56595

specialist marketing la S.C. Dispomedfarm

 • România, Oltenita
 • România, Oltenita
 • Romania, Oltenita
 • Romania, Oltenita
Afiseaza date contact
Traduceri ale CV-ului
75%
 • Ultima actualizare: 22.01.2013
 • Numar referinta: 56595

Experienta

 • aprilie 2011 - iulie 2011

  specialist marketing, S.C. Dispomedfarm

  • Oltenita, România
  • Full time
  • Domeniu - Vanzari: Vanzari

  - Organizarea de ședințe, conferințe, evenimente, târguri, expoziții ce au ca scop promovarea imaginii si produselor firmei, întîlniri de afaceri,
  - Participarea la elaborarea strategiei de marketing ( construcția campaniilor publicitare ) și a planului de afaceri, punerea in aplicare a strategiei de marketing corelată cu planul de afaceri al companiei, implicarea activă in adaptarea si dezvoltarea companiei prin raportare la nevoile pieței produselor comercializate
  - Gestionarea și menținerea relațiilor cu clientii prin - identificarea potențialilor clienti, intreținerea relațiilor cu clienții din portofoliu, elaborarea ofertelor de prețuri, acordarea de asistența tehnică si comercială clienților si potențialilor clienti; construirea si gestionarea bazei de date structurate pe tipul de client ( medici specialisti, spitale si clinici, farmacii ) si afiselor de client, prin urmarirea cererii de comanda, livrarea in conformitate cu contractele de vânzare – cumparare / distributie, verificarea efectuarii platilor de catre aceștia;
  - Realizarea documentației tehnice si financiare cu scopul participarii la atribuirea de contracte de achizții publice;
   - Monitorizarea situatiei stocurilor de produse si realizarea de rapoarte de activitate ( lunare / trimestriale ) privind volumul vinzărilor.
  

 • mai 2009 - octombrie 2009

  Director, Ministerul Muncii Familiei și Protecției Sociale, Organismul Intermediar Regional Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea Sud – Muntenia, Sediul Regional - Municipiul Călărași

  • Oltenita, România
  • Full time
  • Domeniu - Office jobs: Administrativ

  -	Coordonarea activităților OIRPOSDRU, in limitele competenței acordate de Ministerul Muncii, Familiei si Protecției Sociale, in conformitate cu legislația naționalăin vigoare, precum și cu atribuțiile delegate prin acorduri de implementare, respectiv acorduri de delegare de funcții semnate cu Agenția de Implementare PHARE, respectiv AMPOSDRU;
  -	Îndeplinirea funcției de RMP ( Responsabil cu Managementul Programului PHARE;
  -	Asigurarea evaluării si selectării operațiunilor in vederea finanțării în conformitate cu criteriile aplicabile POSDRU si conformitatea acestora, pe toată durata implementarii lor, cu regulile comunitare si naționale
  -	Asigurarea verificării faptului că produsele și serviciile cofinanțate sunt furnizate si verificarea tuturor cheltuielilor declarate de către beneficiari pentru operațiuni astfel incît să se demonstreze că acestea sînt în conformitate cu regulile comunitare și naționale; asigurarea efectuării verificărilor de management privind cofinanțarea operațiunilor, administrative și la fața locului;
  -	Asigurarea stabilirii și aplicarea unui sistem de proceduri de lucru care să asigure faptul că toate documentele privind cheltuielile și auditurile necesare pentru a se stabili o pista de audit adecvate, în conformitate cu prevederile Art. 90 din Reg. Gen. Nr. 1083 / 2006;
  -	Aprobă procedurilor interne de lucru și le transmite AMPOSDRU spre avizare;
  -	Asigură aplicarea procedurilor interne de lucru avizate de AMPOSDRU.   

 • martie 2009 - mai 2009

  Consilier armonizare legislativa – Biroul Juridic - Contencios, Administratia Naționala Apele Române – Sediul Central – București, str. Edgar Quinet, nr. 6, sector 1

  • Oltenita, România
  • Full time
  • Domeniu - Office jobs: Administrativ

  -	Soluționarea in conformitate cu legislația naționala a problemelor apărute in corespondența cu persoanelor fizice sau juridice ale căror petiții sînt adresate ANAR, prin formularea si redactarea unur opiniil legale;
  -	Transmiterea răspunsurilor petenților, persoane fizice sau juridice, cu respectarea termenelor legale;
  -	Fomularea unor opinii, sub aspectul oportunității, legalității, aplicabilității cu privire la reglementări in domeniul mediului, 
  -	Urmărirea și studierea noilor apariții legislative aplicabile in domeniului mediului, realizarea de informări sintetice și transmiterea acestora către departamentele implicate din cadrul ANAR
  -	Acordarea de asistență legislativă departamentelor din cadrul ANAR in scopul formulării si redactării documentelor emise de ANAR in conformitate cu legislația in vigoare.
  

 • iulie 2008 - februarie 2009

  Consilier bancar, Banca Transilvania, Agentia Oltenita

  • Oltenita, România
  • Full time
  • Domeniu - Finante: Banci / Institutii Financiare

  -	Inițierea, colectarea si analiza documentației in vederea creditării persoanelor fizice;
  -	Activități de vânzare combinată a proselor și serviciilor băncii, credite si depozite, in egală măsură;
  -	Propunerea spre aprobare și monitorizarea creditelor de retail.
  

 • aprilie 2007 - august 2008

  Consilier, Serviciul Public de Asistență Socială

  • Oltenita, România
  • Full time
  • Domeniu - Office jobs: Administrativ

  -	Aplicarea legislației specifice protecției copilului;
  -	Realizarea de anchete sociale pentru a evalua condițiile socio – economice ale mediului de viață al minorilor aflați in riscul de abandon familial, supuși unor rele tratamente sau aflați in riscul de abandon școlar;
  -	Consilerea părinților si sprijinerea acestora pentru a asigura dezvoltarea copilului in acord cu personalitatea si nevoile psiho - fizice ale acestuia;
  -	Elaborarea unor planuri de servicii sociale care sa evite abandonul familial, prin antrenarea conjugată a instituțiilor statului ( biserică, medic de familie, școala ) și comunitatea locală.
  

Educatie

 • 2005 - 2008

  Diploma de facultate, Școala Naționala de Studii Politice și Administrative Facultatea de Administrație Publică

  • București, România
 • 2000 - 2000

  Postdoctorat, Academia de Științe Economice – Departamentul de Formare Permanentă

  • București, România

Aptitudini

Permis de conducere
 • B

Limbi straine

Engleza
Mediu
Franceza
Mediu
Romana
Nativ
25%
 • Last update: 22.01.2013
 • Reference number: 56595

Skills

Driving license
 • B

Foreign languages

English
Intermediate
French
Intermediate
Romanian
Native