible;
  - Provide the necessary steps to optimize data collection activity.
   
  

 • January 2002 - May 2002

  Purchasing Assistant, Medirom International Group S.R.L

  • București, Romania
  • Full time
  • Work domain - Health: Pharmacy

  - Negotiating purchase prices with suppliers, contracting with them - - Take the necessary measures to ensure that all orders are executed within budget; 
  - Preparing and analyzing tenders;
  - Follow the contracts - policy, procedures and tools needed to manage procurement activities at company level;
  - Developing reporting on expenditure at the company and each business direction;
  - Developing proposals to improve working procedures and tools to reduce costs;
  - Organizing and participating auction - market analysis and delivery system to assess the validity of current and future products;
  - Preparation and tracking of supply import / export;
  - Delivery tracking and insurance documents for customs formalities - monitoring the performance of all activities to do with legal compliance health and safety, and fire prevention;
  - Ensuring appropriate training of subordinate staff.
   
  

 • December 2000 - December 2001

  Assistant Marketing, Target Media S.R.L

  • București, Romania
  • Full time
  • Work domain - Marketing: Advertisement

  - Applying the methods of working and communicating with all departments of the complex; 
  - Contribute to the implementation strategy considering market demand rates and services;
  - Establish contacts with potential customers and maintaining contacts with existing ones;
  - Contribute to the development of existing customer loyalty programs; - It provides information both team and other departments about the mix of customers and any other information that helps to providing excellent service to our guests, 
  - The implementation schedule of activities department and inform departments / persons relevant to its success; 
  - Participate in meetings / information sessions in the department as well as inter-departmental, 
  - Use all means available to promote and perform complex Receivables budget set; 
  - Maintain active communication with all other heads of departments and providing them with the information they neeed.
  

Education

 • 2010 - 2012

  Master's degree, Dimitrie Cantemir

  • București, Romania
 • 2004 - 2009

  Bachelor's degree, Dimitrie Cantemir

  • București, Romania
 • 1994 - 1998

  Highschool, Liceul Teoretic Ion Minulescu

  • Slatina, Romania

Skills

Driving license
 • B

Foreign languages

English
Advanced
Spanish
Intermediate
Romanian
Native